Faculty of Theology

  • Vuorikatu 3

    HELSINKI

    Finland

Publications

Filter
Anthology or special issue
1977

Kirkko suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla

Heikkilä, M. (ed.) & Murtorinne, E. (ed.), 1977, Helsinki: Kirjapaja. 240 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Uskonto, aluekulttuuri ja yhteiskunta: Uskontoekologisten tutkimusmenetelmien tarkastelua

Huotari, V. (ed.) & Sinikara, K. (ed.), 1977, Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos. 121 p. (Helsingin yliopiston uskontotieteen laitoksen toimitteita; no. 2)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

1978

Aate ja yhteiskunta: Mikko Juvalle omistettuja tutkielmia

Heikkilä, M. (ed.), 22 Nov 1978, Helsinki: Otava. 382 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1979

Terveydenhoidon etiikka II

Elo, J. (ed.), Karjomaa, N. (ed.), Kettunen, P. (ed.), Launiala, K. (ed.), Tuomisto, J. (ed.) & Vartiainen, E. (ed.), 1979, Kuopio: Kuopion korkeakoulu. 85 p. (Kuopion korkeakoulun julkaisuja: Lääketiede: Tilastot ja selvitykset; no. 2/1979)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1981

Luterilaisen huomiseen: Evankelisen ylioppilasliiton 50-vuotisjuhlakirja

Kujanpää, A. (ed.) & Suokunnas, S. (ed.), 1981, Helsinki: SLEY-kirjat. 113 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1982

Kirkkososiologia

Askola, I. (ed.), Lampinen, T. (ed.) & Lempiäinen, P. (ed.), 1982, Helsinki: Kirjapaja. 239 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1984

Puhelu auttaa: Palveleva puhelin

Sorri, H. (ed.), 1984, [Helsinki]: Kirjapaja. 221 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Religionpedagogisk forskning i de nordiska länderna: Rapport från nordiska religionspedagogiska forskarkonferensen 12-15.8.1984 i Åbo, Finland

Tamminen, K. (ed.) & Franzen, A. (ed.), 1984, Helsingfors: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. 270 p. (Religionspedagogiska forskningsrapporter; vol. 1984, no. C 3)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1986

Jaakko Rusama (toim.), Joukkoviestinnän vastuu

Translated title of the contribution: Jaakko Rusama (ed.), The responsibility of mass mediaRusama, J., 1986, Helsinki: Suomen Ekumeeninen Neuvosto. 33 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Ydinkohdat

Melanchthon, P. & Saarinen, R. (Translator), 1986, Helsinki: SLEY-kirjat. 232 p. (Kristikunnan klassikkoja;)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

1987

Uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutus: Tutkielmat Ernst Troeltschin ja Robert N. Bellahin ajattelusta

Lampinen, T. (ed.), 1987, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. 257 p. (Kirkkososiologian julkaisuja; no. A 6)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1988

Nattvarden

Translated title of the contribution: The EucharistRusama, J., 1988, Helsingfors: Ekumeniska Rådet i Finland. 58 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Rukous ja jumalanpalveluselämä: Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran vuosikirja 1988

Lampinen, T. (ed.), 1988, Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 98 p. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; no. 162)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1989

Kyrkorna och ämbetet

Translated title of the contribution: Churches and ministryRusama, J., 1989, Helsingfors: Ekumeniska Rådet i Finland. 43 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1991

Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 1991

Löija, P. (ed.), Hakala, P. (ed.) & Knuutila, J. (ed.), 1991, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. 110 p. (Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja; vol. 1991)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Luke-Acts: Scandinavian Perspectives

Luomanen, P., 1991, Finnish Exegetical Society. (Publications of the Finnish Exegetical Society; vol. 54)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

1992

Johanneksen evankeliumi

Dunderberg, I. (Translator), 1992, Helsinki: Kirjapaja. 264 p. (Uuden testamentin selitys;)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Käytännöllinen teologia ja kirkko: Juhlakirja dosentti Pentti Lempiäisen täyttäessä 60 vuotta 18. syyskuuta 1992

Knuutila, J. (ed.), Koskenvesa, E. (ed.) & Tamminen, K. (ed.), 18 Sep 1992, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. 392 p. (Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja; no. C 10)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Luukkaan evankeliumi

Hulmi, S. (Translator) & Schweizer, E., 1992, Helsinki: Kirjapaja. 272 p. (Uuden testamentin selitys; no. 3)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Naisia Raamatussa: Viisaus ja rakkaus

Sollamo, R. (ed.) & Dunderberg, I. (ed.), 1992, Helsinki: Yliopistopaino. 208 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

1993

Elämää oppimassa: Tutkielmia ja puheenvuoroja rippikoulusta. Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 1994

Räsänen, A. (ed.), 1993, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. 283 p. (Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja; no. 77)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

1994

Johdatus saamentutkimukseen

Forsberg, U-M. (ed.), Seurujärvi-Kari, I. (ed.) & Pentikäinen, J. (ed.), 1994, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 196 p. (Tietolipas; vol. 131)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 1995

Knuutila, J. (ed.), 1994, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. 155 p. (Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja; no. 80)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Kuunnellen autat

Sorri, H. (ed.), 1994, Helsinki: Kirjapaja. 157 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1997

Raamatuntutkimuksen uudet tuulet

Merenlahti, P. (ed.) & Hakola, R. T., 1997, Helsinki: Yliopistopaino. 219 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Response to Recession. The Evangelical Lutheran Church of Finland in the years 1992-1995.

Rusama, J., Heino, H. & Salonen, K., 1997, Tampere: The Research Institute of the Evangelical Lutheran Church of Finland. 83 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1992-1995.

Translated title of the contribution: The Evangelical Lutheran Church 1992-1995Rusama, J., Ahonen, R., Heino, H. & Salonen, K., 1997, Tampere: Kirkkohallitus. 357 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Uskontotieteen ikuisuuskysymyksiä

Pesonen, H. (ed.), 1997, Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos. 252 p. (Uskontotiede; vol. 1)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

1998

Uskontotieteen ikuisuuskysymyksiä

Pesonen, H., 1998, 2. p. ed. [Helsinki]: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos. 252 p. (Uskontotiede)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

1999

Hurja luonto Abrahamista Einsteiniin

Translated title of the contribution: Wild nature from Abraham to EinsteinNurmi, S. (ed.), 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 250 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Käytännön ja teorian vuorovaikutus sielunhoidon teologiassa: STKS:n symposiumissa marraskuussa 1998 pidetyt esitelmät

Kettunen, P. (ed.), 1999, Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 222 p. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; no. 220)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Muslimit Suomessa

Sakaranaho, T. (ed.), Pesonen, H. (ed.) & Juntunen, M., 1999, Helsinki: Yliopistopaino. 238 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Religion and Social Transitions

Helander, E. (ed.), 1999, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. 207 p. (Publications of the Department of Practical Theology; no. 95)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Uskonnon luonto: ihmisen ja luonnon suhde uskonnollisessa ajattelussa

Pesonen, H. (ed.), 1999, Jyväskylä: Atena. 280 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Uskonto ja nykyaika: yksilö ja eurooppalaisen yhteiskunnan murros

Heikkilä, M., Helander, E. & Lauha, A., 1999, Jyväskylä: Atena. 195 p. (Sitra)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

2000

Dosentit - yliopistojen taakka vai voimavara?

Translated title of the contribution: Docents - a burder or resource for the Universities?Rusama, J., 2000, Turku: Turun yliopistojen dosenttiyhdistys. 33 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Kantavalle pohjalle: Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2000

Kuorikoski, A. M. (ed.) & Moisio, M. (ed.), 2000, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. 189 p. (Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja; no. 96)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Prophecy in its Ancient Near Eastern Context

Nissinen, M. (ed.), 2000, Atlanta: Society of Biblical Literature. 161 p. (SBL Symposium Series; vol. 13)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

2001

Viestinnän vivahteita: Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2001

Moisio, M. (ed.) & Kananen, M. (ed.), 2001, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. 263 p. (Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja; no. 101)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2002

Att förstå inom humaniora

Gothoni, R. (ed.), 2002

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Eevan tie alttarille: Nainen kirkon historiassa

Antikainen, M-R. (ed.), Salmesvuori, P. (ed.) & Ahola, M. (ed.), 2002, Edita. 239 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Fair play: diversity and conflicts in early Christianity : essays in honour of Heikki Räisänen

Dunderberg, I., Tuckett, C. & Syreeni, K., 2002, Leiden: Brill . 592 p. (Suplements to Novum testamentum; no. 103)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Jaetaan ilo! Dela glädjen! Kirkon missio 2000-luvulla

Auvinen, J. (ed.) & Salomäki, H. (ed.), 2002, Helsinki: Kirkon lähetystyön keskus. 248 p. (Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja; vol. 2002, no. 5)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Keskiajan kirkko: uskonelämän muotoja läntisessä kristikunnassa

Heikkilä, T. (ed.) & Lehmijoki-Gardner, M. (ed.), 2002, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 432 p. (Tietolipas; no. 185)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Lasaruksesta leipäjonoihin: Köyhyys kirkon kysymyksenä

Mäkinen, V., 2002, Atena. 327 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Styles and positions: ethnographic perspectives in comparative religion

Sakaranaho, T. (ed.), Utriainen, T. (ed.), Sjöblom, T. M. & Pesonen, H., 2002, University of Helsinki, Department of Comparative Religion. 336 p. (Comparative Religion ; no. 8)

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Uskonto, julkisuus ja muuttuva yhteiskunta

Pesonen, H. (ed.) & Sakaranaho, T. (ed.), 2002, Helsinki: Yliopistopaino. 276 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issue

Uskonto ja viestintä: Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2002

Lampela-Kivistö, L. (ed.), 2002, Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. 251 p. (Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja; no. 104)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review