Faculty of Veterinary Medicine

  • Agnes Sjöbergin katu 2

    00014 HELSINKI

    Finland

Publications

Filter
Commissioned report
2019

FINRES-Vet 2018: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Olkkola, S., Pohjanvirta, T., Biström, M., Kaartinen, L., Helin-Soilevaara, H., Aarnio, M., Raunio-Saarnisto, M., Kivilahti-Mäntylä, K., Nevalainen, M., Grönthal, T., Eskola, K. & Rantala, M., 19 Nov 2019, Helsinki: Finnish Food Authority. 42 p. (Finnish Food Authority publications ; no. 6/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File
2018

FINRES-Vet 2016-2017: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Pohjanvirta, T., Biström, M., Raunio-Saarnisto, M., Kaartinen, L., Helin-Soilevaara, H., Pekkanen, K., Kivilahti-Mäntylä, K., Nevalainen, M., Rantala, M. & Grönthal, T., 10 Dec 2018, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 57 p. (Evira publications; no. 5/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File
2017

FINRES-Vet 2013–2015: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Pohjanvirta, T., Olkkola, S., Pekkanen, K., Nummela, M., Helin-Soilevaara, H., Kivilahti-Mäntylä, K., Rantala, M. H. J. & Grönthal, T. S. C., 17 Nov 2017, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 62 p. (Evira publications; no. 5/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2016

Pienteurastamoiden omavalvonnan nykytilanne, haasteet ja kehittäminen

Törmä, V. K., Fredriksson-Ahomaa, M. U. K. & Lunden, J. M., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 75 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2015

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Translated title of the contribution: Audit of the University of Jyväskylä 2015Seppälä, K., Björkroth, J., Karjalainen, P., Keränen, H., Levä, K. & Hiltunen, K., 2015, Tampere: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 73 p. (Julkaisut; no. 2015:16)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisen esiselvityshanke

Nevas, M. & Lepistö, O., 2015, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 46 p. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; vol. 2015, no. 9)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2014

Selvitys luomukalkkunan hyvinvointiedellytyksistä Suomessa

Norring, M., 2014, Satafood Kehittämisyhdistys . 6 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Selvitys nautojen parressa ja pihatossa pidon hyvinvointi- ja talousvaikutuksista

Raussi, S., Norring, M., Niskanen, O. & Heikkilä, A-M., 2014, Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2012

Vasikoiden hyvinvointi ja nupoutuskipu - loppuraportti

Translated title of the contribution: Calf welfare and disbudding - final raportHänninen, L., 31 May 2012, Helsingin yliopisto.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

VASIKOIDEN NUPOUTUSKIPU JA HYVINVOINTI – DISBUDDING PAIN AND CALF WELFARE

Hänninen, L., 2012, 12 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File
2010

Kalkkunoiden hyvinvointi

Ylä-Ajos, M., Hänninen, L., Pastell, M. & Valros, A., 2010

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lehmän mittainen pihatto - onnistuneen lypsylehmäosaston pääkohdat

Kivinen, T., Hovinen, M., Norring, M., Sarjokari, K., Tuure, V-M. & Karttunen, J., 2010

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Mikrosirutekniikka bakteeritaudinaiheuttajien tutkimuksessa ja diagnostiikassa

Aittamaa, M., Söderholm, H., Somervuo, P. J., Nykäsenoja, S., Auvinen, P., Selby, K., Derman, Y., Nuppunen, M., Myllys, V., Rantala, L. & Valkonen, J., 2010, Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto ja Biotekniikan instituutti. 29 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Tulevaisuuden tutkimustarpeet elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi

Heikinheimo, A., Kuusi, M., Myllys, V., Pietola, K., Tuominen, P., Valkonen, J. & Korkeala, H., 2010, Helsinki: Sektoritutkimuksen neuvottelukunta. 55 p. (Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja; no. 2:2010)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Tuoreen kalan hygieeninen laatu ja jäljitettävyys pääkaupunkiseudulla vuonna 2010

Hemminki, K., Lunden, J. M., Myllymäki, T., Vanhanen, V., Nousiainen, L-L., Åberg, R., Roine, T., Suurkuukka, M., Hiltunen, K., Käpyaho, A. & Klemettilä-Kirjavainen, E., 2010, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen jukaisuja. 22 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2009

Appropriate activities and high-quality results

Ruohoniemi, M. (ed.), 2009, 61 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2007

Bakteeritaudinaiheuttajien tarkennettu tunnistus mikrosirudiagnostiikalla: loppuraportti

Translated title of the contribution: Detection of bacterial pathogens using microarray-based diagnosticsAittamaa, M., Auvinen, P., Hinderink, K., Kiviniemi, K., Korkeala, H., Leppäranta, O., Lindström, M., Mattila, M., Myllys, V., Nykäsenoja, S., Rantala, L., Somervuo, P., Söderholm, H. & Valkonen, J., 2007, Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos, kasvipatologian laboratorio. 30 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevan lainsäädännön vaikutukset pk-yritysten toimintaan (The effects of the food production legislation on small and medium-sized enterprises)

Kaario, N. A., Tulokas, A. J. & Lunden, J. M., 2007, Maa- ja metsätalousministeriö 6. 111 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2005

Elintarviketeollisuuslaitosten ja niiden ympäristön puhdistustoimenpiteet säteilytilanteessa

Translated title of the contribution: Clean-up actions in food industry plants and their surroundings in a radioactive contamination situationKantala, T., 2005, Helsinki, Finland: STUK - Säteilyturvakeskus. 92 p. (STUK-A-sarja; no. STUK-A212)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lehmän hyvinvointiin vaikuttavat seikat pihatossa - kirjallisuuskatsaus

Sorsa, A., Seppänen, J., Heinonen, M. & Dredge, K., 2005, Helsinki: Helsingin yliopisto. 48 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2003

Sewage sludge and sludge products for agricultural use: a study on hygienic quality (LIVAKE-2001-2002)

Vuorinen, A., Pitkälä, A., Siitonen, A., Hänninen, M-L., von Bonsdorff, C. H., Ali-Vehmas, T., Laakso, T., Johansson, T., Eklund, M., Rimhanen-Finne, R. & Maunula, L., 2003, Helsinki: Ministry of Agriculture and Forestry. 64 p. (Publications of Ministry of Agriculture and Forestry; no. 2/2003)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2001

Puhdistamolietteen ja lietevalmisteiden käyttö maataloudessa: Hygienia- ja riskitutkimus (pilottihanke LIVAKE-2000)

Ali-Vehmas, T., von Bonsdorff, C. H., Honkanen-Buzalski, T., Hänninen, M-L., Koskinen, R., Kupiainen, N., Marmo, S., Maunula, L., Pitkälä, A., Rainio, H., Rimhanen-Finne, R., Ronni, P., Salkinoja-Salonen, M., Siitonen, A., Tomminen, J., Tegel, J., Varimo, K. & Vuorinen, A., 2001, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 32 p. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; no. 2/2001)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yersinia pseudotuberculosiksen esiintyminen ahvenanmaalaisessa jäävuorisalaatissa, maaperässä ja vedessä

Niskanen, T., Hatakka, M. & Korkeala, H., 2001, Helsinki: Elintarvikevirasto. 16 p. (Elintarvikeviraston julkaisuja; no. 5/2001)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2000

Clostridium botulinumin esiintyminen Suomessa kaupan olevassa hunajassa

Nevas, M., Hielm, S., Lindström, M. & Korkeala, H., 2000, Helsinki: Elintarvikevirasto. 13 p. (Elintarvikeviraston Tutkimuksia -sarja; no. 9/2000)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Jauhelihan koostumus- ja hampurilaisten turvallisuusvalvontaprojekti

Pihlaspuro, K., Keto, R. & Rahkio, M., 2000, Elintarvikevirasto. 12 p. (Tutkimusraportteja; no. 2/2000)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1997

Nitriitin ja nitraatin vaikutus nonproteolyyttisten Clostridium botulinum -kantojen kasvuun ja toksiinituotantoon vakuumipakatussa kylmäsavustetussa kirjolohessa

Hyytiä, E., Eerola, S., Hielm, S. & Korkeala, H., 1997, Helsinki: Elintarvikevirasto. 23 p. (Elintarvikeviraston Tutkimuksia -sarja; no. 1/1997)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pilaantuvien ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden turvallisuuteen vaikuttavat tekijät

Gröhn, K., Korkeala, H., Niemi, V-M. & Pakkala, P., 1997, Helsinki: Elintarvikevirasto. 15 p. (Elintarvikeviraston Valvonta -sarja; no. 1/1997)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1991

Hiilidioksidipakkaamisen vaikutus venyvää limaa tuottavien laktobasillien kasvuun lihatuotteissa

Korkeala, H., Mäkelä, P., Rahkio, M. & Ridell, J., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 7 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 4/1991)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kestomakkarat limaa tuottavien maitohappobakteerien lähteenä

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 13 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 1/1991)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lihanjalostuslaitosten tuotantolinjojen sekä liharaaka-aineen maitohappobakteeri- ja limabakteerikontaminaatio

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 17 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 2/1991)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Limaa tuottavien maitohappobakteerien pH-vaatimuksista

Ridell, J., Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 9 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 3/1991)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lisäaineiden vaikutus limaa tuottavien maitohappobakteereiden kasvuun ja limantuotantoon

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 5/1991)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Suurtalouksien hygieniatason selvittäminen

Translated title of the contribution: The level of hygiene in institutional kitchensTakkinen, J., Korkeala, H. & Penttilä, P-L., 1991, Helsinki: Elintarvikevirasto. 63 p. (Elintarvikeviraston julkaisuja; no. 4/1990)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1990

Elintarvikkeiden biogeeniset amiinit: Kirjallisuusselvitys

Translated title of the contribution: Biogenic amines in foodstuffsRahkio, M., Penttilä, P-L. & Korkeala, H., 1990, Helsinki: National Board of Trade and Consumer Affairs, Department of Consumer Affairs. 89 p. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja; no. 6/1990)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lihatuotteiden limaantumisongelmaa ja tuotantohygieniaa käsitelleen kyselytutkimuksen tulokset

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1990, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 17 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 1/1990)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1989

Kaupallisten pesu- ja desinfektioainevalmisteiden teho limaa tuottaviin maitohappobakteereihin

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 10 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 2/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Keittomakkaroille annettavien lämpökäsittelyjen vaikutus tyhjiöpakatuissa lihatuotteissa limaa tuottaviin bakteereihin

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 10 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 3/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Limaa tuottavien maitohappobakteereiden suolan ja nitriitin siedosta

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 13 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 6/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Makkaroiden raaka-aineet tyhjiöpakattujen lenkkimakkaroiden pilaajabakteerien lähteenä

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 12 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 1/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Tyhjiöpakatuista lihavalmisteista eristettyjen limaatuottavien bakteerien kasvulämpötilavaatimukset

Korkeala, H. & Mäkelä, P., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 8 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 4/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Tyhjiöpakkausten jälkipastöroinnin vaikutus tuotteen limaantumiseen

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 11 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 5/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yhteenveto elinkeinohallituksen vuosina 1974-1987 teettämistä selvityksistä suomalaisten elintarvikkeiden mikrobiologisesta laadusta

Translated title of the contribution: A summary of the studies made by the National Board of Trade and Consumer Affairs in the period 1974-1987 concerning the microbiological quality of Finnish foodsMäkelä, P., Penttilä, P-L. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: National Board of Trade and Consumer Affairs, Department of Consumer Affairs. 58 p. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja; no. 6/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1986

Eräiden tyypillisten suomalaisten ruokien elintarvikehygieenisestä laadusta

Torttila, A., Korkeala, H. & Pakkala, P., 1986, Helsinki: Lääkintöhallitus. 45 p. (Lääkintöhallituksen julkaisuja; no. 75)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1985

Säilyvyysprojekti II

Translated title of the contribution: Shelf-life Project IIPakkala, P., Penttilä, P-L., Jenu, H., Heiskanen, S., Korkeala, H., Asplund, K., Saari, S. & Hirn, J., 1985, Helsinki: Elinkeinohallitus. 26 p. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja. Sarja A; no. 1/85)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1983

Säilyvyysprojekti I

Translated title of the contribution: Shelf-life Project IPakkala, P., Penttilä, P-L., Heiskanen, S., Korkeala, H., Kuhmonen, A., Sippo, P., Pensala, O., Hirn, J., Aalto, M., Lindroth, S., Suihko, M. & von Wright, A., 1983, Helsinki: Elinkeinohallitus. 22 p. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja. Sarja A; no. 3/83)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional