Publications

Filter
Commissioned report

Orgaaninen fosfori kasvien fosforinlähteenä ja vesistökuormittajana: MMM:n hankkeen raportti Dnro 4047/502/2001

Hartikainen, H. H., Karppinen, M., Räty, M., Soinne, H., Turtola, E. & Uusitalo, R., 2001, 42 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Osuuskuntaa perustamaan

Klen, T. T. O. & Tiljander, P., 2018, Ruralia-instituutti. 40 p. (Ruralia-instituutin Raportteja-sarja; no. 181)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Osuuskuntayrittäjyys - uusia yrittämisen mahdollisuuksia

Klén, T., Apr 2014, 28 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin

Henrÿ, H. C. K., Hänninen, J., Paksu, S. & Pylkkänen, P., 2014, Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. 115 p. (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut; no. 79)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Osuustoimintainstituutin perustamissuunnitelma

Köppä, T., Skurnik, S., Suomela, K. & Muttilainen, O., 1991, Helsingin yliopisto. 20 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Osuustominnan tutkimuksen uudet mahdollisuudet

Ollila, P., 1988, Helsinki. 8 p. (PTT -katsaus; vol. 1988, no. 4)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Overview of national climate change advisory councils

Weaver, S., Lötjönen, S. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 39 p. (The Finnish Climate Change Panel Report; vol. 2019, no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Päästövähennyspolku kohti hiilineutraalia suomea - hahmotelma

Seppälä, J., Savolainen, H., Sironen, S., Soimakallio, S. & Ollikainen, M., 2019, Suomen ilmastopaneeli. 18 p. (Suomen Ilmastopaneeli Raportti; vol. 2019, no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Päijänteen ja sen latvavesien taimenkantojen geneettiset resurssit.

Koljonen, M-L., Syrjänen, J. T., Koskiniemi, J. & Heinimaa, P., 2018, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 56 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2018, no. 6)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Paikallista luomuruokaa kuluttajille: ketjukokeiluja Etelä-Savossa

Mynttinen, S., Järvinen, J-P., Kainusalmi, M., Leminen, V., Mutka-Paintola, K., Nuutila, J., Nykänen, A., Siiskonen, P. & Särkkä-Tirkkonen, M., Dec 2014, 32 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Paikallisväestö, luonnonsuojelu ja matkailu Koillismaalla: Woeking Papers of the Finnish Forest Research Institute

Törn, A., Tolvanen, A. & Siikamäki, P., 2005, Metsäntutkimuslaitos. (Working Papers of the Finnish Forest Research Insitute; vol. 2005, no. 20: 18-27)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Palvelujen saavutettavuus muutoksessa: Maaseudun vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden palveluympäristön kehityssuunnat ja uudet mahdollisuudet.

Rehunen, A., Rantanen, M., Lehtola, I. & Hiltunen, M. J., 2012, Raportteja 88 ed. Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 127 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Patterns of Strategy and Their Relationship to Organizational Performance: An Investigation of Food Manufacturing Firms in a Closed Market

Hyvönen, S., 1992, 24 p. (Working Papers W-8, Helsinki School of Economics and Business Administration)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pelastuuko mesimarja? lehtihometuhot ja lehtihomeen rotukirjo

Lindqvist, H., Koponen, H. & Valkonen, J., 2001, Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos. 15 p. (Kasvipatologian hankeloppuraportteja; no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pellavan tie pakkaukseen. Flax team - packs clean -tutkimushankkeen loppuraportti.

Tavisto, M., Lahtinen, S., Kortesmaa, A., Lindsten, L., Pasila, A., Reunanen, N. & Pehkonen, A., 2001, 65 p. (Maa- ja kotitalousteknologian laitoksen julkaisuja ; no. 6)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pellon vesitalouden optimointi: Loppuraportti 2010

Vakkilainen, P., Alakukku, L., Koskiaho, J., Myllys, M., Nurminen, J., Paasonen-Kivekäs, M., Peltomaa, R., Puustinen, M. & Äijö, H., 2010, Helsinki: Salaojituksen tutkimusyhdistys ry. 114 p. (Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote; no. 30)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Peltohavaintoja - aistinvarainen tarkastelu maan kasvukunnon mittarina

Translated title of the contribution: Field observations - visual evaluation as an indicator of soil healthMattila, T. J., Rajala, J. & Mynttinen, R., 2019, Mikkeli: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 60 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto Ruralia institutti; no. 197)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Perceived Trust and Long-term Contracts: The Case of Finnish Food Retailers

Hyvönen, S., 1992, 34 p. (Working Papers F-302, Helsinki School of Economics and Business Administration)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Perhelähtöinen ravintointerventio lastenneuvoloissa: Elintapainterventio Naperoille (ETANA) -esitutkimus

Kyttälä, P., Erkkola, M., Ovaskainen, M-L., Lehtinen-Jacks, S., Uusitalo, L., Kronberg-Kippilä, C., Lindfors, P., Tapanainen, H., Lahti-Koski, M., Koivumäki, T., Hakulinen-Viitanen, T. & Virtanen, S., 2014, Helsinki: THL. 125 p. (Raportti/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; no. 2/2014)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Perunan Y-viruksen tehostettu torjunta

Hiltunen, L., Kirchner, S., Tian, Y., Degefu, Y., Hannukkala, A., Kangas, A., Virtanen, E. & Valkonen, J., 2011, University of Helsinki, Department of Agricultural Sciences, Plant Pathology. 22 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Perunaruven aiheuttajat ja niiden torjunta

Lehtonen, M. J., Hiltunen, L., Isolahti, M., Koski, P., Laakso, I., Lauronen, M., Palohuhta, J-P., Rantala, H., Reinikainen, O., Vihlman, K., Virtanen, E., Weckman, A., Ylhäinen, A. & Valkonen, J., 2003, Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos. 45 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Petoeläinten vaikutukset porotalouden tuottavuuteen, tuloihin ja taloudelliseen kestävyyteen : Makera-hankkeen loppuraportti

Kumpula, J., Pekkarinen, A-J., Tahvonen, O. I., Siitari, J. & Törmänen, H., 2017, 12 ed. Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 50 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; no. 12/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pienyritysten yhteistoiminta ja kilpailuasema: typologia yhteistyösuuntautuneista ja irtaantumishakuisista vähittäiskaupoista

Hyvönen Saara & Kupiainen Terri, 1994, 107 p. (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D-192)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana

Translated title of the contribution: Quick methods for analyzing plant nutritional statusMattila, T. J., Manka, V. & Rajala, J. A., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 23 p. (Raportteja; no. 185)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE)

Sorvari, J., Antikainen, R., Gustafsson, J., Haavisto, T., Kivimäki, A-L., Kosola, M-L., Ruuska, S., Ollikainen, M., Utriainen, E. & Hokkanen, P., 2004, Helsinki: Suomen ympäristökeskus.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pilkottujen tuorekasvisten hygienia: kirjallisuuskatsaus

Kuisma, R. & Kymäläinen, H-R., Feb 2015, Helsinki: Unigrafia. 109 p. (Maataloustieteiden laitoksen julkaisuja; vol. 2015, no. 37)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pisara-radan laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset

Metsäranta, H., Laakso, S., Rinta-Piirto, J., Haapamäki, T., Törmä, H. K., Määttä, S. & Reini, K., 2012, (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä; vol. 2012, no. 11)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pohjalaistalot: yhteistä kulttuuriperintöämme

Riukulehto, S., Mäkelä, M., Orhanen, O. & Lehtimäki, A., 2014, 81 p. (Raportteja; no. 124)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pohjanlahden siikakantojen perinnöllinen erilaistuminen ja merialueen siikasaaliiden alkuperä

Koljonen, M-L., Veneranta, L., Kallio-Nyberg, I., Koskiniemi, J. & Jokikokko, E., 2019, Luonnonvarakeskus (Luke). 52 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2019, no. 56)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan paikallinen maaseudun kehittäminen

Rantanen, M., Hyyryläinen, T., Pylkkänen, P., Kytölä, L., Ponnikas, J., Ruottinen, V. & Keränen, R., 2013, Suomen aluetutkimus FAR. 38 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pohjois-Pohjanmaan turvemaiden kasvihuonekaasutaseet

Minkkinen, K. & Ojanen, P., 2013, Metsäntutkimuslaitos. 37 p. (Metlan työraportteja; vol. 258)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Politiikkasuositus: Pandemian jälkihoidon tulee olla kestävän kehityksen mukaista

Hukkinen, J., 6 Apr 2020, Academy of Finland.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Politique forestière et utilisation des ressources au Burkina Faso, au Ghana et au Mali: Sont-elles compatible avec l’adaptation au changement climatique?

Kalame, F. B., Idinoba, M., Brockhaus, M. & Nkem, J., 2008, Bogor: Center for International Forestry Research. 8 p. (TroFCCA Brief; no. 1/2008)

Research output: Book/ReportCommissioned report

POMO and POMO+. Monograph Finland

Hyyryläinen, T. & Pylkkänen, P., 2004, ÖIR-Managementdienste GmbH. 13 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Poronhoidon tuottavuus ja ekonomia erilaisissa laidunolosuhteissa

Tahvonen, O. I., Kumpula, J., Pekkarinen, A-J. & Rasmus, S., 16 Dec 2015, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 30 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; no. 68)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Potential of sectoral resource mobilization for EU contribution to implementation of the AICHI targets in developing countries.

Kettunen, M., D'amato, D. & ten Brink, P., 2013

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Principles of Institutional Economics: - with special applications to cooperative enterprises

Ollila, P., 2009, 75 p. (Working Paper Series; vol. 2009, no. 56)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Producer preferences towards vertical coordination: The case of Canadian beef alliances

Steiner, B. E., 2012

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Product Delivery Document: EO Application Development. Data User Element DUE Innovators II - Insect Combat.

Koch, B., Ortiz, S., Röder, J., Lyytikäinen-Saarenmaa, P., Holopainen, M., Hyyppä, J. & Karjalainen, M., 2010, Freiburg: European Space Agency. 23 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Promoting Development in Shared River Basins: Case Studies from International Experience

Altingoz, M., Belinskij, A., Bréthaut, C., do Ó, A., Gevinian, S., Hearns, G., Keskinen, M., McCracken, M., Ni, V., Soininen, N. A. J. & Wolf, A. T., Mar 2018, Washington, DC: The World Bank. 190 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Promoting Interdisciplinary Research: The Case of the Academy of Finland

Bruun, H., Hukkinen, J. I., Huutoniemi, K. I. & Thompson Klein, J., 2005, Academy of Finland. 204 p. (Publications of the Academy of Finland; vol. 2005, no. 8)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Puhdistamolietteen ja lietevalmisteiden käyttö maataloudessa: Hygienia- ja riskitutkimus (pilottihanke LIVAKE-2000)

Ali-Vehmas, T., von Bonsdorff, C. H., Honkanen-Buzalski, T., Hänninen, M-L., Koskinen, R., Kupiainen, N., Marmo, S., Maunula, L., Pitkälä, A., Rainio, H., Rimhanen-Finne, R., Ronni, P., Salkinoja-Salonen, M., Siitonen, A., Tomminen, J., Tegel, J., Varimo, K. & Vuorinen, A., 2001, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 32 p. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; no. 2/2001)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Puhtaan teknologian ratkaisut: talous ja ilmasto

Ollikainen, M. M. O., Airaksinen, M., Seppälä, J. & Berghäll, E., 2016, Suomen ilmastopaneeli. 23 p. (Suomen ilmastopaneelin raportti; no. 4/2016)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Puunkuljetusalan kasvun kannattavuus on yrittäjästä kiinni

Soirinsuo, J. & Mäkinen, P., 2010, Rajamäki: Työtehoseura ry. 4 p. (TTS tutkimuksen tiedote, luonnonvara-ala: metsä; no. 740 (4/2010))

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Puuston runkolukusarjan ja laatutunnusten mittaus kaukokartoituksella

Vauhkonen, J., Kankare, V., Tanhuanpää, T., Holopainen, M. & Vastaranta, M., 18 Sep 2013, (Metsätehon raportti; vol. 223)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

PVO2-hanke, Salaojitustekniikat ja pellon vesitalouden optimointi: Loppuraportti 2014.

Äijö, H., Myllys, M., Nurminen, J., Turunen, M., Warsta, L., Paasonen-Kivekäs, M., Korpelainen, E., Salo, H., Sikkilä, M., Alakukku, L., Koivusalo, H. & Puustinen, M., 2014, Helsinki: Salaojituksen tutkimusyhdistys ry. 129 p. (Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote; no. 31)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional