Publications

Filter
Commissioned report

Stability of international fisheries agreements using precautionary bioeconomic harvesting strategies

Rahikainen, M., Lindroos, M. & Kaitala, V., 2008, (University of Helsinki, Department of Economics and Management, Environmental Economics. Discussion Papers ; vol. 2008, no. 27)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

State-of-the-art & trends review on biospheric carbon sequestration, ecosystem functioning and valuatiuon, and invasive species management. BioVeL - Biodiversity Virtual e-Laboratory.

Horvath, F., Barcza, Z., Obst, M., Saarenmaa, H., Lyytikäinen-Saarenmaa, P., Balcazar Vargas, M., Gelybo, G., Dobor, L., Kertesz, M., Fenesi, A., Crucz, B., Morrison, N., Bourlat, S., Oostermeijer, G., Hernandez Ernst, V., Yilmaz, P. & Hardisty, A., 2012, EC e-Infrastructure Programme - e-Science Environments. 109 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Strategiat, neuvotteluvoima ja toiminnan tuloksellisuus: elintarviketeollisuustutkimus

Hyvönen, S., 1992, 108 p. (Kilpailuvirasto, Selvityksiä 3/1992)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Strateginen suuntautuminen, markkinointi ja menestyminen: Tutkimus eri kehitysvaiheissa olevistampienistä ja keskisuurista lihanjalostusalan yrityksistä

Erälinna Leena & Hyvönen Saara, 2003, 93 p. (Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, selvityksiä nro 18)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Studies on insect fauna in Olkiluoto and Lastensuo mire in 2010 - 2014

Haavisto, F., Kotze, D. J., Nieminen, M. & Venn, S. J., 2018, Posiva. 68 p. (Posiva Oy Working report; no. 2017-09)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Study on the Impact of the Single Market on Cohesion: Implications for Cohesion Policy, Growth and Competitiveness

LSE Enterprise, Vienna University of Economics and Business, Centre for Social and Economic Research (CASE), Dec 2011

Research output: Book/ReportCommissioned report

Suomalainen metsänomistaja 2010.

Karppinen, H., 10 Dec 2011, 94 p. (Metlan työraportteja; no. 208)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Suomalaisen naudan- ja sianlihan sekä lihatuotteiden turvallisuus ja terveydellinen laatu

Tuominen, R., 2012, 36 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Suomalaisten metsäalan tutkimusten löytyvyys eräistä kansainvälisistä tietokannoista

Siirala, E., 1989, Helsinki. 24 p. (Helsingin yliopiston metsäkirjaston julkaisuja; no. 4)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Suomen kaivosalan vaikuttavuuden kehitys ja haasteet vuosina 2010-2020

Laukkonen, J. & Törmä, H. K., 2014, 46 p. ( Raportteja; no. 136)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Suomen kansallinen luomututkimusohjelma 2014-2018

Nuutila, J., Siiskonen, P., Kahiluoto, H., Mikkola, M., Schäfer, W. & Tikkanen-Kaukanen, C., 26 Mar 2014, Mikkeli. 35 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Suomenlahden lohi-istutusten kannattavuus

Jyräsalo, T. & Ollikainen, M., 2005, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 25 p. (Kala- ja riistaraportteja; vol. 2005, no. 372)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Suomen susipolitiikan historiaa

Pohja-Mykrä, M. & Mykrä, S., 2005

Research output: Book/ReportCommissioned report

Suomen urheiluopistojen aluetaloudelliset vaikutukset

Kujala, S. M., Hakala, O. H. & Törmä, H. K., 2019, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 34 p. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja; no. 193)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset

Heiskanen, M., Bergström, I., Kosenius, A-K., Laakso, T., Lindholm, T., Mattsson, T., Mäkipää, R., Nieminen, M., Ojanen, P., Rankinen, K., Tolvanen, A., Viitala, E-J. & Peltoniemi, M., 2020, 81 p. (luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2020, no. 27)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Suomi arktisen alueen vastuulliseksi edelläkävijäksi: Toimenpide-ehdotuksia yleisen kehityksen, meriklusterin ja matkailun edistämiseksi vuoteen 2035

Translated title of the contribution: Finland’s journey toward the Forefront of Responsible Arctic Development : Suggestions for General Development, Maritime Cluster and Tourism Measures by 2035Pilli-Sihvola, A. K., Gritsenko, D., Haavisto, R., Harjanne, A., Iivari, P., Kyyrä, S., Pöntynen, R., Repka, S., Suominen, A., Virta, H., Tynkkynen, V-P. & Perrels, A., 7 Mar 2016, Valtioneuvoston kanslia. 80 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 10/2016)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Surface modifications and active processes for cleaner paper machines: Pintojen muokkauksella ja aktiivisilla pintaprosesseilla puhtaampi paperikone.

Erkki Levänen, Xiaoxue Zhang, Jarmo Laakso, Tapio Mäntylä, Mari Raulio, Mirja Salkinoja-Salonen, Taina Leino, Janne Laine, 2010, Tampere: Tampereen Teknillinen Yliopisto, Materiaaliopin laitos. 39 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Survival and reduction of strains of Campylobacter species in broiler meat

Isohanni, P., 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 98 p. (Publications; no. 30)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Susipuhetta Suomessa: maakunnalliset ja kansalliset odotukset ja tavoitteet susikannan hoidossa

Bisi, J. & Kurki, S., 2005, Seinäjoki: Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 161 p. (Julkaisuja; no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Sustainable algal biomass products by cultivation in waste water flows

Arkkola, H., Arnold, M., Hytönen, E., Kostia, S., Kymäläinen, M., Liitia, T., Mattinen, M., Ojala, A., Ohra-aho, T., Pere, J., Spilling, K., Tikka, M., Valkonen, K. S., Wang, Y. & Wiebe, M., 2013, 66 p. (VTT Research Reports; no. VTT-R-04909-13)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Sustainable Development and Cooperative Law: CSR or CoopSR?

Henry, H., 2012, Oslo: University of Oslo, Faculty of Law. 16 p. (University of Oslo, Faculty of Law Research Paper; no. 2012-23)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Suurpetojen haaskaruokinnan sosiaalisen kestävyyden haasteet.

Pohja-Mykrä, M. K. & Kurki, S., 2009

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Suurpetojen haaskaruokinnan yhteiskunnallisen kestävyyden haasteet

Pohja-Mykrä, M. & Kurki, S., 2009, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 79 p. (Julkaisuja; no. 16)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Suurpetopolitiikan kehittämisarviointi

Pohja-Mykrä, M. K. & Kurki, S., 2013

Research output: Book/ReportCommissioned report

Suurpetopolitiikka kriisissä – salakaadot ja yhteisön tuki

Pohja-Mykrä, M. K. & Kurki, S., 2013, 44 p. (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; no. 98)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Taimenen perinnöllinen erilaistuminen ja hoidon järjestäminen Isojoen vesistössä

Jutila, E., Koljonen, M-L. & Koskiniemi, J., 2015, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 24 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; no. 52/2015)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Taloudellinen näkökulma palkokasvien viljelyyn

Sipiläinen, T., Koikkalainen, K. & Vanhatalo, A., 2012, 21 p. (Teoksessa Typpi- ja valkuaisomavaraisuuden lisääminen palkokasveja tehokkaasti hyödyntämällä. Toim. Nykänen Arja. MTT Raportti; vol. 2012, no. 59: 11-31)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Talouskasvu ja kestävä kehitys

Ollikainen, M. & Pohjola, M., 2013, Suomalainen Tiedeakatemia. 59 p. (Suomalaisen tiedeakatemian kannanottoja; no. 4)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Talvivaaran kaivoksen kriisin vaikutukset Kainuun aluetalouteen ja väestön määrään

Törmä, H. K. & Laukkonen, J., 2014, 42 p. (Raportteja; no. 116)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Tarjouskilpailu maatalouden vesiensuojeluun ja luonnonhoitoon: järjestelmän kehittely ja pilotointi

Iho, A., Lankoski, J., Ollikainen, M., Puustinen, M., Arovuori, K., Heliölä, J., Kuussaari, M., Oksanen, A. & Väisänen, S., 2011, MTT Agrifood Research Finland. 96 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Technical Specifications Document: EO Application Development. Data User Element DUE Innovators II - Insect Combat.

Koch, B., Ortiz, S., Röder, J., Lyytikäinen-Saarenmaa, P., Holopainen, M., Hyyppä, J. & Karjalainen, M., 2009, Freiburg: European Space Agency. 41 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Tekniset ratkaisut ja pedagogiset mahdollisuudet. 2. Seurantaraportti Helsingin koulujen tietoteknisistä edellytyksistä

Ilomäki, L., Laine, P., Syri, J., Lallimo, J. A., Rahikainen, M., Lakkala, M., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Muukkonen, H. & Lehtinen, E., 1999, Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto. (Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja; vol. 1999, no. A12)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Testing TerraSAR-X for forest disturbance mapping. Research Report for the German Aerospace Center (DLR)

Solberg, S., Asturp, R., Lyytikäinen-Saarenmaa, P., Kantola, T., Holopainen, M., Weydahl, D. & Kaartinen, H., 15 Mar 2011, 8 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

The Development of Baseline and Project Scenarios of Small-scale A/R CDM Project Activities in Indonesia using CO2Fix Models

Iskandar, H., Murdiyarso, D. & Kanninen, M., 2006, 53 p. (Asian Development Bank Technical Assistance Report TA 4137-INO)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

The Development of Competitive Advantage: An Identification of Competitive Strategy Patterns in Food Manufacturing Firms

Hyvönen, S., 1993, 141 p. (The Helsinki School of Economics and Business Administration, Publications B-131)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

The environmental role of protein crops in the new Common Agricultural Policy

Bues, A., Preissel, S., Reckling, M., Zander, P., Kuhlman, T., Topp, K., Watson, C., Lindström, K., Stoddard, F. & Murphy-Bokern, D., Jun 2013, Brussels: European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, Agricultural and Rural Development . 119 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

The Finnish technical assistance component to Lithuanian agriculture

Ollila, P., 1995, Ministry for Foreign Affairs. 20 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

The Report of Data Analysis to support the development of a Baltic Sea salmon action plan

Pakarinen, T., Erkinaro, J., Romakkaniemi, A., Ikonen, E., Virtanen, J., Lindroos, M., Kulmala, S., Parkkila, K., Nieminen, E., Haltia, E. N. J., Kuikka, S., Haapasaari, P., Karjalainen, T., Reinikainen, K., Pedersen, S., Kuzebsky, E., Karlsson, L. & Levontin, P., 2009, Brussels: European Commission. 19 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

The Selling Frequency of Forest Owners: A Sequential Binary Analysis.

Ollikainen, M. & Salonen, H., 1986, The Finnish Forest Research Institute. (Reports)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

The wider economic impacts of transport investments

Metsäranta, H., Törmä, H. K., Kinnunen, J., Laakso, S. & Zimoch, U., 2014, Bothnian Green Logistic Corridor BGLC. 53 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

The wolf debate in Finland

Bisi, J. & Kurki, S., 2008, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 145 p. (Julkaisuja; no. 12)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Tiekartta elämyksellisiin ruokakokemuksiin.

Kurikka, H. & Riukulehto, S., 2015, Seinäjoki. 34 p. (Raportteja; no. 149)

Research output: Book/ReportCommissioned report