Publications 1983 2019

Filter
Commissioned report
2019

Systeemisen lastensuojelun toimintamallin pilotointi: Valtakunnallinen arviointi

Aaltio, E. & Isokuortti, N. K. H., Mar 2019, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 168 p. (Raportti; no. 3/2019)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2018

Koordinerande nätverk för planering och vägledning av tjänster för ungdomar: Läget i tolv tvåspråkiga kommuner i Finland

Wrede-Jäntti, M. M. E. & Wester, C., 20 Dec 2018, 48 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2017

Social Work Education in Finland: Courses for Competency

Sanna Lähteinen & Suvi Raitakari & Kaija Hänninen & Anniina Kaittila & Taru Kekoni & Suvi Krok & Pia Skaffari , 2017, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. 19 p. (SOSNET julkaisuja; no. 8)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Sosiaalityön koulutuksen tuottama osaaminen

Sanna Lähteinen & Suvi Raitakari & Kaija Hänninen & Anniina Kaittila & Taru Kekoni & Suvi Krok & Pia Skaffari , 2017, Rovaniemi: Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. 19 p. (SOSNET julkaisuja; no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File
2016

En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland

Wrede-Jäntti, M. M. E. & Wester, C., 8 Apr 2016, 150 ed. Helsingfors: Folkhälsan Utbildning Ab. 72 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Mental health among youth in Åland

Wrede-Jäntti, M. M. E., 22 Dec 2016, Stockholm: Nordic Centre for Welfare and Social Issues. 29 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Mental health among youth in Finland

Wrede-Jäntti, M. M. E., 22 Dec 2016, Stockholm: Nordic Centre for Welfare and Social Issues. 53 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2013

Kulttuuritulkkitoiminta Empowerment of Families with Children -hankkeessa

Heino, E., 2013, 14 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kokko, R-L. & Saikku, P., 2013, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 21 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Työllistämishankkeiden arvioinnin näkökulmia, Työpaperi 40/2013

Kokko, R-L. (ed.), 2013, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 41 p. (Työpaperi )

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Everyone is valuable: Participatory peer research into young people leaving alternative care

Translated title of the contribution: Jokainen on arvokasTörrönen, M. & Vauhkonen, T., 2012, SOS Children´s Village. 80 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2011

Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla: erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa : Syrjintäselvitys 2010

Huotari, K., Törmä, S. & Tuokkola, K., 2011, Helsinki: Sisäasiainministeriö. 159 p. (Sisäasiainministeriön julkaisu; no. 11/2011)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Sosiaalialan arvojohtajat ja muutoksen managerit: laadullinen katsaus sosiaalialan johtamisen tutkimuksesta

Pekkarinen, E., 2010, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 96 p. (THL Avauksia 2010; no. 7)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Työtä, tietoa ja työvoimaa -projektin ulkoinen arviointi

Pitkänen, S., Törmä, S. & Huotari, K., 2010, Helsingin kaupunki.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2009

Johdanto: kuntoutuksen kehittäminen työelämän muutospaineissa

Rajavaara, M., Aalto, L. & Hinkka, K., 2009, 7 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kehittämisideoista työikäisten kuntoutuksen käytännöiksi: Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen lähtökohdat

Rajavaara, M., Aalto, L. & Hinkka, K., 2009, Helsinki: KELA. 95 p. (Nettityöpapereita; no. 7/2009)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

"Pahimmasta on päästy": Arviointi Peli poikki -ohjelmasta ongelmapelaajien tukena

Huotari, K. & Pitkänen, S., 2009, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 125 p. (Raportti; no. 20/2009)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Sattumanvaraisuudesta koordinointiin: Ongelmapelaajien tuki- ja hoitopalvelut sekä hoitopalvelujärjestelmän kehittäminen

Huotari, K., 2009, [Helsinki]: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 198 p. (Raportti; no. 21/2009)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Sosiaalityöntekijä prosessin asiantuntijana ja johtajana

Lunabba, H. T. & Särkiö, H., 2009, Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 19 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen arviointi - lähtökohdat tavoitteet, toteutus

Hinkka, K., Aalto, L., Lahtela, K. & Rajavaara, M., 2009, 5 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Vanhussosiaalityö Päijät-Hämeessä: selvitys nykytilasta ja kehittämishaasteista

Seppänen, M., Pajunen, E. & Kuusinen-James, K., 2009, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 23 p. (Verson raportteja 2/2009)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2008

Sosiaalityön ja sosiaalialan koulutuksen nykytila ja kehittämishaasteet: Yliopistojen sosiaalityön ja ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen seuranta-arviointi

Aaltonen, E., Anoschkin, E., Jäppinen, M., Kotiranta, T., Wrede, G. H. & Hiltunen, K., 2008, Korkeakoulujen arviointineuvosto. 70 p. (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja; vol. 2008, no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2007

Arviointi ja hyvät käytännöt sosiaalipalveluissa: asiantuntijoiden pohdintoja tulevasta

Korhonen, S., Julkunen, I., Karjalainen, P., Muuri, A. & Seppänen-Järvelä, R., 2007, Helsinki: Stakes. 68 p. (Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; no. 16/2007)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Asiakkaat oppimisen käynnistäjinä: raportti Bikva-arviointimenetelmän oppimisen kehistä

Hänninen, K., Julkunen, I., Hirsikoski, R., Högnabba, S., Paananen, I., Romo, H. & Thomasen, T., 2007, Helsinki: Stakes. 52 p. (Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; no. 6/2007)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Pelaaminen hallintaan - Kuntoutus ja koulutusohjelman ulkoinen arviointi

Huotari, K., 2007, Sosiaalipedagogiikan säätiö. 131 p. (Sosiaalipedagogiikan julkaisusarja)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2004

Sosiaalipalvelujen talous - tutkimus ja tietotarpeet

Rajavaara, M. & Tapola, M., 2004, Uudenmaan liitto. 56 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional