Publications 1978 2020

Filter
Commissioned report
2017

Action C.5 Milestone, Bryophyte ex situ conservation scheme

Laaka-Lindberg, S. & He, X., 2017, Helsinki: University of Helsinki. 12 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2013

Havslekande sikens och siklöjans yngelproduktionsområden

Hudd, R., Veneranta, L. & Vanhatalo, J., Apr 2013, Helsinki: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 38 p. (Vilt- och fiskeriforskningsinstitutes arbetsrapporter; vol. 2013, no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Merikutuisen siian ja muikun poikastuotantoalueet

Veneranta, L., Hudd, R. & Vanhatalo, J., Apr 2013, Helsinki: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. 40 p. (RKTL:n työraportteja; vol. 2013, no. 8)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2012

Bayesian Modeling with Gaussian Processes using the MATLAB Toolbox GPstuff (v3.4)

Vanhatalo, J., Riihimäki, J., Hartikainen, J., Jylänki, P., Tolvanen, V. & Vehtari, A., 5 Oct 2012, 58 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2011

DNA-tutkimuksen huomioiminen arkeologisella kaivauksella ja jälkitöissä

Sundell, T. & Putkonen, M. T., 2011, Helsinki: Museovirasto. (Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja; no. 22)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2006

VT 7 Porvoo - Koskenkylä, Pernaja, Pernajanlahden ympäristöseuranta 2000-2005: Loppuraportti

Ikäheimo, E. (ed.), Hirvonen, H. (ed.), Erävuori, L. (ed.) & Tuominen, H. T. (ed.), 2006, Helsinki: Tiehallinto. 124 p. (Tiehallinnon selvityksiä; no. 58/2005)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2005

Pernajanlahden ympäristöselvitys: Pesimälinnuston seuranta 2005

Hirvonen, H. J., Rintala, J., Niiranen, S. I. & Honkala, J. M., 2005, Uudenmaan tiepiiri & Jaakko Pöyry Infra. 32 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2001

Evaluation report on the “The research program on Short Rotation Forestry (SRF) of Salix in Sweden”

Carlborg, C-J., Kangasjärvi, J. & Pelkonen, P., 2001, Sweden: Statens Energimyndigheten, STEM. 22 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pernajanlahden ympäristöselvitys: Pesimälinnuston seuranta 2001

Rintala, J., Honkala, J. & Hirvonen, H., 2001, Uudenmaan tiepiiri & Jaakko Pöyry Infra. 26 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1999

Suurvoimajohtohankkeen vaikutukset Pernajanlahden Natura 2000 –alueen linnustoon

Hirvonen, H. J., 1999, Uudenmaan ympäristökeskus. 16 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1996

Pernajanlahden ekologinen seurantatutkimus: Lnnustomuutosten seuranta 1996

Hirvonen, H. J., Heinonen, M. & Rintala, J., 1996, Tielaitos. 38 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Toukolanranta, rakentamisen ympäristövaikutukset: Ekologinen näkökulma II

Kala- ja Vesitutkimus Oy, 1996, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 49 p. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja ; vol. 1996, no. 20)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Moottoriliikennetien vaikutukset Pernajanlahden linnustoon: Ympäristövaikutusten jälkiarviointi

Translated title of the contribution: The impact of highway construction and traffic on a wetland bird community: A post-project analysisHirvonen, H. J. & Rintala, J., 1995, Helsinki: Tielaitos. 88 p. (Tielaitoksen tutkimuksia; vol. 1995, no. 2)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1994

Laajalahden pesivän vesi- ja rantalinnuston muutokset vuosina 1984-1993

Translated title of the contribution: Changes in breeding waterfowl populations in the Laajalahti Bay from 1984 to 1993Hirvonen, H. J., 1994, Metsähallitus. 36 p. (Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja A; no. 27)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1992

Pernajanlahden ekologinen seurantatutkimus: Lnnustomuutosten seuranta 1992

Rintala, J. & Hirvonen, H. J., 1992, Tielaitos. 38 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1991

Pernajanlahden ekologinen seurantatutkimus: Lnnustomuutosten seuranta 1991

Rintala, J. & Hirvonen, H. J., 1991, Tielaitos. 38 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Porvoonjoen suiston linnusto, suojelu ja hoito

Hirvonen, H. J., 1991, Porvoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunta. 95 p. (Porvoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan julkaisuja; vol. 1991, no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1990

Vanhankaupunginlahden vesi- ja lokkilinnuston tutkimus 1990

Hirvonen, H. J., Mikkola, M. & Tanskanen, A., 1990, 17 p. (Helsingin kaupunginkanslia, ympäristönsuojelutoimiston julkaisusarja; vol. 1990, no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1989

Helsingin lintuvesien linnusto ja suojelu, osa IV: Vanhankaupunginlahden vesi- ja lokkilinnuston seuranta 1989

Hirvonen, H. J., Mikkola, M. & Tanskanen, A., 1989, Helsingin kaupunginkanslia, Ympäristönsuojelutoimisto. 16 p. (Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulautakunta, julkaisu; vol. 1989, no. 9)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1988

Helsingin lintuvesien linnusto ja suojelu, osa III: Vanhankaupunginlahden vesilinnustotutkimus 1987-88

Hirvonen, H. J., Mikkola, M. & Tanskanen, A., 1988, Helsingin kaupunginkanslia, Ympäristönsuojelutoimisto. 43 p. (Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulautakunta, julkaisu; vol. 1988, no. 6)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1987

Helsingin lintuvesien linnusto ja suojelu, osa I: Vanhankaupunginlahti, Porvarinlahti, Bruksviken ja Torpviken

Hirvonen, H. J. & Mikkola, M., 1987, Helsingin kaupunginkanslia, Ympäristönsuojelutoimisto. 115 p. (Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulautakunta, julkaisu; vol. 1987, no. 2)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Helsingin lintuvesien linnusto ja suojelu, osa II.: Östersundominlahti

Mikkola, M. & Hirvonen, H. J., 1987, Helsingin kaupunginkanslia, Ympäristönsuojelutoimisto. 38 p. (Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulautakunta, julkaisu; vol. 1987, no. 4)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kirkkonummen linnustoselvitys

Forsman, D., Ahola, K., Ekstam, B., Hirvonen, H. J., Karstinen, T., Laesvuori, A. & Virolainen, M., 1987, Kirkkonummen kunta. Ympäristönsuojelulautakunta. 132 p. (Kirkkonummen ympäristönsuojelulautakunta, julkaisu; vol. 1987, no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Laajalahden pesimälinnuston seuranta 1987. Tutkimusraportti

Hirvonen, H. J. & Mikala, A., 1987, Espoon ympäristönsuojelulautakunta. 21 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pernajanlahden ekologinen seurantatutkimus, linnustomuutosten seuranta 1987

Hirvonen, H. J. & Hiironniemi, K., 1987, Tie- ja vesirakennushallitus. 39 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1986

Laajalahden pesimälinnusto. Tutkimusraportti

Hirvonen, H. J., 1986, Espoon ympäristönsuojelulautakunta. 19 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1985

Espoon lintuvesien pesimälinnuston inventointi 1984

Hirvonen, H. J., 1985, Espoon ympäristönsuojelulautakunta. 71 p. (Espoon ympäristönsuojelulautakunta, julkaisu; vol. 1985, no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Espoon lintuvesien pesimälinnuston inventointi 1985. Tutkimusraportti

Hirvonen, H. J., 1985, Espoon ympäristönsuojelulautakunta. 34 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

1984

Pernajanlahden vesi- ja rantalinnuston selvitys 1983. Tutkimusraportti

Hirvonen, H. J., 1984, Suomen kulttuurirahasto. 10 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional