Publications

Filter
Commissioned report

”Yksi yhdestä” -malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia

Tuominen-Thuesen, M., Sievänen, R. J. M., Ljungman, J., Kuusela, H., Ahonen, P. P. & Uusikylä, P., Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 139 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 13/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Κατευθυντήριες γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία

Translated title of the contribution: Guidelines for Cooperative LegislationHenry, H. C. K., 2016, 3. revised ed. Geneva: International Labour Organization. 141 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Y-viruksen ennakointi- ja estotoimenpiteiden käytäntöön vieminen perunaviljemillä (PVY-STOP)

Hiltunen, L., Kirchner, S., Hannukkala, A., Virtanen, E. & Valkonen, J., 2013, 20 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöverot verotulojen lähteenä

Määttä, K. & Ollikainen, M., 1995, [Helsinki]. 132 p. (Selvitys / Ympäristöministeriö, ympäristöpolitiikan osasto)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla: Opas pohjaveden pinnan säätämiseksi

Translated title of the contribution: Controlling the environmental risks of acid sulfate soils: Guide for management of groundwater levelUusi-Kämppä, J., Virtanen, S., Rosendahl, R., Österholm, P., Mäensivu, M., Westberg, V., Regina, K., Ylivainio, K., Yli-Halla, M., Eden, P. & Turtola, E., May 2013, 24 p. (MTT Raportti; no. 74)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä ilmastopolitiikka maataloudessa

Translated title of the contribution: Environmentally and socially sustainable climate policy in agricultureOllikainen, M. M. O., Järvelä, M., Peltonen-Sainio, P., Grönroos, J., Lötjönen, S. A., Kortetmäki, T., Regina, K., Hakala, K. & Palosuo, T., Mar 2014, Suomen ilmastopaneeli. 29 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöklusterin tutkimusohjelman loppuarviointi

Lemola, T., Hukkinen, J. I., Kuisma, M., Viljamaa, K. & Lahtinen, H., 2010, The Finnish Ministry of Environment, Helsinki. (Ministry of the Environment Report; no. 8/2010)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste.

Pingoud, P., Karppinen, H., Hämäläinen, J., Hänninen, H. & Pajuoja, H., 2010, Helsinki: Metsäteho Oy. 4 p. (Metsätehon katsaus; no. 45)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yhteistyön käynnistämisen käsikirja

Laitila, E., Ryhänen, M., Rajakorpi, J., Närvä, M. & Sipiläinen, T. A. I., 2014, (Teoksessa Yhteistyö- ja verkostosuhteet. Toim. Matti Ryhänen ja Erkki Laitila. Raportteja; no. A19: 116-204)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yhteistyö ja verkostomainen toimintatapa maidontuotannossa

Laitila, E., Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T. A. I. & Rajakorpi, J., 2014, Seinäjoki. (Teoksessa Yhteistyö- ja verkostosuhteet. Toim. Ryhänen M & Laitila E. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Raportteja ; no. A19: 18-78)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yhteistyö eteläpohjalaisilla maitotiloilla

Ryhänen, M., Sipiläinen, T., Ovaska, S. & Laitila, E., 2012, 34 p. (Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla – Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä ; vol. 2012, no. 59: 57-90)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yhteiskuntaa uudistamassa: Hyvät käytännöt eteläpohjalaisessa ESR-hanketoiminnassa

Suutari, T. M., 13 Dec 2013, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 53 p. (Raportteja; no. 111)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Yhteisetu-osuuskunta: joustava paikallisrakenne muuttuvalle maaseudulle

Rantanen, M. M., Klen, T. T. O. & Henry, H. C. K., 2016, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 53 p. (Raportteja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 159)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ydinvoimainvestointien vaikutukset elinkeinoelämän ja kotitalouksien sähkön hintaan

Ollikainen, M., 2009, Helsinki: Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos. 62 p. (Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja; no. 218)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Worth it: Benefits outweigh costs in reducing eutrophication in the Baltic, BalticSTERN Summary Report

Hyytiäinen, K., Hasler, B., Ericsdotter, S., Nekoro, M., Blyh, K., Artell, J., Ahlvik, L. & Ahtiainen, H., 3 Oct 2013, HELCOM. 14 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Working Paper on Capturing impacts of Leader and of measures to improve the Quality of life in rural areas.

Grieve, J., Weinspach, U., Fernandes, P. A., Brakalova, M., Cristiano, S., Geissendörfer, M., Lukesch, R., Nemes, G., O’Grady, S., Ortiz Sepùlveda, R., Pfefferkorn, W., Pollermann, K., Pylkkänen, P., Ricci, C. & Slee, B., 2010, Brussels: European Commission. 110 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Why Cooperative Law, Publication of the ICA CLC

Henry, H. C. K., 2016, (Submitted)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Vuoksen vesistön ja Mäntyharjun reitin taimenkantojen geneettinen kartoitus

Piironen, J., Koljonen, M-L. & Koskiniemi, J. J., 2016, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 20 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; vol. 2016, no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Voiko maan kasvukuntoa kehittää? Kokemuksia 8 peltolohkolta neljältä vuodelta.

Translated title of the contribution: Is it possible to improve soil healt? Experiences from eight farm test fields over four yearsMattila, T. J. & Rajala, J., 2019, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. 37 p. ( Raportteja/Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti; no. 200)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Viikin katupuuhanke – seurantaraportti

Riikonen, A. & Nikinmaa, E., 2010, Helsinki: Helsingin kaupungin rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto. 165 p. (Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut. Katu- ja puisto-osasto; vol. 2010, no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Vihreä väylä – Työelämälähtöinen opintopolkumalli

Katja Perttu, Marjaana Rasku, Anna Tall ja Sarita Ventelä, 2013, (Raportteja; no. 97)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Viherlannoituskasvuston sadontuoton ja ravinnesisällön arviointi

Kivijärvi, P. & Iivonen, S. M., 2016, Luonnonvarakeskus (Luke). 4 p. (Luonnonvarakeskuksen julkaisut)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Verkostotalous maaseutuelinkeinojen organisaatiomuotona

Ollila, P., 1998, 3 ed. Helsinki. 45 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Verkostomainen yrittäminen

Laitila, E., Ryhänen, M., Närvä, M., Sipiläinen, T., Heiskari, M., Jokiaho, S., Ketola, J., Kämäräinen, S., Känsäkoski, H., Palo, A. & Pieviläinen, A., 2012, 44 p. (Teoksessa Yhteistyö ja resurssit maitotiloilla – Verkostomaisen yrittämisen lähtökohtia ja edellytyksiä. Toim. Ryhänen Matti & Laitila Erkki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä ; vol. 2012, no. 59:91-134)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Vastavirtaan ja valtavirtaan: avauksia kyläkoulukeskusteluun

Tantarimäki, S., Komulainen, S., Rantanen, M. & Heikkilä, E., 2014, Turku: Siirtolaisuusinstituutti. 118 p. (Siirtolaisuusinstituutin tutkimuksia A; no. 52)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Vartioharjuntien kokeilupuiden menestymisseuranta

Riikonen, A., Linden, L., Paljakka, T., Hölttä, T., Lintunen, A. & Nikinmaa, E., 2016, Helsinki: Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 36 p. (Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja; no. 2016:6)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Varsinais-Suomen ruoantuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys

Määttä, S. & Törmä, H. K., 2012, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 46 p. (Raportteja; no. 89)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Valtion omistajaohjauksen arviointi = Utvärdering av statens ägarstyrning = Evaluation of government ownership steering

Tuominen-Thuesen, M., Henrik, P., Sievänen, R., Karlsson, S., Ali-Yrkkö, J., Pajarinen, M. & Ahonen, P., Sep 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 115 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 2019:54)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Valkoposkihanhi pääkaupunkiseudulla

Niemi, M., Eronen, V., Koivisto, A., Nummi, P. & Väänänen, V-M., 2007, Helsinki: Ympäristöministeriö. 40 p. (Suomen ympäristö; no. 29/2007)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Vähittäiskaupan kilpailukäyttätymisen puitteet: tutkimus kaupparyhmittymien sisäisistä suhteista päivittäistavarakaupassa

Hyvönen, S., 1990, 111 p. (Kilpailuviraston selvityksiä 1/1990)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Vähähiilisen puurakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset Kymenlaaksossa ja Kouvolassa

Törmä, H. K. & Istolahti, P. J., 2017, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 21 p. (Raportteja - Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutti ; no. 168)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Vadelman kasvun hallinta fotoselektiivisillä kalvoilla ja ProCa-käsittelyllä: vegetatiivisesta kasvusta lepotilan purkuun

Rantanen, M., Palonen, P., Karhu, S., Pehkonen, E., Savelainen, H. & Junttila, O., 2008, Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos. 98 p. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos; no. 32)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Vadelman ja mansikan talvenkestävyyden parantaminen lajikevalinnan ja viljelytekniikan keinoin

Palonen, P., Linden, L., Hovi, T., Hytönen, T., Keinänen, L. & Lilja, P., 2001, Helsingin yliopisto. 92 p. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos; no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Uusiutuvat energian lähteet ja hajautetun energian tuotannon aluetaloudellinen vaikuttavuus Pietarsaaren ja Kaustisen seutukunnissa

Reini, K., Törmä, H. K., Männistö, T., Peura, P., Kannonlahti, J., Hyttinen, T. & Haapanen, A., 2014, 48 p. (Raportteja; no. 115)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access

Uusimaa-kaavan 2050 luontovaikutusten arviointi Zonation-analyyseihin perustuen

Jalkanen, J., Moilanen, A. J. & Toivonen, T. K., 2018, Uudenmaan liitto. 43 p. (Uudenmaan liiton julkaisuja E 205)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Uusia menetelmiä maaperästä vapautuvan typen määrän arviointiin

Translated title of the contribution: New methods for estimating nitrogen mineralization from soilKinnunen, O., Mattila, T. J. & Rajala, J. A., 2018, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 31 p. (Raportteja; no. 188)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella

Translated title of the contribution: The ecological network of Uusimaa region based on Zonation analysesJalkanen, J., Moilanen, A. J. & Toivonen, T. K., 28 Jan 2018, Helsinki: Uudenmaan liitto. 131 p. (Uudenmaa liiton julkaisuja. E; no. 194 - 2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Uudenlaista yritystoimintaa kotipalvelusektorille. Hankkeen tavoitteiden ja toteutuksen arviointi.

Rinne-Koski, K., 2000, (Raportteja ja julkaisuja; no. 78)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Uraaniveron käyttöönotto Suomessa

Holm, P., Ollikainen, M. & Kerkelä, L., 2011, Työ- ja elinkeinoministeriö. 39 p. (Työ- ja elinkenoministeriön julkaisuja. Energia ja ilmasto; vol. 2011, no. 11)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Typpi- ja valkuaisomavaraisuuden lisääminen palokasveja tehokkaasti hyödyntämällä.

Translated title of the contribution: Improving nitrogen and protein self-sufficiency through effective use of legumesNykänen, A. (ed.), Huusela-Veistola, E., Jalli, H., Jalli, M., Koikkalainen, K., Känkänen, H., Lemola, R., Lizarazo Torres, C., Sipiläinen, T., Stoddard, F. & Vanhatalo, A., 2012, Jokioinen: MTT Agrifood Research Finland. 85 p. (MTT Raportti; vol. 59)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa

Viitaharju, L., Määttä, S., Hakala, O. & Törmä, H., 2014, Seinäjoki: Ruralia-instituutti. 236 p. (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja ; no. 118)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Työryhmädelfoitutkimus tärkeimpien sidosryhmien käsityksistä koskien korkeimman maatalousopetuksen kehittämistarpeita

Ollila, P., 1985, 32 p. (KTTS; vol. 1985, no. 18)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Tutkimusjohtajien katsaus

Paavilainen, L. & Puttonen, P. K., 2007, 24 p. (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2006.)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Tutkimusjohtajan katsaus

Puttonen, P. K., 2006, 22 p. (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2005.)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Tutkijoiden pääviestit metsien käytön ilmastovaikutuksista

Seppälä, J., Asikainen, A., Kalliokoski, T. K., Kanninen, M. T., Koskela, S., Ratinen, I. & Routa, J., 17 May 2017, Suomen ilmastopaneeli. 18 p. (Raportti; no. 1/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Turvetuotannon kuormituslaskentasuositus ja perustelut sen käyttöönotolle

Tattari, S., Koskiaho, J. & Kosunen, M. L., 2014, 48 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Turvemaan kantavuuden ennustaminen laserkeilausaineistoilla

Lindeman, H., Ala-Ilomäki, J., Siren, M., Vastaranta, M., Holopainen, M. & Uusitalo, J., 2013, 31 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Turpeen käytön kasvihuonevaikutusten lisätutkimuskartoitus

Minkkinen, K. & Laine, J., 2001, Helsinki: Kauppa- ja teollisuusministeriö. 56 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional