Publications 1991 2020

Filter
Anthology or special issue
2019

POLKU2030 – Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi

Berg, A., Lähteenoja, S., Ylönen, M., Korhonen-Kurki, K., Linko, T., Lonkila, K-M., Lyytimäki, J., Salmivaara, A., Salo, H., Schönach, P. & Suutarinen, I. M., 19 Mar 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 70 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 23/2019)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientific

Open Access
2018

Politiikan tulkinta: juhlakirja Marja Keräselle

Translated title of the contribution: The Interpretation of Politics: Festschrift to Marja KeränenKivistö, H-M., Kuokkanen, K. E., Weide, M. & Virtanen, J. J., 7 Jun 2018, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 289 p. (SoPhi; no. 141)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Open Access

Populism on the Loose

Kovala, U. (ed.), Palonen, M. E. E., Saresma, T. (ed.) & Ruotsalainen, M. (ed.), Apr 2018, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus. 269 p. (Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja; no. 122)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Open Access

Special Issue on Politics of Engagement in an Age of Differing Voices

Ylä-Anttila, M. T. (ed.), Luhtakallio, E. (ed.), Alapuro, R. (ed.) & Lonkila, M. (ed.), 2018, Taylor & Fancis. 234 p. (European Journal of Cultural and Political Sociology; vol. 5, no. 1-2)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2017

Brexit and the Political Economy of Fragmentation: Things Fall Apart

Morgan, J. (ed.) & Patomäki, H. O. (ed.), 23 Nov 2017, London: Routledge - Taylor & Francis Group. 142 p. (Rethinking Globalizations)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Jätkät & jytkyt: perussuomalaiset ja populismin retoriikka

Translated title of the contribution: Lads and the landslide: The Finns Party and rhetoric of populismPalonen, M. E. E. & Saresma, T., 30 Oct 2017, Tampere: Vastapaino. 365 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Kaikki vapaudesta

Enqvist, K. (ed.), Hetemäki, I. (ed.) & Tiilikainen, T. (ed.), 2017, Helsinki: Gaudeamus. 310 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueGeneral public

2016

Eurosta ulos vai euro uusiksi?

Lainà, P. (ed.), 2016, Vasemmistofoorumi. 59 p. (Vasemmistofoorumin raportteja; no. 2/2016)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueGeneral public

Special Issue on Governance Indices, Politics and Expert Knowledge

Erkkilä, T. T. J. (ed.), Peters, B. G. (ed.) & Piironen, O. J. (ed.), 2016, Taylor & Francis Group. (Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice; vol. 18, no. 4)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

The Routledge Handbook of Biopolitics

Prozorov, S. & Rentea, S. (ed.), 1 Sep 2016, London: Routledge. 352 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2015

Expert Knowledge in Global Trade

Hannah, E. (ed.), Scott, J. (ed.) & Trommer, S. (ed.), 1 Oct 2015, Abingdon: Routledge. 242 p. (Global Institutions)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Intercultural Learning: Experiences of Multilateral Co-operation between Finnish, Georgian and Belorussian Universities

Miklóssy, K. (ed.), Miklossy, K., Peltonen, H. O., Oroza, M. C., Matti, P., Korshuk, E., Palonen, M. E. E., Koponen, J., Nikuradze, M. & Nevgi, A-M. S., 30 Dec 2015, Helsinki : Aleksanteri Institute. 40 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueProfessional

Open Access
File

Northern Europe and the Making of the EU's Mediterranean and Middle East Policies: Normative Leaders or Passive Bystanders?

Behr, T. & Tiilikainen, T. H., 2015, Farnham: Ashgate. 260 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2014

Euroopan unioni: mahti, politikoiva demokratia vai kurjistava kriisioppi? Politiikka-lehden EU-erikoisnumero vol. 56 (2014) n:o 1

Mykkänen, J. (ed.) & Paakkunainen, K. (ed.), Apr 2014, Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys. (Politiikka . Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu; vol. 56, no. 1)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Global University Rankings: A Critical Assessment

Kehm, B. (ed.) & Erkkilä, T. (ed.), Mar 2014, Chichester: Wiley Blackwell. 158 p. (European Journal of Education; vol. 49, no. 1 (Special Issue))

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Integrationens skiftande mönster: Handbok i EU-studier

Translated title of the contribution: The changing patterns of integration: Hanbook of European studiesAunesluoma, J. (ed.), Hindsberg, M-L. (ed.), Ojanen, H. (ed.) & Collén, C. (ed.), Nov 2014, Lund: Studentlitteratur. 263 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Johdatus Euroopan unionin politiikkaan

Mykkänen, J. (ed.) & Paakkunainen, K. (ed.), 2014, Helsinki: Helsingin yliopisto. 354 p. (Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja; no. 2014:16)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Nuorisotakuun arki ja politiikka

Gretschel, A. (ed.), Paakkunainen, K. (ed.), Souto, A-M. (ed.) & Suurpää, L. (ed.), 2014, Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto. 224 p. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura; no. 150 ; verkkojulkaisuja 76)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Verkko Suljettu: Internet ja avoimuuden rajat

Brunila, M. & Kallio, K., 2014, Helsinki: Into kustannus. 280 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2013

Global University Rankings: Challenges for European Higher Education

Erkkilä, T. (ed.), 2013, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 255 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Normative Pluralism and International Law: Exploring Global Governance

Klabbers, J. (ed.) & Piiparinen, T. (ed.), 2013, New York: Cambridge University Press. 358 p. (ASIL Studies in International Legal Theory)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Uusi yliopisto – yritys, puolue vai oppineiden tasavalta: Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa

Ahonen, P. (ed.), Paul-Erik, K. (ed.) & Kari, P. (ed.), 2013, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 250 p. (SoPhi; no. 120)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Open Access
2012

Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia

Paakkunainen, K. (ed.), 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos. 393 p. (Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja ; no. 2012:1)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Tasa-arvo toisin nähtynä: Oikeuden ja politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen

Kantola, J., Nousiainen, K. & Saari, M., 2012, Gaudeamus.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2011

Nuorten poliittinen ohjaus: strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyytä vai latistuvaa osallistumista?

Paakkunainen, K. & Suurpää, L. (ed.), 2011, Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 120 p. (Verkkojulkaisusarja; no. 43)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Rethinking Social Risk in the Nordics

Sorsa, V-P. (ed.), 8 Dec 2011, Brussels: Foundation for European Progressive Studies. 223 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Suomalainen hallinnon tutkimus: mistä, mitä, minne?

Virtanen, T. (ed.), Ahonen, P. (ed.), Syväjärvi, A. (ed.), Vartiainen, P. (ed.), Vartola, J. (ed.) & Vuori, J. (ed.), 2011, Tampere: Tampereen yliopistopaino. 461 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2010

Fortunæ Rota Volvitur: Studies on the writings and other work of Ilkka Heiskanen, Professor Emeritus of Political Science at the University of Helsinki, on the occasion of his 75th Birthday 23 December 2010.

Ahonen, P. (ed.), Hänninen, S. (ed.) & Palonen, K. (ed.), 2010, Tampere: Finnish Political Science Association ,. 322 p. (Books from the Finnish Political Science Association)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Metropolitan CEE: big cities, capitals and city-regions in Central and Eastern Europe

Soós, G. & Temmes, M., 2010, Bratislava: NISPAcee Press. 210 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Näkökulmia tuloksellisuustarkastukseen

Ahonen, P. (ed.), Turtiainen, M. (ed.), Nurminen, J. (ed.), Kalijärvi, T. (ed.) & Oksanen, T. (ed.), 2010, Helsinki: Valtiontalouden tarkastusvirasto. 111 p. (Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa

Nuotio, K. & Malkki, L., 2010, Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. 295 p. (Forum iuris)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2009

Institutionalising Intersectionality: International Journal of Feminist Politics, vol. 11, nr. 4

Nousiainen, K. (ed.) & Kantola, J. (ed.), 2009, Abingdon: Taylor & Francis.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

International Feminist Journal of Politics 11 (4): Special Issue: Institutionalising Intersectionality in Europe

Kantola, J. (ed.) & Nousiainen, K. (ed.), 2009

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Kilvoittelusta kilpailuun? artikkelikokoelma korkeakoulututkimuksen juhlasymposiumista 25.-26.8.2008

Aarrevaara, T. (ed.) & Saarinen, T. (ed.), 2009, Jyvaskyla: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. 235 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2008

Europe-Asia interregional relations: a decade of ASEM

Gaens, B. (ed.), 2008, Aldershot: Ashgate. 200 p. (The international political economy of new regionalisms series)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

University Reform in Finland and Japan

Aarrevaara, T. & Maruyama, F., 2008, Tampere: Tampereen yliopistopaino. 163 p. (Higher Education Finance and Management Series)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2007

Europe in context: insights to the foreign policy of the EU

Forsberg, T. (ed.), Kivimäki, T. (ed.) & Laakso, L. (ed.), 2007, [Helsinki]: Finnish International Studies Association, The Foundation for Foreign Policy Research. 160 p. (FISA : Publications of the Finnish International Studies Association; no. 1)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Globalization and economy

James, P. (ed.) & Patomäki, H. (ed.), 2007, London: Sage. (Central currents in globalization)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Integraation teoria

Tiilikainen, T. (ed.) & Palosaari, T. (ed.), 2007, Helsinki: Gaudeamus. 181 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Politiikan representaatio

Kaakkuriniemi, T. (ed.) & Mykkänen, J. (ed.), 2007, Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys. 349 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Sukupolvipolitiikka: nuoret ja eduskuntavaalit 2007

Paakkunainen, K. (ed.), 2007, [Helsinki]: Opetusministeriö. 173 p. (Julkaisuja / Nuorisoasiain neuvottelukunta; no. 36)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

The Bologna process on the ground: experiences of Nordic-Baltic-Russian cooperation in higher education

Laine, J. (ed.), Petersson, B. (ed.), Prozorov, S. (ed.) & Rytövuori-Apunen, H. (ed.), 2007, Lund: Lunds universitet. 109 p. (CFE conference papers series; no. No. 1)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen

Kantola, J. (ed.) & Valenius, J. (ed.), 2007, Tampere: Vastapaino. 342 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2006

A responsible Europe? ethical foundations of EU external affairs

Mayer, H. (ed.) & Vogt, H. (ed.), 2006, Houndmills: Palgrave Macmillan. 240 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Kilpailuttamisen kokemukset

Fredriksson, S. (ed.) & Martikainen, T. (ed.), 2006, Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. 131 p. (Kunta ja kilpailu; no. nro 1)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Mikä meitä ohjaa? artikkelikokoelma Jyväskylässä 5.-6.9.2005 järjestetystä korkeakoulutuksen tutkimuksen IX symposiumista

Aarrevaara, T. & Herranen, J., 2006, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden tutkimuslaitos. 327 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Travelling concept of narrative

Hyvärinen, M. (ed.), Korhonen, A. (ed.) & Mykkänen, J. (ed.), 2006, Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. 146 p. (COLLeGIUM : studies across disciplines in the humanities and social sciences; no. vol. 1)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Women's citizenship and political rights

Hellsten, S. (ed.), Holli, A. M. (ed.) & Daskalova, K. (ed.), 2006, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 223 p. (Womens rights in Europe series)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2005

Internet, interaction and networking: post-national identities of youth in cities around the Baltic sea ; Yndigegn, Carsten - Waara, Peter - Paakkunainen, Kari (Eds.)

Yndigegn, C. (ed.), Waara, P. (ed.) & Paakkunainen, K. (ed.), 2005, Helsinki: Aleksanteri Institute. 165 p. (Aleksanteri papers; no. 3:2005)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Islam, the West, and violence: sources, catalysts, and preventive measures

Kivimäki, T. (ed.), 2005, Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland. 173 p. (Elements for discussion)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review