• Finland

Publications 1988 2019

Filter
Anthology or special issue
2015

Muistisairaudet

Erkinjuntti, T. (ed.), Remes, A. (ed.), Rinne, J. (ed.) & Soininen, H. (ed.), 2015, 2. uud. p. ed. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 700 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2011

Kliininen neuropsykiatria

Juva, K., Hublin, C., Kalska, H., Korkeila, J., Sainio, M., Tani, P. & Vataja, R., 2011, Helsinki: Duodecim. 428 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2001

Hur stor är risken för ADHD-patienter att utveckla missbruk av alkohol och droger? En litteraturgenomgång av longitudinella studier

Melkas, S. & Larsson, J-O., 1 Oct 2001, Stockholm: Karolinska Institutet University Press. 35 p. (Karolinska Institutet Research Report; no. 19)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientific