Publications 1983 2019

Filter
Book
2018

Reciprocal Relationships and Well-being: Implications for Social Work and Social Policy

Törrönen, L. M. (ed.), Munn-Giddings, C. (ed.) & Tarkiainen, L. E. (ed.), 2018, London: Routledge - Taylor & Francis Group. 180 p. (Routledge Advances in Social Work)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2017

Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa: Integroiva kirjallisuuskatsaus

Saikku, P., Rajavaara, M. & Seppälä, U-M., 4 Dec 2017, Helsinki: KELA. 61 p. (Sosiaali- ja terveysturvan raportteja ; no. 7/2017)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Open Access
2016

Kuntoutuminen

Autti-Rämö, I., Rajavaara, M., Salminen, A-L. (ed.) & Ylinen, A., 2016, 1. p. ed. Helsinki: Duodecim. 416 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2014

Everyday happiness: The everyday life and well-being of families with children.

Törrönen, M., 2014, 3 ed. Helsinki: Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos. 203 p. (Publications of the Department of Social Research; vol. 2014, no. 3)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2013

Dialogipalikat®: Dialogia! Vastavuoroisen kohtaamisen mahdollisuudet

Kääriäinen, A. & Varjonen, K., 4 Nov 2013, Helsinki.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Georg Walls: Sosiaalityön tiedonmuodostus – Socialt arbetets kunskapsutveckling

Translated title of the contribution: Georg Walls: Social work knowledge productionTörrönen, M. (ed.) & Seppänen, M. (ed.), 2013, 12 ed. Helsinki: Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos. 298 p. (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja; vol. 2013, no. 12)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2012

Asiakastyö kohtaamisena - reseptejä vastavuoroisuuteen

Kääriäinen, A., Keskinen, J., Oravisto, J., Pitkänen, R. & Tukiala, A-K., 2012, SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 27 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Encounters in Social Work - Recipies for Interaction

Kääriäinen, A., Keskinen, J., Oravisto, J., Pitkänen, R. & Tukiala, A-K., 2012, Socca ja Heikki Waris -instituutti: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 27 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Itsenäistyminen elämänvaiheena: Osallistava vertaistutkimus sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvoinnista

Törrönen, M. & Vauhkonen, T., 29 Nov 2012, Helsinki: Sos-lapsikylä ry. 127 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Onni on joka päivä: Lapsiperheiden arki ja hyvinvointi

Törrönen, M., 10 Apr 2012, 1. painos ed. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 214 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tiihalan Taidepolulla 2002-2011

Kirjonen, Juhani & Hoppula, Salme & Kivitalo, Mari & Purokuru, Vesa & Satka, Mirja & Tallgren, Reijo, 2012, Helsinki. 104 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

2011

Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa: Opastusta asiakastiedon käyttöön ja kirjaamiseen.

Laaksonen, M., Kääriäinen, A., Penttilä, M., Tapola-Haapala, M., Sahala, H., Kärki, J. & Jäppinen, A., 14 Feb 2011, 59 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Satka, M. & Alanen, Leena & Harrikari, Timo & Pekkarinen, Elina, 2011, Tampere: Vastapaino. 408 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

2010

Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta

Harrikari, T., 2010, Rikosseuraamusvirasto. 137 p. (Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tutkimusmatkoja äitiyteen

Keski-Rahkonen, A., Lindholm, C., Ruohonen, J. & Tapola-Haapala, M., 2010, Kustannus Oy Duodecim. 212 p. (PerSona)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

2009

Att utveckla praktiken: i praktiken

Söderström, E., Julkunen, I. & Backman, A., 2009, Helsingfors: Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området. 147 p. (Rapport / Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området; no. 1/2009)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Ikääntyneiden sosiaalisen toimintakyvyn arviointi: kuvaus kehittämisprosessista ja arviointimallista

Seppänen, M., Simonen, M. & Valve, R., 2009, Lahti: Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. 29 p. (Verson raportteja; no. 3/2009)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2008

Nordiska strategier för att begränsa sjukfrånvaro

Bergendorff, S., Larheden, A., Eklund, Y., Draiby, K., Soerensen, K., Pellinen, M., Rajavaara, M., Vainiemi, K., Guðmundur, H., Auðbjörg, I., Lilly, B. S., Gulbrandsen, U. & Kristoffersen, P., 2008, [Stockholm]: Försäkringskassan. 143 p. (Socialförsäkringsrapport; no. 2008:1)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Riskillä merkityt: lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen politiikassa

Harrikari, T., 2008, Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto. 322 p. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura; no. 87)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Social work and migration: immigrant and refugee settlement and integration

Valtonen, K., 2008, Burlington: Ashgate. 218 p. (Contemporary social work studies)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Suunnitelmallinen sosiaalityö lapsen kanssa

Muukkonen, T., 2008, [Helsinki]: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 186 p. (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; no. nro 17)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Lasten rikolliset teot ja niihin puuttuminen: tutkimus alle 15-vuotiaina poliisin tietoon tulleista rikoksentekijöistä Helsingissä

Savolainen, J., Hinkkanen, V. & Pekkarinen, E., 2007, Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. 44 p. (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja; no. 76)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Pelaaminen hallintaan: kuntoutus- ja koulutusohjelman ulkoinen arviointi

Huotari, K., 2007, Helsinki: Sosiaalipedagogiikan säätiö. 130 p. (Sosiaalipedagogiikan säätiön julkaisusarja)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tutkintorakenneuudistus sosiaalityön koulutuksessa: sosiaalityön valtakunnallinen hanke 2003-2006

Karvinen-Niinikoski, S., Hoikkala, S. & Salonen, J., 2007, Rovaniemi: Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto. 123 p. (SOSNET julkaisuja; no. 1)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Työnohjaus sosiaalityössä

Karvinen-Niinikoski, S., Rantalaiho, U-M. & Salonen, J., 2007, Helsinki: Edita. 261 p. (Studioso)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Työväkivalta lastensuojelulaitoksissa: työntekijöiden näkökulma

Hoikkala, S., 2007, Helsinki: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. 59 p. (Selvityksiä / Helsingin kaupungin sosiaalivirasto; no. 2007:2)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2006

Enabling social Europe

Maydell, B. V., Borckhardt, K., Henke, K. -D., Leitner, R., Muffels, R., Quante, M., Rauhala, P-L., Verschraegen, G. & Zukowski, M., 2006, Berlin: Springer. 336 p. (Wissenschaftsethik und Technikfolgenbeurteilung; no. Bd. 26)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Lasten ja nuorten kotiintuloaikoja koskevat käytännöt Etelä-Suomen läänin alueen kunnissa

Harrikari, T., 2006, [Hämeenlinna]: Etelä-Suomen lääninhallitus. 107 p. (Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja; no. 106)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Rajat ylittäen asiakasta tukien - projekti 1.9.2004 - 31.8.2006: loppuraportti

Engeström, R., Poikela, R. & Karvinen-Niinikoski, S., 2006, [Hyvinkää]: [Hyvinkään kaupunki]. 54 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tutkiva sosiaalityö: sosiaalityön muuttuva tiedontuotanto

Tapola-Haapala, M., Pekkarinen, E. & Hoikkala, S., 2006, [Helsinki]: Sosiaalityön tutkimuksen seura. 39 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Tyttöryhmän dialoginen prosessi: fenomenologinen lähestymistapa

Pekkarinen, E., 2006, [Helsinki]: Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto. 97 p. (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin sosiaalivirasto)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Yhteiskuntaan vaikuttava Kela

Translated title of the contribution: The outcomes perspective and Kela. Concepts and approaches for evaluating outcomes in social security institutionsRajavaara, M., 2006, Kelan tutkimusosasto. 90 p. (Social security and health reports; no. 69)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2005

Palvelut liikkeelle: liikkuvan teyveysneuvontayksikön toiminnan ulkoinen arviointi

Törmä, S. & Huotari, K., 2005, Helsinki: Helsingin diakonissalaitos. 144 p. (Helsingin diakonissalaitoksen julkaisuja; no. 2/2005)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Sateisten teiden kulkijoita: huono-osaisimmat ja moniongelmaisimmat päihteiden käyttäjät avun tarvitsijoina ja asiakkaina

Törmä, S. & Huotari, K., 2005, Helsinki: Helsingin diakonissalaitos. 140 p. (Helsingin diakonissalaitoksen julkaisuja; no. 1/2005)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tieto nousee kentältä - sosiaalityötä käsitteellistämässä

Karvinen-Niinikoski, S. & Tapola-Haapala, M., 2005, SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 7 p. (SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja; no. 2/2005)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2002

We and the street children

E. Moula, M. M., 1 Sep 2002, 1st ed. Dhaka: Children's Dream. 70 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2000

Lasten arki laitoksessa – Elämistila lastenkodissa ja sairaalassa

Translated title of the contribution: Everyday Life in Institutions – Lived Space in the Children’s Home and the HospitaTörrönen, M., 2000, 1/00 ed. Helsinki: Sosiaalityöntekijäin Liitto . (Social Work Research Supplement - Tutkimusliite; vol. 2000, no. 1/00)

Research output: Book/ReportBookProfessional

1999

Lasten arki laitoksessa: Elämistila lastenkodissa ja sairaalassa

Translated title of the contribution: Everyday life in institutions:: Lived space in a children’s home and hospitalTörrönen, M., 1999, 1. painos ed. Helsinki: Yliopistopaino. 173 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Open Access
File
1996

Dokumentoitu lapsi – Miten lapsi näkyy lastensuojelun asiakirjoissa?

Translated title of the contribution: The documented child: How visible is the child in the case records of child welfare?Mäenpää, J. & Törrönen, M., 1996, Helsinki: Stakes. (Aiheita-sarja; vol. 1996, no. Huhtikuu)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

1995

Lapsen tie laitokseen

Translated title of the contribution: The road to the children’s homeTörrönen, M. & Mäenpää, J., 1995, 1. ed. Helsinki: Stakes. (Aiheita-sarja; vol. 1995/5, no. 50)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

1990

Ikkuna lastensuojeluun: Selvitys lastensuojelun tarpeista alle 25 000 asukkaan kunnissa

Translated title of the contribution: Need for child welfare interventions in municipalities with less than 25,000 inhabitantsTörrönen, M., 1990, 1. ed. Helsinki: Suomen kunnallisliitto.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

1986

Vaatimusten liukuhihnalla - kuvaus sosiaalityön sisällöstä ja ammatin nimikkeistä. Tehtävätyöryhmän muistio

Tehtävätyöryhmä, 1986, 1. ed. Helsinki: Sosiaalityöntekijäin Liitto .

Research output: Book/ReportBookProfessional