Publications 2015 2019

Filter
Doctoral Thesis
2018
2017

Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: Osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Heinonen, P., 2017, 224 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Kielitiedon didaktiikkaa: Kielentäminen ja visualisointi sanaluokkien ja lauseenjäsenten opetusmenetelminä

Rättyä, K., 4 Jan 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 238 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Kuvatulkinta ja maantieteellinen tarkkaavaisuus: Semioottinen ajattelutapa nuorten visuaalisen lukutaidon osana

Hilander, M., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 93 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Litterär storyline som bidrag till interkulturell pedagogik

Pihlgren-Eveli, A-K. B., 18 Dec 2017, Helsingfors: Helsingfors universitet. 246 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit

Pehkonen, E., 20 Dec 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 156 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Opettajuus yhtenäisen peruskoulun kontekstissa - etnografinen tapaustutkimus

Lammi, J., 6 Oct 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 252 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access

Poliittinen prosessi ja demokratiakokeilujen tartunnat koulun arjessa

Tammi, T. J., 27 Jan 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 139 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisCollection of Articles

Open Access

Young people’s everyday lives in the city: living and experiencing daily places

Ponto, H. J., 18 Aug 2017, Helsinki: University of Helsinki. 156 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph

Open Access