Publications

Filter
Commissioned report

Hyvinvointi ja kuormittuminen mobiilissa työssä: Menetelmiä työpaikkaselvitykseen

Hyrkkänen, U., Koroma, J., Muukkonen, H., Lehti, M. & Vartiainen, M., 2013, Turku: Turun ammattikorkeakoulu. 90 p. (Turun ammattikorkeakoulun raportteja; vol. 153)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Hyvinvointitiedosta toimintaa ja paikkaperustaisia hyvinvointiratkaisuja

Pylkkänen, P. H., Hyyryläinen, T. T., Kuuva, N. M. & Miettinen, A., 27 Sep 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 30 p. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, Ruralia-institutti)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Identifying, Quantifying and Qualifying Biocultural Diversity: Assessment of Biocultural Diversity

Vierikko, K. H., Andersson, E., Branquinho, C., Elands, B., Fischer, L. K., Goncalves, P., Grilo, F., Haase, D., Ioja, C., Kowarik, I., Lindgren, J. M., Mendes, R., Niemelä, J. K., Pieniniemi, M., Principe, A., Puttonen, M., Santos-Reis, M., Teixeira, D., Vieira, J. & Yli-Pelkonen, V. J., Sep 2017, Green surge. 63 p. (Technical Report; vol. September 2017)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Identiteettiresurssit paikalliskehittämisessä ja muutoskestävyydessä

Hyyryläinen, T. & Piispanen, S., 2013, Ruralia-instituutti. 195 p. (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin julkaisuja; no. 32)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Ihminen arikielämän rakenteisiin uponneena: Fernand Braudel kulutuksen tutkijana

Heinonen, V., 1994, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. 24 p. (Keskustelualoitteita; no. 13/1994)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä

Valve, R., Itkonen, S., Huhtala, M., Jämsén, P., Mertanen, E., Mäkeläinen, P., Paavola, S., Raulio, S., Suominen, M. & Tuikkanen, R., 12 Dec 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 87 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 73/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Ilmastokasvatus ja tunteet

Translated title of the contribution: Climate Education and EmotionsPihkala, P., 11 Dec 2019, Helsinki: Biologian ja maantieteen opettajien liitto (BMOL). 62 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut: tapaustarkastelussa sato- ja tulvavahingot

Juhola, S. K., Kokko, K. T., Ollikainen, M. M. O., Peltonen-Sainio, P., Haanpää, S., Seppälä, J., Lötjönen, S. A. & Miimu, A., 2016, Suomen ilmastopaneeli. 36 p. (Ilmastopaneelin raportti; no. 2/2016)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Ilmastopaneeli: Kuluttajan valinnat pyrittäessä kohti hiilineutraalisuutta – asuminen, liikkuminen, ruokailu ja kompensaatiot

Seppälä, J., Airaksinen, M., Cantell, H., Järvelä, M., Ollikainen, M., Peltonen-Sainio, P. & Savolainen, I., Apr 2014, Suomen ilmastopaneeli. 15 p. (Suomen ilmastopaneelin selvityksiä)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Ilmastopaneelin näkemykset pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen asettamisessa huomioon otettavista seikoista: Ilmastopaneelin muistio asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen pyyntöön

Translated title of the contribution: Views of the Finnish Climate Panel on factors to be considered when seeting long-term emission reduction targetsOllikainen, M. M. O., Asikainen, A., Järvelä, M., Kanninen, M. T., Kopsakangas-Savolainen, M., Kulovesi, K., Lanki, T., Laukkanen, M., Liimatainen, H., Linnanen, L., Regina, K., Ratinen, I., Seppälä, J. & Viisanen, Y., 2018, Suomen ilmastopaneeli. 28 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Ilveksiä ja ihmisiä

Liukkonen, T., Mykrä, S., Bisi, J. & Kurki, S., 2006, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 159 p. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Individual Transferable Quotas in the Baltic Sea Herring Fishery: a socio-bioeconomic analysis

Kulmala, S., Peltomäki, H., Lindroos, M., Kuikka, S. & Söderkultalahti, P., 2005, 17 p. (Department of Economics and Management Discussion papers; no. 11)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Input-Efficiency of Fishing Cod in the Baltic Sea – Comparing Major EU Trawler Fleets

Hutniczak, B., Nieminen, E., Hoffmann, J. & Yletyinen, J., 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. 36 p. (Department of Economics and Management Discussion papers; no. 68)

Research output: Book/ReportCommissioned report

International Agreements of the Multispecies Baltic Sea Fisheries: A Partition Function Game Approach

Nieminen, E. & Lindroos, M., 2013, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. 32 p. (Department of Economics and Management Discussion paper)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Introduction to skew-normal distribution

Puustelli, A., Sinha, B. K., Isotalo, J. & Nummi, T., 2003, Tampere :University of Tampere. (Report / Department of Mathematics, Statistics and Philosophy, University of Tampere. ISSN 1456-3134; 342)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Jäljessä vai ei? Palvelukulutus Suomessa pohjoisten eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden kontekstissa

Kaartinen, A., 2014, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. 87 p. (Kuluttajatutkimuskeskus, Tutkimuksia ja selvityksiä; vol. 2014, no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Jämsän metsätiekokeissa käytettävän seostuhkan sisältämien aineiden huuhtoutuminen

Ryhti, K. M., Lindroos, A-J., Kaakkurivaara, T., Ilvesniemi, H., Uusitalo, J. & Helmisaari, H-S. M., 28 Apr 2017, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 39 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; no. 26/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Japan and Hokkaido: interesting cooperation direction for rural researchers

Hyyryläinen, T. & Kurki, S., 2006, Suomen akatemia. 2 p. (Pro academia. News from the Academy of Finland; vol. 2006, no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Japanese tourists in Finland, Estonia and Latvia – a literature review

Suvanto, H. M. K., Sudakova, L., Kattai, K., Grīnberga-Zālīte, G. & Bulderberga, Z., 2017, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 41 p. (Reports; vol. 2017, no. 166)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Järviruoko energiakasvina. Tuotosarvio, tekniset mahdollisuudet ja ympäristönsuojelu

Isotalo, I., Kauppi, P. E., Ojanen, T., Puttonen, P. K. & Toivonen, H., 1981, 48 p. (Vesihallituksen julkaisuja; no. 210)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Johdatus yleistettyihin lineaarisiin malleihin

Isotalo, J., 2012, Tampere: Tampereen yliopisto. (Informaatiotieteiden yksikön raportteja; no. 8/2012)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Julkisten keittiöiden paikallisten elintarvikeostojen aluetaloudelliset vaikutukset: Tarkastelussa Etelä-Savon maakunta

Väisänen, H-M., Määttä, S. & Törmä, H. K., 2013, 32 p. (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; no. 101)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kalataloudellisten velvoitetarkkailujen ongelmia ja kehittämisvaihtoehtoja Uudenmaan läänissä

Rahikainen, M., 1995, Helsinki. 68 p. (Kala- ja riistahallinnon julkaisuja)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kalkkunoiden hyvinvointi

Ylä-Ajos, M., Hänninen, L., Pastell, M. & Valros, A., 2010

Research output: Book/ReportCommissioned report

Kanit Helsingissä ja kanivahinkojen torjunta

Leikas, P. & Rautiainen, A., 2010, Helsinki: Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. 60 p. (Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut / Katu- ja puisto-osasto; no. 2010: 6)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Kannattava kasvu ei ole päämäärätöntä

Soirinsuo, J. & Mäkinen, P., 2010, Rajamäki: Työtehoseura ry. 4 p. (TTS tutkimuksen tiedote, luonnonvara-ala: metsä; no. 738 (3/2010))

Research output: Book/ReportCommissioned report

Kansainvälisen hankeosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla. Raportti pysyvän kansainvälisen hanketoiminnan tukimallin luomisesta

Jumppanen, A. I. & Männistö, T., 2012, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 31 p. (Raportteja; no. 83)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen: Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007-2013

Pylkkänen, P., Jumppanen, A. & Tuisku, S., 14 Oct 2015, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 78 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 156)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kansalaisten karhukannat

Mykrä, S., Liukkonen, T., Bisi, J. & Kurki, S., 2006, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 148 p. (Julkaisuja; no. 6)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kansallisen suurpetopolitiikan kehittämisarviointi

Pohja-Mykrä, M. & Kurki, S., 2014, 136 p. (Raportteja; no. 114)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kanta-Hämeen potentiaalisten kaivosten aluetaloudelliset vaikutukset

Tiainen, M., Kujala, S. M., Ahtola, T., Eilu, P., Grönholm, S., Hakala, O. H., Istolahti, P. J., Jumppanen, A. I., Kärkkäinen, N., Rasilainen, K. & Törmä, H. K., 30 Mar 2017, Espoo: Geologian tutkimuskeskus. 124 p. (Tutkimusraportti / Geologian tutkimuslaitos; no. 229)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kasvi-DNA rikostutkinnan apuna/Plant DNA as a tool of criminal investigations

Korpelainen, H. & Virtanen, V., 2006, 24 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kasvihuonemansikan sadon ajoittaminen

Hytönen, T., Palonen, P. & Mouhu, K., 2003, Helsingin yliopisto. 63 p. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos; no. 14)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Kasvikuitu pellolta rakennuksen lämmöneristeeksi

Kauriinvaha, E., Viljanen, M., Pasila, A., Kymäläinen, H-R. & Pehkonen, A., 2001, 100 p. (Teknillinen korkeakoulu talonrakennustekniikan laboratorion julkaisuja TKK-TRT; no. 117)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kationinvaihtokapasiteetin määritys ja käyttö viljavuusanalyysin tulkinnassa

Translated title of the contribution: Interpreting soil analysis results with cation exchange capacityMattila, T. J. & Rajala, J. A., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 36 p. (Raportteja; no. 179)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Katternö-konsernin toimintojen aluetaloudelliset vaikutukset

Kinnunen, J., Hakala, O. H., Kujala, S. M. & Törmä, H. K., Oct 2017, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 42 p. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; no. 173)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kauhajoen vesistön taimenkantojen geneettinen rakenne ja hoitosuositus

Jutila, E., Koljonen, M-L. & Koskiniemi, J. J., 2016, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 27 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2016, no. 42)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Kauppatorin lokkitutkimus 2007

Pienmunne, E., Pakarinen, R., Paaer, P. & Nummi, P., 2008, Helsinki: Helsingin kaupungin ympäristökeskus. 29 p. (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja; no. 7/2008)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kaupungin herrat ja salomaiden ymmärtämättömät asukkaat: Maaseutu ja kaupunki Mikkelin paikallislehtien keskusteluissa 1861-1910

Piispanen, S. & Hyyryläinen, T., 9 Dec 2015, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 75 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 157)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kaupunkiseudut kokovartalokuvassa

Pylkkänen, P., 1993, 50 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Kehittämiskohteena vapaa-ajan asuminen: Kansainvälinen näkökulma

Rantanen, M. M., 19 Oct 2016, Ruralia-instituutti. 29 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 160)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Kenen historia? Raportti monipuolisen historiantutkimuksen, -opetuksen ja vuoropuhelun tilasta ja haasteista Suomessa

Translated title of the contribution: Whose history?Hakala, E. S. (ed.), Iina, H. (ed.) & Laakso, J. (ed.), 24 Oct 2018, Helsinki: Historians without Borders in Finland. 15 p. (HWB Report; no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Keski-Suomen ruoantuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys

Määttä, S. & Törmä, H. K., 2012, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 50 p. (Raportteja; no. 93)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Kestävä matkailu

Törn, A., Junnila, E-M., Kälkäjä, T., Siikamäki, P. & Tolvanen, A., 2003, Kuusamo: Kuusamon kaupunki. 14 p. (Tutkimuksia; vol. 2003, no. 2)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Key factors influencing economic relationships and communication in European food chains (FOODCOMM) - Review of sausage and rye bread chains in Finland

Suvanto, H., Pereira Querol, M., Kurki, S. & Valkosalo, P., 2007, 61 p. (Reports; no. 17)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access