Publications 1992 2019

Filter
Book
2015

Annoskuvakirja: lasten ruokamäärien arvioinnin avuksi

Nissinen, K., Sillanpää, H. (ed.), Korkalo, L., Roos, E. & Erkkola, M., Aug 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto : Seinäjoen ammattikorkeakoulu : Samfundet Folkhälsan. 54 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Ravitsemustaito

Voutilainen, E., Fogelholm, M. & Mutanen, M., Sep 2015, 1-2 p.; 1-3. painos 2016 ed. Helsinki: Sanoma Pro . 212 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2012

Terve! Lukion terveystieto 1, terveyden perusteet

Translated title of the contribution: Health-education for high school, course 1/3Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2012, 1.-3. ed. Helsinki: Sanoma Pro . 232 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2011

Terve! Lukion terveystieto 3, terveys ja tutkimus

Translated title of the contribution: Health-education for high school, course 3/3Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2011, 1. ed. WSOYpro. 96 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2010

Terve! Lukion terveystieto 2, nuoret terveys ja arkielämä

Translated title of the contribution: Health-education for high school, course 2/3Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2010, 1. ed. Helsinki: WSOYpro. 168 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2009

Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus: perusraportti 2008

Haapola, I., Fogelholm, M., Heinonen, H., Karisto, A., Mäkelä, T., Niiranen, T., Nummela, O., Pajunen, E., Ritsilä, A., Seppänen, M., Töyli, P., Uutela, A., Valve, R. & Väänänen, I., 2009, Lahti: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. 175 p. (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja; no. 70)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2008

Lapsen ruokavalio ennen kouluikää

Kyttälä, P., Ovaskainen, M-L., Kronberg-Kippilä, C., Erkkola, M., Tapanainen, H., Tuokkola, J., Veijola, R., Simell, O., Knip, M. & Virtanen, S., 2008, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 153 p. (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; no. 32/2008)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2007

Lasten ympäristö ja terveys: kansallinen CEHAP-selvitys

Erkkola, M., Fogelholm, M., Huuskonen, M. S., Komulainen, H., Korhonen, M., Leino, T., Nevalainen, A., Paile, W., Pekkanen, J., Sala, E., Salonen, R. O., Suni, J., Taskinen, S., Tuomisto, J., Vartiainen, T. & Viluksela, M., 2007, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 185 p. (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; no. 11/2007)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tervettä liikettä: Terveysliikunnan hyvät käytännöt työterveyshuollossa

Translated title of the contribution: Healthy movements: Good practices of health-enhancing physical activity in occupational health careFogelholm, M., Lindholm, H., Lusa, S., Miilunpalo, S., Moilanen, J., Paronen, O. & Saarinen, K., 2007, Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health. 112 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2006

Kuinka uudistamme palvelujärjestelmää? innovatiivisella prosessien kehittämisellä kohti laadukkaampia ja tuottavampia vanhusten palveluja

Mäkinen, S., Valve, R., Pekkarinen, S. & Mäkelä, T., 2006, Lahti: Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 56 p. (Verson julkaisuja; no. 3/2006)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review