Publications

Filter
Commissioned report

Why Cooperative Law, Publication of the ICA CLC

Henry, H. C. K., 2016, (Submitted)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Working Paper on Capturing impacts of Leader and of measures to improve the Quality of life in rural areas.

Grieve, J., Weinspach, U., Fernandes, P. A., Brakalova, M., Cristiano, S., Geissendörfer, M., Lukesch, R., Nemes, G., O’Grady, S., Ortiz Sepùlveda, R., Pfefferkorn, W., Pollermann, K., Pylkkänen, P., Ricci, C. & Slee, B., 2010, Brussels: European Commission. 110 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Worth it: Benefits outweigh costs in reducing eutrophication in the Baltic, BalticSTERN Summary Report

Hyytiäinen, K., Hasler, B., Ericsdotter, S., Nekoro, M., Blyh, K., Artell, J., Ahlvik, L. & Ahtiainen, H., 3 Oct 2013, HELCOM. 14 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ydinvoimainvestointien vaikutukset elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön hintaan

Ollikainen, M., 2009, Helsinki: Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos. 62 p. (Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja; no. 218)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Yhteisetu-osuuskunta: joustava paikallisrakenne muuttuvalle maaseudulle

Rantanen, M. M., Klen, T. T. O. & Henry, H. C. K., 2016, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 53 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 159)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yhteiskuntaa uudistamassa: Hyvät käytännöt eteläpohjalaisessa ESR-hanketoiminnassa

Suutari, T. M., 13 Dec 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 53 p. (Raportteja; no. 111)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Yhteistyö eteläpohjalaisilla maitotiloilla

Ryhänen, M., Sipiläinen, T., Ovaska, S. & Laitila, E., 2012, 34 p. (Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla – Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä ; vol. 2012, no. 59: 57-90)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yhteistyö ja verkostomainen toimintatapa maidontuotannossa

Laitila, E., Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. A. I. & Rajakorpi, J., 2014, Seinäjoki. (Teoksessa Yhteistyö- ja verkostosuhteet. Toim. Ryhänen M & Laitila E. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Raportteja ; no. A19: 18-78)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yhteistyön käynnistämisen käsikirja

Laitila, E., Ryhänen, M., Rajakorpi, J., Närvä, M. & Sipiläinen, T. A. I., 2014, (Teoksessa Yhteistyö- ja verkostosuhteet. Toim. Matti Ryhänen ja Erkki Laitila. Raportteja; no. A19: 116-204)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste.

Pingoud, P., Karppinen, H., Hämäläinen, J., Hänninen, H. & Pajuoja, H., 2010, Helsinki: Metsäteho Oy. 4 p. (Metsätehon katsaus; no. 45)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöklusterin tutkimusohjelman loppuarviointi

Lemola, T., Hukkinen, J. I., Kuisma, M., Viljamaa, K. & Lahtinen, H., 2010, The Finnish Ministry of Environment, Helsinki. (Ministry of the Environment Report; no. 8/2010)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä ilmastopolitiikka maataloudessa

Translated title of the contribution: Environmentally and socially sustainable climate policy in agricultureOllikainen, M. M. O., Järvelä, M., Peltonen-Sainio, P., Grönroos, J., Lötjönen, S. A., Kortetmäki, T., Regina, K., Hakala, K. & Palosuo, T., Mar 2014, Suomen ilmastopaneeli. 29 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla: Opas pohjaveden pinnan säätämiseksi

Translated title of the contribution: Controlling the environmental risks of acid sulfate soils: Guide for management of groundwater levelUusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., May 2013, 24 p. (MTT Raportti; no. 74)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöverot verotulojen lähteenä

Määttä, K. & Ollikainen, M., 1995, [Helsinki]. 132 p. (Selvitys / Ympäristöministeriö, ympäristöpolitiikan osasto)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Y-viruksen ennakointi- ja estotoimenpiteiden käytäntöön vieminen perunaviljemillä (PVY-STOP)

Hiltunen, L., Kirchner, S., Hannukkala, A., Virtanen, E. & Valkonen, J., 2013, 20 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Κατευθυντήριες γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία

Translated title of the contribution: Guidelines for Cooperative LegislationHenry, H. C. K., 2016, 3. revised ed. Geneva: International Labour Organization. 141 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

”Yksi yhdestä” -malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia

Tuominen-Thuesen, M., Sievänen, R. J. M., Ljungman, J., Kuusela, H., Ahonen, P. P. & Uusikylä, P., Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 139 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 13/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File