Publications 1924 2020

Filter
Book
2013

Irti paniikista

Stenberg, J-H., Saiho, S., Pihlaja, S., Service, H., Joffe, G. & Holi, M., 2013, Helsinki: Duodecim. 133 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Keuhkosairaudet : diagnostiikka ja hoito

Kaarteenaho, R. (ed.), Brander, P. (ed.), Halme, M. (ed.) & Kinnula, V. L., 2013, 1. p. ed. Helsinki: Duodecim. 504 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Management of women with endometriosis: Guideline of the European Society of Human Reproduction and Embryology

Vermeulen, N. & ESHRE Endometriosis Guideline Development Group, 2013, European Society of Human Reproduction and Embryology. 96 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Mukopolysakkaridoosit

Translated title of the contribution: MucopolysaccharidosesHölttä, P., 2013, Helsinki: Invalidiliitto. 16 p. (Invalidiliiton julkaisuja. O - Harvinaiset. Opassarja; no. 58)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Nuorten sydänsairaudet

Jokinen, E. (ed.), Kupari, M. (ed.), Laine, K. (ed.), Nieminen, H. (ed.), Pesonen, E. (ed.), Sairanen, H. (ed.) & Wallgren, E. I. (ed.), 2013, Helsinki : Sydänlapset ja -aikuiset ry. 368 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Potilasturvallisuuden perusteet

Aaltonen, L-M. (ed.) & Rosenberg, P. (ed.), 2013, 1. ed. Duodecim: Duodecim. 394 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa

Rosenberg, P. (ed.), Silvennoinen, M. (ed.), Mattila, M-M. (ed.), Jokela, J. (ed.) & Ranta, I. (ed.), 2013, Helsinki : Fioca. 219 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Sydän- ja keuhkonsiirrot. Tutkimukset, indikatiot ja seuranta. Valtakunnallinen hoito-ohje.

Lemström, K. B., Hämmäinen, P., Lommi, J. J., Halme, R. M. K., Hellstedt, M-L. & Yesil, C., 2013, (Submitted) Helsinki: Unigrafia. 124 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Syöpätaudit

Joensuu, H. (ed.), Roberts, P. J. (ed.), Kellokumpu-Lehtinen, P-L. (ed.), Jyrkkiö, S. (ed.), Kouri, M. (ed.) & Teppo, L., 2013, 5. uud. p. ed. Helsinki : Duodecim. 1032 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Urologia

Taari, K. (ed.), Aaltomaa, S. (ed.), Nurmi, M. (ed.), Parpala, T. (ed.) & Tammela, T. (ed.), 2013, 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim. 388 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Vastasyntyneiden tehohoito

Fellman, V. (ed.), Luukkainen, P. (ed.) & Asikainen, T. (ed.), 2013, 3. uud. p. ed. Helsinki : Duodecim: Duodecim. 400 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2012

Aivovammojen kuntoutus

Lindstam, S. (ed.) & Ylinen, A. (ed.), 2012, 1 ed. Helsinki : Duodecim. 179 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Construction and Screening of the Transposon Insertion Library of Yersinia enterocolitica (YeO3-R1)

Pajunen, M., Pinta, E. M. & Skurnik, M., 2012, (Bio-Protocol)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Dentists and Preventive Oral Health Care

Ghasemi, H., 2012, InTech. 27 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Farmakologia ja toksikologia

Koulu, M. (ed.), Mervaala, E. (ed.) & Tuomisto, J. (ed.), 2012, 8. uudistettu painos ed. Kuopio: Kustannusosakeyhtiö Medicina, Kuopio. 1264 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Lactic Acid Bacteria in Oral Health

Meurman, J. & Stamatova, I. V., 2012, London: TAYLOR & FRANCIS LTD. 14 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Lapsen kaltoinkohtelu

Söderholm, A. (ed.) & Kivitie-Kallio, S. . . (ed.), 2012, 2. p. ed. Helsinki : Duodecim. 323 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Neljäkymmentä vuotta terveyskeskusta: muistelmaa ja faktaa

Kekki, P., 2012, Helsinki: WSOY. 317 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Patologia

Mäkinen, M. (ed.), Carpen, O. (ed.), Kosma, V-M. (ed.), Lehto, V. P. (ed.), Paavonen, T. (ed.) & Stenbäck, F. (ed.), 2012, 1 ed. Helsinki: Duodecim. 1261 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Sairaan hyvä lääkäri

Salonen, S. & Färkkilä, M., 2012, Helsinki: Duodecim. 185 p. (PerSona)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistys ry : historia 1966 – 2010

Ventä, I. (ed.) & Sane, J. (ed.), 2012, Helsinki: Suomen Suu- ja Leukakirurgiyhdistys ry. 159 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2011

Helsinki Microneurosurgery basics and tricks

Lehecka, M., Laakso, A. & Hernesniemi, J., 2011, Helsinki: M. Lehecka, A. Laakso, J. Hernesniemi. 343 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Infektiosairaudet: Suun ja kaulan infektiot

Meurman, J., 2011, 1.painos 2011 ed. Helsinki: Duodecim. 16 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja foniatrian perusteet

Aarnisalo, A., Grenman, R., Klockars, T., Löppönen, H., Mäkitie, A. A., Nuutinen, J., Pitkäranta, A., Sorri, M., Vasama, J-P. & Qvarnström, M., 2011, 1 ed. Helsinki: Korvatieto OY. 332 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Koulusurmat: Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy

Punamäki, R-L., Tirri, K., Nokelainen, P. & Marttunen, M., 2011, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia. 49 p. (Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja; no. 2)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Kuka pelkää punkkia?

Lahdenne, P. O., Oksi, J., Pitkäranta, A. & Vapalahti, O. P., 2011, Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Suun sairaudet

Meurman, J., 2011, 2. painos ed. Helsinki: Kandidaattikustannus. 6 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2010

Ajan tasalla. Tilannetietoisuutta tukevat käyttöliittymät vaativissa toimintaympäristöissä.

Valkonen, P., Ahonen, L., Heinilä, J., Heino, I., Häkkinen, J. P., Järvelä, S., Ekman, I., Kallinen, K., Laarni, J., Lukander, K., Urhemaa, T., Valtonen, T. & Väätänen, A., 1 Jan 2010, Aalto University. 110 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Elämä

Viranta-Kovanen, S., 2010, Helsinki: Ursa. 133 p. (Ursan julkaisuja; no. 121)(Tiedettä kaikille)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Geriatria

Pitkälä, K., Tilvis, R., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M., 2010, Porvoo: Kustannus Oy Duodecim.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Geriatria: Vanhus ja Suu

Meurman, J., 2010, 2., uudistettu painos ed. Helsinki: Duodecim. 7 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Keskonnamura mojud

Jauhiainen, T., Vuorinen, H. S. & Heinonen-Guzejev, M., 2010, Ministry of the Environment, Mtu Okokratt. 82 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Muistisairaudet

Erkinjuntti, T. J., 2010, 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 685 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Ravitsemussuositukset ikääntyneille.

Suominen, M., Finne-Soveri, H., Hakala, P., Hakala-Lahtinen, P., Männistö, S., Pitkälä, K., Sarlio-Lähteenkorva, S. & Soini, H., 2010, Helsinki: Valtion Ravitsemusneuvottelukunta.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Sjögrenin syndrooma

Konttinen, Y., Tuisku, I., Hietanen, J., Valleala, H. & Nordström, DCE., 2010, 4 ed. Helsinki: Suomen reumaliitto. 57 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Suupatologian mikroskopointikurssi: Preparaattimoniste

Lukinmaa, P-L., 2010, Helsinki. 33 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Taudit, parantajat ja parannettavat: Lääketieteellinen historia

Vuorinen, H. S., 2010, Tampere: Vastapaino. 367 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Trail making -testi: Käsikirja

Poutiainen, E., Kalska, H. M., Laasonen, M., Närhi, V. & Räsänen, P., 2010, Psykologien kustannus.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Tutkimusmatkoja äitiyteen

Keski-Rahkonen, A., Lindholm, C., Ruohonen, J. & Tapola-Haapala, M., 2010, Kustannus Oy Duodecim. 212 p. (PerSona)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Uudella maksalla uuteen elämään - potilaan käsikirja

Isoniemi, H., Lempinen, M., Mäkisalo, H., Nordin, A., Eija, T., Helenius-Hietala, J., Nikkilä, K. & Anna-Maria, K., 2010, Espoo: Astellas Pharma. 71 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

2009

AD/HD-aikuisten psykologinen yksilökuntoutus: psykologin käsikirja

Virta, M. & Iivanainen, M., 2009, Espoo: Rinnekoti-säätiö. 40 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Aivot: pidä huolta pääomastasi

Soinila, S., 2009, Helsinki: Duodecim. 422 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Kaytannon juurihoito

Haapasalo, M., Kotiranta, A., Siren, E. & Endal, U., 2009, 2 p ed. [Kerava]: [M. Haapasalo]. 256 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Lääketieteen sanakirja latina-suomi-latina: Lexicon medicum Latino-Finnico-Latinum

Translated title of the contribution: Medical Dictionary Latin-Finnish-LatinPitkäranta, R. & Mikkonen, L., 2009, 1 ed. Juva: WSOY. 544 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Liikennemelun terveysvaikutusten tutkiminen

Heinonen-Guzejev, M. & Vuorinen, H. S., 2009, Helsinki: Ympäristöministeriö. 51 p. (Suomen ympäristö; no. 5/2009)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Muistatko? muisti ja sen sairaudet

Erkinjuntti, T., Alhainen, K., Rinne, J. & Huovinen, M., 2009, Helsinki: Duodecim. 223 p. (D-pokkari)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Mukula 1: Kirje eläintarhaan. Kuuntelemalla ja leikkimällä musiikkiin ja kieleen.

Translated title of the contribution: Dear Zoo. : Through listening and playing to music and spoken language.Torppa, R., Laakso, S., Rocca, C. & Bowker, C., 2009, Helsinki: Impi ja Ilmari Lindforsin kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. 10 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional