Publications

Filter
Commissioned report
2017

Petoeläinten vaikutukset porotalouden tuottavuuteen, tuloihin ja taloudelliseen kestävyyteen : Makera-hankkeen loppuraportti

Kumpula, J., Pekkarinen, A-J., Tahvonen, O. I., Siitari, J. & Törmänen, H., 2017, 12 ed. Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 50 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; no. 12/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned report

2015

Content analysis of the state of forest sector communication in Austria, Finland, Germany and Slovenia

Korhonen, E., Toppinen, A. M. K., Lähtinen, K. P., Ranacher, L., Werner, A., Stern, T. & Kutnar, A., 31 Jan 2015, Freiburg. 30 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Poronhoidon tuottavuus ja ekonomia erilaisissa laidunolosuhteissa

Tahvonen, O. I., Kumpula, J., Pekkarinen, A-J. & Rasmus, S., 16 Dec 2015, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 30 p. (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; no. 68)

Research output: Book/ReportCommissioned report

2014

Metsäalan koulutuksen esiselvitys

Kilpeläinen, R., Eila, L., Rekola, M., Rieppo, K. & Siekkinen, T., 15 Jan 2014, 128 p.

Research output: Book/ReportCommissioned report

2013
2011

Challenges and opportunities for collaborative landscape governance in the East Usambara Mountains, Tanzania

Rantala, S., Lyimo, E., Powell, B., Kitalyi, A. & Vihemäki, H., 2011, Nairobi: World Agroforestry Centre. (ICRAF Working Paper; no. 127)(CIFOR Working Paper; no. 61)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Open Access
File

Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen

MMM:n Työryhmä "Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen", 2011, (MMM:n julkaisuja; vol. 2011, no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Metsäpolitiikan ohjauskeinot: Arviointikehikko ja sovellus Suomen metsäpolitiikkaan

Karppinen, H., 2 Nov 2011, 50 p. (Metlan työraportteja; no. 213)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Suomalainen metsänomistaja 2010.

Karppinen, H., 10 Dec 2011, 94 p. (Metlan työraportteja; no. 208)

Research output: Book/ReportCommissioned report

2010

Diffuse load abatement with biodiversity co-benefits: the optimal rotation age and buffer zone size

Miettinen, J., Ollikainen, M., Finér, L., Koivusalo, H., Laurén, A. & Valsta, L., 2010, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 38 p. (Discussion Papers/University of Helsinki, Department of Economics and Management; no. 44)

Research output: Book/ReportCommissioned report

Yksityismetsien alueellinen käyttöaste.

Pingoud, P., Karppinen, H., Hämäläinen, J., Hänninen, H. & Pajuoja, H., 2010, Helsinki: Metsäteho Oy. 4 p. (Metsätehon katsaus; no. 45)

Research output: Book/ReportCommissioned report

2009

Climate Implications of Increased Wood Use in the Construction Sector - Towards an Integrated Modelling Framework

Eriksson, L-O., Gustavsson, L., Hänninen, R., Kallio, M., Lyhykäinen, H. T., Pingoud, K., Pohjola, J., Svanaes, J., Solberg, B., Sathre, R. & Valsta, L., 2009, Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet. 67 p. (Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning; no. 257)

Research output: Book/ReportCommissioned report

2007

Tutkimusjohtajien katsaus

Paavilainen, L. & Puttonen, P. K., 2007, 24 p. (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2006.)

Research output: Book/ReportCommissioned report

2006

Tutkimusjohtajan katsaus

Puttonen, P. K., 2006, 22 p. (Metsäntutkimuslaitos. Vuosikertomus 2005.)

Research output: Book/ReportCommissioned report

2004

Metsä- ja puutalouden koulutuksen tuottamat kansainväliset valmiudet

Puttonen, P. K. & Kivinen, P., 2004, 59 p. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä; vol. 2004, no. 14)

Research output: Book/ReportCommissioned report

2002

Koneellisen ensiharvennusten metsänhoidollinen tila

Mattila, S., Hallman, E., Hokajärvi, T., Leinonen, K. & Puttonen, P. K., 2002, 45 ed. 58 p. (Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja)

Research output: Book/ReportCommissioned report