Publications

Filter
Book
2020

Att observera, mäta och räkna: Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland

Stén, J. & Holmberg, P., 29 Apr 2020, Vasa: Finska Vetenskaps-Societeten. 541 p. (Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk; no. 211)

Research output: Book/ReportBook

On the Edge of Human Technology: An Essay

Nyman, G., 24 Jan 2020, Independently Published. 392 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Uuden ajan muistikirja

Translated title of the contribution: Modern book on memoryHuotilainen, M. & Peltonen, L., 1 Jan 2020, Helsinki: Otava. 256 p.

Research output: Book/ReportBook

2019

Autismikirjo: Tausta, diagnostiikka ja tutkimus

Translated title of the contribution: Autism. Background, Diagnostics and ResearchTimonen, T., Castren, M. & Ärölä-Dithapo, M., 2019, Jyväskylä: PS-kustannus. 381 p.

Research output: Book/ReportBook

Diabetes

Ilanne-Parikka, P. (ed.), Niskanen, L. (ed.), Rönnemaa, T. (ed.) & Saha, M-T. (ed.), 2019, 1. p. ed. Helsinki: Duodecim. 664 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Kliininen Neuropsykologia

Jehkonen, M. (ed.), Saunamäki, T. (ed.) & Hokkanen, L. (ed.), 2019, 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim. 564 p.

Research output: Book/ReportBook

Mielen oudot maisemat: Hallusinaatioiden psykologia

Häkkinen, J., 22 Oct 2019, Jyväskylä: Docendo. 240 p.

Research output: Book/ReportBook

Myrkytysten hoito

Soininen, L. (ed.), Karlsson, S. (ed.), Parviainen, I. (ed.) & Valli, J. (ed.), 2019, 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 208 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Näin aivot oppivat

Translated title of the contribution: This is the way the brain learnsHuotilainen, M., Jan 2019, Jyväskylä: PS-kustannus. 303 p.

Research output: Book/ReportBook

Naistentaudit ja synnytykset

Tapanainen, J. (ed.), Heikinheimo, O. (ed.) & Mäkikallio, K. (ed.), 2019, 6. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim. 624 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Päivystyskirurgian opas

Leppäniemi, A., Pajarinen, J., Hirvensalo, E. & Haapiainen, R., 2019, 3. uud. p. ed. Helsinki : Duodecim. 496 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Sopeutumattomat: Psykopatian historia Suomessa

Parhi, K., 20 Aug 2019, Helsinki: Siltala. 250 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

The Mismatch Negativity (MMN): A Window to the Brain

Näätänen, R., Kujala, T. & Light, G. A., 14 May 2019, Oxford: Oxford University Press. 288 p.

Research output: Book/ReportBook

Tissue Engineering in Oral and Maxillofacial Surgery

Seppänen-Kaijansinkko, R. (ed.), 3 Dec 2019, 1. ed. ed. Cham: Springer Nature Switzerland. 169 p.

Research output: Book/ReportBook

Vastasyntyneiden akuuttihoito

Luukkainen, P. (ed.), Metsäranta, M. (ed.) & Sankilampi, U. (ed.), 2019, 1. p. ed. Helsinki: Duodecim. 423 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Yleissairaalapsykiatria

Pesonen, T. (ed.), Aalberg, V. (ed.), Leppävuori, A. (ed.), Räsänen, S. (ed.), Viheriälä, L. & Ripatti, T., 2019, 1. p. ed. Helsinki: Duodecim. 672 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2018

ADHD-aikuisen selviytymisopas 2.0. Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä

Virta, M. & Salakari, A., Oct 2018, Helsinki: Tammi. 283 p.

Research output: Book/ReportBook

Aivot työssä

Translated title of the contribution: Brain at workHuotilainen, M. & Saarikivi, K., Jan 2018, Helsinki: Otava. 286 p.

Research output: Book/ReportBook

Designing Service Machines: Translating Principles of System Science to Service Design

Roy, R. B. (ed.), Lillrank, P. (ed.), V K, S. (ed.) & Torkki, P. (ed.), 2018, Springer . 82 p. (Translational Systems Sciences; no. 15)

Research output: Book/ReportBookScientific

ELÄINLÄÄKÄRIN TYÖTERVEYS

Reijula, K., Bergbom, B., Lindbohm, M-L. & Taskinen, H., 2018, 2. uud. p. ed. Helsinki: Työterveyslaitos. 93 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Gastroenterolgia ja Hepatologia

Färkkilä, M. (ed.), Heikkinen, M. (ed.), Isoniemi, H. (ed.) & Puolakkainen, P. (ed.), Jan 2018, 3. uud. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 1039 p.

Research output: Book/ReportBook

Gastroenterologia ja hepatologia

Färkkilä, M. (ed.), Isoniemi, H. (ed.), Heikkinen, M. & Puolakkainen, P. (ed.), 2018, Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Research output: Book/ReportBook

Hoitajien työturvallisuus huone- ja sidontaeristyksen aikana

Lahti, M., Berg, J., varpula, J., Lipponen, E., Äärinen, A., Lantta, T., Soininen, P., Sailas, E., Kontio, R. & Välimäki, M., 2018, Turku: Turun ammattikorkeakoulu. 108 p. (Turun ammattikorkeakoulun raportteja ; no. 248)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Open Access

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta

Anttila, V-J. (ed.), Kanerva, M. (ed.), Kuronen, M. (ed.), Kurvinen, T. (ed.), Lyytikäinen, O. (ed.), Rantala, A. (ed.), Vuento, R. (ed.) & Ylipalosaari, P. (ed.), 2018, 7. p. ed. Helsinki: THL. 577 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Keskittymiskyvyn elvytysopas

Huotilainen, M. & Moisala, M., 2018, Jyväskylä: Tuuma. 129 p.

Research output: Book/ReportBook

Kipu

Kalso, E. (ed.), Haanpää, M. (ed.), Hamunen, K. (ed.), Kontinen, V. (ed.) & Vainio, A. (ed.), 2018, 4. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim. 669 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat

Ranta, K. (ed.), Fredriksson, J. (ed.), Koskinen, M. (ed.) & Tuomisto, M. T. (ed.), 2018, 1. painos ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 627 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Miksi minä? Syöpäsolun tarina

Wartiovaara, K., 2018, 1. p. ed. Helsinki: Duodecim. 117 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Oma väylä: Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus

Appelqvist-Schmidlechner, K., Lämsä, R. & Tuulio-Henriksson, A., Dec 2018, Helsinki: KELA. 109 p. (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia ; no. 153)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Open Access

Outojen kokemusten psykologia

Häkkinen, J., 17 May 2018, Jyväskylä: Docendo. 220 p.

Research output: Book/ReportBook

Rickham's neonatal surgery

Losty, P. D. (ed.), Flake, A. W. (ed.), Rintala, R. J. (ed.), Hutson, J. M. (ed.) & Iwai, N. (ed.), 2018, 1. ed. ed. London: Springer. 1325 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Sanaseula: lapsen varhaisen sanaston kehityksen seulontamenetelmä

Stolt, S. & Vehkavuori, S., 2018, Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Research output: Book/ReportBook

Translational oral health research

Meurman, J. H. (ed.), 2018, 1. ed. ed. Switzerland: Springer, Cham. 173 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Ensihoito

Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T., 2017, 6. uud. p. ed. Helsinki: Sanoma Pro. 810 p.

Research output: Book/ReportBook

Open Access
File

Perceptions of the Les Demoiselles d'Avignon, a novel

Nyman, G., 1 Dec 2017, (Submitted) 420 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

PikkuKesky - Pienten lasten keskittymiskysely

Klenberg, L., Tommo, H., Jämsä, S. & Häyrinen, T., 2017, Hogrefe Psykologien Kustannus.

Research output: Book/ReportBook

Psykiatria

Lönnqvist, J. (ed.), Henriksson, M. (ed.), Marttunen, M. (ed.) & Partonen, T. (ed.), 2017, 12. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim. 952 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Skeema 4: Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Aarnio, K., Autio, S., Jämsä, J., Paavilainen, P. & Suomalainen, S., 2017, Helsinki: Edita. 197 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Suomen hiv-strategia 2018-2020: Ehkäise, testaa, hoida

Liitsola, K., Brummer-Korvenkontio, H., Hiltunen-Back, E., Kauppinen, J., Keronen, J., Pasanen, S., Ristola, M., Sutinen, J. & Strömberg, A-M., 1 Dec 2017, Helsinki: THL. (Ohjaus / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; no. 28/2017)

Research output: Book/ReportBook

Open Access

Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutukset terveyteen

Lanki, T., Turunen, A., Maijala, P., Heinonen-Guzejev, M., Kännälä, S., Toivo, T., Toivonen, T., Ylikoski, J. & Yli-Tuomi, T., 14 Jun 2017, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 164 p. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; no. 28/2017)

Research output: Book/ReportBookProfessional

2016

Anestesiologian ja tehohoidon perusteet

Jalonen, J., Junttila, E., Metsävainio, K., Niemi-Murola, L., Pöyhiä, R., Saari, T., Vahtera, A. & Vakkala, M., 8 Dec 2016, 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim. 190 p.

Research output: Book/ReportBook

Current concepts of intestinal failure

Rintala, R. J. (ed.), Pakarinen, M. (ed.) & Wester, T. (ed.), 2016, Cham: Springer . 163 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Kuntoutuminen

Autti-Rämö, I., Rajavaara, M., Salminen, A-L. (ed.) & Ylinen, A., 2016, 1. p. ed. Helsinki: Duodecim. 416 p.

Research output: Book/ReportBook

Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria

Kumpulainen, K. (ed.), Aronen, E. (ed.), Ebeling, H. (ed.), Laukkanen, E., Marttunen, M. (ed.), Puura, K. (ed.) & Sourander, A. (ed.), 2016, 1. p. ed. Helsinki: Duodecim. 840 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Mitokondriotaudit: Opas sairastuneille, heidän perheilleen sekä lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille

Koene, S. (ed.), Smeitink, J. (ed.), Wartiovaara, A. (ed.) & Isohanni, P. (ed.), 2016, Toinen laitos, 1. suomenkielinen versio ed. Nijmegen, Alankomaat: Khondrion BV. 141 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnan torjuntaan

Välimaa, H., 2016, Helsinki: THL. 46 p. (Ohjaus; no. 22/2016)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Ottakaa tämä vakavasti! Asiantuntijanäkemyksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Bäck, J. K., Damski, J., Haavisto, P., Kauppi, L., Latola, K., Liski, M., Lund, P., Pantsar, M., Pekkanen, J., Tynkkynen, O., Varis, O. & Walls, M., 31 Oct 2016, Helsinki: Sitra. 34 p.

Research output: Book/ReportBook