Publications

Chapter

Forest owners' attitudes towards biodiversity conservation and policy instruments used in private forests

Horne, P., Koskela, T., Ovaskainen, V., Karppinen, H. & Horne, T., 2009, Safeguarding forest biodiversity in Finland citizens' and non-industrial private forest owners' views. P. H. . . . . A. . (ed.). Vantaa: Metla, p. 33-51 19 p. (Metlan työraportteja).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Forest owner types in Europe: Diversity and trends.

Lidestav, G., Ni Dhubhain, A. & Karppinen, H. M. T., 2015, Concepts, methods and findings in forest ownership research in Europe. Mid-term Proceedings of the COST Action FP1201 Forest Land Ownership Changes in Europe: Significance for Management and Policy FACESMAP. Živojinović, I., Lidestav, G., Feliciano, D., Hujala, T., Lawrence, A. & Weiss, G. (eds.). Wien : University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Vienna, Austria., p. 1-7 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Forestry

Nikinmaa, E., Orell, M., Kolari, P., Arvola, L., Sairanen, S., Mäkelä, A., Valsta, L., Hari, P., Lampila, S., Kangas, K., Vatka, E., Rytkönen, S., Nikula, A. & Nivala, V., 2011, Ecosystem services and livelihoods – vulnerability and adaptation to a changing climate: VACCIA Synthesis Report. Bergström, I., Mattsson, T., Niemilä, E., Vuorenmaa, J. & Forsius, M. (eds.). Helsinki: Finnish Environment Institute, p. 47-52 6 p. (The Finnish Environment; vol. 2011, no. 26).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Forestry in Changing Social Landscapes

Vanhanen, H., Rayner, J., Yasmi, Y., Enters, T., Farba-Crespo, M., Kanowski, P., Karppinen, H., Mainusch, J. & Valkeapää, A., 2010, Forests and Society : Responding to Global Drivers of Change. Mery, G., Katila, P., Galloway, G., Alfaro, R. I., Kanninen, M., Lobonikov, M. & Varjo, J. (eds.). Vienna: International union of forest research organizations, p. 201-222 (IUFRO World Series; no. 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Future development and economic accessibility of forest resources in Northwest Russia

Pussinen, A., Tröltsch, K., Husso, M., Saramäki, K., Michie, B. & Toppinen, A. M. K., 2009, Towards progressive forest sector. Karjalainen, T. & al., E. (eds.). Metsäntutkimuslaitos, p. 107-141 (Metla Working papers; no. 110).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Future development of forest resources in Northwest Russia

Pussinen, A., Tröltzsch, K., Husso, M., Saramäki, K., Michie, B. & Toppinen, A., 2009, Intensification of forest management and improvement of wood harvesting in Northwest Russia: final report of the research project. Karjalainen, T., Leinonen, T., Gerasimov, Y., Husso, M. & Karvinen, S. (eds.). Vantaa: Metsäntutkimuslaitos, p. 107-140 34 p. (Metlan työraportteja; no. 110).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Harnessing forests for climate change mitigation through REDD+

Kanninen, M., Brockhaus, M., Murdiyarso, D. & Nabuurs, G-J., 2010, Forest and society - responding to global drivers of change. Mery, G., Katila, P., Galloway, G., Alfaro, R. I., Kanninen, M., Lobovikov, M. & Varjo, J. (eds.). Vienna: International union of forest research organizations, p. 43-54 12 p. (IUFRO World Series; no. 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Individual Forest Owners in Context

Westin, K., Eriksson, L., Lidestav, G., Karppinen, H. M. T., Haugen, K. & Nordlund, A., 1 Jan 2017, Globalisation and Change in Forest Ownership and Forest Use: Natural Resource Management in Transition. Keskitalo, E. C. H. (ed.). London: Palgrave Macmillan , p. 57-95 39 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Information and policy change: Data on drivers can drive change – if used wisely

De Sy, V., Herold, M., Brockhaus, M., Di Gregorio, M. & Ochieng, R. M., Dec 2018, Transforming REDD+: Lessons and new directions. Angelsen, A. (ed.). Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research, p. 55-66

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Interactions Between Forest Owners and Their Forests

Lidestav, G., Thellbro, C., Sandström, P., Lind, T., Holm, E., Olsson, O., Westin, K., Karppinen, H. M. T. & Ficko, A., 1 Jan 2017, Globalisation and Change in Forest Ownership and Forest Use: Natural Resource Management in Transition. Keskitalo, E. C. H. (ed.). London: Palgrave Macmillan , p. 97-137 41 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

ISO 26000 in Corporate Sustainability Practices: A Case Study of the Forest and Energy Companies in Bioeconomy

Toppinen, A. M. K., Mikkilä, M. & Lähtinen, K., 1 Aug 2018, ISO 26000 - A Standardized View on Corporate Social Responsibility: Practices, Cases and Controversies. Idowu, S., Sitnikov, C. & Moratis, L. (eds.). Cham: Springer , p. 95-113 19 p. (CSR, Sustainability, Ethics and Governance).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Is There a New European Forest Owner? The Institutional Context

Keskitalo, E. C. H., Lidestav, G., Karppinen, H. M. T. & Zivojinovic, I., 1 Jan 2017, Globalisation and Change in Forest Ownership and Forest Use: Natural Resource Management in Transition. Keskitalo, E. C. H. (ed.). London: Palgrave Macmillan , p. 17-55 39 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Listening to vs. experiencing academic expertise: a qualitative insight into the learning experiences of intermediary level business students

Kettula-Konttas, K. & Berghäll, S., 2005, Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat: Kasvatustieteen päivät 2005 17.-18.11.2005 Jyväskylässä : verkkojulkaisu. A-L. H. J. A. M. K. . . (ed.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 293-303 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Metsänomistusrakenteen muutos ja puuntarjonta

Hänninen, H. & Karppinen, H., 2010, Metsäsektorin suhdannekatsaus 2010-2011. Hänninen, R. & Sevola, Y. (eds.). Vantaa: Metsäntutkimuslaitos, p. 52-55 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Metsänuudistamisen taloudellisuus

Valsta, L. T., 2001, Onnistunut metsänuudistaminen. Valkonen, S. (ed.). Helsinki: Metsälehti kustannus, Vol. 2001. 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi

Kuuluvainen, J., 2006, Uusi Metsäkirja . Jalonen, R. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 150-156 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Metsien käytön historia - johdanto.

Puttonen, P. K., 2006, Uusi metsäkirja.. Jalonen, R. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 79-81

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Metsien käytön sosiaalisen kestävyyden tulevaisuuden haasteet

Rantala, T., Hakkarainen, J., Karppinen, H. & Korhonen-Salapuro, P., 2006, Näkökulmia metsäalan sosiaaliseen kestävyyteen ja sen tulevaisuuteen. O. S. J. D-A. J. T. R. . . (ed.). Joensuu: Joensuun yliopisto, (Tiedonantoja; vol. 168).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta kaupungistuvassa yhteiskunnassa

Ollonqvist, P., Karppinen, H. & Matilainen, A., 2006, Metsäsektorin suhdannekatsaus 2006-2007. Hänninen, R. & Sevola, Y. (eds.). Vantaa: Metsäntutkimuslaitos, p. 50-53 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Monimuotoisuuden suojelun ohjauskeinot

Kuuluvainen, J. & Ollikainen, M., 2004, Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Timo Kuuluvainen ... [et al.], T. (ed.). Helsinki: Edita, p. 363-371

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinot ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Ovaskainen, V., Koskela, T., Horne, P. & Karppinen, H., 2010, Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (TUK) -tutkimusohjelman loppuraportti. Koskela, T., Hänninen, R. & Ovaskainen, V. (eds.). Vantaa: Metsäntutkimuslaitos, p. 28-31 (Metlan työraportteja; no. 158).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Monimuotoisuus ja yhteiskunnan hyvinvointi

Kuuluvainen, J. & Ollikainen, M., 2004, Metsän kätköissä: Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Kuuluvainen ... [et al.], T. (ed.). Helsinki: Edita, p. 315-319, 321-325

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Monitulkintainen monimuotoisuus

Karppinen, H., 2006, Metson jäljillä: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti . Horne, P., Koskela, T., Kuusinen, M., Otsamo, A. & Syrjänen, K. (eds.). [Helsinki]: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, p. 199-201 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Muistokirjoitus - Paavo Yli-Vakkuri: Paavo Yli-Vakkuri 23.3.1914 - 31.12.2014

Translated title of the contribution: Paavo Yli-Vakkuri in memoriamPuttonen, P. K., 2015, Suomalaisen Tiedeakatemian vuosikirja 2014. Helsinki: Academia scientiarum Fennica, p. 109-114 6 p. (Vuosikirja / Suomalainen tiedeakatemia; vol. 2014).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

On Corporate Responsibility

Toppinen, A., Lähtinen, K. P., Holopainen, J. M., Panwar, R. (ed.), Kozak, R. (ed.) & Hansen, E. (ed.), 8 Dec 2015, Forest, Business and Sustainability. 1st Edition ed. New York: Routledge, Vol. 2015. p. 70-90 (The Earthscan Forest Library).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Optimal Harvesting of Size-Structured Biological Populations

Tahvonen, O., 2014, Dynamic optimization in environmental economics. Moser, E., Semmler, W., Tragler, G. & Veliov, V. M. (eds.). Berlin ; Heidelberg: Springer, p. 329-355 37 p. (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance; no. 15).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Optimizing the management of European Mixed Forests

Valsta, L. T. & Bredahl Jacobsen, J., 2018, Dynamics, Silviculture and Management of Mixed Forests. Andres, B-O., Hans, P. & Miren, D. R. (eds.). Cham, Switzerland: Springer, p. 381-397 17 p. (Managing Forest Ecosystems; vol. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Osallistavaa vai ulossulkevaa suojelua? Viljelijöiden asema ja toimijuus Dereman suojelualueen perustamisessa Koillis-Tansaniassa.

Vihemäki, H. M., 2012, Ympäristö ja kulttuuri. Tammisto, T. & Nygren, A. (eds.).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Overview of mixed forests in Finland: COST Action FP1206: EuMIXFOR Country Report

Valsta, L. T., 2017, Overview of Mixed Forests: Country reports. Cost action FP1206 (European Cooperation in Science and Technology), 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

File

Provisioning services and related goods.

Kettunen, M. & D'amato, D., 2013, The Social and Economic Benefits of Protected areas: An Assessment Guide.. Kettunen, M. & ten Brink, P. (eds.). Earthscan

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Puu ilmastonmuutoksen hillitsijänä

Pohjola, J., Valsta, L. & Mononen, J., 2006, Puu ilmastonmuutoksen hillitsijänä: loppuraportti / Ympäristöklusterin tutkimusohjelman konsortio "Suomen metsät ja puutuotteet ilmastonmuutoksen torjunnassa - nielut ja substituutiot sekä niiden taloudellinen ja oikeudellinen ohjaus". L. V. . . A. . (ed.). Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos, p. 4-10 (Reports / University of Helsinki, Department of Forest Economics; no. 39).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Puunmyyntien tulovirrat maan eri osissa

Hänninen, H., Karppinen, H. & Suihkonen, V., 2007, Metsäsektorin suhdannekatsaus 2007-2008 / toimittajat: Riitta Hänninen, Yrjö Sevola. [Helsinki]: Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö, p. 52-54 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Rationaalinen päätöksenteko metsäsuunnittelussa ja taloustieteessä

Rekola, M., 2006, Uusi Metsäkirja . Jalonen, R. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 148-149 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Role of Corporate Responsibility: Insights from Three Forest-Industry Multinationals Investing in China

Toppinen, A., Zhang, Y., Korhonen-Kurki, K., Hansen, E. & Li, N., 2014, Forest under pressure - local responses to global issues. Katila, P., Galloway, G., de Jong, W., Pacheco, P. & Mery, G. (eds.). Vienna: International union of forest research organizations, p. 217-229 13 p. (IUFRO World Series; no. 32).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Scoping assessment of benefits provided by protected areas–an example of application.

D'amato, D., Kettunen, M., de la Cruz, A., Royuela, J. B. & Gil, A., Jan 2013, The Social and Economic Benefits of Protected areas: An Assessment Guide.. Kettunen, M. & ten Brink, P. (eds.). Earthscan

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Service-Dominant Logic Driven Services for Family Forest Owners: The Present and the Potential

Berghäll, S. & Roos, A., 10 Oct 2019, Services in Family Forestry. Hujala, T., Toppinen, A. & Butler, B. (eds.). 1 ed. Sveitsi: Springer International Publishing AG, p. 143-166 24 p. (World Forests; no. 24).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Socio-economic importance of ecosystem services in the Nordic Countries – Synthesis in the context of The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

Kettunen, M., Vihervaara, P., Kinnunen, S., D'amato, D., Badura, T., Argimon, N. & ten Brink, P., Jan 2012, -. Nordic Council of Ministers

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Step-by-step guidance: tourism, recreation and other cultural benefits

D'amato, D. & Gantioler, S., 2013, The Social and Economic Benefits of Protected areas: An Assessment Guide.. Kettunen, M. & ten Brink, P. (eds.). Earthscan

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Step-by-step guidance: valuation of biodiversity resources

D'amato, D., 2013, The Social and Economic Benefits of Protected areas: An Assessment Guide. . Kettunen, M. & ten Brink, P. (eds.). Earthscan

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Strategic alignment: Integrating REDD+ in NDCs and national climate policies

Thu Thuy, P., Moeliono, M., Angelsen, A., Brockhaus, M., Gallo, P., Long, H. T., Dao Thi Linh, C., Ochoa, C. & Bocanegra, K., Dec 2018, Transforming REDD+: Lessons and new directions. Angelsen, A. (ed.). Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research, p. 69-80

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Strategic Orientations in the Global Forest Sector

Toppinen, A., Wan, M. & Lähtinen, K., 2013, The Global Forest Sector: Changes, Practices, and Prospects. Hansen, E., Panwar, R. & Vlosky, R. (eds.). Boca Raton: CRC press, p. 405-428 24 p. 17

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Summary and conclusions

Horne, P., Ovaskainen, V., Koskela, T. & Karppinen, H., 2009, Safeguarding forest biodiversity in Finland citizens' and non-industrial private forest owners' views. P. H. . . . . A. . (ed.). Vantaa: Metla, p. 52-56 5 p. (Metlan työraportteja).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suomen metsät ja puutuotteet ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden hallinnassa

Valsta, L., Pohjola, J., Mononen, J. & Pingoud, K., 2005, Ilmasto muuttuu - mukautuvatko metsät. Riikonen, J. & Vapaavuori, E. (eds.). Suonenjoki: Metsäntutkimuslaitos, p. 114-123 10 p. (Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja; no. 944).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Suomen puumarkkinoiden toiminta ja rakennemuutokset

Mutanen, A., Hänninen, R. & Toppinen, A., 2010, Metsä, talous, yhteiskunta: katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen. Sevola, Y. (ed.). Vantaa: Metsäntutkimuslaitos, p. 122-138 17 p. (Metlan työraportteja; no. 145).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Sustainability driven new business models in wood construction towards 2030

Toppinen, A. M. K., Autio, M. M., Sauru, M. E. & Berghäll, S. A., 29 Jan 2018, Towards a sustainbale bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives. Leah Filho, W., Borges de Lima, I., Pociovalisteanu, D-M. & Brito, P. (eds.). Cham: Springer, p. 499-510 18 p. (Springer World Sustainability Series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Sustainability through the private sector initiatives: forest certification and corporate social responsibility

Panwar, R. & Toppinen, A., 2014, Sustainable forest management for multiple values: A paradigm shift. . Bhojvaid, P. & Khandekar, N. (eds.). Dehradun, India: Forest Research Institute, Vol. 1. p. 247-253 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tapaustarkastelu: metsien ja puutuotteiden yhdistetty vaikutus

Pingoud, K., Pohjola, J., Valsta, L. & Karttunen, K., 2006, Puu ilmastonmuutoksen hillitsijänä: loppuraportti / Ympäristöklusterin tutkimusohjelman konsortio "Suomen metsät ja puutuotteet ilmastonmuutoksen torjunnassa - nielut ja substituutiot sekä niiden taloudellinen ja oikeudellinen ohjaus". Valsta, L., Ahtikoski, A., Horne, P., Karttunen, K., Kokko, K., Melkas, E., Mononen, J., Pingoud, K., Pohjola, J. & Uusivuori, J. (eds.). Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos, p. 17-29 ( Reports / University of Helsinki, Department of Forest Economics; no. 39).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Tapion Taskukirja: 3. Metsänhoito, 3.1. Metsänkasvatuksen lähtökohdat

Puttonen, P. K., 30 Aug 2018, Tapion Taskukirja. Rantala, S. (ed.). [Helsinki]: Metsäkustannus, p. 69-70, 73-75 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

The economics of natural resource utilization

Tahvonen, O. I. & Kuuluvainen, T. J. M., 2000, Principles of Environmental and resource economics: A guide for students and decision makers. Edward Elgar

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Finnish experience of service innovation policy and measures

Tanninen-Ahonen, T. & Berghäll, S., 2011, Promoting innovation in the services sector: review of experiences and policies. New York, Geneva: United Nations, Economic Commission for Europe, p. 121-127

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review