Publications 1983 2019

Filter
Anthology or special issue
2019

Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin: Näkökulmia työllistymistä edistävään yhteispalveluun

Translated title of the contribution: Activation with Joint Serices: Perspectives on Multi-Sectoral Joint Services Promoting EmploymentRajavaara, M., Määttä, A. (ed.), Kokko, R-L. (ed.) & Tarkiainen, L. (ed.), 10 May 2019, Helsinki: Kela. 166 p. (Teemakirja (Jufo-luokitus 1); vol. 17)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Open Access
2017

Harkittu, tutkittu, avoin: Marketta Rajavaaran juhlakirja

Tuulio-Henriksson, A. (ed.), Kalliomaa-Puha, L. (ed.) & Rauhala, P-L. K. (ed.), 2017, Helsinki: Kansaneläkelaitos. 192 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueProfessional

Open Access

Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus

Kallasvuo, A. (ed.), Koski, A. (ed.), Karvinen-Niinikoski, S. M. E. (ed.) & Keskinen, S. (ed.), 2017, Suomen työnohjaajat r.y. 250 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueProfessional

2016

Ageing, Wellbeing and Climate Change in the Arctic - An interdisciplinary analysis

Päivi, N. (ed.), Seppänen, V. M. (ed.) & Begum, S. (ed.), 2016, Routledge - Taylor & Francis Group.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Kansainvälinen sosiaalityö: Käsitteitä, käytäntöjä ja kehityskulkuja

Jäppinen, M. T. H. (ed.), Metteri, A. (ed.), Ranta-Tyrkkö, S. (ed.) & Rauhala, P-L. K. (ed.), 2016, Tallinna: United Press Global. 307 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Käytäntötutkimuksen taito

Satka, M., Julkunen, I., Kääriäinen, A., Poikela, R., Yliruka, L. & Muurinen, H., 13 May 2016, Helsinki: Heikki Waris -instituutti ja Mathilda Wrede institutet. 323 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Open Access

Relationship-Based Research in Social Work: Understanding Practice Research

Ruch, G. & Julkunen, I. H. G., 2016, Jessica Kingsley Publishers. 238 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Vastavuoroinen sosiaalityö

Törrönen, L. M. (ed.), Hänninen, K. (ed.), Jouttimäki, P., Lehto-Lundén, T., Salovaara, P. & Veistilä, M. H., 2016, 1. ed. Helsinki: Gaudeamus. 360 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2014

Social Change and Social Work: The Changing Societal Conditions of Social Work in Time and Place

Harrikari, T. (ed.), Rauhala, P-L. (ed.) & Virokannas, E., 2014, 1. ed. Farnham, Surrey: Ashgate. 207 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Special Issue: Practice Research

Julkunen, I. (ed.) & Karvinen-Niinikoski, S. (ed.), Dec 2014, Supplement 1 ed. Routledge - Taylor & Francis Group. (Nordic Social Work Research)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Vastavuoroiset ja voimaantumista tukevat käytännöt perhetyön kehittämisessä

Heino, E. (ed.), Veistilä, M., Hännikäinen, P. J., Vauhkonen, T. (ed.) & Kärmeniemi, N. (ed.), 2014, Kotka: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö. 125 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2013

Empowering social work: Research and practice

Törrönen, M. (ed.), Borodkina, O. (ed.), Samoylova, V. (ed.) & Heino, E. (ed.), 2013, Kotka: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kotkan yksikkö. 247 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Georg Walls: Sosiaalityön tiedonmuodostus - Kuskapsutveckling i socialt arbete

Translated title of the contribution: Georg Walls: Knowledge production of social workTörrönen, M. & Seppänen, M., Sep 2013, 1. ed. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. 298 p. (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2013:12)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2012

Chalenges of divorce, interventions and children - Eron haasteet, väliintulot ja lapset

Kääriäinen, A. (ed.), Hämäläinen, J. (ed.) & Pölkki, P. (ed.), 21 Nov 2012, Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto. 266 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Practice research in Nordic social work: knowledge production in transition

Edgar, M. (ed.), Julkunen, I. (ed.), Lars, U. (ed.), Tove, R. (ed.) & Karvinen-Niinikoski, S. (ed.), 2012, London: Whiting and Birch. 200 p. (Critical Studies in Socio-Cultural Diversity; vol. 2)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero, Kuntoutus -lehti

Rajavaara, M. & Karjalainen, V., 2012, 4 ed. Helsinki: Kuntoutussäätiö. 78 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2011

Arvioinnin teemanumero 2011: Suomen arviointiyhdistys

Rajavaara, M. (ed.) & Vataja, K. (ed.), 2011, 4 ed. Hallinnon tutkimuksen seura. 67 p. (Hallinnon tutkimus -lehti)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Gazing at Welfare, Gender and Agency in Post-socialist Countries

Jäppinen, M. (ed.), Kulmala, M. (ed.) & Saarinen, A. (ed.), 2011, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Harrikari, T. (ed.), Satka, M. (ed.), Alanen, L. (ed.) & Pekkarinen, E. (ed.), 2011, Vastapaino. 408 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Matkoja Pirkko-Liisan kanssa

Jäppinen, M. (ed.) & Virokannas, E. (ed.), 26 May 2011, 148 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Tutkiva sosiaalityö: sosiaalityön paikka tieteessä ja yhteiskunnassa

Granholm, C. (ed.), Juvonen, T. H. (ed.) & Jäppinen, M. (ed.), May 2011, Helsinki: Sosiaalityön tutkimuksen seura. 44 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2010

Sosiaalityö, tieto ja teknologia: Sosiaalityön tutkimuksenseuran vuosikirja

Pohjola, A., Kääriäinen, A. & Kuusisto-Niemi, S., 2010, PS-kustannus. 347 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Voimaannuttavat suhteet perhekuntoutuksessa

Törrönen, M. (ed.) & Pärnä, K. (ed.), 2010, 1 ed. Porvoo: Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Nuorten kuntoutussäätiö. 303 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2009

Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen

Yliruka, L. (ed.), Koivisto, J. (ed.) & Karvinen-Niinikoski, S. (ed.), 2009, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 148 p. (Sosiaali- ja terveysministerion julkaisuja; no. 2009:6)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2008

Sosiaalityötä monitoroimassa

Huotari, K. & Hurtig, J., 2008, Gaudeamus. 202 p. (Palmenia-sarja; no. 45)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Verkostojen voimaa vai seittien satimia: kokemuksia läheisneuvonpidosta

Vuorio, J-P. (ed.), Saurama, E. (ed.) & Hänninen, S. (ed.), 2008, [Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 198 p. (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; no. nro 18)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2007

Huolenkantajat: Kokemuksia ja sattumuksia sosiaalialan vuosikymmeniltä

Satka, M. (ed.), Auvinen, A. (ed.), Aho, S. (ed.) & Jaakkola, H. (ed.), 2007, PS-kustannus. 229 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Janus: Teemanumero Työn ja perheen yhteensovittaminen

Translated title of the contribution: Janus - Combining work and familyAnttonen, A. (ed.), Forssén, K. (ed.) & Törrönen, M. (ed.), 2007, Sosiaalipoliittinen yhdistys. 290 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Käytännönopetuksen aakkoset: Praktiklärans ABC

Satka, M. (ed.), Julkunen, I. (ed.), Meltti, T. (ed.) & Yliruka, L. (ed.), 2007, [Helsinki]: Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos. 200 p. (Yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia; no. 2/2007)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Varhainen vastuunotto

Remsu, N. (ed.) & Törrönen, M. (ed.), 2007, [Helsinki]: Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Nuorten kuntoutussäätiö.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2006

Lapset ja sosiaalityö: Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia

Forsberg, H. (ed.), Ritala-Koskinen, A. (ed.) & Törrönen, M. (ed.), 2006, Jyväskylä: PS-kustannus. 285 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Taipuuko sosiaalipolitiikka urbaaniin elämään? kooste seminaarin puheenvuoroista

Hållman, H. & Saurama, E., 2006, Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 70 p. (Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisuja; no. 10)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2005

Sosiaalityön käytäntötutkimus

Satka, M. (ed.), Karvinen-Niinikoski, S. (ed.), Nylund, M. (ed.) & Hoikkala, S. (ed.), 2005, [Helsinki]: Palmenia-kustannus. 359 p. ([Oppimateriaaleja] / [Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia]; no. 128)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Tieto nousee kentältä

Karvinen-Niinikoski, S. & Tapola-Haapala, M., 2005, Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. (SOCCA:n ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; no. 2/2005)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

2001

Lapsuuden hyvinvointi: Yhteiskuntapoliittinen puheenvuoro

Translated title of the contribution: Childhood well-beingTörrönen, M. (ed.), 2001, Helsinki: Pelastakaa Lapset ry. 174 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1994

Lapsen etu ja viidakon laki

Translated title of the contribution: The Best Interest of the Child and the Law of the JungleTörrönen, M. (ed.), 1994, Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto. 147 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1993

Tulevaisuus nykyisyydessä – Framtiden i nuet

Translated title of the contribution: The future in the presentGranfelt, R. (ed.), Jakobsson, G. (ed.), Ljungberg, J. (ed.), Siiriäinen, I. (ed.) & Törrönen, M. (ed.), 1993, 1. ed. Helsinki: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

1992

Legitimering, människosyn och kvalitikationer kvalitikationer i socialt arbete: Tre sammanfattande studier

Translated title of the contribution: Legitimation, the image of the human being and qualifications in social work – Three studiesWalls, G. (ed.), Törrönen, M. (ed.) & Kokko, M. (ed.), 1992, 1 ed. Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan. (Svenska social- och kommunalhögskolans skrifter; vol. 1992)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review