Profiles

Photo of Kai Kaila

Kai Kaila

Person: UH, Teaching and research personnel

19772019
Photo of Martin Puskarjov

Martin Puskarjov

Person: UH, Teaching and research personnel

20102019
No photo of Eva Ruusuvuori

Eva Ruusuvuori

Person: UH, Teaching and research personnel

19972017
No photo of Patricia Seja

Patricia Seja

Person: UH, Teaching and research personnel

20142019
No photo of Pavel Uvarov

Pavel Uvarov

Person: UH, Teaching and research personnel

19972018
Photo of Mari A Virtanen
20142018
Photo of Juha Voipio
19842018