Projects 1997 2026

Active

Nuoret ajassa

Wrede-Jäntti, M.

01/06/201731/12/2019

Project: Research project

ProSos: ProSos - pelillisyys ja leikillisyys sosiaalialan kehittämisessä

Yliruka, L., Hytti, T. S. & Satka, M.

01/11/201601/11/2019

Project: Other project

LL: Learning Lab - yhteisen oppimisen alueellinen areena

Kääriäinen, A., Jäppinen, M., Malin, P., Satka, M., Muurinen, H., Nieminen, T., Varjonen, K. & Salin, O.

01/10/201531/12/2019

Project: Research project

Nuoret Ajassa - Unga i tiden

Aapola-Kari, S. & Wrede-Jäntti, M.

01/08/201531/12/2026

Project: Research project

Varhaisen vuorovaikutushoidon merkitys lapsen toimijuuden tukijana

Saurama, E. & Gerdt, K.

10/06/2014 → …

Project: Research project

Social Work and New Governmentality - a comparative study

Conversion, U. P. M.

01/01/2012 → …

Project: Research project

Not started

Terveyssosiaalityö näkyväksi

Satka, M., Yliruka, L., Heinonen, J. & Joubert, L.

Project: Research project

Finished

Practice Research in Child Welfare Studies

McGregor, C., Satka, M. & Yliruka, L.

01/03/201701/09/2018

Project: Other project

Työllistymistä edistävä monialainen yhteisplvelu paikallisena hallintana

Rajavaara, M., Seppälä, U., Kokko, R., Tarkiainen, L., Heino, E., Valaste, M. & Saikku, P.

01/09/201628/02/2018

Project: Research project

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ MONIALAINEN YHTEISPALVELU PAIKALLISENA HALLINTANA

Heino, E., Tarkiainen, L., Rajavaara, M., Kokko, R., Seppälä, U. & Saikku, P.

01/09/201628/02/2018

Project: Research project

European summer school in socal work practice research

Satka, M.

31/01/201631/08/2017

Project: Other project

Jälkihuollon nuoren tuen tarpeet

Häggman-Laitila, A., Satka, M. & Salokekkilä, P.

Helsingin kaupunki, Unknown funder

01/01/201530/06/2016

Project: Research project

Tackling the Challenges of a Solar Community Concept in High Latitudes

E. Moula, M. M., Mekhilef, S., Hossain, K. M., Maula, J. K., Hai, M. A. & Laakso, L.

01/01/201531/12/2017

Project: Research project

Ikääntyneet paikallisen yhteisöllisyyden rakentajina

Seppänen, M. & Haapola, I.

01/12/201431/12/2015

Project: Research project

Huostaanoton syyt ja taustat

Heino, T., Yliruka, L., Harrikari, T., Kääriäinen, A., Poikela, R., Petrelius, P., Nousiainen, K. & Satka, M.

01/10/201431/12/2015

Project: Research project

Kuolema palaa kotiin

Seppänen, M.

01/07/201401/12/2017

Project: Research project

Vuorovaikutteisella ikästrategialla työtä ja työhyvinvointia

Hänninen, K.

01/01/201428/02/2015

Project: Research project

Kulttuuritulkki - Monikulttuurisen työnohjauksen kehittäminen Kymenlaaksossa

Heino, E.

01/01/201431/12/2014

Project: Research project

Sosiaalisesti kestävä työelämä

Hänninen, K.

01/09/201231/08/2013

Project: Research project

Specific project-Energy for communities

E. Moula, M. M.

01/09/201231/12/2012

Project: Research project

Reciprocal Relationships and the Construction of Well-being During Critical Periods of Everyday Life

Törrönen, M., Juvonen, T., Veistilä, M., Vauhkonen, T., Korvela, P., Vornanen, R., Heino, E. & Tarkiainen, L.

Unknown funder

01/09/201231/08/2016

Project: Research project

Empowerment of Families with Children

Vauhkonen, T.

01/05/201231/12/2013

Project: Research project

STEP Leonardo LLL

Fagerström, K. & Karvinen-Niinikoski, S.

01/08/201131/07/2013

Project: Research project

Reciprocity in elderly care

Törrönen, M.

01/05/201101/08/2015

Project: Research project

Empowerment of Families with Children

Heino, E.

01/04/201110/04/2014

Project: Research project

Peer research for young people leaving care

Törrönen, M.

01/08/201031/12/2012

Project: Research project

Takaisin Liipolaan!

Seppänen, M., Haapola, I. & Puolakka, K.

01/01/201031/12/2011

Project: Research project

Fasilitatiivinen perhesovittelu

Karvinen-Niinikoski, S., Haavisto, V. K., Bergman-Pyykkönen, M., Tapola-Haapala, M. & Mattila-Aalto, M.

01/08/200931/05/2014

Project: Research project