Faculty of Veterinary Medicine

  • Agnes Sjöbergin katu 2

    00014 HELSINKI

    Finland

Publications

Filter
Book
1977

Elintarvikemikrobiologian ja -hygienian alkeita

Korkeala, H. & Pakkala, P., 1977, Helsinki : Tietomies. 195 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

1989

Artificial insemination of cattle in Ethiopia

Heinonen, M., 1989, Addis Ababa. 161 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen

Korkeala, H., 1989, Helsinki: Lääkintöhallitus. 57 p. (Lääkintöhallituksen julkaisuja/Terveyden edistäminen/Tilastot ja selvitykset; no. 2/1989)

Research output: Book/ReportBookProfessional

1990

Eläinanestesiologia

Kaartinen, L. (ed.), Mero, M. (ed.), Raekallio, M. (ed.), Räihä, J. (ed.) & Sandholm, M., 1990, 1 ed. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino.

Research output: Book/ReportBookProfessional

1992

Ruokamyrkytystapauksen selvittäminen: Opas suurtalouksille, opetukseen ja terveysviranomaisille

Hatakka, M., Korkeala, H. & Pakkala, P., 1992, Pori : Terveysalan teknikoiden kustannus. 16 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

1998

Eläinanestesiologia

Attila, M. (ed.), Raekallio, M. (ed.), Sandholm, M. (ed.) & Vainio, O. (ed.), 1998, 2 ed. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2000

Ruokamyrkytysepidemioiden selvitysopas

Rahkio, M., Korkeala, H., Siitonen, A., Hatakka, M., Niemi, V-M. & Pakkala, P., 2000, Pori: Elintarvike ja terveys-lehti. 88 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2001

Emakkosikalan pihatto-opas

Heinonen, M., Peltoniemi, O., Tast, A. A. & Virolainen, J. V., 2001, Helsinki: Yhtyneet kuvalehdet. 47 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2002

Listeria monocytogenes laitoskontaminaatiobakteeri: maitohygieniset erityispiirteet

Tolvanen, R., Saloniemi, K., Lundén, J., Autio, T. & Korkeala, H., 2002, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine. 70 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Riskiraportti: Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat

Hallikainen, A., Penttilä, P-L., Penttilä, U., Pohjanvirta, R., Strandman, T., Rajakangas, L., Hänninen, R., Blomberg, K., Niemi, E., Nuotio, K. & Siivinen, K., 2002, (Elintarvikeviraston Valvontaopas-sarja; no. 2/2002)

Research output: Book/ReportBookProfessional

2003

Eläinanestesiologia

Attila, M. (ed.), Kuusela, E. (ed.), Raekallio, M. (ed.) & Vainio, O. (ed.), 2003, 3 ed. Helsinki: Yliopistopaino.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Opas elintarvikkeiden ja talousveden mikrobiologisista vaaroista

Translated title of the contribution: Manual of microbiological hazards connected with food and drinking waterJohansson, T., Markkula, A., Hatakka, M., Oivanen, L. & Maijala, R., 2003, Helsinki: Elintarvikevirasto ja Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos. 211 p. (EVI-EELA julkaisu; no. 1/2003)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Vasikoiden hoito-opas: Tiineys ja syntymä

Heinonen, M. & Simojoki, H. K., 2003

Research output: Book/ReportBookProfessional

2004

Yleiskuvaus kampylobakteerien aiheuttamasta riskistä

Vahteristo, L., London, L., Hakkinen, M., Perko-Mäkelä, P., Hänninen, M-L. & Maijala, R., 2004, Helsinki: Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, EELA. 60 p. (EELAn julkaisusarja; no. 5/2003)

Research output: Book/ReportBookProfessional

2005

Hyvinvoiva tuotantoeläin

Valros, A., Teräväinen, H. & Helin, J., 2005, [Vantaa]: ProAgria maaseutukeskusten liitto. 94 p. (Maaseutukeskusten liiton julkaisuja; no. nro 1014)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Minisian terveyden- ja sairaanhoito: opas eläinlääkäreille

Willberg, E., Varesmaa, K., Heinonen, M. & Peltoniemi, O., 2005, Helsinki: Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta. (Oppimateriaalia / Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta; no. 5)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Nautojen sairaudet 2005

Pyörälä, S. & Tiihonen, T., 2005, Helsinki: Helsingin yliopisto. (Oppimateriaalia / Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta; no. 6)

Research output: Book/ReportBookProfessional

2006

Elinympäristönä hevonen: hevosen loiset ja loissairaudet

Saari, S. & Nikander, S., 2006, Helsinki: Pfizer Oy Animal Health. (Oppimateriaalia / Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta; no. 8)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Lypsyllä parressa ja pihatossa

Manninen, E., Nyman, K., Laitinen, K., Murto, I. & Hovinen, M., 2006, Vihti: MTT Maitokoneet-yksikkö. 58 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Sikakirurgia - opetusmoniste

Suomalainen, A. & Heinonen, M., 2006, Helsingin yliopisto. 2006 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2007

Väline vai itseisarvo? tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen tuottajien asenteiden kohteena

Vainio, A., Kauppinen, T., Valros, A., Raussi, S. & Vesala, K. M., 2007, Mikkeli: Ruralia-instituutti. 54 p. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; no. 10)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2008

Ekologinen parasitologia: nisäkkäiden ja loisten vuorovaikutussuhteet

Laakkonen, J., 2008, Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 188 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Toimenpideohje botulismitapausten varalta

Jalava, K., Lindström, M., Ölander, R-M., Niskanen, T., Korkeala, H. & Kuusi, M., 2008, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 9 p. (Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C; no. 5/2008)

Research output: Book/ReportBookProfessional

2009

Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat

Translated title of the contribution: The chemical contaminants of foodstuffs and household waterHallikainen, A., Rautala, T., Karlström, U., Kostamo, P., Koivisto, P., Pohjanvirta, R., Hietaniemi, V., Rajakangas, L., Tuomaala, V., Kankaanpää, H., Verta, M., Kostiainen, E., Kurttio, P., Turtiainen, T., Kiviranta, H., Komulainen, H., Rantakokko, P., Viluksela, M., Niemi, E., Nuotio, K. & 1 others, Siivinen, K., 2009, Helsinki: Evira. 148 p. (Eviran julkaisuja - Evira publications; no. 13/2009)

Research output: Book/ReportBookProfessional

2010

Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat: Uudistettu painos

Translated title of the contribution: The chemical contaminants of foodstuffs and household waterHallikainen, A., Rautala, T., Karlström, U., Kostamo, P., Koivisto, P., Pohjanvirta, R., Hietaniemi, V., Rajakangas, L., Tuomaala, V., Kankaanpää, H., Verta, M., Kostiainen, E., Kurttio, P., Turtiainen, T., Kiviranta, H., Komulainen, H., Rantakokko, P., Viluksela, M., Niemi, E., Nuotio, K. & 1 others, Siivinen, K., 2010, Helsinki: Evira. 148 p. (Eviran julkaisuja - Evira publications; no. 15/2010)

Research output: Book/ReportBookProfessional

2011

Enteropathogene Yersinien: Pathogenität, Erkrankung, Diagnostik und Präventionsmaßnahmen

Fredriksson-Ahomaa, M. & Wacheck, S., 2011, 1 ed. Hamburg: B. Behr's Verlag GmbH & Co. KG. 92 p. (Pathogene Mikroorganismen)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Kuka pelkää punkkia?

Lahdenne, P. O., Oksi, J., Pitkäranta, A. & Vapalahti, O. P., 2011, Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Lemmikkieläinten hoito-opas

Heikkilä, H. M. (ed.) & Sirpa, A. (ed.), 2011, PharmaPress Oy.

Research output: Book/ReportBook

2012

God praxis vid avlivning av fjäderfä - gasmetoder

Ylä-Ajos, M. & Holmström, K. (Translator), 2012, Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus. 65 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Hyvä toimintatapa: Siipikarjan lopetus - kaasumenetelmät

Ylä-Ajos, M., 2012, 1. ed. Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus. 65 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Vasikoiden nupoutusopas

Hänninen, L., Hokkanen, A-H. & Wikman, I., 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto. 7 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2013

Eläinlääkinnän farmakokinetiikka ja farmasia

Peltoniemi, M., Raekallio, M., Vainio, O., Vainionpää, M., Pietilä (ent.Rusanen), E. M., Pyörälä, S., Rajamäki, M. M., Airaksinen, S., Varjo, A., Telkänranta, H. (ed.), Raekallio, M. R. (ed.) & Vainio-Kivinen, O. M. (ed.), 27 Nov 2013, Helsinki: Fennovet Oy. 160 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat

Translated title of the contribution: The chemical contaminants of foodstuffs and household waterHallikainen, A., Jestoi, M., Kekki, T., Koivisto, P., Kostamo, P., Mäkinen, P., Rannikko, R., Suomi, J., Pohjanvirta, R., Hietaniemi, V., Rajakangas, L., Kankaanpää, H., Kurttio, P., Turtiainen, T., Airaksinen, R., Kiviranta, H., Komulainen, H., Rantakokko, P., Viluksela, M., Laakso, J. & 2 others, Nuotio, K. & Siivinen, K., 2013, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 150 p. (Eviran julkaisuja; no. 2/2013)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Hyvä toimintatapa siipikarjan lopetuksessa - Mekaaniset menetelmät

Ylä-Ajos, M., Apr 2013, Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus. 62 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Hyvä toimintatapa teurastuksessa - Nauta

Ylä-Ajos, M., Jan 2013, Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus. 97 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Hyvä toimintatapa teurastuksessa - Sika

Ylä-Ajos, M. & Raussi, S. M., Apr 2013, Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus. 106 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2015

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: Tohtoripromootio 2015

Katila-Yrjänä, T. (ed.) & Yrjänä-Siivonen, M., 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta. 200 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

FINRES-Vet 2010-2012: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Kivilahti-Mäntylä, K., Pekkanen, K. & Rantala, M., 2015, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 64 p. (Eviran julkaisuja; no. 2/2015)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Kehitysbiologia : solusta yksilöksi

Sariola, H., Frilander, M., Heino, T., Jernvall, J., Partanen, J., Sainio, K., Salminen, M., Thesleff, I. & Wartiovaara, K., 2015, 2. uud. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 340 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2016

Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet

Saari, S., Näreaho, A. & Nikander, S., 18 Mar 2016, Helsinki: Fennovet Oy. 244 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin

Elfing, S., Hakkarainen, K., Heinonen, M. L., Karikoski, N. P., Kilpinen, T. S., Koskinen, H. S., Lasonen, R. M., Laurila, H. P., Moisander, A-M., Mustonen, E. A. I., Mykkänen, A. K., Mölsä, S. H., Niinistö, K. E., Nordgren, H. S., Oliviero, C., Peltoniemi, O. A. T., Pietilä, E. M., Pohjola, L. K., Pyörälä, S. H. K., Rantala, M. H. J. & 20 others, Rautala, H. V. I., Saijonmaa-Koulumies, L. E., Seppänen, R. T. K., Sillanpää, H. H., Simojoki, H. K., Spillmann, T., Viitanen, S. J., Vapaavuori, O. M. I., Thomson, H. K., Westermarck, E., Kauko, L., Kuntsi-Vaattovaara, H., Laaksonen, I., Moisander-Jylhä, A-M., Penttilä, M., Rantanen, V., Räihä, M., Schildt, K., Sillanpää, H. & Viitanen, M., 2016, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 48 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Open Access
2018

Canine parasites and parasitic diseases

Saari, S., Näreaho, A. & Nikander, S. E., 2018, Academic Press.

Research output: Book/ReportBookScientific

Mikrobilääkkeille vastustuskykyiset bakteerit eläinlääkäreillä: loppuraportti

Translated title of the contribution: Multiresistant zoonotic bacteria in Finnish veterinarians. Verkola, M. (ed.), Järvinen, A., Kinnunen, P., Lindqvist, K. & Heikinheimo, A., 31 Oct 2018, Helsinki: Helsingin yliopisto. 48 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2019

Eläinkokeet Suomessa

Hirsjärvi, P. (ed.), Norring, M. (ed.) & Uotila, L. (ed.), 2019, Helsinki: Into kustannus. 234 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Hygieniaopas eläinlääkärin vastaanotolle

Thomson, K. & Aaltonen, H., 3 Sep 2019, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 48 p. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2019:19; vol. 2019, no. 19)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Open Access

Research as Development: Biomedical Research, Ethics, and Collaboration in Sri Lanka

Sariola, S. & Simpson, B., Mar 2019, Cornell University Press. 222 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Veterinary hygiene : A guideline for veterinary practices

Thomson, K. & Aaltonen, H., 27 Dec 2019, Maa- ja metsätalousministeriö. 51 p. (Publications of the Ministry of Agriculture and Forestry; vol. 2019/29)

Research output: Book/ReportBookProfessional