Publications 1977 2019

Filter
Doctoral Thesis
2019

Effects of musical experience on children's language and brain development

Linnavalli, T., 2019, Helsinki : Helsingin yliopisto. 81 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Immigrant-ness as (mis)fortune? Immigrantisation through integration policies and practices in education

Kurki, T., 22 Feb 2019, Helsinki: University of Helsinki. 103 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Social services students' education and purposes in life: A case study from Finland

Manninen, N., May 2019

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

2018

Academics’ transformative learning at the interfaces of pedagogical and discipline-specific communities

Clavert, M., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Anchoring craft: The object as an intercultural and intertemporal unifying factor

Vetoshkina, L., 24 Nov 2018, Helsinki: University of Helsinki. 259 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Arki perhetyön kohteena: Tutkimus uuden työtavan kokeilusta Arki Haltuun -hankkeessa

Sekki, S., 16 Jun 2018, Helsingin yliopisto. 215 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access
Open Access
Open Access

Contradictions of Finnish Education: Finnishness, interculturality and social justice

Itkonen, T. H., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Handling Knowledge: Three perspectives on embodied creation of knowledge in collaborative design

Härkki, T., 2018, Helsinki: University of Helsinki. 116 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Miten ja mitä opettaja oppii? Aktiivinen oppiminen opettajan pedagogisen ajattelun osana ja rakentajana

Ahonen, E., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access
Open Access
Open Access
Open Access
Open Access

Teachers changing higher education: From coping with change to embracing change

Kunnari, I., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access
Open Access

Tutkijakoulutus, tieto ja tutkijuus tietokapitalistisessa hallinnassa

Hannukainen, K., 14 Dec 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 104 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

University Internationalization and International Master's Programs

Medvedeva, A., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Varhaiskasvatuksen tallentamisesta kohti pedagogista dokumentointia

Rintakorpi, K., 26 Jan 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 81 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access
2017
Open Access
Open Access

Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: Osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Heinonen, P., 2017, 224 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Imaginaries of Early Childhood Education: Societal roles of early childhood education in an era of accountability

Paananen, M. M., 11 Feb 2017, Helsinki: University of Helsinki. 189 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Interthinking in Estonian Home Economics Education

Taar, J., 24 Nov 2017, Helsinki: University of Helsinki. 229 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Käsityksiä ja kokemuksia laitoshuoltajaopiskelijoiden oppimisesta työpaikalla

Samppala, M-L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 230 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Kielitiedon didaktiikkaa: Kielentäminen ja visualisointi sanaluokkien ja lauseenjäsenten opetusmenetelminä

Rättyä, K., 4 Jan 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 238 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Kodin ja koulun digitaalinen kumppanuus

Korhonen, T., 17 Jun 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 244 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Koulun toimintakulttuurin merkitys kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamisessa perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 kouluissa

Saloranta, S., 22 Sep 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 284 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Kun perusopetuksen oppilaat oireilevat psyykkisesti - opettajien kokemuksia

Ojala, T., 17 Mar 2017, Jyväskylä: University of Jyväskylä. 155 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Kuvatulkinta ja maantieteellinen tarkkaavaisuus: Semioottinen ajattelutapa nuorten visuaalisen lukutaidon osana

Hilander, M., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 93 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Laskemisen sujuvuus osana matemaattisia taitoja: Sujuvuuden seuranta ja matemaattisten taitojen tukeminen alakoulussa

Väisänen, E. K., 16 Dec 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 191 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Learning clinical reasoning through game-based simulation: Design principles for simulation games

Koivisto, J-M., 10 Jun 2017, Helsinki: University of Helsinki. 99 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Litterär storyline som bidrag till interkulturell pedagogik

Pihlgren-Eveli, A-K. B., 18 Dec 2017, Helsingfors: Helsingfors universitet. 246 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit

Pehkonen, E., 20 Dec 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 156 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Näkymätöntä näkyväksi: Ujon oppilaan kohtaaminen yläkoulussa

Kukkoaho, S., 16 Jun 2017, Helsinki: University of Helsinki. 255 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Opettajuus yhtenäisen peruskoulun kontekstissa - etnografinen tapaustutkimus

Lammi, J., 6 Oct 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 252 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

"People who don't live what we live, don't understand": Youths' experiences of hypermobility

Benjamin, S., Aug 2017, Turku: Siirtolaisuusinstituutti. 140 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Poliittinen prosessi ja demokratiakokeilujen tartunnat koulun arjessa

Tammi, T. J., 27 Jan 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 139 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Young people’s everyday lives in the city: living and experiencing daily places

Ponto, H. J., 18 Aug 2017, Helsinki: University of Helsinki. 156 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access
2016

Characteristics and Development of Students' Mathematical Identities: The Case of a Tanzanian Classroom

Kilasi, D. V., 16 Jun 2016, Helsinki: University of Helsinki. 232 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Enhancing children's participation in early childhood education through participatory pedagogy

Kangas, J., Feb 2016, Helsinki: University of Helsinki. 81 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access