Activities 2003 2020

Filter
Oral presentation

Investigating Factors Behind Resilience and Violent Extremism in the Finnish Context

Pia Koirikivi (née Niemi) (Speaker), Saija Benjamin (Speaker)
14 Aug 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Varhennetun kieltenopetuksen käytännön kokemuksia ja työtapoja

Kirsi Wallinheimo (Speaker), Marjo Savijärvi (Speaker), Kaisa Hahl (Speaker)
17 May 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Vuorovaikutus ohjauksessa

Hannele Cantell (Speaker)
14 Jan 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Assessing teaching and learning in Finland

Najat Ouakrim-Soivio (Invited speaker)
19 Jun 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Kunnianhimoiset tavoittet, perinteinen todellisuus - Historian tekstitaitoja havainnoimassa

Mikko Puustinen (Speaker), Amna Vappu Khawaja (Speaker)
8 Feb 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Tietokirjoja lukemaan! Näkökulmia Lukuklaani-aineistoon

Satu Grünthal (Speaker), Sara Routarinne (Speaker), Henri Aleksi Satokangas (Speaker), Liisa Elina Tainio (Speaker)
8 Mar 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Powerful knowledge in literature education: Reflections from Finland

Satu Grünthal (Speaker), Liisa Tainio (Speaker), Lotta-Sofia Aaltonen (Speaker), Sara Routarinne (Speaker)
6 Sep 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Alustus kanavassa: Uskonnon rooli koulussa ja päiväkodissa

Saila Poulter (Speaker)
17 May 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Do centralised upper secondary school exit examinations offer added value?

Sirkku Kupiainen (Speaker), Najat Ouakrim-Soivio (Speaker)
15 May 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Spontaneous translanguaging in learning Finnish negation

Maria Ahlholm (Speaker), Marjo Yli-Piipari (Speaker), Päivi Juvonen (Speaker)
11 Apr 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Lukuklaani-tutkimus kartoittaa alakoulujen kirjallisuuskasvatusta

Satu Grünthal (Speaker), Sara Routarinne (Speaker), Henri Aleksi Satokangas (Speaker)
25 Jan 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Kulttuurinen ja kielellinen responsiivisuus opettajan tehtäväkäsityksessä

Anuleena Kimanen (Speaker), Alisaari Jenni (Speaker), Arto Kallioniemi (Speaker)
8 Feb 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Rohkeus koskettaa (paneelikeskustelu)

Liisa Tainio (Speaker)
10 Jan 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 2000-luvun väitöstutkimusten valossa

Liisa Tainio (Speaker), Ria Heilä-Ylikallio (Speaker), Kaisu Rättyä (Speaker)
8 Feb 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Teachers’ experiences of using drama and action-based methods in language education

Kaisa Hahl (Speaker), Nely Keinänen (Speaker)
17 May 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Syitä historian opettajien innottomuuteen noudattaa oppiaineen uusia linjauksia

Jukka Rantala (Speaker)
8 Feb 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Historia, yhteiskuntatieto ja kansalaiskasvatus teemaryhmän puheenjohtaja

Jukka Rantala (Speaker)
8 Feb 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Ambitious Aims, Traditional Reality. Observing Historical Literacy in Finnish Classrooms

Mikko Puustinen (Speaker), Amna Khawaja (Speaker)
14 May 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Fakta ja fiktio

Satu Grünthal (Speaker), Pirjo Anneli Hiidenmaa (Speaker)
23 Jan 2019

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kasvatuksessa ja kolutuksessa

Liisa Tainio (Speaker)
19 Mar 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Vastamainokset ja pedagogiikka-paneeli

Hannele Cantell (Speaker)
12 Feb 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Palautetta syksyn 2017 ruotsin ylioppilaskokeesta

Raili Hilden (Speaker)
13 Jan 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

The Doors to digitalized teaching

Janne Markus Tapio Niinivaara (Speaker), Kari Kalervo Pitkänen (Speaker), Kirsi Wallinheimo (Speaker)
6 Sep 20188 Sep 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

File

How Finnish pre-service RE teachers reflect religion, radicalism and extremist thinking?

Pia-Maria Niemi (Speaker)
10 May 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Millaista sivistystä tarvitsemme? -YK-liiton paneelikeskustelu Educassa

Hannele Cantell (Speaker)
26 Jan 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Kieltä opitaan vuorovaikutuksessa

Anna-Maria Ahlholm (Speaker), Johanna Komppa (Speaker)
25 Jan 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Kestävää tulevaisuutta ympäristökasvatuksella

Kirsi-Hannele Cantell (Speaker), Sirpa Tani (Speaker)
26 Apr 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Changes in the Matriculation Examination and the National Core Curriculum: Opportunities and tensions

Raili Hilden (Speaker), Dmitri Leontjev (Speaker), Ari Huhta (Speaker)
23 Aug 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Uskontojen välisen harmonia viikon tilaisuuden organisointi ja puhe Haaga-Heliassa

Arto Kallioniemi (Speaker)
6 Feb 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Agenda 2030 Kestävän kehityksen tavoitteet-päivänavaus Viikin normaalikoulussa

Hannele Cantell (Speaker)
10 Jan 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Katsomuksellinen yleissivistys uskonnon ja elämänkatsomustiedon perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

Pia-Maria Niemi (Speaker), Saila Maria Poulter (Speaker)
8 Feb 20189 Feb 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Religion and Conflict

Pia-Maria Niemi (Speaker)
15 Aug 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Lukiofilosofian opetuksen merkitys ja tulevaisuuden näkymät

Eero Salmenkivi (Speaker)
9 Oct 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Secular Ethics & Philosophy in the Finnish School System

Eero Salmenkivi (Speaker)
23 Oct 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Hand-on-shoulder touch in classroom interaction

Liisa Tainio (Speaker)
9 Mar 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Historian tekstitaitojen arviointimateriaalia alakouluun

Amna Khawaja (Speaker)
9 Feb 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Newcomers at school: ​metaphorical substance in curricula discourse

Maria Ahlholm (Speaker)
22 May 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Opettajien digiloikat- Sanomapron paneelikeskustelu Educassa

Hannele Cantell (Speaker)
27 Jan 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Luento sisällissodan vaikutuksista kouluun

Jukka Rantala (Speaker)
3 May 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Teacher Education – Finnish perspective

Eero Salmenkivi (Speaker)
23 Oct 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Teaching philosophy in upper secondary education and its impact on society – the case of Finland

Eero Salmenkivi (Speaker)
6 Mar 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Yo-kokeen rooli lukion et:n ja filosofian vaiheissa 2010-luvulla

Eero Salmenkivi (Speaker)
17 Aug 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation

Filosofian ja elämänkatsomustiedon yo-kokeet,

Eero Salmenkivi (Speaker)
7 Apr 2018

Activity: Talk or presentation typesOral presentation