Publications

Filter
Master's thesis
2020
Open Access

Pedagogers syn på främjandet av barns multilitteracitet

Translated title of the contribution: The teachers’ perspective on promoting children’s learning opportunities in the area of multiliteracyByman, J., Jun 2019, Helsingfors: Helsingfors universitet. 69 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Työnantajajärjestöjen poliittinen edustuksellisuus: tapaustutkimuksena Metsäteollisuus ry

Aitonurmi, J., May 2019, 77 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

”Exit, det där betyder ut”: - Små barns multilitterära textdialoger

Translated title of the contribution: ”Exit, that means out”: - Young children’s use of multiliterary resources and strategies in text – dialoguesRenlund, J., Jun 2019, Helsingfors: Helsingfors universitet. 77 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
2018

#FinnishBeer: Suomalainen panimoteollisuus Facebookissa

Kauppila, E., 27 Aug 2018, Tampere: Tampereen yliopisto. 85 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Varautuminen vääjäämättömään: Tulevan influenssapandemian hallinta Suomessa

Räisänen, H., 30 Oct 2018, 87 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

IT-sopimusriidat Suomessa 2000-luvulla

Keskitalo, K. K., 2017, 73 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Kilpailukyky ja Sitra. Kilpailukyvyn käsite Sitran perustamisvaiheessa 1966–1967

Houni, T., 4 Oct 2017, Helsingin yliopisto. 89 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
2016

Kuoleman rajoilla sairaalassa

Sarivaara, S., 1 Jan 2016, [S. Sarivaara]. 84 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
2015

Delaktighet i skolvardagen - En skoletnografisk studie

Nordström, A., May 2015, 73 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Talous vai kulttuuri? Osakesijoittajamiesten pääomat

Pennanen, P. M., 2014, 101 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

2013

Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä: sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton ristiriidat sosiaalivakuutuksen synnyssä ja kehityksessä 1927–1964

Translated title of the contribution: Social Insurance as the Arena for Politics. The Conflicts of the Social Democrats and the Agrarian League in the Birth and Development of the Finnish Social Insurance 1927–1964.Bergenheim, S. M. C., 25 Jan 2013, Helsingin yliopisto. 142 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access

Talous on poliittista: Velkakriisin kiistat suomalaisissa valtajulkisuuksissa

Translated title of the contribution: Economy is political: The political debates on the debt crisis in Finnish hegemonic publicsAnttila, A., 2013, University of Turku. 149 p.

Research output: ThesisMaster's thesis

2012

Kuinka käsitellä monimutkaisuutta? Heuristiset tutkimusstrategiat ja niiden soveltaminen systeemibiologiassa

Translated title of the contribution: Managing complexity: Heuristic research strategies and their application in systems biologyIjäs, T., 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta. 84 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Lupaus lapsesta: Hedelmöityshoitojen oikeuttaminen valistusteksteissä

Helosvuori, E. I., 2012, 138 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Prososiaalisuuden moraalipsykologiset perusteet saksalaisten muslimijärjestöjen saarnoissa

Pauha, T., 2012, Helsinki. 98 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Sosiaaliturvan ulkopuolella - kokemuksia kansalaisuuden reunalta

Muurinen, H. M., 2012

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
Open Access
File
2011

An Economic Assessment of Carbon Capture & Storage: The Case of the Netherlands

Karimi, F., 2011, 137 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Hallinnallisuus ja ideologia: ideologiakritiikin ja Michel Foucault’n hallinnallisuusanalyysin vertailua

Translated title of the contribution: Governmentality and ideology: a comparision of ideology critique and Michel Foucault's notion of governmentalityVälikangas, A., 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto. 96 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Samuel Pufendorfin käsitys luonnonoikeudesta ja ihmisen luonnollisesta tilasta

Translated title of the contribution: Samuel Pufendorf's Concept of Natural Law and the State of Nature Haara, H., 29 Apr 2011, Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Theology. 96 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Uusi työ, vanhat erot? Tutkielma moraalisen työnjaon tuottamisesta

Olakivi, A., 14 Mar 2011, 107 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
File
2010

Etiikka taitona Michel Foucault’n filosofiassa

Tirkkonen, S., 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto. 112 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Julkisen tilan kontrollin ulottuvuuksia. Tapaustutkimus Stop Töhryille -projektista.

Mäkinen, L., 2010, 84 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Lesken elämänpiiri

Koskimäki, T., 2010, Lahti: Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 106 p.

Research output: ThesisMaster's thesisTheses

Open Access
File