Publications

Filter
Commissioned report

Key factors influencing economic relationships and communication in Finnish food chains

Lähdesmäki, M., Viitaharju, L., Suvanto, H., Valkosalo, P., Kurki, S., Rantala, S-H., Hartmann, M., Fischer, C., Reynolds, N. & Bavorova, M., 2009, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 66 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 49)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kipsi maanparannusaineena – hyödyt ja haitat maan kasvukunnolle

Translated title of the contribution: Gypsum as a soil amendent - effects on soil healthMattila, T. J., Manka, V. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 30 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 192)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Knowledge document for risk analysis of the non-native Curly Waterweed (Lagarosiphon major) in the Netherlands

Matthews, J., Beringen, R., Collas, F. P. L., Koopman, K. R., Odé, B., Pot, R., Sparrius, L. B., Van Valkenburg, J. L. C. H., Verbrugge, L. N. H. & Leuven, R. S. E. W., 2012, Nijmegen: Department of Environmental Science, Radboud University Nijmegen. 46 p. (Reports Environmental Science; no. 414)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Knowledge document for risk analysis of the non-native Fanwort (Cabomba caroliniana) in the Netherlands

Matthews, J., Beringen, R., Lamers, L. P. M., Odé, B., Pot, R., Van der Velde, G., Van Valkenburg, J. L. C. H., Verbrugge, L. & Leuven, R. S. E. W., 2013, Nijmegen: Department of Environmental Science, Radboud University Nijmegen. 60 p. (Reports Environmental Science; no. 443)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Knowledge document for risk analysis of the non-native Monkeyflower (Mimulus guttatus) in the Netherlands

Koopman, K. R., Beringen, R., Collas, F. P. L., Matthews, J., Odé, B., Pot, R., Sparrius, L. B., Van Valkenburg, J. L. C. H., Verbrugge, L. N. H. & Leuven, R. S. E. W., 2012, Nijmegen: Department of Environmental Science, Radboud University Nijmegen. 43 p. (Reports Environmental Science; no. 415)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Knowledge document for risk analysis of the non-native Tapegrass (Vallisneria spiralis) in the Netherlands

Collas, F. P. L., Beringen, R., Koopman, K. R., Matthews, J., Odé, B., Pot, R., Sparrius, L. B., Van Valkenburg, J. L. C. H., Verbrugge, L. N. H., Leuven, R. S. E. W. & Science, D. O. E., 2012, Nijmegen: Radboud University Nijmegen. 1 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kognitiosta maailmankuvan ulottuvuuksiin

Translated title of the contribution: From cognition to the dimensions of world viewPirttilä-Backman, A-M. & Vesala, K., 1994, Department of Social Psychology, University of Helsinki. 166 p. (Research reports / Department of Social Psychology, University of Helsinki)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kohti dialogia: Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi

Rantanen, M. (ed.), Pihkala, T. (ed.), Hyyryläinen, T. (ed.) & Kujala, S. (ed.), Oct 2019, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 56 p. (Ruralia-instituutin raportteja; no. 198)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Koneellisen ensiharvennusten metsänhoidollinen tila

Mattila, S., Hallman, E., Hokajärvi, T., Leinonen, K. & Puttonen, P. K., 2002, 45 ed. 58 p. (Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Konsernijohtaminen parenting-teorian näkökulmasta

Virtanen, T. H., 2005, (Aalto-yliopisto julkaisusarja W-390)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kooperativ verksamhet som inlärningsmodell för företagande

Hytinkoski, P., Troberg, E. & Troberg, A. (Translator), 11 Sep 2019, Pellervo Coop Center: Osuustoimintakeskus Pellervo. 23 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Korkeimman maatalousopietuksen kehittämistarpeet

Ollila, P., 1985, 72 p. (KTTS; vol. 1985, no. 18)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Koronapandemian arvioidut vaikutukset tuotantoon ja verotuloihin

Tervala, J., 17 Apr 2020, (Submitted) 39 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Koronapandemian yhteiskunnalliset vaikutukset sopeutuvan ympäristöpolitiikan näkökulmasta: Asiantuntijalausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle

Translated title of the contribution: Societal impacts of corona pandemic from the perspective of adaptive environmental policy: expert statement to Committee for the Future of the Parliament of FinlandHukkinen, J., 24 May 2020, Helsinki. 9 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kosteikon perustamisen haasteet

Translated title of the contribution: Challenges related to wetland creation: Experiences of Finnish landowners and wetland specialistsKeskinarkaus, S-S., Matilainen, A., Kasari, H. & Kurki, S., 2009, Seinäjoki: University of Helsinki, Ruralia Institute. 37 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 51)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kotimaan matkailijoiden suhtautuminen ympäristöystävällisiin maaseutumatkailutuotteisiin – Matkailijasegmenttien tunnistaminen klusterianalyysillä

Merilahti, K., 2012, 39 p. (Raportteja. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; no. 96)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kotiseudun kerroksia Kuortaneelta: Kuortaneenjärven lähiympäristö kotiseutukuvassa

Rinne-Koski, K. & Riukulehto, S., 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 212 p. (Raportteja; no. 110)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kotiseutua paikantamaan: Päämääränä kulttuurisesti kestävän Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma

Suutari, T. M., Riukulehto, S., Rinne-Koski, K. & Ojalammi, S. H., 2011, Seinäjoki: University of Helsinki, Ruralia Institute. 12 p. (Raportteja; no. 77)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kouvolan seudun elintarviketalouden vaikutukset alueeseen ja työllisyyteen: Nykytilanne ja alustavat lähtökohdat kehitysvisiolle

Määttä, S., Törmä, H. K., Virtanen, P., Hyyryläinen, T. & Pylkkänen, P., 2012, Seinäjoki. 35 p. (Raportteja; no. 86)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kuinka koronaviruspandemian kuluessa tehtävillä päätöksillä voidaan rakentaa kriisit kestävää Suomea?

Hukkinen, J., 22 Apr 2020, Helsinki: Academy of Finland.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kuinka maan kasvukuntoa kehitetään? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta.

Translated title of the contribution: How to improve soil health? Observations from 8 farms from three different parts of Finland.Mattila, T. J., Manka, V., Rajala, J. A., Ajosenpää, H., Luokkakallio, J. & Tuononen, M., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 56 p. (Raportteja; no. 189)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan

Translated title of the contribution: Good drainage - field by fieldMattila, T. J., Rajala, J., Ajosenpää, H. & Mynttinen, R., 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 64 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 195)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kuivuuden aiheuttamat tuhohyönteisriskit Helsingin metsissä

Translated title of the contribution: Effects of dry summers on forest pests in HelsinkiKolari, M. & Heliövaara, K., 2003, Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto, Viherosasto. 10 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kuivuuden aiheuttama tuhohyönteisriski Helsingin metsissä

Translated title of the contribution: Effects of dry summers on forest pests in HelsinkiPeuhu, E. & Heliövaara, K., 2004, Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto, Viherosasto. 15 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kulttuurihankkeiden työllisyysvaikutukset: Valtakunnallinen arvio ohjelmakaudesta 1995-1999

Kainulainen, K. & Suutari, T. M., 2002, (MMM:n julkaisuja 3/2002)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kulttuurinen huolenpito: Näkökulmia kulttuuristen hyvinvointipalveluiden kehittämiseen Lapuan kaupungissa

Jumppanen, A. I. & Heikkinen, I., 19 Nov 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 33 p. (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; no. 107)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kulttuurisesti kilpailukykyinen ja hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa: Kulttuuristrategia vuosille 2010–2013 – päivitys

Saartenoja, A., Jumppanen, A. I., Suutari, T. M. & Ojala, R., 2010, Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan liitto. 44 p. (Julkaisu / Etelä-Pohjanmaan liitto. Sarja A; no. 31)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kuluttajapolitiikan uudet haasteet

Pantzar, M. & Heinonen, V., 1998, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. 24 p. (Keskustelualoitteita; vol. 1998, no. 26)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kunnan elinkeinopolitiikka: käsitteellisiä rakennusosia elinkeinopolitiikan suunnitteluun, toteutukseen ja tutkimiseen

Ollila, P., 1987, 140 p. (HY Taloustieteen laitos; vol. Julkaisuja, no. 1987/27)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kunnostusojituksen vaikutus vesistöjen humuskuormitukseen

Palviainen, M. & Finér, L., 2013, Jyväskylä: Kopijyvä Oy. 47 p. (TASO-hankkeen julkaisuja; vol. 2013)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kuntaliitos ja maaseutualueiden asukasosallistuminen Kouvolan, Salon ja Seinäjoen kaupungeissa

Rinne-Koski, K., Saartenoja, A., Rantanen, M. & Tantarimäki, S., 2012, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 62 p. (Raportteja; no. 79)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kylätoiminnan tila maaseututyypeittäin ja maakunnittain

Rouhiainen, V., 2014, 55 p. (Raportteja; no. 122)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kylävoima: Sosiaalista pääomaa maaseudun kehittämiseen

Hyyryläinen, T., Rouhiainen, V. & Nissinen, S., 2002, Mikkeli: Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 74 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Laadukasta liiketoimintaa luonnosta: Poimintoja luonnontuote- ja elintarvikealan koulutuksista

Partanen, B. M., 29 Jun 2015, Ruralia-instituutti. 72 p. (Raportteja; no. 154)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lähiruoka: pientuottajat ja kuluttajat toisiaan etsimässä

Ollila, P., Eronen, K., Kiviluoma, A., Käyhty, M. & Kivinen, S., 2011, Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. 141 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lähiruokaa koskevat arvot ja asenteet Suomessa

Kasslin, O. & Valkeapää, A., 2014, 55 p. (Raportteja; no. 138)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Laitoshoidossa asuvien vanhusten D-vitamiinitilannetta kartoittava tutkimus

Lamberg-Allardt, C., Ketola, M., Laaksonen, M., Puustinen, M. & työryhmä, 2007, Sosiaali- ja terveysministeriö.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lannankäsittelyn elinkaariset ympäristövaikutukset ja käsittelyvaihtoehtojen kokonaiskestävyyden arviointi OSA 1: Elinkaariset ympäristövaikutukset

Grönroos, J., Rankinen, K., Kuisma, M., Palva, R., Alasuutari, S., Myllymaa, T., Leppälä, J., Alakukku, L., Huttunen, H., Mikkola, H., Leskinen, P., Kahiluoto, H. & Katajajuuri, J-M., 2011, MTT Agrifood Research Finland. 24 p. (MTT Raportti; no. 21)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lannankäsittelyn elinkaariset ympäristövaikutukset ja käsittelyvaihtoehtojen kokonaiskestävyyden arviointi OSA 2: Biomateriaalien käsittelyvaihtoehtojen kokonaiskestävyyden arviointi

Grönroos, J., Rankinen, K., Kuisma, M., Palva, R., Alasuutari, S., Myllymaa, T., Leppälä, J., Alakukku, L., Huttunen, H., Mikkola, H., Leskinen, P., Kahiluoto, H. & Katajajuuri, J-M., 2011, MTT Agrifood Research Finland. 6 p. (MTT Raportti; no. 21)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lapin maatilat murrosvaiheessa: tutkimus Rovaniemen ja Itä-Lapin seutukuntien keskikokoisten maatilojen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä

Kuha, R., Myllylä, P. & Rantamäki-Lahtinen, L. M., 2014, Jokioinen: MTT. 37 p. (MTT Raportti; vol. 143)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lapsiperheiden kotiseutu

Jumppanen, A. I., 2012, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 9 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

LEADER II -yhteisöaloitteen jälkiarviointi 2002

Hyyryläinen, T., Kahila, P., Lemetyinen, T., Kuhmonen, H-M., Nissinen, S., Isosuo, T., Vainio, A., Rissanen, E., Lähteenmäki, T. & Viljamaa, K., 2002, Seinäjoki: Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 95 p. (Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki. Raportteja ja artikkeleita; vol. 2002, no. 82)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Leadership and governance for sustainable tourism: Proceedings of summer school 2014

Keskinarkaus, S-S. S. (ed.), Matilainen, A-M. K. (ed.), Barbone, S. (ed.) & Mäkelä, A-M. (ed.), 2014, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 79 p. (Reports / University of Helsinki, Ruralia Institute; no. 139)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Leader-toimintatavan arviointi : Maaseutuohjelma 2014–2020

Pylkkänen, P., Hyyryläinen, T., Rannanpää, S., Pyykkönen, S., Heikkinen, B., Koivisto, A. & Ranta, T., 2020, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 290 p. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja ; vol. 2020, no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Leading the way to a European circular bioeconomy strategy

Hetemäki, L., Hanewinkel, M., Myus, B., Ollikainen, M. M. O., Palahi, M. & Trasobares, A., 2017, European Forest Institute. 50 p. (From science to policy; no. 5)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Light case study: Improving dairy production in Senegal

Niemi, J., Tapio, M., Marshal, K., Tebug, S. & Juga, J. K., 2016, Ref. Ares(2016)6357987 - 10/11/2016 ed. PROIntenseAfrica. 37 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Liiketoimintamallien resurssiperustainen kilpailu metsäpalveluiden markkinoilla

Sinkkonen, E., Tervo, M., Mäkinen, P. & Korhonen-Sande, S., 2008, Helsinki: Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos. 59 p. (Tutkimusraportteja / Helsingin yliopisto, metsäekonomian laitos; no. 52)

Research output: Book/ReportCommissioned report