Faculty of Veterinary Medicine

  • Agnes Sjöbergin katu 2

    00014 HELSINKI

    Finland

Publications

Filter
Commissioned report
1983

Säilyvyysprojekti I

Translated title of the contribution: Shelf-life Project IPakkala, P., Penttilä, P-L., Heiskanen, S., Korkeala, H., Kuhmonen, A., Sippo, P., Pensala, O., Hirn, J., Aalto, M., Lindroth, S., Suihko, M. & von Wright, A., 1983, Helsinki: Elinkeinohallitus. 22 p. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja. Sarja A; no. 3/83)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1985

Säilyvyysprojekti II

Translated title of the contribution: Shelf-life Project IIPakkala, P., Penttilä, P-L., Jenu, H., Heiskanen, S., Korkeala, H., Asplund, K., Saari, S. & Hirn, J., 1985, Helsinki: Elinkeinohallitus. 26 p. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja. Sarja A; no. 1/85)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1986

Eräiden tyypillisten suomalaisten ruokien elintarvikehygieenisestä laadusta

Torttila, A., Korkeala, H. & Pakkala, P., 1986, Helsinki: Lääkintöhallitus. 45 p. (Lääkintöhallituksen julkaisuja; no. 75)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1989

Kaupallisten pesu- ja desinfektioainevalmisteiden teho limaa tuottaviin maitohappobakteereihin

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 10 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 2/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Keittomakkaroille annettavien lämpökäsittelyjen vaikutus tyhjiöpakatuissa lihatuotteissa limaa tuottaviin bakteereihin

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 10 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 3/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Limaa tuottavien maitohappobakteereiden suolan ja nitriitin siedosta

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 13 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 6/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Makkaroiden raaka-aineet tyhjiöpakattujen lenkkimakkaroiden pilaajabakteerien lähteenä

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 12 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 1/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Tyhjiöpakatuista lihavalmisteista eristettyjen limaatuottavien bakteerien kasvulämpötilavaatimukset

Korkeala, H. & Mäkelä, P., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 8 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 4/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Tyhjiöpakkausten jälkipastöroinnin vaikutus tuotteen limaantumiseen

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 11 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 5/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Yhteenveto elinkeinohallituksen vuosina 1974-1987 teettämistä selvityksistä suomalaisten elintarvikkeiden mikrobiologisesta laadusta

Translated title of the contribution: A summary of the studies made by the National Board of Trade and Consumer Affairs in the period 1974-1987 concerning the microbiological quality of Finnish foodsMäkelä, P., Penttilä, P-L. & Korkeala, H., 1989, Helsinki: National Board of Trade and Consumer Affairs, Department of Consumer Affairs. 58 p. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja; no. 6/1989)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1990

Elintarvikkeiden biogeeniset amiinit: Kirjallisuusselvitys

Translated title of the contribution: Biogenic amines in foodstuffsRahkio, M., Penttilä, P-L. & Korkeala, H., 1990, Helsinki: National Board of Trade and Consumer Affairs, Department of Consumer Affairs. 89 p. (Kuluttaja-asiain osaston julkaisuja; no. 6/1990)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lihatuotteiden limaantumisongelmaa ja tuotantohygieniaa käsitelleen kyselytutkimuksen tulokset

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1990, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 17 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 1/1990)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1991

Hiilidioksidipakkaamisen vaikutus venyvää limaa tuottavien laktobasillien kasvuun lihatuotteissa

Korkeala, H., Mäkelä, P., Rahkio, M. & Ridell, J., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 7 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 4/1991)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kestomakkarat limaa tuottavien maitohappobakteerien lähteenä

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 13 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 1/1991)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lihanjalostuslaitosten tuotantolinjojen sekä liharaaka-aineen maitohappobakteeri- ja limabakteerikontaminaatio

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 17 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 2/1991)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Limaa tuottavien maitohappobakteerien pH-vaatimuksista

Ridell, J., Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. 9 p. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 3/1991)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lisäaineiden vaikutus limaa tuottavien maitohappobakteereiden kasvuun ja limantuotantoon

Mäkelä, P. & Korkeala, H., 1991, Helsinki: Department of Food and Environmental Hygiene, College of Veterinary Medicine. (TEKES project 4222/88, Research report; no. 5/1991)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Suurtalouksien hygieniatason selvittäminen

Translated title of the contribution: The level of hygiene in institutional kitchensTakkinen, J., Korkeala, H. & Penttilä, P-L., 1991, Helsinki: Elintarvikevirasto. 63 p. (Elintarvikeviraston julkaisuja; no. 4/1990)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1997

Nitriitin ja nitraatin vaikutus nonproteolyyttisten Clostridium botulinum -kantojen kasvuun ja toksiinituotantoon vakuumipakatussa kylmäsavustetussa kirjolohessa

Hyytiä, E., Eerola, S., Hielm, S. & Korkeala, H., 1997, Helsinki: Elintarvikevirasto. 23 p. (Elintarvikeviraston Tutkimuksia -sarja; no. 1/1997)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pilaantuvien ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden turvallisuuteen vaikuttavat tekijät

Gröhn, K., Korkeala, H., Niemi, V-M. & Pakkala, P., 1997, Helsinki: Elintarvikevirasto. 15 p. (Elintarvikeviraston Valvonta -sarja; no. 1/1997)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2000

Clostridium botulinumin esiintyminen Suomessa kaupan olevassa hunajassa

Nevas, M., Hielm, S., Lindström, M. & Korkeala, H., 2000, Helsinki: Elintarvikevirasto. 13 p. (Elintarvikeviraston Tutkimuksia -sarja; no. 9/2000)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Jauhelihan koostumus- ja hampurilaisten turvallisuusvalvontaprojekti

Pihlaspuro, K., Keto, R. & Rahkio, M., 2000, Elintarvikevirasto. 12 p. (Tutkimusraportteja; no. 2/2000)

Research output: Book/ReportCommissioned report

2001

Puhdistamolietteen ja lietevalmisteiden käyttö maataloudessa: Hygienia- ja riskitutkimus (pilottihanke LIVAKE-2000)

Ali-Vehmas, T., von Bonsdorff, C. H., Honkanen-Buzalski, T., Hänninen, M-L., Koskinen, R., Kupiainen, N., Marmo, S., Maunula, L., Pitkälä, A., Rainio, H., Rimhanen-Finne, R., Ronni, P., Salkinoja-Salonen, M., Siitonen, A., Tomminen, J., Tegel, J., Varimo, K. & Vuorinen, A., 2001, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 32 p. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; no. 2/2001)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Yersinia pseudotuberculosiksen esiintyminen ahvenanmaalaisessa jäävuorisalaatissa, maaperässä ja vedessä

Niskanen, T., Hatakka, M. & Korkeala, H., 2001, Helsinki: Elintarvikevirasto. 16 p. (Elintarvikeviraston julkaisuja; no. 5/2001)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2003

Sewage sludge and sludge products for agricultural use: a study on hygienic quality (LIVAKE-2001-2002)

Vuorinen, A., Pitkälä, A., Siitonen, A., Hänninen, M-L., von Bonsdorff, C. H., Ali-Vehmas, T., Laakso, T., Johansson, T., Eklund, M., Rimhanen-Finne, R. & Maunula, L., 2003, Helsinki: Ministry of Agriculture and Forestry. 64 p. (Publications of Ministry of Agriculture and Forestry; no. 2/2003)

Research output: Book/ReportCommissioned report

2005

Elintarviketeollisuuslaitosten ja niiden ympäristön puhdistustoimenpiteet säteilytilanteessa

Translated title of the contribution: Clean-up actions in food industry plants and their surroundings in a radioactive contamination situationKantala, T., 2005, Helsinki, Finland: STUK - Säteilyturvakeskus. 92 p. (STUK-A-sarja; no. STUK-A212)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lehmän hyvinvointiin vaikuttavat seikat pihatossa - kirjallisuuskatsaus

Sorsa, A., Seppänen, J., Heinonen, M. & Dredge, K., 2005, Helsinki: Helsingin yliopisto. 48 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

2007

Bakteeritaudinaiheuttajien tarkennettu tunnistus mikrosirudiagnostiikalla: loppuraportti

Translated title of the contribution: Detection of bacterial pathogens using microarray-based diagnosticsAittamaa, M., Auvinen, P., Hinderink, K., Kiviniemi, K., Korkeala, H., Leppäranta, O., Lindström, M., Mattila, M., Myllys, V., Nykäsenoja, S., Rantala, L., Somervuo, P., Söderholm, H. & Valkonen, J., 2007, Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto, soveltavan biologian laitos, kasvipatologian laboratorio. 30 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevan lainsäädännön vaikutukset pk-yritysten toimintaan (The effects of the food production legislation on small and medium-sized enterprises)

Kaario, N. A., Tulokas, A. J. & Lunden, J. M., 2007, Maa- ja metsätalousministeriö 6. 111 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

2009

Appropriate activities and high-quality results

Ruohoniemi, M. (ed.), 2009, 61 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

2010

Kalkkunoiden hyvinvointi

Ylä-Ajos, M., Hänninen, L., Pastell, M. & Valros, A., 2010

Research output: Book/ReportCommissioned report

Lehmän mittainen pihatto - onnistuneen lypsylehmäosaston pääkohdat

Kivinen, T., Hovinen, M., Norring, M., Sarjokari, K., Tuure, V-M. & Karttunen, J., 2010

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Tulevaisuuden tutkimustarpeet elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi

Heikinheimo, A., Kuusi, M., Myllys, V., Pietola, K., Tuominen, P., Valkonen, J. & Korkeala, H., 2010, Helsinki: Sektoritutkimuksen neuvottelukunta. 55 p. (Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja; no. 2:2010)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Tuoreen kalan hygieeninen laatu ja jäljitettävyys pääkaupunkiseudulla vuonna 2010

Hemminki, K., Lunden, J. M., Myllymäki, T., Vanhanen, V., Nousiainen, L-L., Åberg, R., Roine, T., Suurkuukka, M., Hiltunen, K., Käpyaho, A. & Klemettilä-Kirjavainen, E., 2010, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen jukaisuja. 22 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Vasikoiden hyvinvointi ja nupoutuskipu - loppuraportti

Translated title of the contribution: Calf welfare and disbudding - final raportHänninen, L., 31 May 2012, Helsingin yliopisto.

Research output: Book/ReportCommissioned report

VASIKOIDEN NUPOUTUSKIPU JA HYVINVOINTI – DISBUDDING PAIN AND CALF WELFARE

Hänninen, L., 2012, 12 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File
2014

Selvitys luomukalkkunan hyvinvointiedellytyksistä Suomessa

Norring, M., 2014, Satafood Kehittämisyhdistys . 6 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Selvitys nautojen parressa ja pihatossa pidon hyvinvointi- ja talousvaikutuksista

Raussi, S., Norring, M., Niskanen, O. & Heikkilä, A-M., 2014, Helsinki: Eläinten hyvinvointikeskus.

Research output: Book/ReportCommissioned report

2015

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Translated title of the contribution: Audit of the University of Jyväskylä 2015Seppälä, K., Björkroth, J., Karjalainen, P., Keränen, H., Levä, K. & Hiltunen, K., 2015, Tampere: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 73 p. (Julkaisut; no. 2015:16)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Ympäristöterveydenhuollon valtiollistamisen esiselvityshanke

Nevas, M. & Lepistö, O., 2015, Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. 46 p. (Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja; vol. 2015, no. 9)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
2016

Pienteurastamoiden omavalvonnan nykytilanne, haasteet ja kehittäminen

Törmä, V. K., Fredriksson-Ahomaa, M. U. K. & Lunden, J. M., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 75 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

2017

FINRES-Vet 2013–2015: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Pohjanvirta, T., Olkkola, S., Pekkanen, K., Nummela, M., Helin-Soilevaara, H., Kivilahti-Mäntylä, K., Rantala, M. H. J. & Grönthal, T. S. C., 17 Nov 2017, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 62 p. (Evira publications; no. 5/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
2018

FINRES-Vet 2016-2017: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Pohjanvirta, T., Biström, M., Raunio-Saarnisto, M., Kaartinen, L., Helin-Soilevaara, H., Pekkanen, K., Kivilahti-Mäntylä, K., Nevalainen, M., Rantala, M. & Grönthal, T., 10 Dec 2018, Helsinki: Finnish Food Safety Authority Evira. 57 p. (Evira publications; no. 5/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File
2019

FINRES-Vet 2018: Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents

Nykäsenoja, S., Olkkola, S., Pohjanvirta, T., Biström, M., Kaartinen, L., Helin-Soilevaara, H., Aarnio, M., Raunio-Saarnisto, M., Kivilahti-Mäntylä, K., Nevalainen, M., Grönthal, T., Eskola, K. & Rantala, M., 19 Nov 2019, Helsinki: Finnish Food Authority. 42 p. (Finnish Food Authority publications ; no. 6/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File