Swedish School of Social Science Subunit

  • Finland

Publications 1973 2019

Filter
Commissioned report
2019

News Automation: The rewards, risks and realities of 'machine journalism'

Linden, T. C-G. (ed.), Tuulonen, H. E. (ed.), Bäck, A., Diakopoulos, N., Granroth-Wilding, M., Haapanen, L., Leppänen, L. J., Melin, M., Moring, T. A., Munezero, M. D., Siren-Heikel, S. J., Södergård, C. & Toivonen, H., Mar 2019, Frankfurt: World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA. 55 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Selvitys työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvästä politiikasta Ruotsissa, Tanskassa ja Kanadassa

Translated title of the contribution: A report on work-based immigration and integration policies in Sweden, Denmark, and CanadaAlho, R., 23 May 2019, Helsinki: SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK. 38 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2018

INNO-NORD PROJEKTET: Att främja handlingskapacitet och förändring: projektdrivna innovationer i Nordisk offentlig förvaltning

Translated title of the contribution: THE INNO-NORD PROJECT: Promoting capacities for innovation and change: Project driven innovations in a Nordic contextGodenhjelm, S. (ed.), Sjöblom, S. M. (ed.) & Jensen, C. (ed.), 14 Aug 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet. 40 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

File

Kansalaistoimintaan ja ihmisiin kohdistuva sääntelytaakka on monimuotoista

Kuokkanen, K. E., Alasuutari, N. K. & Rantala, K. E., 20 Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 7 p. (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja; no. 13/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

Rantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K., Tala, J. & Uusikylä, P., Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 211 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 27/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Sääntelytaakan vähentäminen: laadukkaalla sääntelyllä kevyempi taakka

Translated title of the contribution: Reducing regulatory burden through high-quality legislative draftingRantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K. V., Tala, J. K. J. & Uusikylä, P., 20 Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 9 p. (Policy Brief; no. 11/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

The Finnish National Report on the Politicization of the “Refugee Crisis” in Public Debate

Pyrhönen, N. & Wahlbeck, Ö. R., Nov 2018, Chemnitz: Technische Universität Chemnitz. 30 p. (CEASEVAL Research on the Common European Asylum System; vol. 9)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The case of Finland

Alho, R. J., Apr 2018, Brussels: SOLIDAR Foundation. 8 p. (Country study)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Saksassa

Translated title of the contribution: New business models in German news mediaLehtisaari, K. M., Grönlund, M., Linden, T. C-G. & Villi, M., 2018, Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 43 p. (SSKH Notat; vol. 2018, no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2017

Dolda data - offentlighetsprincipen tillämpad på datajournalistik i Finland och Sverige: studie från 16.12.2014

Uggla, P. A., Sep 2017, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 15 p. (SSKH Notat; no. 1/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Final Workshop and Summary Report D5.3 of the PE2020 project

Matschoss, K. J., Rask, M. T., Aarrevaara, T., d'Andrea, L., Dobson, I. R., Feudo, F., Mačiukaitė-Žvinienė, S., Pietilä, M. S., Pulkkinen, K. & Wikström, J. O., 31 Jan 2017, Helsinki: University of Helsinki & European Union. 47 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Lausunto Oasis-hankkeesta

Pauha, T. & Martikainen, T., 2017, Turku: Siirtolaisuusinstituutti. 32 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Nordic Migration and Integration Research: Overview and Future Prospects

Pyrhönen, N., Leinonen, J. & Martikainen, T., 29 Mar 2017, Oslo: NordForsk. 67 p. (NordForsk Policy Paper; vol. 3/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Paikallis- ja kaupunkilehtien uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa

Translated title of the contribution: Nordic local and free newspapers in search for new business modelsLehtisaari, K., Grönlund, M., Villi, M. & Linden, C-G., 2017, Helsinki: Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto. 43 p. (Viestinnän tutkimusraportteja; no. 2/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa

Translated title of the contribution: New business models in U.S. news mediaLehtisaari, K., Grönlund, M., Linden, C-G., Villi, M., Picard, R., Mierzejewska, B. & Röpnack, A., 2017, Helsinki: Aleksanteri Institute. 70 p. (Aleksanteri Papers; no. 1/2017)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2016

Behöver vi ett invandrarråd? En kartläggning över intresset för ett invandrarråd i Jakobstadsregionen

Translated title of the contribution: Do We need an Advisory Board?: An Anlysis of the Interest in an Advisory Board for Migrants in the Region of JakobstadSaksela-Bergholm, S. M., 2016, Åbo: Migrationsinstitutet. (Publikationer; no. 5)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Kelan käsittelijöiden ja kuntien sosiaalityöntekijöiden käsitykset toimeentulotukiasiakkuudesta

Blomberg-Kroll, H. K., Kallio, J. M. & Kroll, K. C., 21 Jun 2016, Turku: Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA). 2 p. (TITA Policy Brief; no. 5/2016)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Pientuotteisiin perustuva liiketoimintamalli: Tutkimusprojektiin perustuva keskustelunavaus 11.11.2016

Hurmeranta, M., Johnson, M., Kinkki, S., Linden, T. C-G. & Riska, M., Dec 2016, Helsinki: Viestintäalan keskusliitto. 35 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access

Towards more inclusive youth engagement in Arab-Mediterranean countries: SAHWA Policy Report 11/2016

Onodera, H., Laine, S., Lefort, B., Maiche, K. & Myllylä, M., 2016, Barcelona: Barcelona Centre for International Affairs. 32 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa

Translated title of the contribution: New business models of Nordic news mediaLehtisaari, K., Grönlund, M., Villi, M. & Linden, C-G., 2016, Helsinki: Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto. 70 p. (Viestinnän tutkimusraportteja; no. 1/2016)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File
2015

Who Makes the News? GMMP 2015 National report: Finland

Siivonen, J. J. & World Association for Christian Communication, 23 Nov 2015, Toronto: Wacc. 58 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
2014

Bildningsförvaltningen och skolan: Rekommendationer för en fungerande bildningsförvaltning

Böhme, C., Hägglund, H. & Sjöblom, S., 2014, Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan. Forskningsinstitutet. 75 p. (SSKH Notat; no. 2/2014)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter - hvordan gør man?

Translated title of the contribution: English as the language of instruction at Nordic univeristies - how do you do it?Thøgesen, J., Josephson, O., Londen, M. T. & Salö, L., 30 Jun 2014, Copenhagen: Nordiska ministerrådet. 61 p. (TemaNord; no. 2014:535)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Ett livskraftigt medielandskap på svenska i Finland

Translated title of the contribution: A vitral Swedish medialandskape in FinlandMoring, T. (ed.), 9 Jun 2014, Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan. Forskningsinstitutet. 84 p. (SSKH Notat; no. 1/2014)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Landrapport Finland: Utgångspunkter för en fungerande parallellspråkighet

Translated title of the contribution: Country report Finland: Starting points for functioning parallel language useGodenhjelm, S., Saarinen, T. & Östman, J-O., 30 Jun 2014, Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. 100 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2013

Splittring och handlingskraft: De svensk- och tvåspråkiga kommunerna i strukturreformen

Sjöblom, S., 2013, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. 140 p. (Publikationer av projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Svenska invandrare i Finland: etniska relationer i mötet mellan svenskt och finskt

Wahlbeck, Ö., 24 Feb 2013, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland. 8 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2011

Assessing Transnational Spaces

Creutz-Kämppi, K., Holley, P., Kraus, P. A., Laine, P. & Warius, J., 1 Oct 2011, Bergen: Eurosphere. 54 p. (Work Package Report; no. 6.3 )

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Den starka statens styrningsproblem

Sjöblom, S., 2011, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. 111 p. (Publikationer från projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna: Summerande analys av organiseringsformer och deras språkliga konsekvenser på regional nivå

Lindfors, B. C. & Löyhkö, J. H., 2011, Helsingfors: Finlands Kommunförbund. 66 p. (Publikationer från projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser (SpråKon))(Utvärderingsprogrammet ARTTU: Undersökningar; no. 12)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Recent Changes in Nordic Labour Market Policy: National Applications of International Ideas

Kananen, J., 2011, Helsinki: Sitra.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2010

LAGging Behind or LEADER in Local Democracy? An Assessment of LEADER-type Development Projects as a Tool for Democratic Integration in the Contested Countryside

Andersson, K. & Kovách, I., 2010, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. 34 p. (SSKH notat - SSKH reports and discussion papers; no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Mapping Trade Union Responses to Discrimination

Svanström, M. E., 2010, European Commission.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Media ja valta kansalaisten silmin

Karppinen, K., Jääsaari, J. & Kivikuru, U., 2010, Svenska social- och kommunalhögskolan. 101 p. (SSKH Notat)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

RT3.4: University of Helsinki: Creativity and innovation in the context of multilingualism

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2010, Lausanne: Dylan. 10 p. (Working paper ; no. 4)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Saaristo-ohjelman ohjelmakauden 2007-2009 loppuarviointi

Translated title of the contribution: Final evaluation of the 2007-2009 programming period of the Island Development ProgrammeVuorela, M., Haila, K., Auri, E. & Godenhjelm, S., 1 Jun 2010, Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 45 p. (Alueiden kehittäminen; vol. 30)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2009

RT3.4: University of Helsinki: Provisional results

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2009, Lausanne: Dylan. 4 p. (Working papers; no. 3)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Sosiaalityöntekijä prosessin asiantuntijana ja johtajana

Lunabba, H. T. & Särkiö, H., 2009, Helsinki: SOCCA - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. 19 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2008

RT3.4: University of Helsinki: Examples of analysis

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2008, Lausanne: Dylan. (Working paper; no. 2)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2007

Islam suomalaisissa joukkoviestimissä: Väliraportti

Raittila, P., Creutz-Kämppi, K. & Maasilta, M., 2007, Tampere: Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2006

The Role of EWC:s in Cases of Delocalization: A report for Syndex, France

Svanström, M. E. & Lehtonen, R., 2006

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2005

Environmental management and natural resource allocation frameworks of new Zealand, Sweden and Finland: a comparative description

Salmon, G., Sundström, M. & Zilliacus, K., 2005, Nelson: Ecologic foundation. 78 p. (Ecologic research report; no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Theories of Institutional Behaviour

Palmer, J., Sinner, J., Zilliacus, K., Crengle, H., Salmon, G., Baines, J., Fenemore, A, Tipa, G., May 2005, Nelson: Ecologic foundation. 25 p. (Ecologic Working papers; no. 1)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2004

POLITIS: Active Civic Participation of Immigrants in Finland

Saksela-Bergholm, S., Sagne, S. & Willhelmsson, N., 2004, Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 44 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

The Case of Finland

Saksela-Bergholm, S. & Salmenhaara, P., 2004, Bergen: BRIC. 85 p. (Glocalmig series : migrants, minorities, belonging and citizenship : glocalization and participation dilemmas in EU and small states ; no. 5)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

2002

Mångkuluturella organisationer och invandrarorganisationer i FInland

Saksela-Bergholm, S., 2002, Helsingfors: CEREN, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. (Rapporter och diskussionsinlägg = Occasional papers / Centret för forskning om etniska relationer och nationalism = Centre for research and ethnic relations and nationalism; no. 1/2002)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional