Publications

Filter
Master's thesis
2019

Pedagogers syn på främjandet av barns multilitteracitet

Translated title of the contribution: The teachers’ perspective on promoting children’s learning opportunities in the area of multiliteracyByman, J., Jun 2019, Helsingfors: Helsingfors universitet. 69 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
Open Access

”Exit, det där betyder ut”: - Små barns multilitterära textdialoger

Translated title of the contribution: ”Exit, that means out”: - Young children’s use of multiliterary resources and strategies in text – dialoguesRenlund, J., Jun 2019, Helsingfors: Helsingfors universitet. 77 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
2017
Open Access

Miten katsomusopetus pitäisi Suomen kouluissa järjestää?

Translated title of the contribution: How to Organize Worldview Education in Finnish Schools?Priklopil, L., 2017, 118 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

Open Access
File

Opetussuunnitelma subjektivoivana hallinnan teknologiana

Holmberg, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 71 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

ORGANISATORINEN LUOTTAMUS YLIOPISTON MONITILOISSA

Kortesoja, L., 7 Jun 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 52 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Sosiaalinen pääoma opettajayhteisössä: Kokemuksia kaupunkilaisesta kyläkoulusta

Juvonen, S., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 98 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
Open Access

Tablet-tietokoneiden käytön yhteys 4.-luokkalaisten motivaatioon

Lampi, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 79 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
2016

Socio-digital interests, networks and excessive ICT engagement in Finnish adolescents

Kruskopf, M., Jun 2016, Turku: Turun yliopisto. 98 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

2015

Biologian yliopisto-opiskelijoiden virhekäsitykset fotosynteesistä

Kervinen, A., 17 Aug 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. 96 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

The Relationships Between Perfectionism, Achievement Goal Orientations, and Goal Setting

Ståhlberg, J., 30 Dec 2015, Helsinki: University of Helsinki. 71 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
2014
Open Access
File
2013
Open Access
File

Perusopetuksen opetusryhmäkoko vuosiluokilla 7–9: Tehostettu ja erityinen tuki opetusryhmissä keväällä 2012

Translated title of the contribution: Class Size in Comprehensive School in Grades 7–9: Students Getting Intensified or Special Support in Classes in Spring 2012Hienonen, N., 3 Jun 2013, Helsinki. 101 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Vankilakoulutus marginlisaation hallintana? Diskurssianalyyttinen tutkimus naisille vankilassa järjestettävästä koulutuksesta

Translated title of the contribution: Prison education as governance of marginalization?: Discourse analysis of education in closed prisons for womenMertanen, K., 10 Sep 2013, Helsinki: Helsingin yliopisto. 87 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

2012

ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä: Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus

Sandberg, E., 11 Sep 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto. 123 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Musiikin ja prosodian yhteinen rytmi

Hausen, M., 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto. 57 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Suomalaisuus koulun juhlissa: Koulun itsenäisyyspäivä-, joulu- ja kevätjuhlaperinteiden kansalliset, kulttuuriset ja uskonnolliset representaatiot suomalaisen identiteetin kuvaajina erään opettajaryhmän kertomana

Translated title of the contribution: Finnishness in school celebrations: The national, cultural and religious representations of Finnish identity in Independence Day, Christmas and end of term school celebration described by a group of teachersNiemi, P-M., 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto. 150 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Yksilöllinen vaihtelu työmuistiprosesseihin liittyvissä alfa-oskillaatioissa

Toivanen, J., Feb 2012, 47 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

2011

European Union and the Developing Nations' External Debt: EU-15's Debt Policy, 1960-2008

Mayer, M. K., 28 Jan 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 121 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Kiinnostusta vai ahdistusta? Opettajaksi opiskelevien akateemiset tunteet, motivaatio ja opiskelun ongelmat suhteessa hyvinvointiin ja menestykseen aktivoivalla luentokurssilla.

Translated title of the contribution: Interest or anxiety? The impact of teacher students' academic emotions, motivation, and problems in studying on well-being and study success in an activating lecture cource.Ketonen, E., 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. 99 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena

Myllyviita, A., 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto. 79 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Har samvetsgrannhet ett samband med arbetsrelaterad stress?

Törnroos, M., Apr 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto. 34 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses