Publications 1972 2019

Filter
Commissioned report
2019

Osallistuvan budjetoinnin mallit ja trendit Suomessa vuosina 2009-2018

Ahonen, V. & Rask, M. T., 2019, (Accepted/In press) Suomen kuntaliitto.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Seuraamusjärjestelmä 2017: Kontrollijärjestelmä tilastojen ja tutkimusten valossa

Niemi, H. E. O. (ed.), Lappi-Seppälä, S. T., Niemi, H. E. O. & Tyni, S. I., 18 Jan 2019, Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 200 p. (Katsauksia; vol. 2018, no. 32)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2018

Better Policies Accelerate Clean Energy Transition: Focus on energy system flexibility

Karimi, F., Lund, P. D., Skytte, K. & Bergaentzlé, C., 16 Feb 2018, Oslo: Nordic Energy Research. 11 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Changing Labour Markets, Life-Course and Pensions: Conference summaries, May 19, 2017

Kuivalainen, S., Kuitto, K., Komp, K. S., Niemi, T. & Honkanen, T., 2018, Helsinki: Finnish Center for Pensions. 9 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Conflicts and resource politics in Myanmar: An analytical report of the public seminar on 15 August 2018 in Helsinki, Finland

Humalisto, N., Käkönen, M-N. E., O'Reardon, L. & Kuronen, T., Oct 2018, Helasinki: Felm : University of Helsinki : Siemenpuu Foundation. 13 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

File

Country Framing Report: Finland

Pietilä, I. V., Komp-Leukkunen, K. S. & Niemelä, M., 2018, Brussels: COST: European cooperation in science & technology. 14 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Edustajat lapsen edun takaajina: ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina saapuneiden alaikäisten edustajajärjestelmä

Lundqvist, K., Toivonen, V-M., Saari, J., Halttunen, T., Qvist, L-M., Mikkonen, A. & Castrén, E., 14 Sep 2018, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 97 p. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja ; no. 26/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Elintarvikkeiden kulutus kotitalouksissa vuonna 2016 ja muutokset vuosista 2012, 2006 ja 1998

Aalto, U. K., 24 May 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus. 75 p. (Faculty of Social Sciences - Publications; no. 2018:80)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Energise Living Lab Evaluation and Assessment Manual: Deliverable 3.5

Heiskanen, E., Laakso, S. & Matschoss, K. J., 28 Feb 2018, ENERGISE project. 44 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Energise Living Labs Workshop Report: Deliverable 3.3

Matschoss, K. J., Laakso, S. & Heiskanen, E., 19 Feb 2018, ENERGISE project. 25 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Henkirikoskatsaus 2018

Lehti, M. M., 19 Mar 2018, 1. ed. Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 57 p. (Katsauksia; vol. 2018, no. 28)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Humanistisen ammattikorkeakoulun auditointi 2018

Karttunen, P., Kiviniemi, K., Koivumäki, K., Liinpää, N., Virtanen, T. I., Mustonen, K. & Aurén, H., 2018, Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 80 p. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kaupunkikeskusta vetovoimaisena ostosympäristönä: ikääntyvien kuluttajien näkökulma

Kohijoki, A-M. & Koistinen, K. U., 2018, Turku: Turun kaupunki. 11 p. (Kaupunkitutkimusohjelma: tutkimuskatsauksia; vol. 2018, no. 6)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Kuntademokratiaindikaattorit 2017

Kestilä-Kekkonen, E., Sipinen, J., Borg, S., Tiihonen, A. & Wass, H. M., 2018, Helsinki: Oikeusministeriö. 96 p. (Selvityksiä ja ohjeita; no. 6/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Lausunto Suurelle valiokunnalle EU-rahoituskehykseen liittyen (U45 2018)

Miettinen, T. P. A., 8 Nov 2018, 6 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Luku 1: Viestinnälliset perusoikeudet ja medianvapaus nykyisessä mediaympäristössä / Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen : Loppuraportti

Alen-Savikko, A. K. & Hilden, J. P., 2018, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 40 p. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; no. 4/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen: 5. Läpinäkyvyys ja vastuullisuus suomalaisessa mediakentässä: Loppuraportti

Herkman, J. P., Matikainen, J. T., Koskenniemi, A. K., Ala-Fossi, M. (ed.), Alen-Savikko, A. K. (ed.), Grönlund, M. (ed.), Haara, P. (ed.), Hellman, H. (ed.), Hilden, J. P. (ed.), Hiltunen, I. (ed.), Jääsaari, J. (ed.), Karppinen, K. E. (ed.), Kuutti, H. (ed.), Lehtisaari, K. M. (ed.), Manninen, V. (ed.) & Mykkänen, M. (ed.), 2018, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Mitä eläminen maksaa? kohtuullisen minimin viitebudjettien päivitys vuodelle 2018

Lehtinen, A-R. K. & Aalto, U. K., 15 Nov 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 119 p. (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja; vol. 2018, no. 101)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Mitä liberaalille valtiolle tapahtuu?

Miettinen, T. P. A., 20 Feb 2018, Helsinki: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
Open Access
File

Report on Political Participation of Mobile EU Citizens: Finland

Peltoniemi, J. E. M., 2018, (RSCAS Publications; no. PP 2018/21 )

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Rikollisuustilanne 2017: Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa

Niemi, H. E. O. (ed.) & Lehti, M. M., 7 Sep 2018, Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 308 p. (Katsauksia; vol. 2018, no. 29)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

Rantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K., Tala, J. & Uusikylä, P., Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 211 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 27/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Seven Criminal Cases – Comparing Finnish Punishment Policies and Finns’ Punishment Preferences

Kääriäinen, J. T., 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 44 p. (Research Briefs; vol. 2018, no. 27)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Summary Report on Sectoral Diagnosis: Deliverable 2.2 of the FIT4RRI project

van Lente, H., Koretsky, Z., Zeiss, R., Svingen, M., Sørensen, K., Kahma, N. A. A., Rask, M. T., Vase, S. I. M., d'Andrea, L., Catalão Alves, C. & Praça, G., Jun 2018, European commission. 8 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2017 – Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia

Danielsson, P. M. & Näsi, M. J., 12 Nov 2018, Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 26 p. (Katsauksia; vol. 2018, no. 31)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Suomi lasten kasvuympäristönä: Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä

Ristikari, T., Keski-Säntti, M., Sutela, E., Haapakorva, P., Kiilakoski, T., Pekkarinen, E., Kääriälä, A. J., Aaltonen, M., Huotari, T., Merikukka, M., Salo, J., Juutinen, A., Pesonen-Smith, A. & Gissler, M., 12 Nov 2018, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 136 p. (Raportti)(Julkaisuja; no. 210)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Saksassa

Lehtisaari, K. M., Grönlund, M., Linden, T. C-G. & Villi, M., 2018, Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 43 p. (SSKH Notat; vol. 2018, no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet

Näsi, M. J., Tanskanen, M., Haara, P., Reunanen, E. & Kivivuori, J. K. A., 2018, Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 72 p. (Katsauksia; no. 30/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Yksin osana elinkaarta

Terämä, E., Tiitu, M., Paavola, J-M., Vainio, A., Määttänen, N., Miettinen, A., Kontula, O. & Hiilamo, H. T., 27 Nov 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 105 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 66/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

”Yksi yhdestä” -malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia

Tuominen-Thuesen, M., Sievänen, R. J. M., Ljungman, J., Kuusela, H., Ahonen, P. P. & Uusikylä, P., Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 139 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 13/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File
2017

Autonomia ja ammatillisuus käytännön lääkäreiden näkökulmasta

Wrede, S. H., Olakivi, A. O., Fischer, N. E. E. & Sigfrids, A. J., 11 Jan 2017, Helsinki: Suomen lääkäriliitto. 114 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Breaking the triple marginalisation of youth? Mapping the future prospects of youth inclusion in Arab Mediterranean countries

Maiche, K., Onodera, H., Lefort, B., Laine, S. & Myllylä, M., 2017, Barcelona: Barcelona Centre for International Affairs. 46 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

CASI Policy Recommendations: Deliverable 8.3

Bedsted, B. (ed.), Matschoss, K. J., Repo, J. P., Schultze, J., Berchem, M., Velasco, G., Popper, R., Linford, S., Avarello, A. & Pinto, M., 30 Jun 2017, Public Participation in Developing a Common Framework for Assessment and Management of Sustainable Innovation, CASI. 47 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Delimitation of technologies and impacts in focus in the Smart Energy Transition project

Heiskanen, E., Ahonen, T., Miimu, A., Jalas, M., Kangas, H-L., Kivimaa, P., Lovio, R. & Temmes, A., 2017, Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu. 23 p. (Crossover; no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

ENERGISE Good practice report: capturing cross-cultural interventions: Deliverable 3.1

Laakso, S. & Heiskanen, E., 21 Sep 2017, ENERGISE project. 73 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

ENERGISE Living Labs background report: Deliverable 3.2

Laakso, S., Heiskanen, E. & Matschoss, K. J., 14 Nov 2017, ENERGISE project. 41 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Final plan for using the knowledge, D6.3

Rask, M. T., Matschoss, K. J. & Kaarakainen, M. S., 31 Jan 2017, Helsinki: University of Helsinki & European Union. 10 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Final Workshop and Summary Report D5.3 of the PE2020 project

Matschoss, K. J., Rask, M. T., Aarrevaara, T., d'Andrea, L., Dobson, I. R., Feudo, F., Mačiukaitė-Žvinienė, S., Pietilä, M. S., Pulkkinen, K. & Wikström, J. O., 31 Jan 2017, Helsinki: University of Helsinki & European Union. 47 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Helpompaa olla omien kanssa? Maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten väliset kaverisuhteet Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa

Turjanmaa, K. E., 2017, Siirtolaisuusinstituutti. 92 p. (Siirtolaisuusinstituutti, Julkaisuja; no. 21)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Henkirikoskatsaus 2017

Lehti, M. M., 13 Feb 2017, 1. ed. Helsinki: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 60 p. (Katsauksia; vol. 2017, no. 19)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan personointi

Hilden, J. P., 28 Apr 2017, Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto. 33 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
Open Access
File

Merituulivoiman demonstraatiohanke

Heiskanen, E., Jalas, M. & Kallio, L. H., 16 Oct 2017, Smart Energy Transition -hanke. 14 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Neljä osallistavan sosiaaliturvan mallia

Hiilamo, H. T., Komp, K. S., Moisio, P., Sama, T. B., Lauronen, J-P., Karimo, A. I., Mäntyneva, P., Parpo, A. & Aaltonen, H., 2017, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 36 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 18/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Nuorten terveystapatutkimus 2017: nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen

Kinnunen, J., Pere, L., Raisamo, S., Katainen, A. H., Ollila, H. & Arja, R., 2017, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 108 p. (Raportteja ja muistioita; no. 2017:28)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Oppilaitosten turvallisuustutkimus 2016

Näsi, M. J., Virtanen, M. M. & Tanskanen, M., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto, kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. 21 p. (Katsauksia; no. 20/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Pakkoavioliittojen esiintyminen ja ilmitulo Suomessa

Toivonen, V-M., 18 Oct 2017, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos. 25 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File