Publications 1971 2022

Filter
Chapter
2016

Hoivan tuotteistaminen maatilaympäristössä

Pylkkänen, P. H., Hirvonen, J., Nissinen, S., Uosukainen, L. & Skyttä, T., 2016, Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan. Pylkkänen, P. & Skyttä, T. (eds.). Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. 9-26 18 p. (Mikkelin ammattikorkeakoulu. D, Vapaamuotoisia julkaisuja - Free form Publications ; no. 87).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Homologous and heterologous expression of basidiomycete genes related to plant biomass degradation

Casado López, S., Sietiö, O-M., Hilden, S. K., de Vries, R. & Mäkelä, M. R., 2016, Gene expression systems in fungi: advancements and applications. Schmoll, M. & Dattenböck, C. (eds.). Springer, p. 119-160 42 p. (Fungal biology).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Illegal Hunting as Rural Defiance

Pohja-Mykrä, M. K., 2016, The Routledge International Handbook of Rural Criminology. Donnermeyer, J. F. (ed.). Cornwall: Routledge - Taylor & Francis Group, p. 329-337 9 p. 32. (Routledge International handbooks).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Impossible Maybe, Perhaps Quite Likely: Activist design in Helsinki’s urban wastelands

Berglund, E. K., 2016, The Routledge Companion to Design Studies. Sparke, P. & Fisher, F. (eds.). Abingdon: Routledge, p. 383-393 11 p. (Routledge companions).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Jalokuoriaisten hillitty charmi

Heliövaara, K., Mannerkoski, I., Muona, J. & Siitonen, J., Aug 2016, Metsän salainen elämä. Hallanaro, E-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Ryttäri, T. (eds.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 204-215 12 p. 15

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Kasvisten tuoteturvallisuus ja tilakohtainen riskinarviointi

Tuominen, R. & Iivonen, S. M., 1 Dec 2016, Metsä, ympäristö ja energia : Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä : vuosijulkaisu 2016. Soininen, H., Kontinen, K. & Dufva, K. (eds.). Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. 167-173 7 p. (Mikkelin ammattikorkeakoulu. D. Vapaamuotoisia julkaisuja; no. 82).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Kasvistuotannon kestävyys ja vastuullisuus

Väisänen, H-M. E., Tuominen, R. & Iivonen, S. M., Dec 2016, Metsä, ympäristö ja energia: Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä : vuosijulkaisu 2016. Soininen, H., Kontinen, K. & Dufva, K. (eds.). Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. 175-181 7 p. (Mikkelin ammattikorkeakoulu. D. Vapaamuotoisia julkaisuja; vol. 2016, no. 82).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Kestävä kotiseutu: Kuntarakenteen muutos ja kotiseutukokemus

Riukulehto, S. J. & Suutari, T. M., 2016, Kunnat, rajat, kulttuuri: Muutoskokemuksia. Riukulehto, S. (ed.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 264-296 33 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; no. 1418).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Korpien kaikuluotaajat

Lilley, T., Vesterinen, E., Laine, V., Blomberg, A. & Vasko, V., Aug 2016, Metsän salainen elämä. Hallanaro, E-L., Kuusela, S., Juslén, A. & Ryttäri, T. (eds.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 230-243 14 p. 17

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Kurssi on pohjalaisen rakentamisen taidonnäyte

Mäkelä, M. T. & Riukulehto, S. J., 2016, Piiskoomännyn juurelta: Kuortaneen Salmen kyläkirja. Ranta-Maunus, A. (ed.). Kuortane: Salmen kyläseura, p. 146-151 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

La posición de las mujeres en las empresas cooperativas y el Primer Principio Cooperativo de la Alianza Cooperativa Internacional

Henry, H. C. K., 2016, Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del trabajo de la mujer. Moya Amador, R. (ed.). Cizur Menor: Aranzadi, Vol. 2016. p. 137-145 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Laserkeilausmenetelmien soveltuvuus jokiympäristöjen mallinnukseen

Vaaja, M. T., Kurkela, M., Hyyppä, H., Kukko, A., Kaartinen, H., Jaakkola, A., Kasvi, E., Lotsari, E., Virtanen, J-P., Saarinen, N. P., Ahlavuo, M., Vastaranta, M. A., Holopainen, M. E., Jalonen, J., Järvelä, J., Alho, P. & Hyyppä, J., 2016, Digitaalista tulevaisuutta – Huippuosaamisella vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta. Ahlavuo, M., Hyyppä, H. & Ylikoski, E. (eds.). Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, p. 139-146 8 p. (Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja; no. 32).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Lihavuus

Salo, M. & Fogelholm, M., 2016, Lastentaudit. Rajantie, J., Heikinheimo, M. & Renko, M. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 185-192 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Löytöjä lähihistoriasta: Puoli vuosituhatta Ilmajoen pitäjää

Riukulehto, S. J., 2016, Ilmajoen joulu 2016. Ilmajoki-seura, Vol. 50. p. 10-13 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Luonnontuotteet

Partanen, B. M., 9 Nov 2016, Luomun käyttäjän käsikirja: viesti luomusta oikein -hanke. Harmoinen, T. (ed.). Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. 25-32 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Maan biologia

Hartikainen, H., 2016, Maan vesi- ja ravinnnetalous - Ojitus, kastelu ja ympäristö. Paasonen-Kivekäs, M., Peltomaa, R., Vakkilainen, P. & Äijö, H. (eds.). 2. täydenntetty painos ed. Helsinki: Salaojayhdistys ry., p. 40-43 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maannokset ja niiden luokittelu

Translated title of the contribution: Pedogenic soil classification Yli-Halla, M. & Peltovuori, T., 2016, Maan vesi- ja ravinnetalous: Ojitus, kastelu ja ympäristö. Paasonen-Kivekäs, M., Peltomaa, R., Vakkilainen, P. & Äijö, H. (eds.). 2 ed. Helsinki: Salaojayhdistys ry., p. 43-52 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Maan rakenne

Translated title of the contribution: Soil StructureAlakukku, L., 2016, Maan vesi- ja ravinnetalous: ojitus, kastelu ja ympäristö. Paasonen-Kivekäs, M., Peltomaa, R., Vakkilainen, P. & Äijö, H. (eds.). Helsinki: Salaojayhdistys ry., p. 53-72 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Maatilan emännät Suomen rakentajina

Siiskonen, P. S., 13 Jun 2016, Porrassalmi IX. Julkunen, J., Julkunen, J. & Pekonen, O. (eds.). 1. painos ed. Mikkeli: Savon sotilasperinneyhdistys Porrassalmi, Vol. IX. p. 134-147 13 p. (Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja 2016; vol. IX, no. IX).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

Metsäojitus ja vesiensuojelu

Päivänen, E. J., 2016, Maan vesi- ja ravinnetalous: Ojitus, kastelu ja ympäristö. Paasonen-Kivekäs, M., Peltomaa, R., Vakkilainen, P. & Äijö, H. (eds.). 2. täydennetty painos ed. Helsinki: Salaojayhdistys ry., p. 373-386 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Millainen olisi kasvispainotteisempi Suomi?

Mattila, H., Fogelholm, M., Hopia, A., Katajajuuri, J-M., Lehtonen, H., Mäkelä, J., Niva, M., Ovaskainen, M-L., Pohjolainen, P., Pulkkinen, H., Risku-Norja, H. & Tapio, P., 2016, Vähemmän lihaa: Kohti kestävää ruokakulttuuria. Mattila, H. (ed.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 191-200 10 p. 9

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Miltä aluemuutos tuntuu?

Riukulehto, S. J., 2016, Kunnat, rajat, kulttuuri: Muutoskokemuksia. Riukulehto, S. (ed.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 7-20 14 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; no. 1418).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Nondestructive Imaging of Cellular Solid Foods

Alam, S. A. & Sozer, N., 1 Jan 2016, Imaging Technologies and Data Processing for Food Engineers. Sozer, N. (ed.). Cham: Springer International Publishing AG, p. 169-196 28 p. (Food Engineering Series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File

Omin voimin muutokseen. Identiteetin käyttö paikallisen muutoskestävyyden luomisessa

Hyyryläinen, T. T. & Piispanen, S. M., 9 Mar 2016, Kunnat, rajat, kulttuuri: Muutoskokemuksia. Riukulehto, S. (ed.). Vantaa: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 46-76 31 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; no. 1418).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Positioning yhteisetu cooperatives in the world of cooperatives – a preliminary legal perspective

Henry, H. C. K., 2016, Yhteisetu-osuuskunta – joustava paikallisrakenne muuttuvalle maaseudulle. Rantanen, M., Klén, T. & Henrÿ, H. (eds.). Ruralia-instituutti, p. 42-46 5 p. (Raportteja; no. 159).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Preliminary hygienic mapping cases of industrial objects and work environment

Hakalehto, E., Immonen, M. & Heitto, A., 2016, Microbiological Industrial Hygiene. Hakalehto, E. (ed.). New York : Nova Science Publishers, p. 81-91 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Preservatives in ocular medications and nutraceuticals

Immonen, A., Immonen, M., Hakalehto, E. & Del Amo, E. M., 2016, Microbiological Industrial Hygiene. Hakalehto, E. (ed.). New York: Nova Science Publishers, p. 59-80 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Production of feruloyl esterases by Aspergillus species

Mäkelä, M. R., Jimenez Barboza, L. A., de Vries, R. & Hilden, S. K., 2016, Aspergillus and Penicillium in the post-genomic era. de Vries, R., Benoit Gelber, I. & Andersen, M. (eds.). Poole, UK: Caister Academic Press, p. 129-144 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Rangers bridge the gap: Integration of traditional ecological knowledge related to wood pastures into nature conservation

Varga, A., Heim, A., Demeter, L. & Molnar, Z., 2016, Indigenous and local knowledge of biodiversity in Europe and Central Asia: Contributions to the IPBES regional assessment of biodiversity and ecosystems services. Roué, M. & Molnár, Z. (eds.). Paris: UNESCO, p. 78-91

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Remote Sensing of Forests from Lidar and Radar

Hyyppä, J., Karjalainen, M., Liang, X., Jaakkola, A., Yu, X., Wulder, M., Hollaus, M., White, J. C., Vastaranta, M., Karila, K., Kaartinen, H., Vaaja, M., Kankare, V. V., Kukko, A., Holopainen, M., Hyyppä, H. & Katoh, M., 2016, Land Resources Monitoring, Modeling, and Mapping with Remote Sensing. Thenkabail, P. S. (ed.). Boca Raton: TAYLOR & FRANCIS LTD, Vol. 2. p. 397-427 30 p. (Remote Sensing Handbook).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Riparian buffer zone for wetlands

Ma, M., 2016, The Wetland book: 1. Structure and Function, Management, and Methods . Finlayson, C. M., Everard, M., Irvine, K., McInnes, R. J., Middleton, B. A., Van Dam, A. A. & Davidson, N. C. (eds.). Dordrecht: Springer, 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Silviculture and Forest Management

Monge Monge, A. A., 17 Feb 2016, The Paradigm of Forests and the Survival of the Fittest. Molina Murillo, S. A. & Rojas Alvarado, C. (eds.). CRC Press, p. 137-171

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Socio-demographic changes in and around protected areas and management responses: Case studies from the Carpathians

Yakusheva, N., 2016, Parks of the Future Protected Areas in Europe Challenging Regional and Global Change. Hammer, T., Mose, I., Siegrist, D. & Weixlbaumer, N. (eds.). München: Oekom verlag, p. 211-224

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Starch: chemistry

Stoddard, F. L., Jan 2016, Encyclopedia of Food Grains: Volume 2: nutrition and food grains. Wrigley, C., Corke, H., Seetharaman, K. & Faubion, J. (eds.). 2 ed. Oxford, UK: Oxford: Academic Press, Vol. 2. p. 174-180 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sutimanni - Salmenkylän oma maalari

Mäkelä, M. T., 2016, Piiskoomännyn juurelta: Kuortaneen Salmen kyläkirja. Ranta-Maunus, A. (ed.). Kuortane: Salmen kyläseura, p. 157-161 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Talonpojat tervanpolttajina

Riukulehto, S. J., 2016, Piiskoomännyn juurelta: Kuortaneen Salmen kyläkirja. Ranta-Maunus, A. (ed.). Kuortane: Salmen kyläseura, p. 59-66 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Taxonomy proposal: Create eight new species and three new genera to be assigned in a new family Pleolipoviridae.

Pietilä, M. K., Roine, E. S., Sencilo, A., Oksanen, H. M. & Bamford, D. H., 2016, ICTV Online: International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) Database. 2015.042a-oB

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Taxonomy proposal: One (1) new species in the genus Alphasphaerolipovirus, family Sphaerolipoviridae.

Demina, T., Pietilä, M. K., Svirskaite, J., Ravantti, J. J., Atanasova, N. S., Bamford, D. H. & Oksanen, H. M., 2016, ICTV Online: International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), p. 2016.063aB 2016.063aB

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Tekoja Suomen ja maailman parhaaksi – yhdessä: Tillsammans för Finlands och världens bästa

Kola, J. T. S., 2016, Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat 2015-2016: Helsingfors universitets fonder och donatorer 2015-2016. Mäntyniemi, R. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Vol. 2016. p. 1-2 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

The Role of Universities in International Economics

Kola, J. T. S., 2016, Legacy of Charles IV: Education and Academic Freedoms, Innovation and Open Society. Hunt Safránková, V. (ed.). Prague: Karolinum, p. 56-59 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

To consume or not to consume? Young People’s Environmentalism in the Affluent Finnish Society

Autio, M. & Heinonen, V., 4 Mar 2016, Finnish Youth Research Anthology 1999–2014. Hoikkala, T. & Karjalainen, M. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura ry, p. 376-393 18 p. (Finnish Youth Research Society, Finnish Youth Research Network Publications; vol. 172).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Towards a Renaissance of Cooperativism or Back to Beast Capitalism?

Köppä, P. V. T., 2016, (Submitted) Justice and Solidarity: The European Utopia in a Globalising Era. Laurinkari, J. (ed.). European Academy of Sciences and Arts

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Transmission of the viruses commonly detected in sweetpotatoes and wild species of Convolvulaceae in East Africa: many gaps to fill.

Tugume, A. K., Mukasa, S. B. & Valkonen, J. P. T., 2016, Vector-Mediated Transmission of Plant Pathogens. Brown, J. K. (ed.). St. Paul, Minnesota: American Phytopathological Society, p. 447-452 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutkija: Maan tiivistymistä pyrittävä välttämään

Rajala, J. A., 25 Nov 2016, Luomutietopankki. 1 p. (Luomutietopankki).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

U: United Nations and Co-operatives

Henry, H. C. K., 2016, The Co-operative Firm. Keywords. Bernardi, A. & Monni, S. (eds.). Rome: Roma Tre-Press, p. 147-151 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Understanding the forest ownership in different forest owning cultures

Matilainen, A-M. K., Koch, M., Zivojinovic, I., Didolot, F., Lidestav, G., Lähdesmäki, M. R., Karppinen, H. M. T., Jarsky, V., Pollumae, P., Colson, V., Hricova, Z., Glavonjic, P. & Scriban, R., 2016, Forest ownership changes in Europe: trends issues and needs for action: trends issues and needs for action. Weiss, G., Dobsinska, Z., Feliciano, D., Hujala, T., Lawrence, A., Lidestav, G., Sarvasova, Z. & Zivojinovic, I. (eds.). European Forest Institute Central-East and South-East European Regional Office (EFICEEC-EFISEE), p. 24-26 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access

Use of Sourdough Fermentation and Nonwheat Flours for Enhancing Nutritional and Healthy Properties of Wheat-Based Foods

Rizzello, C., Coda, R. & Gobbetti, M., 2016, Fermented Foods in Health and Disease Prevention . Frías, J., Martínez-Villaluenga, C. & Peñas, E. (eds.). Saint Louis: Elsevier Academic Press, p. 433-452 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vieraana kunnassa? Kuntalaisuuden jäsentyminen vapaa-ajan asukkaiden puhetavoissa

Rinne-Koski, K. M., 2016, Kunnat, rajat, kulttuuri. Muutoskokemuksia. Riukulehto, S. (ed.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 234-263 29 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; no. 1418).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Why Resilience is Unappealing to Social Science: Theoretical and Empirical Investigations of the Scientific use of Resilience

Olsson, L., Jerneck, A., Thoren, H., Persson, J. & O'Byrne, D., 2016, The Routledge Handbook of International Resilience. Chandler, D. & Coaffee, J. (eds.). 1. ed. 5

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2015

Activist design in Helsinki: creating sustainable futures at the margins, the center, and everywhere in between

Berglund, E. K., 1 Oct 2015, Creative Capitalism, Multitudinous Creativity: Radicalities and Alterities. Lexington Books, 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review