Faculty of Medicine Common Matters

  • Finland

Publications 1983 2019

Filter
Chapter
2018

Akuutti mesenteriaali-iskemia

Kantonen, I., Tolonen, M. & Nordström, P., 2018, Kirurgia. Leppäniemi, A., Kuokkanen, H. & Salminen, P. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki : Duodecim, p. 604 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Krooninen mesenteriaali-iskemia

Tolonen, M., Nordström, P. & Kantonen, I., 2018, Kirurgia. Leppäniemi, A., Kuokkanen, H. & Salminen, P. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki : Duodecim, p. 607 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Laskimoperäinen mesenteriaali-iskemia

Tolonen, M., Nordström, P. & Kantonen, I., 2018, Kirurgia. Leppäniemi, A., Kuokkanen, H. & Salminen, P. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki : Duodecim, p. 606 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Lasten pehmytosakasvaimet

Koivusalo, A. & Taskinen, S., 2018, Kirurgia. Leppäniemi, A., Kuokkanen, H. & Salminen, P. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki : Duodecim, p. 1036-1039 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Lasten urologia

Taskinen, S., 2018, Kirurgia. Leppäniemi, A., Kuokkanen, H. & Salminen, P. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki : Duodecim, p. 1016-1022 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Nonokklusiivinen mesenteriaali-iskemia (NOMI)

Nordström, P., Tolonen, M. & Kantonen, I., 2018, Kirurgia. Leppäniemi, A., Kuokkanen, H. & Salminen, P. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki : Duodecim, p. 606 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Ylemmän suolilievevaltimon äkillinen embolia tai tromboosi

Nordström, P., Tolonen, M. & Kantonen, I., 2018, Kirurgia. Leppäniemi, A., Kuokkanen, H. & Salminen, P. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki : Duodecim, p. 604-605 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2017

Aivoverenkiertohäiriöt

Kuisma, M. & Puolakka, T., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 429-445 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Häkämyrkytys ja palokaasualtistus

Kuisma, M., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 616-621 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kemialliset, biologiset, säteily- ja räjähdys-onnettomuudet

Helenius, P. & Kuisma, M., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 740-758 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Korva-, nenä- ja kurkkutautien akuuttitilanteet

Harve-Rytsälä, H. & Kuisma, M., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 526-533 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kouristelu

Kuisma, M., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 446-454 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Laadunhallinta

Kuisma, M. & Hakala, T., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 71-89 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Päänsärky ja huimaus

Kuisma, M., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 524-525 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Potilasturvallisuus

Kuisma, M., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 67-71 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Rintakipu

Kuisma, M. & Holmström, P., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 363-387 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Silmätautien ja suun alueen akuuttitilanteet

Harve-Rytsälä, H. & Kuisma, M., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 534-543 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Suuronnettomuudet

Kuisma, M. & Porthan, K., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 721-739 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Sydänpysähdys ja elvytys

Väyrynen, T. & Kuisma, M., 2017, Ensihoito. Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro , p. 288-332 45 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2016

Faculty of Medicine as a mobile learning community

Pyörälä, E., Masalin, T. & Hervonen, H., 20 Dec 2016, New Ways to Teach and Learn in China and Finland: Crossing Boundaries with Technology. Niemi, H. & Jia, J. (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang , p. 77-103 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Media riskitekijänä

Paavonen, J., 2016, Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander, A. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 97-101 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2014

Women as offenders

Putkonen, H. & Taylor, P. J., 6 Jan 2014, Forensic Psychiatry: Clinical, Legal and Ethical Issues, Second Edition. Gunn, J. & Taylor, P. (eds.). CRC Press, p. 498-522

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2012

Psyykkiset oireet ja mielenterveyden häiriöt

Suvisaari, J., Ahola, K., Kiviruusu, O., Korkeila, J., Lindfors, O., Mattila, A., Markkula, N., Marttunen, M., Partonen, T., Peña, S., Pirkola, S., Saarni, S., Saarni, S. & Viertiö, S., 2012, Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. Koskinen, S., Lundqvist, A. & Ristiluoma, N. (eds.). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 96-101 6 p. (Raportti; no. 68/2012).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
2010

Blended learning: Teaching primary health care with virtual patients

Sjöberg-Tuominen, L. & Romanov, K., 10 Feb 2010, Blended Learning in Finland. Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, p. 103-111 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Pyörälä, E. & Lindblom-Ylänne, S., 2010, Galenos. Johdanto lääketieteen opintoihin. Hiltunen, E., Holmberg, P., Jyväsjärvi, E., Kaikkonen, M., Lindblom-Ylänne, S., Nienstedt, W. & Wähälä, K. (eds.). 1-4.painos ed. Porvoo: WSOYpro, p. 37-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2009

Molecular Targeting of Lymphangiogenesis and Tumor Metastasis

Heckman, C. A., Holopainen, T. T. & Alitalo, K., 2009, From Local Invasion to Metastatic Cancer . Stanley, L. (ed.). Humana Press, p. 283-295

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Replication of and protein synthesis by TT viruses

Kakkola, L., Hedman, K., Qiu, J., Pintel, D. & Söderlund-Venermo, M., 2009, Current Topics in Microbiology and Immunology. Springer-Verlag, Vol. 331. p. 53-64 12 p. (Current Topics in Microbiology and Immunology).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2008

Peptide targeting of tumor lymph vessels

Laakkonen, P., Zhang, L. & Ruoslahti, E., 2008, Annals of the New York Academy of Sciences: The Lymphatic Continuum Revisited. Wiley, Vol. 1131. p. 37-43 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

From university to working life: graduates' workplace skills in practice

Tynjälä, P., Slotte, V., Nieminen, J. T., Lonka, K. & Olkinuora, E., 2006, Higher education and working life: collaborations, confrontations and challenges. Tynjälä, P., Välimaa, J. & Boulton-Lewis, G. (eds.). Amsterdam: Elsevier Earli, p. 77-88 12 p. (Advances in learning and instruction series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2003

Aina se alkaa huolehtia, se on ihan kammottava! -Lapset, nuoret ja äidit diabeetikkojen ravitsemusneuvonnassa

Pyörälä, E., 2003, Sairas, potilas, omainen -Näkökulmia sairauden kokemiseen. Kangas, I., Seppälä, U. & Honkasalo, M-L. (eds.). Tampere: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Mulibrey nanism - A novel peroxisomal disorder

Kallijarvi, J., Lehesjoki, AE. & Lipsanen-Nyman, M., 2003, PEROXISOMAL DISORDERS AND REGULATION OF GENES. Roels, F., Baes, M. & DeBie, S. (eds.). Kluwer Academic/Plenum Publishers, p. 31-37 7 p. (ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY; vol. 544).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2001

Keskusteluanalyyttisen vuorovaikutustutkimuksen soveltaminen lääkärikoulutuksessa

Pyörälä, E., 2001, Vuorovaikutus lääkärin vastaanotolla. Sorjonen, M-L., Peräkylä, A. & Eskola, K. (eds.). Tampere: Vastapaino

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1995

Kvalitatiivisen tutkimuksen metodologiaa

Pyörälä, E., 1995, : Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla. Leskinen, J. (ed.). Kuluttajatutkimuskeskus

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific