Publications 1966 2019

Filter
Anthology or special issue
2012

Epidemiology of Type 2 diabetes

Qiao, Q. (ed.), 2012, Bentham Science Publishers, Ltd. . 142 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Hammashoitoon pääsy hankalaa

Ylinen, K. & Widström, E., 4 Jun 2012, Helsinki: THL.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueGeneral public

Jalkaporasta bioaikaan : hammaslääketiedettä ja suun terveydenhuoltoa sotavuosilta 2000-luvulle

Nieminen, A. (ed.), 2012, Vaasa: Hammaslääketieteen historian seura Aurora. 300 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Kliinisen fysiologian perusteet

Sovijärvi, A., Ahonen, A., Hartiala, J., Länsimies, E., Savolainen, S., Turjanmaa, V. & Vanninen, E., 2012, Duodecim. 347 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Psychiatria Fennica 2012

Partonen, T. (ed.), Holi, M. (ed.), Leppämäki, S. (ed.), Marttunen, M. (ed.), Raaska, K. (ed.), Saarni, S. (ed.) & Tiihonen, J. (ed.), 2012, Helsinki: PSYCHIATRIA FENNICA. (Psychiatria Fennica; vol. 43)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2011

Bunyaviridae: Molecular and Cellular Biology

Pljusnin, A. (ed.) & Elliott, R. M. (ed.), 2011, Caister Academic Press.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Kliininen neuropsykiatria

Juva, K., Hublin, C., Kalska, H., Korkeila, J., Sainio, M., Tani, P. & Vataja, R., 2011, Helsinki: Duodecim. 428 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Molecular Determinants of Radiation Response

DeWeese, T. L. & Laiho, M., 2011, 1 ed. Springer. 350 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Päivystyskirurgian opas

Leppäniemi, A. (ed.), Haapiainen, R. (ed.), Hirvensalo, E. (ed.) & Pajarinen, J. T. (ed.), 2011, 2. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim. 496 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Psykiatria

Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T., 2011, 9. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim. 823 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Tuning the brain for music: Special issue of Cortex vol. 47 (2011) issue 9: Special section: Interdisciplinary studies on music in the brain

Perani, D. (ed.), Tervaniemi, M. (ed.) & Toiviainen, P. (ed.), Oct 2011, Milano: Elsevier Masson. 124 p. (Cortex; vol. 47, no. 9)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2010

Cancer pain: from molecules to suffering

Paice, J., Bell, RF., Kalso, E. & Soyanwo, O., 2010, IASP Press .

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Evidence-Based Chronic Pain Management

Stannard, CF. (ed.), Kalso, E. (ed.) & Ballantyne, J. (ed.), 2010, Wiley Blackwell.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Galenos: Johdanto lääketieteen opintoihin

Hiltunen, E. (ed.), Holmberg, P. (ed.), Jyväsjärvi, E. J. (ed.), Kaikkonen, M. (ed.), Lindblom-Ylänne, S. (ed.), Nienstedt, W. (ed.) & Wähälä, K. (ed.), 2010, Helsinki: WSOYpro. 568 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Galenos: Introduktion till medicinska studier

Hiltunen, E. (ed.), Holmberg, P. (ed.), Jyväsjärvi, E. J. (ed.), Kaikkonen, M. (ed.), Lindblom-Ylänne, S. (ed.), Nienstedt, W. (ed.) & Wähälä, K. (ed.), 2010, Helsingfors: WSOYpro. 564 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Geriatria

Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M., 2010, 2. uud. p. ed. [Helsinki]: Duodecim. 484 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Ihotautilääkärin käsikirja

Remitz, A. (ed.), Salava, A. (ed.), Ranki, A. (ed.) & Reitamo, S. (ed.), 2010, 4. p. ed. Espoo. 81 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueProfessional

Kirurgia

Roberts, P. J. (ed.), Aarnio, P. (ed.), Höckerstedt, K. (ed.) & Leppäniemi, A. (ed.), 2010, 2. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Looking forward: from early interaction to a genuinely shared language.

Launonen, K. M., 2010, International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC). (Proceedings for the 13th Biennial Research Symposium of the International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC))

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Methyxantines and sleep

Stenberg, T., 2010, Heidelberg: Springer. 20 p. (Handbook of Experimental Pharmacology; vol. 200)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Psychiatria Fennica 2010

Partonen, T. (ed.), Heikkinen, M. (ed.) & Marttunen, M. (ed.), 2010, Helsinki: PSYCHIATRIA FENNICA. 221 p. (Psychiatria Fennica; vol. 41)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Traumatologia

Kröger, H. (ed.), Aro, H. (ed.), Böstman, O. (ed.), Lassus, J. (ed.), Salo, J. (ed.) & Mustaniemi, M. (ed.), 2010, 7. p. ed. Helsinki: Kandidaattikustannus. 882 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2009

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen: Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille

Aalto, M., Bäckmand, H., Haravuori, H., Lönnqvist, J., Marttunen, M. J., Melartin, T., Partanen, A., Partonen, T., Seppä, K., Suomalainen, L., Suokas, J., Suvisaari, J., Viertiö, S. & Vuorilehto, M., 2009, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 66 p. (Opas / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; no. 5)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Sotiemme veteraanien terveys ja toimintakyky: veteraaniprojekti 2004 raportti

Laatikainen, T. (ed.), Leskinen, R. (ed.), Peltonen, M. (ed.), Antikainen, R. (ed.), Tuomilehto, J. (ed.), Jousilahti, P. (ed.) & Nissinen, A. (ed.), 2009, Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2008

Systematic Reviews and Meta-Analyses in Pain

McQuay, H., Kalso, E. & Moore, RA., 2008, IASP Press .

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2006

Craniofacial Anomalies

Rice, D. P. C., 2006, University of Bristol. ( National Orthodontics Programme On Line Teaching Module. https://www.ole.bris.ac.uk/ )

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Proceedings on the 11th World Congress on Pain

Flor, H., Kalso, E. & Dostrovsky, O., 2006, IASP Press . (Progress in Research and Management)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Sigma-RBI Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction: VEGF Receptors

Jeltsch, M. & Alitalo, K., 2006, 5. ed. Natick, MA: Sigma-Aldrich Research Biotechnology, L.P. 3 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2003

Psyche, soma and pain

Kalso, E., Estlander, A-M. & Klockars, M., 2003, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2001

Hur stor är risken för ADHD-patienter att utveckla missbruk av alkohol och droger? En litteraturgenomgång av longitudinella studier

Melkas, S. & Larsson, J-O., 1 Oct 2001, Stockholm: Karolinska Institutet University Press. 35 p. (Karolinska Institutet Research Report; no. 19)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientific

2000

VEGF-C adenovirus gene transfer reduces intima formation in rabbits

Jeltsch, M., Hiltunen, M. O., Laitinen, M., Turunen, M. P., Hartikainen, J., Rissanen, T. T., Laukkanen, J., Niemi, M., Kossila, M., Häkkinen, T. P., Kivelä, A., Enholm, B. C., Mansukoski, H., Turunen, A-M., Alitalo, K. & Ylä-Herttala, S., Jul 2000, 1 ed. 1 p. (Atherosclerosis; vol. 151, no. 1)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1999

Opioid Sensitivity of Chronic Non-cancer Pain.

Kalso, E. A., McQuay, HJ. & Wiesenfeld-Hallin, Z., 1999, IASP Press .

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1997

Ein neuer biochemischer MMP-8 spezifisher Test des Gingivalfluids zur Uberwachung der parodontalen Gesundheit.

Sorsa T, Mäntylä P, Rönkä H, Kallis G-B, Lundqvist C, Tikanoja S, Apr 1997

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Keuhkosairaudet

Kinnula, V. (ed.), Tukiainen, P. (ed.) & Laitinen, L. A. (ed.), 1997, Helsinki: Duodecim. 682 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1993

Verenpaine ja melu

Vuorinen, H. S., Kaprio, J., Koskenvuo, M., Partinen, M., Romanov, K. & Heikkilä, K. V., 1993, Helsinki: Ympäristöministeriö. (Ympäristöministeriö, selvitys 118/1992)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1991

Nuorten aikuisten juomakulttuuri Suomessa ja Espanjassa: Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 183

Pyörälä, E., 1991, Helsinki.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review