Publications 1924 2020

Filter
Book
2009

Mukula 2: Pelle, Työnnä, työnnä, Pelikaani ja Viisi pientä kalaa. Kuuntelemalla ja leikkimällä musiikkiin ja kieleen.

Translated title of the contribution: Clown, Push, push, Pelican and Five little fish. : Through listening and playing to music and spoken languageTorppa, R., Laakso, S., Rocca, C. & Bowker, C., 2009, Helsinki: Impi ja Ilmari Lindforsin kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. 14 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Mukula 3: Kolme pientä porsasta. Laulaen, leikkien ja soittaen musiikkiin ja kieleen.

Translated title of the contribution: Three little piggs. : Through listening and playing to music and spoken language.Torppa, R., Laakso, S., Rocca, C. & Bowker, C., 2009, Helsinki: Impi ja Ilmari Lindforsin kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. 17 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Mukula 4: Kirahvit eivät osaa tanssia. Laulaen, leikkien, tanssien ja soittaen musiikkiin ja kieleen.

Translated title of the contribution: Giraffes can’t dance. : Through listening, playing and dancing to music and spoken language.Torppa, R., Seija, L., Rocca, C. & Bowker, C., 2009, Helsinki: Impi ja Ilmari Lindforsin kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. 14 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Nuorten ahdistuneisuus ja päihteiden käyttö: Tietoa vanhemmille ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Fröjd, S., Kaltiala-Heino, R., Ranta, K., von der Pahlen, B. & Marttunen, M., 2009, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 34 p. (Kide / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ; no. 4)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Omahoidon tukeminen

Routasalo, P. & Pitkälä, K., 2009, Helsinki: Suomalainen lääkäririseura Duodecim.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Parantamisen ja hoitamisen etiikka

Louhiala, P. & Launis, V., 2009, Helsinki: Edita. 233 p. (Studioso-sarja)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Pidä aivosi kunnossa

Erkinjuntti, T., Hietanen, M., Kivipelto, M., Sandberg, T. & Huovinen, M., 2009, Helsinki: WSOY. 256 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Risk adjustment in coronary bypass grafting: how EuroSCORE is related to cost, healthrelated quality of life, and cost-effectiveness

Häkkinen, U., Kurki, T., Vento, A. & Peltola, M., 2009

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Suupatologian mikroskooppikurssi: preparaattimoniste

Lukinmaa, P-L., 2009, 21. tark. p ed. Helsinki: Helsingin yliopisto, Hammaslaaketieteen laitos. 36 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Traumaattisten tilanteiden psykososiaalinen tuki ja palvelut: työryhmän muistio

Henriksson, M. & Viheriälä, L., 2009, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 1 p. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä; no. 2009:41)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2008

Craniofacial sutures: development, disease, and treatment

Rice, D., 2008, Basel: Karger. (Frontiers of oral biology; no. vol. 12)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Diabetes ja silmänpohjamuutokset

Summanen, P. & Kallioniemi, V., 2008, Tampere: Suomen diabetesliitto. 15 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Dyslexi: stavfel i generna

Kere, J. & Finer, D., 2008, Stockholm: Karolinska Institutet University Press. 158 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Early childhood careis in Teheran, Iran

Mohebbi, S., 2008, Saarbrucken: VDM Verlag. 79 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Kun muisti pettää: muistihäiriöt ja dementia

Erkinjuntti, T. & Huovinen, M., 2008, 3. uud. p ed. Helsinki: WSOY. 230 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Lapsen ruokavalio ennen kouluikää

Kyttälä, P., Ovaskainen, M-L., Kronberg-Kippilä, C., Erkkola, M., Tapanainen, H., Tuokkola, J., Veijola, R., Simell, O., Knip, M. & Virtanen, S., 2008, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 153 p. (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; no. 32/2008)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Lasten röntgentutkimuskriteerit

Translated title of the contribution: Criteria for pediatric x-ray examinationsSTUK-työryhmä, 2008, Säteilyturvakeskus. 22 p. (STUK TIEDOTTAA; no. 2008/1)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Mammografian kuvausopas

Translated title of the contribution: Imaging Guidelines in MammographySRY:n ja Rh-liiton asiantuntijatyöryhmä, 2008, Radiological Society of Finland and Society of Radiographers in Finland.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Opinto-ohjeet sairaalafyysikoksi aikoville

Translated title of the contribution: Medical physicist training guideSavolainen, S., Kortesniemi, M., Sipilä, O., Nikkinen, P., Perkiö, J. & Tenhunen, M., 2008, University of Helsinki, Department of Physics. 35 p. (Report Series in Physics; no. HU-P-A83)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Oral health in the Finnish adult population: Health 2000 Survey

Suominen-Taipale, L. & Vehkalahti, M., 2008, Helsinki: Kansanterveyslaitos, terveyden ja toimintakyvyn osasto. 95 p. (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; no. 25/2008)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Preventive orientation and caries management by Iranian Dentists

Ghasemi, H., 2008, Saarbrucken: VDM Verlag. 83 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Ruokamyrkytysepidemian selvittäminen: potilasnäytteiden mikrobiologiset tutkimukset

Siitonen, A., Jokiranta, S., Kuusi, M., Lappalainen, M., Maunula, L. & Roivainen, M., 2008, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 10 p. (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaC; no. 1/2008)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Silmätautien atlas

Tervo, T., 2008, [Vantaa]: Leo Pharma Oy. 20 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Sjögrens syndrom

Konttinen YT, Tuisku I, Konttinen L, Konttinen L, Laine M, Valleala H, Nordström DCE, 2008, Reumaförbundet i Finland rf. 57 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvarmistusopas

Translated title of the contribution: Quality assurance guide in medical x-ray imagingSTUK-työryhmä, 2008, Säteilyturvakeskus. 70 p. (STUK TIEDOTTAA; no. 2008/2)

Research output: Book/ReportBookProfessional

2007

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluiden kehittäminen: selvityshenkilön raportti

Kuisma, M., 2007, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 113 p. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä; no. 2007:26)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Hyvää yötä: kohti parempaa unta

Stenberg, T., 2007, Helsinki: Edita. 118 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Kohdunpoistoleikkauspotilaiden hoitoprosessin benchmarking: käypä prosessi

Peltokorpi, A., Torkki, P., Sjöberg, J., Tapper, A-M., Väyrynen, T., Mäntymaa, M-L., Kivelä, A. & Haukkamaa, M., 2007, Espoo: Teknillinen korkeakoulu. (Teknillisen korkeakoulun HEMA instituutin julkaisuja; no. nro 10)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Mäluhäired

Erkinjuntti, T. J., Alhainen, K. & Rinne, J., 2007, Tallinn: MEDICINA AS. 160 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito: Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Pirkola, T., Lepistö, J., Strandholm, T. & Marttunen, M., 2007, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 21 p. (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; no. 3/2007)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

PERFECT - Stroke: hoitoketjujen toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset aivoverenkiertohäiriöpotilailla

Meretoja, A., Roine, R. O., Erilä, T., Hillbom, M., Kaste, M., Linna, M., Liski, A., Juntunen, M., Marttila, R., Rissanen, A., Sivenius, J. & Häkkinen, U., 2007, Helsinki: Stakes. (Työpapereita / Stakes; no. 23/2007)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Psykologia! Kurssi 3: Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

Lonka, K., Hakkarainen, K., Huotilainen, M., Ferchen, M. & Lautso, A., 2007, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 207 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Rinnankorjausleikkauksen käsikirja: [potilasopas]

Jahkola, T., Hietanen, H. & Kuokkanen, H., 2007, Helsinki: Syöpäjärjestöt. 44 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Rokotukset työelämässä

Leino, T., Hannu, T., Taskinen, H. K. & Hovi, T., 2007, Helsinki: Työterveyslaitos. 62 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Santorius: elusa looduse füüsika

Holmberg, P., Perkkiö, J. & Hiltunen, E., 2007, Tallinn: Kirjastus Ilo. 784 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Terveydenhuollon lainsäädäntö

Mäkinen, K. & Lehtonen, L., 2007, Helsinki: Edita. 535 p. (Lakikokoelmat 2007)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Therapeutic guidelines in systemic fungal infection

Richardson, M., Jones, B. J. & Rautemaa, R., 2007, 4th edition ed. 260: Remedica. 128 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Väestö, biopankit ja lääketieteellinen tutkimus: suomalaisten suhtautuminen lääketieteellisten näytteiden käyttöön

Sihvo, S., Snell, K., Tupasela, A., Jallinoja, P., Aro, A. A., Hämäläinen, E. & Hemminki, E., 2007, Helsinki: Stakes. 34 p. (Työpapereita / Stakes; no. 18/2007)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2006

Alaraaja-amputaatiopotilaiden kuntoutuksen kehittämishanke Helsingissä 2004-2006: loppuraportti

Määttänen, M., Pohjolainen, T., Lepäntalo, M., Heikkilä, P., Hurri, H., Cajan, V-P., Lukinmaa, A., Weselius, E-M., Redsven, R., Kärkkäinen, T., Haavisto, E., Härkönen, H. & Forsman, S., 2006, Helsinki: Helsingin kaupungin terveyskeskus. 35 p. (Helsingin kaupungin terveyskeskuksen raportteja; no. 2006:4)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Elinsiirto ja ihmisen varaosat

Castren, M., 2006, Weilin+Göös. 4 p. (Tietoretki; vol. [9])

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Enkät om mental hälsä: metodbeskrivning

Herberts, K., Wahlbeck, K., Aromaa, E. & Tuulari, J., 2006, Helsingfors: Stakes. 28 p. (Työpapereita / Stakes; no. 13/2006)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Eurolääkärin lokikirja perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen terveyskeskusosiota varten

Kekki, P., 2006, Helsinki: Multiprint. 17 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Fixation of distal femoral osteotomies with wooden or metallic rods on rabbit: experimental study

Rokkanen, P., Mäkelä, A., Pyhältö, T., Pätiälä, H. & Juutilainen, T., 2006, [Helsinki]. 65 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Hammaslääkärissä

Castren, M., 2006, Weilin+Göös. 4 p. (Tietoretki; no. [9])

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Hanki itsellesi käytetyt aivot: aktivoi aivojasi!

Enäkoski, R. & Soinila, S., 2006, [Helsinki]: Neurologiasäätiö/Neurologiasäätiön tuki. 50 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Hyviä päiviä kotona: muistisairaudet

Erkinjuntti, T., Heimonen, S. & Huovinen, M., 2006, Helsinki: WSOY. 153 p. (Miten voit)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Käytännön reseptioppi

Paakkari, I., 2006, [Helsinki]: Kandidaattikustannus. 270 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Kuvantaminen

Castren, M., 2006, Weilin+Göös. 2 p. (Tietoretki; no. [9])

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Lonkan ja polven tekonivelpotilaiden hoitoprosessin benchmarking: käypä prosessi

Alho, A., Torkki, P., Torkki, M., Hietaniemi, K., Vuorinen, J., Lehto, M., Arajärvi, E., Seitsalo, S., Linna, M., Häkkinen, U. & Hirvensalo, E., 2006, Espoo: HEMA instituutti. 64 p. (Teknillisen korkeakoulun HEMA instituutin julkaisuja; no. nro 7)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review