Publications

Filter
Chapter
2019

Insuliinipuutoksen akuutit seuraukset

Rönnemaa, T. & Niskanen, L., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 65-66 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Insuliiniresistenssin taustatekijät ja vaikutukset

Rönnemaa, T. & Niskanen, L., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 66-69 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Insuliinivalmisteiden kehitys

Rönnemaa, T., Ilanne-Parikka, P. & Niskanen, L., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 182-184 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Integrated analysis of drug sensitivity and selectivity to predict synergistic drug combinations and target coaddictions in cancer

Jaiswal, A., Yadav, B., Wennerberg, K. & Aittokallio, T., 2019, Systems Chemical Biology: Methods and Protocols. Ziegler, S. & Waldmann, H. (eds.). New York: Humana press, p. 205-217 13 p. (Methods in Molecular Biology; vol. 1888).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction to Tissue Engineering in Oral and Maxillofacial Surgery

Seppänen-Kaijansinkko, R., 3 Dec 2019, Tissue Engineering in Oral and Maxillofacial Surgery. Seppänen-Kaijansinkko, R. (ed.). 1. ed. ed. Cham: Springer Nature Switzerland, p. 1-6 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Investigating Mitophagy and Mitochondrial Morphology In Vivo Using mito-QC: A Comprehensive Guide

McWilliams, T. & Ganley, I. G., 5 Jan 2019, Autophagy : Methods and Protocols. Ktistakis, N. & Florey, O. (eds.). 1st ed. ed. Springer Nature, p. 621-642 22 p. (Methods in Molecular Biology; no. 1880).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Itsetuhoisuuden arviointi ja hoito

Suominen, K., 2019, Yleissairaalapsykiatria. Pesonen, T., Aalberg, V., Leppävuori, A., Räsänen, S. & Viheriälä, L. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 393-400 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Itsetuhokäyttäytyminen

Lönnqvist, J., Henriksson, M., Isometsä, E. & Marttunen, M., 2019, Psykiatria. Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. (eds.). 12.-13. uud. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 586-605 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Jalkahaavan hoitoperiaatteet

Tapio, A-L. & Juutilainen, V., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 504-504 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Jalkatyöryhmien merkitys ja toimintaperiaatteet

Ebeling, T., Järveläinen, H., Tapio, A-L., Kaartinen, I., Juutilainen, V., Stolt, M. & Huhtanen, J., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 527-529 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Jatkuva glukoosiseuranta hoidon suunnittelussa

Rönnemaa, T. & Vehkavaara, S., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 104-111 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Johdanto: herätevasterekisteröintien yleiset periaatteet

Jääskeläinen, S., Lauronen, L. & Määttä, S., 2019, Kliininen neurofysiologia. Mervaala, E., Haaksiluoto, E., Himanen, S-L., Jääskeläinen, S., Kallio, M. & Vanhatalo, S. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 262-264 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Johdanto: mitä on kliininen neuropsykologia

Hokkanen, L., 2019, Kliininen Neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (eds.). Helsinki: Duodecim, p. 16-18 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kallonsisäinen EEG

Peltola, M., Lauronen, L. & Mervaala, E., 2019, Kliininen neurofysiologia. Mervaala, E., Haaksiluoto, E., Himanen, S-L., Jääskeläinen, S., Kallio, M. & Vanhatalo, S. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 197-202 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kallonsisäisiin EEG-tutkimuksiin liittyvä kuvantaminen ja kuvankäsittely

Salli, E., Könönen, M., Lauronen, L. & Mervaala, E., 2019, Kliininen neurofysiologia. Mervaala, E., Haaksiluoto, E., Himanen, S-L., Jääskeläinen, S., Kallio, M. & Vanhatalo, S. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 393-397 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kalsium, forfaatti ja magnesium parenteraalisessa ravitsemuksessa

Luukkainen, P., 2019, Vastasyntyneiden akuuttihoito. Luukkainen, P., Metsäranta, M. & Sankilampi, U. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 298-299 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kalsiumedetaatti (Ca-EDTA)

Parry, M., 2019, Myrkytysten hoito. Soininen, L., Karlsson, S., Parviainen, I. & Valli, J. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 171-173 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kalsiumglukonaatti myrkytyksissä

Rimon, I. & Parry, M., 2019, Myrkytysten hoito. Soininen, L., Karlsson, S., Parviainen, I. & Valli, J. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 174-176 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kalsiumkanavan salpaajien aiheuttama myrkytys

Rimon, I. & Parry, M., 2019, Myrkytysten hoito. Soininen, L., Karlsson, S., Parviainen, I. & Valli, J. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 88-90 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kannabis-, khat- ja päihdekäyttöön tarkoitettujen sienten aiheuttamat myrkytykset

Boyd, J. & Inkinen, O., 2019, Myrkytysten hoito. Soininen, L., Karlsson, S., Parviainen, I. & Valli, J. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 69-70 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kasvien aiheuttamat myrkytykset

Kaista, M., 2019, Myrkytysten hoito. Soininen, L., Karlsson, S., Parviainen, I. & Valli, J. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 134-134 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kasvovammat

Lindqvist, C. & Snäll, J., 2019, Traumatologia. Kröger, H., Aro, H., Böstman, O., Lassus, J. & Salo, J. (eds.). 8. täysin uud. p. ed. Helsinki: Kandidaattikustannus, p. 371-393 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kasvuikäisten tukikudosvammat

Ahonen, M., Haara, M., Laaksonen, T., Nietosvaara, Y. & Kallio, P., 2019, Traumatologia. Kröger, H., Aro, H., Böstman, O., Lassus, J. & Salo, J. (eds.). 8. täysin uud. p. ed. Helsinki: Kandidaattikustannus, p. 665-713 49 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kehityksellisen kielihäiriön hermostolliset ilmenemismuodot

Leminen, M. & Laasonen, M., 2019, Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot. Loukusa, S., Tolonen, A-K., Nylund, A. & Kautto, A. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry, (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 51).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus: COST IS1406 -kyselytutkimuksen alustavia tuloksia Suomesta

Kunnari, S., Smolander, S., Tolonen, A-K. & Laasonen, M., 2019, Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot. Loukusa, S., Tolonen, A-K., Nylund, A. & Kautto, A. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry, (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 51).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kehityksellisen lukihäiriön aivoperustasta

Partanen, E., 2019, Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot. Loukusa, S., Tolonen, A-K., Nylund, A. & Kautto, A. (eds.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 30-42 13 p. ( Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; no. 51).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt

Virta, M. & Koponen, V., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 362-378 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kehitykselliset oppimisvaikeudet aikuisuudessa

Nukari, J., 2019, Kliininen neuropsykologia. Jehkonen, M., Saunamäki, T. & Hokkanen, L. (eds.). 3. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 379-389 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Keskenmeno

Ulander, V-M., Mentula, M. & Nikander, E., 2019, Naistentaudit ja synnytykset. Tapanainen, J., Heikinheimo, O. & Mäkikallio, K. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 334-342 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Keskosen hydrokefalus

Karppinen, A. & Lönnqvist, T., 2019, Vastasyntyneiden akuuttihoito. Luukkainen, P., Metsäranta, M. & Sankilampi, U. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 326-327 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Keskosen krooninen keuhkosairaus (BPD)

Kari, A., 2019, Vastasyntyneiden akuuttihoito. Luukkainen, P., Metsäranta, M. & Sankilampi, U. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 105-110 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Keskosten silmäseuranta

Metsäranta, M. & Lindahl, P., 2019, Vastasyntyneiden akuuttihoito. Luukkainen, P., Metsäranta, M. & Sankilampi, U. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 383-384 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Keskushermostoperäiset hypersomniat

Alakuijala, A., 2019, Kliininen neurofysiologia. Mervaala, E., Haaksiluoto, E., Himanen, S-L., Jääskeläinen, S., Kallio, M. & Vanhatalo, S. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 249-251 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Ketoaineet ja ketoasidoosi

Ilanne-Parikka, P., Rönnemaa, T. & Niskanen, L., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 69-71 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Keuhkolaskimopaluuta ahtauttavat viat

Palo, R. & Tuominen, N., 2019, Vastasyntyneiden akuuttihoito. Luukkainen, P., Metsäranta, M. & Sankilampi, U. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 129 1 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kilpirauhasen liikatoiminta raskauden aikana

Kaaja, R., Laitinen, K. & Luukkainen, P., 2019, Vastasyntyneiden akuuttihoito. Luukkainen, P., Metsäranta, M. & Sankilampi, U. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 40-42 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kilpirauhasen vajaatoiminta äidillä

Kaaja, R., Laitinen, K. & Luukkainen, P., 2019, Vastasyntyneiden akuuttihoito. Luukkainen, P., Metsäranta, M. & Sankilampi, U. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 39-40 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kirurgian ajoitus ja suunnittelu

Handolin, L. & Reitala, J., 2019, Traumatologia. Kröger, H., Aro, H., Böstman, O., Lassus, J. & Salo, J. (eds.). 8. täysin uud. p. ed. Helsinki: Kandidaattikustannus, p. 125-128 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kliiniset käyttöaiheet ja tulkinta

Wilenius, J. & Nevalainen, P., 2019, Kliininen neurofysiologia. Mervaala, E., Haaksiluoto, E., Himanen, S-L., Jääskeläinen, S., Kallio, M. & Vanhatalo, S. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 211-214 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kohdun limakalvon ja kohtulihaksen kasvaimet

Grénman, S., Auranen, A., Joronen, K. & Koivisto-Korander, R., 2019, Naistentaudit ja synnytykset. Tapanainen, J., Heikinheimo, O. & Mäkikallio, K. (eds.). 6. uud. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 285-300 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kohonneen verenglukoosin lääkehoito tyypin 2 diabetesta sairastavalla

Niskanen, L. & Ilanne-Parikka, P., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 234-236 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kohonneen verenpaineen hoidossa käytettävät lääkkeet

Rönnemaa, T. & Niskanen, L., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 414-417 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon tarve ja aloitus

Rönnemaa, T. & Niskanen, L., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 413-414 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kohonnut verenpaine

Luukkainen, P. & Jahnukainen, T., 2019, Vastasyntyneiden akuuttihoito. Luukkainen, P., Metsäranta, M. & Sankilampi, U. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 146-150 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kohonnut verenpaine ja diabetes

Rönnemaa, T. & Niskanen, L., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 410-411 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kokaiiniyliannos

Boyd, J. & Inkinen, O., 2019, Myrkytysten hoito. Soininen, L., Karlsson, S., Parviainen, I. & Valli, J. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 62-64 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Kokoyön unirekisteröinnit

Himanen, S-L., Alakuijala, A. & Rauhala, E., 2019, Kliininen neurofysiologia. Mervaala, E., Haaksiluoto, E., Himanen, S-L., Jääskeläinen, S., Kallio, M. & Vanhatalo, S. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, p. 225-226 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Konsultaatio- ja yhteistyöpsykiatria perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa

Isohanni, M., Saari, K., Leppänen, V., Puustinen, R., Koponen, H. & Jääskeläinen, E., 2019, Yleissairaalapsykiatria. Pesonen, T., Aalberg, V., Leppävuori, A., Räsänen, S. & Viheriälä, L. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 55-71 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Korioamnioniitti

Stefanovic, V. & Nupponen, I., 2019, Vastasyntyneiden akuuttihoito. Luukkainen, P., Metsäranta, M. & Sankilampi, U. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 58-60 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Korvaava insuliinihoito pumpun ollessa irrotettuna

Vehkavaara, S., 2019, Diabetes. Ilanne-Parikka, P., Niskanen, L., Rönnemaa, T. & Saha, M-T. (eds.). 1. p. ed. Helsinki: Duodecim, p. 227-228 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional