Swedish School of Social Science Subunit

  • Finland

Press / Media

"Syrjintä jakaa luokkiin"

Sirpa Wrede

01/01/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

"Childbirth and Choice"

Sirpa Wrede

01/01/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Pro Toimihenkilöunioni-lehti

Sirpa Wrede

01/01/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Finlandssvenska fonders satsning på Internet

Tom Moring

12/01/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Hur påverkas journalistiken av den dåliga ekonomin

Tom Moring

19/01/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Interview for Kulturtimmen, Radio Vega

Kjell Andersson

05/02/2009

1 media contribution

Press/Media: Press / Media

TV-Nytt

Mika Helander

18/02/2009

1 media contribution

Press/Media: Press / Media

Radio Vega, Aktuellt (news)

Mika Helander

18/02/2009

1 media contribution

Press/Media: Press / Media

FA-undersökningen om politisk kommunikationskultur i Västeuropa

Tom Moring

13/03/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Radio Vega, YLE

Östen Wahlbeck

20/03/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Studiogäst om Yles finansiering

Tom Moring

07/04/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Lintiläarbetsgruppens betänkande

Tom Moring

23/04/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Lintiläarbetsgruppens betänkande

Tom Moring

24/04/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Politisk TV-reklam i Finland

Tom Moring

03/06/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Om finansieringsmodeller för public service

Tom Moring

24/06/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Aktuellt

Karin Creutz

25/06/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Ungersk forskare: Finland är en språklig förebild

Laszlo Vincze

01/07/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Helsingin Sanomat

Sirpa Wrede

21/07/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

"Älä jää vastavalmistuneen jalkoihin"

Helena Blomberg-Kroll

28/07/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

"Monen nuoren syksy näyttää synkältä"

Helena Blomberg-Kroll

28/07/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

”Monen nuoren syksy näyttää synkältä”

Helena Blomberg-Kroll

28/07/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

"Monen nuoren syksy näyttää synkältä"

Helena Blomberg-Kroll

28/07/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media

Om betydelsen av YLE:s svenska Moskva-korrespondent

Tom Moring

22/08/2009

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media