Publications

Chapter

The forest sector in a local and global context

Valsta, L., Toropainen, M. & Häggblom, R., 2009, Forest resources and sustainable management. Kellomäki, S. (ed.). 2 ed. Helsinki: Paper Engineers' Association, Finland, p. 647-560 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

The role of municipality planners and their networks in the diffusion of sustainable wooden multi-storey construction in Finland

Lähtinen, K. P., Toppinen, A. M. K. & Pihamaa, J. J. O., 7 Jul 2015, Book of Abstracts in Taking Stock of Industrial Ecology, 8th Biennial Conference of the International Society of Industrial Ecology. Guildford: International Society of Industrial Ecology, p. 374-375 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

The socioeconomic impacts of large-scale tree plantations on local communities: A systematic review protocol

Malkamäki, A., D'amato, D., Hogarth, N., Kanninen, M. T., Pirard, R., Toppinen, A. M. K. & Zhou, W., Mar 2017, CIFOR Working Paper 222. Bogor: Center for International Forestry Research, p. 1-18 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File

The values and objectives of private forest owners and their influence on forestry behaviour: the implications for entrepreneurship

Ni Dhubhain, A., Chobanova, R., Karppinen, H., Mizaraite, D., Ritter, E., Slee, B. & Wall, S., 2006, Issues affecting enterprise development in the forest sector in Europe. A. N. . . (ed.). Joensuu: University of Joensuu, p. 71-83 13 p. (Tiedonantoja; vol. 169).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Understanding the forest ownership in different forest owning cultures

Matilainen, A-M. K., Koch, M., Zivojinovic, I., Didolot, F., Lidestav, G., Lähdesmäki, M. R., Karppinen, H. M. T., Jarsky, V., Pollumae, P., Colson, V., Hricova, Z., Glavonjic, P. & Scriban, R., 2016, Forest ownership changes in Europe: trends issues and needs for action: trends issues and needs for action. Weiss, G., Dobsinska, Z., Feliciano, D., Hujala, T., Lawrence, A., Lidestav, G., Sarvasova, Z. & Zivojinovic, I. (eds.). European Forest Institute Central-East and South-East European Regional Office (EFICEEC-EFISEE), p. 24-26 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access

Use of forests and wood products to mitigate climate change

Valsta, L., Lippke, B., Perez-Garcia, J., Pingoud, K., Pohjola, J. & Solberg, B., 2008, Managing forest ecosystems: the challenge of climate change. F. B. . . A. . E. (ed.). Dordrecht ; London: Springer, p. 137-149 13 p. (Managing forest ecosystems; vol. 17).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

What are the implications of the bioeconomy for forest-related jobs?

Lawrence, A., Spinelli, R., Toppinen, A. M. K. & Salo, E., 7 Dec 2017, Towards a sustainable bioeconomy : Assessment and the way forward. Winkel, G. (ed.). Joensuu: European Forest Institute, p. 108-117 ( What science can tell us; no. 8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

What makes a European forest-based bioeconomy competitive?

Toppinen, A. M. K., Korhonen, J. E., Hurmekoski, E. & Hansen, E., 7 Dec 2017, Towards a sustainable European forest-based bioeconomy: Assessment and the way forward. Winkel, G. (ed.). Joensuu: European Forest Institute, p. 101-107 (What Science Can Tell Us; no. 8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Wood markets and the cost of wood

Valsta, L. & Häggblom, R., 2009, Forest Resources and Sustainable Management. Kellomäki, S. (ed.). 2 ed. Helsinki: Paper Engineers' Association, Finland, p. 475-489 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Yksityismetsänomistajat puntarissa

Hänninen, H. & Karppinen, H., 2010, Metsä, talous, yhteiskunta: katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen. Sevola, Y. (ed.). Vantaa: Metsäntutkimuslaitos, p. 55-67 12 p. (Metlan työraportteja; no. 145).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Yritysvastuu globaalissa metsäteollisuudessa

Toppinen, A., 1 Feb 2014, Päättäjien Metsäakatemia 2013. Helsinki: Suomen metsäyhdistys, p. 49-50 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

”Nukkua ja oleskella frendien kaa” Partioharrastuksen vaikutus lasten ja nuorten metsäsuhteeseen.

Pynnönen, S., Nippala, J., Lähtinen, K., Toppinen, A., Roschier, T. & Berghäll, S., 9 Aug 2018, Suomalainen metsäsuhde. Paaskoski, L., Roiko-Jokela, H. & Rikala, M. (eds.). Punkaharju: Lusto - Suomen Metsämuseo ja Metsähistorian Seura, p. 10-23 14 p. (Vuosilusto / Lusto, Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus; no. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Commissioned report

Challenges and opportunities for collaborative landscape governance in the East Usambara Mountains, Tanzania

Rantala, S., Lyimo, E., Powell, B., Kitalyi, A. & Vihemäki, H., 2011, Nairobi: World Agroforestry Centre. (ICRAF Working Paper; no. 127)(CIFOR Working Paper; no. 61)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Climate Implications of Increased Wood Use in the Construction Sector - Towards an Integrated Modelling Framework

Eriksson, L-O., Gustavsson, L., Hänninen, R., Kallio, M., Lyhykäinen, H. T., Pingoud, K., Pohjola, J., Svanaes, J., Solberg, B., Sathre, R. & Valsta, L., 2009, Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet. 67 p. (Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning; no. 257)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Content analysis of the state of forest sector communication in Austria, Finland, Germany and Slovenia

Korhonen, E., Toppinen, A. M. K., Lähtinen, K. P., Ranacher, L., Werner, A., Stern, T. & Kutnar, A., 31 Jan 2015, Freiburg. 30 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Diffuse load abatement with biodiversity co-benefits: the optimal rotation age and buffer zone size

Miettinen, J., Ollikainen, M., Finér, L., Koivusalo, H., Laurén, A. & Valsta, L., 2010, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 38 p. (Discussion Papers/University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. 44)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Koneellisen ensiharvennusten metsänhoidollinen tila

Mattila, S., Hallman, E., Hokajärvi, T., Leinonen, K. & Puttonen, P. K., 2002, 45 ed. 58 p. (Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsäalan koulutuksen esiselvitys

Kilpeläinen, R., Eila, L., Rekola, M., Rieppo, K. & Siekkinen, T., 15 Jan 2014, 128 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsä- ja puutalouden koulutuksen tuottamat kansainväliset valmiudet

Puttonen, P. K. & Kivinen, P., 2004, 59 p. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä; vol. 2004, no. 14)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen

MMM:n Työryhmä "Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen", 2011, (MMM:n julkaisuja; vol. 2011, no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsäpolitiikan ohjauskeinot: Arviointikehikko ja sovellus Suomen metsäpolitiikkaan

Karppinen, H., 2 Nov 2011, 50 p. (Metlan työraportteja; no. 213)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Petoeläinten vaikutukset porotalouden tuottavuuteen, tuloihin ja taloudelliseen kestävyyteen : Makera-hankkeen loppuraportti

Kumpula, J., Pekkarinen, A-J., Tahvonen, O. I., Siitari, J. & Törmänen, H., 2017, 12 ed. Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 50 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; no. 12/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Poronhoidon tuottavuus ja ekonomia erilaisissa laidunolosuhteissa

Tahvonen, O. I., Kumpula, J., Pekkarinen, A-J. & Rasmus, S., 16 Dec 2015, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 30 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; no. 68)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Suomalainen metsänomistaja 2010.

Karppinen, H., 10 Dec 2011, 94 p. (Metlan työraportteja; no. 208)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Tutkimusjohtajan katsaus

Puttonen, P. K., 2006, 22 p. (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2005.)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Tutkimusjohtajien katsaus

Paavilainen, L. & Puttonen, P. K., 2007, 24 p. (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2006.)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste.

Pingoud, P., Karppinen, H., Hämäläinen, J., Hänninen, H. & Pajuoja, H., 2010, Helsinki: Metsäteho Oy. 4 p. (Metsätehon katsaus; no. 45)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Conference article

Environmental change factors in wooden multistory construction - a Delphi study from Finland and Sweden

Toppinen, A. M. K., Röhr, R. E. A., Pätäri, S., Lähtinen, K. & Toivonen, R. M., 2016, In : Scandinavian forest economics. 46, p. 84-95 12 p.

Research output: Contribution to journalConference articleScientific

Conference contribution

Accelerating transition towards more sustainable forest bioeconomy: role of regulation?

Toppinen, A., Korhonen, J., Tuppura, A., Kylkilahti, E., Miettinen, J., Ollikainen, M., Autio, M., Lähtinen, K., Berghäll, S., Linnanen, L. & Mikkilä, M., 23 Jun 2019, International Sustainability Transitions Conference 2019. 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Are the Social Layers of Ecosystem Services Understandable Through the Service Dominant Logic: The Business Potential of Forest as an Experience

Berghäll, S., Mattila, O., Kuusisto, J., Häyrinen, L. & Toppinen, A., 2014, Advances in the human side of service engineering: proceedings of the 5th AHFE Conference 19-23 July 2014. Freund, L. & Cellary, W. (eds.). Danvers, MA: AHFE, p. 637-645 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Challenges in communicating forest industry sustainability to the general public: results from a four-country comparison in Europe

Toppinen, A. M. K., Korhonen, A. E. M., Lähtinen, K. P., Ranacher, L., Werner, A., Stern, T. & Kutnar, A., 8 Jun 2015, Proceedings of a 58th International Convention of Soviety of Wood Science and Technology: June 7-12, 2015 - Grand Teton National Park, Jackson, Wyoming, USA. Barnes, H. M. & Herian, V. (eds.). Jackson, Wyoming: Society of Wood Science and Technology, p. 720-727 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Communicating corporate responsibility with sustainability reporting and social media tools

Toppinen, A. & Hänninen, V., 2013, Proceedings of Corporate Communication International Conference, CUNY, 4-7 June, 2013. Genest, C. & Petelin, R. (eds.). New York: City University of New York, p. 79-88 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Communicating environmental performance: qualitative study on the perspectives of the Nordic wood industry

Räty, T., Nuutinen, T., Perttula, S., Riala, M., Toppinen, A., Wang, L., Lindqvist, D., Roos, A., Nyrud, A. & Tellnes, L., 2012, Proceedings of Biennial Meeting of Scandinavian Society of Forest Economics, May 2012, Finland. Toppinen, A., Karppinen, H. & Kleemola, K. (eds.). Helsinki: Scandinavian Society of Forest Economics, p. 132-139 8 p. (Scandinavian Forest Economics; no. 44).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Consumer perceptions of eco-friendly children’s furniture in Shanghai and Shenzhen, China

Wan, M., Toppinen, A. & Chen, J., 2013, Unknown host publication.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Consumer perceptions on responsibility of wood product suppliers in Finland

Toivonen, R., Toppinen, A., Valkeapää, A. & Rämö, A-K., 2012, Proceedings of Biennial Meeting of Scandinavian Society of Forest Economics, May 2012, Finland. Toppinen, A., Karppinen, H. & Kleemola, K. (eds.). Helsinki: Scandinavian Society of Forest Economics, p. 159-167 9 p. (Scandinavian Forest Economics; no. 44).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Consumers’ environmental awareness towards children’s furniture in Shanghai and Shenzhen, China

Wan, M., Toppinen, A. & Chen, J., 2014, Proceedings of the Biennial Meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics. Uppsala, Vol. 45. p. 137-145 (Scandinavian Forest Economics).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Corporate responsibility in Finnish forest industry SMEs: practice without preaching?

Li, N., Lantta, M-L. & Toppinen, A., 15 Sep 2010, CRR Corporate Responsibility Research Conference 2010, Marseille 15.-17.9.2010: Sustainability Management in a Diverse World. Marseille, 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Cross-evaluation of two forest owner typologies : how do motives of ownership and needs of communication interact?

Hujala, T., Kurttila, M. & Karppinen, H., 2010, Proceedings of the Conference on Small Scale Forestry in a Changing World : Opportunities and Challenges and the Role of Extension and Technology Transfer . Medeved, M. & Božič, M. (eds.). p. 320-328

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Does corporate responsibility matter in the global competition of the forest-based industry?

Li, N. & Toppinen, A., 2009, Change in governance as collective learning process: management, politics and ethics in forestry : international symposium Nancy, France, 21-24 June 2009 : pre-conference proceedings. Buttoud, G. (ed.). Nancy: AgroParisTech-ENGREF, p. 91-102 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Does country of origin matter? Qualitative analysis of young people's choice of wooden household furniture in Germany and Finland

Hakala, I., Toppinen, A. & Autio, M., 2014, Proceedings of the Biennial Meeting of the Scandinavian Society of Forest Economics: Uppsala, Sweden, May 2014. Roos, A., Lönnstedt, L., Nord, T., Gong, P. & Stendahl, M. (eds.). Uppsala: Scandinavian Society of Forest Economics, p. 103-110 8 p. (Scandinavian Forest Economics; no. 45).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Employing Mixed Reality Applications: Customer Experience Perspective

Holopainen, J. M., Mattila, O. P. A., Parvinen, P. M. T., Pöyry, E. I. & Seppälä, K., 2018, Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2018). Honolulu: University of Hawai'i at Manoa, p. 1168-1176 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Open Access
File

Enabling Sociability When Using Virtual Reality Applications: A Design Science Research Approach

Holopainen, J. M., Mattila, O., Parvinen, P. M. T., Pöyry, E. I. & Tuunanen, T., 2019, Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2019. Honolulu: University of Hawai'i at Manoa, p. 1728-1737 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Open Access
File

EU lead-market initiative on bio-based products: challenges and opportunities

Siljama, M. & Toppinen, A., 12 Dec 2010, The Proceedings of the 3rd ISPIM Innovation Symposium held in Quebec City, Canada - 12-15 December . Huizingh, K., Conn, S., Torkkeli, M. & Bitran, I. (eds.). Quebec city: International Society for Professional Innovation Management , 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Future competence needs in the forest sector and the role of university – review of Finnish forest sector professionals

Nippala, J., Rekola, M., Tynjälä, P. & Virtanen, A., Sep 2016, Should all forestry students learn the same? Generalist versus specialist approaches: Proceedings of the SILVA Network Conference, held at the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria, April 16th – April 18th, 2015. Schmidt, P., Hasenauer, H. & Lewark, S. (eds.). Freiburg im Breisgau: University of Freiburg, p. 28-34 7 p. (Silva Network Publications; vol. 2016/13).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Global sustainability megaforces in shaping the future of European pulp and paper industry: results using a Delphi approach

Pätäri, S., Tuppura, A., Toppinen, A. M. K. & Korhonen, J. E., 7 Sep 2015, Forests and People: Investing in a Sustainable Future: Technical papers and posters of the XIV World Forest Congress, 7-11 September 2015 Durban, South Africa. Durban: FAO, 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Open Access