Publications

Filter
Commissioned report

Matkailijalle merkityksellinen vastuullisuus majoitus- ja ruokapalveluissa

Väisänen, H-M., 15 Aug 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 47 p. (Raportteja / Ruralia-instituutti ; no. 196)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Matkailuselvitys - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin matkailuselvitys 2016: TIKKA-hanke 2016

Suvanto, H. M. K., 30 Nov 2016, Seinäjoki: Helsingin yliopisto. 49 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Maximizing bioenergy potential: policy recommendations for Finland

Karimi, F. & Toikka, A. I., 18 Dec 2016, Research report no D1.1.2-1 ed. Helsinki: CLIC Innovation. 16 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Megatrends in Africa

Vastapuu, L., Mattlin, M., Hakala, E. & Pellikka, P., 2019, Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland. 56 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Menettely jätehuoltovaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutusten elinkaaritarkasteluun

Myllymaa, T., Dahlbo, H., Ollikainen, M., Peltola, S. & Melanen, M., 2005, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 108 p. (Suomen ympäristö; no. 750)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Methodological description of the CGERegEU

Törmä, H. K. & Zawalinska, K., 2010

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metlan työraportteja 20: Paikallisväestö, luonnonsuojelu ja matkailu Koillismaalla

Törn, A., Tolvanen, A. & Siikamäki, P., 2005, Metsäntutkimuslaitos.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsäalan koulutuksen esiselvitys

Kilpeläinen, R., Eila, L., Rekola, M., Rieppo, K. & Siekkinen, T., 15 Jan 2014, 128 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsähallituksen metsästys- ja kalastuslupa-asiakkaiden rahankäytön aluetaloudelliset vaikutukset

Zimoch, U., Törmä, H. K., Keskinarkaus, S-S., Rautiainen, M. & Kinnunen, J., 2014, 58 p. (Raportteja; no. 132)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsä- ja puutalouden koulutuksen tuottamat kansainväliset valmiudet

Puttonen, P. K. & Kivinen, P., 2004, 59 p. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä; vol. 2004, no. 14)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Metsän arvoketjujen aluetaloudelliset vaikutukset Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla - Puurakentaminen ja yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto

Männistö, T., Törmä, H. K. & Jylhä, P., 2012, 33 p. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin julkaisuja; vol. 2012, no. 94)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen

MMM:n Työryhmä "Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen", 2011, (MMM:n julkaisuja; vol. 2011, no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsäpolitiikan ohjauskeinot: Arviointikehikko ja sovellus Suomen metsäpolitiikkaan

Karppinen, H., 2 Nov 2011, 50 p. (Metlan työraportteja; no. 213)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsästä pöytään ja arvotuotteiksi - Luonnontuotealan kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla

Rutanen, J., 2014, 46 p. (Raportteja; no. 143)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsästysmatkailu ja sen kestävyys valtion mailla

Translated title of the contribution: The sustainability of hunting tourism: State-owned land areas in northern FinlandKeskinarkaus, S-S., Matilainen, A. & Kurki, S., 2009, Seinäjoki: University of Helsinki, Ruralia Institute. 63 p. (Julkaisuja / Ruralia-instituutti; no. 18)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Metsästysmatkailun toimintamallit ja niiden kestävyys valtion mailla

Keskinarkaus, S., Matilainen, A. & Kurki, S., 2009, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 63 p. (Julkaisuja; no. 18)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Metsätalouden monimuotoisuus maailmalla

Translated title of the contribution: Diversity of global forestryLuukkanen, O., 1999, Helsinki: Finnish Forest Association (SMY). 2 p. (Päättäjien metsäakatemia [Decision makers' forest academy]; no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö - Quantification and valuation of ecosystem services to optimize sustainable re-use for low-productive drained peatlands: LIFEPeatLandUse (LIFE12 ENV/FI/000150) 2013 – 2018 LAYMAN’S REPORT Tekijät /

Tolvanen, A., Saarimaa, M., Ahtikoski, A., Haara, A., Hotanen, J-P., Juutinen, A., Kojola, S., Kurttila, M., Nieminen, M., Nousiainen, H., Parkkari, M., Penttilä, T., Sarkkola, S., Tarvainen, O., Minkkinen, K. J., Ojanen, P. J., Hjort, J., Kotavaara, O., Rusanen, J., Sormunen, H. & 11 others, Aapala, K., Heikkinen, K., Karppinen, A., Martinmäki-Aulaskari, K., Sallantaus, T., Tuominen, S., Vilmi, A., Kuokkanen, P., Rehell, S., Ala-Fossi, A. & Huotari, N., 2018, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 18 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; no. 48/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Metsätoimialan tulevaisuuden skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset Etelä-Savossa

Kujala, S. M., Kinnunen, J., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., Aug 2017, Mikkeli: Helsingin yliopisto. 34 p. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; no. 172)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen: The climate effects of forest use and development of carbon sinks

Seppälä, J., Kanninen, M. T., Vesala, T., Uusivuori, J., Kalliokoski, T. K., Lintunen, J., Saikku, L., Korhonen, R. & Repo, A., 2015, Helsinki: Suomen ilmastopaneeli. 43 p. (Ilmastopaneelin raportti; vol. 3/2015)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsien käytön ja metsäbioenergian ilmastovaikutukset

Pingoud, K., Savolainen, I., Airaksinen, M., Seppälä, J., Kanninen, M. & Kilpeläinen, A., 2013, Suomen ilmastopaneeli. 25 p. (Suomen ilmastopaneelin selvityksiä; no. Raportti 2/2013)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Mikrosirutekniikka bakteeritaudinaiheuttajien tutkimuksessa ja diagnostiikassa

Aittamaa, M., Söderholm, H., Somervuo, P. J., Nykäsenoja, S., Auvinen, P., Selby, K., Derman, Y., Nuppunen, M., Myllys, V., Rantala, L. & Valkonen, J., 2010, Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto ja Biotekniikan instituutti. 29 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Miksi hiilinielut ovat yhteiskuntapolitiikkaa? Strategic Research Council Policy Brief

Hukkinen, J., Forsius, M., Mäkipää, R., Berninger, K., Kuusela, S. & Järvensivu, P., 1 Feb 2019, Helsinki: Academy of Finland. 5 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Miksi pyrkiä opiskelemaan agronomiksi?

Ollila, P., 1985, 11 p. (KTTS; vol. 1985, no. 20)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Milk producer price formulation and its effect on market coordination

Ollila, P., 1987, (Agricultural Economics Staff Paper; no. 87-71)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Minskning av miljörisker orsakade av sura sulfatjordar: Handbok för reglering av grundvattennivån

Translated title of the contribution: Controlling the environmental risks of acid sulfate soils: Guide for management of groundwater levelUusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., May 2013, 24 p. (MTT Rapport; no. 89)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon? Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta.

Translated title of the contribution: How to identify good soil health? Observations from eight farms in Varsinais-Suomi, Satakunta and South-OstrobothniaMattila, T. J. & Rajala, J. A., 2017, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 36 p. (Raportteja; no. 171)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Miten maaseutu vastaa tulevaisuuden kysyntään? Maaseutu Suomi-strategiassa -työpajaprosessin tuloksia

Hyyryläinen, T., Pylkkänen, P. & Suutari, T. M., 2012, Helsinki: Sitra. 48 p. (Sitran selvityksiä; no. 67)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla?

Translated title of the contribution: How to avoid soil compaction with better tires?Mattila, T. J. & Rajala, J. A., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 41 p. (Raportteja; no. 175)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Mobiilimenetelmä monipaikkaisen työn tutkimiseen (MobiMe) -Loppuraportti

Vartiainen, M., Palomäki, E., Heiskala, M., Hakkarainen, K., Muukkonen, H. & Salo, K., 2014, Helsinki: Aalto University. 30 p. (TIEDE + TEKNOLOGIA; no. 8/2014)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Modernisoituvat mökkeilytyylit: Paikallisten palveluympäristöjen muutosvoima

Rantanen, M. (ed.), 2014, 99 p. (Raportteja; no. 123)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Monivaikutteinen maatalous ja politiikat: Multifunctional agriculture and policies

Arovuori, K., Kola, J., Lankoski, J. & Ollikainen, M., 2006, [Helsinki]: Helsingin yliopisto. 81 p. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; no. nro 41)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Multicountry Project Arrangements: Report of a Thematic Review

Ollila, P., Uitto, J., Crepin, C. & Duda, A., Sep 2000, Washington: The World Bank.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Munkkiniemen puiston kosteikot

Vehkaoja, M. C., 2016, Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 17 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Murukestävyys maan kasvukunnon mittarina

Translated title of the contribution: Aggregate stability as an indicator of soil healthRavander, J., Mattila, T. J. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 43 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; no. 191)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Naakka ja ihminen - Naakkojen aiheuttamien haittojen hallinta

Pohja-Mykrä, M. K., Koskinen, S. M., Mykrä, S., Nieminen, T. T. & Sillanpää, H., 16 May 2016, Helsinki: Ympäristöministeriö. 110 p. (Suomen ympäristö; no. 2)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Nash equilibria for a coalitional game on Atlanto-Scandian Herring

Lindroos, M., 2000, Helsinki University of Technology.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Navigating the Sea of Package Design with the Professionals

Ryynänen, T., 11 Jun 2012, 4 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

New Study Group on European Cooperative Law: “Principles” Project

Fajardo, G., Fici, A., Henrÿ, H., Hiez, D., Münkner, H-H. & Snaith, I., 2012, Trento: European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises. 11 p. (Euricse Working Paper; no. 024/12)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Non-­Carbon Benefits: The Key to Successful REDD+ Implementation in Africa

Katerere, Y. & Kalame, F. B., Nov 2015, Addis Ababa: United Nations, Economic Commission for Africa. 6 p. (Policy Brief / ClimDev-Africa; no. 15)

Research output: Book/ReportCommissioned report

File

No saako sitä väinönputkea käyttää vai ei?

Keskinarkaus, S-S., Kinnunen, J., Kämäräinen, J. & Tikkanen-Kaukanen, C., 2014, 106 p. (Helsingín yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja; no. 146)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Nuoret Agronomit ja opiskelu Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Ollila, P., 1985, 52 p. (KTTS; vol. 1985, no. 19)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

On the efficiency of OLS in a partitioned linear model

Isotalo, J. & Puntanen, S., 2003, Tampere :University of Tampere. (Report / Department of Mathematics, Statistics and Philosophy, University of Tampere. ISSN 1456-3134; 343)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta: Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018

Translated title of the contribution: Teachers’ and students’ experiences on game-based learning and outdoor education.: Assessment of the Far out! -project 2016-2018Lukkarinen, I. & Uitto, A., 14 May 2019, Helsinki: Suomen ympäristökeskus. 68 p. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; no. 17/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Oppimisen palapeli pienyrityksissä. -kokemuksia asiantuntijaverkoston ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä

Karjalainen Kirsi & Taina Era (toim.), 2001, (Sarja B; no. 22)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Opportunities for soil sustainability in Europe

Expert Group, van der Putten, W. & Setälä, H. M., 2018, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. 41 p. (EASAC policy reports; vol. 36)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Optimal bioeconomic multispecies fisheries management: A Baltic Sea case study

Nieminen, E., Lindroos, M. & Heikinheimo, O., 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. 37 p. (Department of Economics and Management Discussion paper ; no. 53)

Research output: Book/ReportCommissioned report