Faculty of Pharmacy

  • Viikinkaari 5

    HELSINKI

    Finland

Publications

Filter
Commissioned report
2019

Environmental drug load can be reduced

Nysten, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M. T., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E., 17 May 2019, Helsinki: Finnish Environment Institute. 4 p. (SYKE Policy Brief: Views on Environmental Policy; no. 17.5.2019)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa

Translated title of the contribution: Pharmaceuticals in environmental permits issued to Finnish pharmaceutical industryÄystö, L., Mehtonen, J., Vieno, N., Ahkola, H., Leppänen, M. T., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J. & Nystén, T., 3 May 2019, Helsinki: Finnish Environment Institute. 59 p. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; no. 20)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Lääkeaineiden ympäristöluokittelun käyttöönoton mahdollisuudet Suomessa

Translated title of the contribution: Alternatives of introducing an environmental classification system of pharmaceuticals in FinlandVieno, N., Karlsson, S., Äystö, L., Mehtonen, J., Sikanen, T., Kärkkäinen, R., Yli-Kauhaluoma, J. & Nystén, T., 9 May 2019, Helsinki: Finnish Environment Institute. 37 p. (Suomen ympäristökeskuksen raportteja; no. 19)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää

Nysten, T., Äystö, L., Laitinen, J., Mehtonen, J., Alhola, K., Leppänen, M. T., Perkola, N., Vieno, N., Sikanen, T., Yli-Kauhaluoma, J., Karlsson, S., Virtanen, V. & Teräsalmi, E., 17 May 2019, Helsinki: Finnish Environment Institute. 4 p. (SYKE Policy Brief: Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan; no. 17.5.2019)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2018

Geenien muokkaus uusilla tekniikoilla - kasvit, eläimet, mikrobit

Ahteensuu, M., Grönholm, M., Joutsjoki, V., Jäntti, J., Lohtander-Buckbee, K., Ritala-Nurmi, A., Ruohonen-Lehto, M., Siipi, H. & Teeri, T., 2018, Helsinki: Biotekniikan neuvottelukunta. 24 p. (BTNK:n julkaisu; no. 8)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2017

Lääkekaaoksen hallinta sote-muutoksessa: – nykytila, haasteet ja ratkaisuehdotukset

Hakoinen, S. M., Laitinen-Parkkonen, P. & Airaksinen, M. S. A., 29 Sep 2017, Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö. 122 p. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu; no. 106)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Medicines information. Strategic development.

FIP Health and Medicines Information, Hämeen-Anttila, K., Parisa, A., Mishra, P., Pradel, F. & Tong, V., 2017, The Hague: International Pharmaceutical Federation (FIP). 84 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2016

Iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen moniammatillisena yhteistyönä. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus.

Kiiski, E. A., Kallio, S. E., Pohjanoksa-Mäntylä, M. K., Kumpusalo-Vauhkonen, A., Järvensivu, T., Airaksinen, M. S. A. & Mäntylä, A., 2016, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 188 p. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita; vol. 12)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2012

DIABEETIKOIDEN ODOTUKSET JA KOKEMUKSET PITKÄVAIKUTTEISTEN INSULIINIEN HYÖDYISTÄ JA HAITOISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄSTÄ LÄÄKEINFORMAATIOSTA

Translated title of the contribution: Benefits and adverse effect of long acting insulin medication among patients with diabetesAiraksinen, M. S. A., ENLUND, H., Hämeen-Anttila, K., Kastarinen, H., Kleme, J., Peura, P. & Pohjanoksa-Mäntylä, M., 2012, Fimean kotisivut: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 10 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Fimean suositus potilasnäkökulman huomioimisesta haastattelututkimuksella lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa sekä siihen liittyvässä lääkeinformaatiossa.

Translated title of the contribution: Fimea’s recommendation for integrating the patient perspective through interview study with the assessment of the therapeutic and economic value of pharmaceuticals and corresponding medicines information.Airaksinen, M. S. A., Hannes, E., Hämeen-Anttila, K., Kastarinen, H., Kleme, J., Peura, P. & Pohjanoksa-Mäntylä, M., 2012, Helsinki: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 32 p. (Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja; vol. 2012, no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2009

Developing drug desing through protein kinases

Tuominen, R., 9 Nov 2009, Bristol, UK: Insight Publishers. 1 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

2008
2007

Loppuraportti. HEALTHTECH-arviointi Tekes 2779/31/6

Aaltonen, J., Aschan, H., Blom, M., Kaila, M., Komulainen, J. & Savikurki, S., 20 Dec 2007, Helsinki. 41 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

2006

Farmakokinetiikka ja biofarmasia –opintojakson opetus- ja arviointimenetelmien kehittäminen: Julkaisussa Levander, Heinimo, Ruohisto. toim. Yliopistopedagogiikan perusteet ja Miten opetan verkossa –koulutukset Viikin kampuksella: Kokemukset ja vaikuttavuuden arviointia

Translated title of the contribution: Development of education in biopharmaceuticsSiven, M. S., 2006, (Viikin opetuksen kehittäispalvelut Julkaisuja 3/2006)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kuopion yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Kekäle, T., Ilolakso, A., Katajavuori, N., Toikka, M. & Isoaho, K., 2006, Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto. 81 p. (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja ; no. 3:2006)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Palveluiden hintaerot Euroopan maiden välillä

Aalto-Setälä, V., Matschoss, K. & Nikkilä, M., 2006, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. (Julkaisuja / Kuluttajatutkimuskeskus; vol. 2:2006)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1998

Automarketteja vai lähikauppoja?

Koistinen, K. & Aalto-Setälä, V., 1998, Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. (Keskustelualoitteita / Kuluttajatutkimuskeskus; vol. 28)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1997

Antibodies as Selective Catalysts

Hase, A. & Yli-Kauhaluoma, J., 1997, Helsinki: Tekes. (Synthesis Technology Programme 1992-1997, Technology Programme Report 10/97)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Somaanin vasta-ainekatalysoitu hydrolyysi

Translated title of the contribution: Antibody-Catalysed Hydrolysis of SomanYli-Kauhaluoma, J., 1997, Helsinki: Puolustusministeriö. (MATINE research projects 1996. Report series B 1997/1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1996

Catalytic Antibodies. CREAM Programme Project, Final Report. VTT Research Programme on Chemical Reaction Mechanisms CREAM 1993-1995

Nevanen, T., Teleman, O., Teeri, T., Yli-Kauhaluoma, J., Hase, A. & Tiainen, E., 1996, Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. 16 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional