Swedish School of Social Science Subunit

  • Finland

Publications 1973 2020

Filter
Chapter
2007

Functional completeness in minority language media

Moring, T., 2007, Minority language media. Clevedon ; Buffalo: Multilingual matters, p. 17-33 17 p. (Multilingual matters series; vol. 138).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Hästsportens betydelse för utövarna

Brandt, N., 2007, Vaasan seudun hevosurheilu- ja monitoimikeskus. Vaasa: Vaasanseudun kehitys, p. 53-54 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Health professions and occupations

Riska, E., 2007, The Blackwell encyclopedia of sociology. Ritzer, G. (ed.). Malden, MA: Blackwell, Vol. 5. p. 275-8 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Inledning

Haavisto, C., 2007, Variera mera, inkludera flera: Åtta essäer om medier, mångfald och migration. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 7-16 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Intercultural recognition and linguistic diversity in Europe

Kraus, P. A., 2007, The language question in Europe and diverse societies. E. B. D. C. A. C. L. . O. (ed.). Portland (Or.): Hart publishing, p. 61-80 20 p. (Onati international series in law and society).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Johdanto: ristipistoja tiedotusopin työkalupakkiin

Halonen, I. K., Ruoho, I., Savolainen, T. L. & Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Välittämisen tilassa: feminististä mediatutkimusta synnyttämässä. Halonen, I. K., Ruoho, I., Savolainen, T. & Zilliacus-Tikkanen, H. (eds.). Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, p. 7-14 8 p. (SoPhi; vol. 104).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Katalonien im demokratischen Spanien

Kraus, P. A., 2007, Eine kleine Geschichte Kataloniens. W. L. B. T. E. P. A. K. (ed.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, p. 149-247 99 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kotoutuminen sukupuolittuneille työmarkkinoille? Maahanmuuttajien työmarkkina-asema yli vuosikymmen Suomeen muuton jälkeen

Forsander, A., 2007, Maahanmuuttajanaiset: kotoutuminen, perhe ja työ. Martikainen, T. & Tiilikainen, M. (eds.). Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, p. 312-334 23 p. (Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja; no. D 46/2007).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kvinnor och män i nyheterna: en undersökning av Rundradions svenska nyhetsredaktioner Aktuellt och TV-Nytt

Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Välittämisen tilassa. Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, p. 27-58 32 p. (SoPhi; vol. 104).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Maahanmuuttajajärjestöt sillanrakentajina maahanmuuttajien ja valtaväestön välillä

Saksela, S., 2007, Osaamisen poluilla : maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikkaa. Helsinki: Suomen pakolaisapu, p. 23-28 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Mapping Media and Communication Research in the U.S.

Aslama, M., Siira, K. M., Rice, R. & Aula, P., 2007, Research Reports.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Med sikte på en inkluderande och likvärdig medierapportering: etnisk, kulturell och religiös mångfald i finlandssvensk dagstidningsjournalistik 1999-2005

Haavisto, C., 2007, Variera mera, inkludera flera: Åtta essäer om medier, mångfald och migration. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 83-119 37 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Möjligheter och hinder för en kvinnlig journalistik

Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Välittämisen tilassa. Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, p. 59-77 19 p. (SoPhi; vol. 104).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Niukkuuden aikakaudesta kanavapaljouteen: television ohjelmisto ja monipuolisuus 1960-2004

Aslama, M., Hellman, H., Lehtinen, P. & Sauri, T., 2007, Television viisi vuosikymmentä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 58-77 20 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1145).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Nordiska influenser och en pragmatisk infallsvinkel

Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Välittämisen tilassa. Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, p. 15-26 12 p. (SoPhi; vol. 104).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Public service broadcasting and new technologies: marginalisation or re-monopolisation?

Aslama, M., 2007, Media between culture and commerce. Bristol: Intellect, p. 167-178 12 p. (Changing media - changing Europe series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suomalaisen television kaksikielisyys: ruotsinkielinen ohjelmisto Suomessa

Moring, T. & Wiik, J-E., 2007, Television viisi vuosikymmentä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 426-446 21 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1145).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Televisio kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden tuottajana

Österlund-Karinkanta, M. & Moring, T., 2007, Television viisi vuosikymmentä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 95-114 20 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1145).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The case of Finland

Saksela-Bergholm, S., Sagne, S. & Wilhelmsson, N., 2007, European Immigration: A Sourcebook. Triandafyllidou, A. & Gropas, R. (eds.). Aldershot: Ashgate, p. 99-112 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Todellisuustelevisio, tunteet ja tunnustuspuhe

Aslama, M. & Pantti, M., 2007, Tunnustus ja todistus: Näkökulmia kahteen elämän esittämisen tapaan. Kujansivu, H. & Saarenmaa, L. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 184-200 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tunnustuspuhe todellisuustelevisiossa

Aslama, M. & Pantti, M., 2007, Tunnustus ja todistus: näkökulmia kahteen elämän esittämisen tapaan. T. H. K. . L. S. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 184-200 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Välfärdspolitikens offentliga ansikte i Sverige och Finland: gemensamma förändringar och bestående nationella särdrag i pressdebatten 1985-2001

Kroll, C., 2007, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. Helsingfors ; Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, p. 285-321 37 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Valtakunnan toinen puolisko nykyisin: läheisestä tulee etäinen

Helander, M., 2007, Kahden puolen Pohjanlahtea. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 234-252 19 p. (Historiallinen arkisto; vol. 23:2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vem var redaktör för "Om konsten at rätt behaga"

Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Välittämisen tilassa. Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, p. 79-92 14 p. (SoPhi; vol. 104).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Aktivna uloga države, lokalnih vlasti i nevladinih organizacija u procesu primene Povelje

Moring, T., 2006, Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima. Beograd: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, p. 51-56 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Att "glömma" och att minnas: finskt och svenskt i finska och svenska historieböcker

Similä, M., 2006, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. . . N. H. V. (ed.). Helsingfors , [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, p. 189-211 23 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. nr 682:2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Between medialization and tradition: campaigning in Finland in a longitudinal perspective

Moring, T., 2006, Campaigning in Europe - campaigning for Europe. Berlin [u.a.]: Lit Verlag, p. 81-100 20 p. (Medien; vol. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Between public and private: project constellations and their possible effects

Godenhjelm, S., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (ed.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, p. 75-92 18 p. (SSKH Meddelanden; no. 69).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Concluding remarks: towards an increasing temporality - the driving forces

Andersson, K., Eklund, E., Godenhjelm, S. & Sjöblom, S., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (ed.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, p. 93-100 8 p. (SSKH Meddelanden; no. 69).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Den andra rikshalvan i nutid: nära blir fjärran

Helander, M., 2006, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. . . N. H. V. (ed.). Helsingfors, [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, p. 212-228 17 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. nr 682:2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Den sociala nyckelpigan: Svenska folkpartiets syn på välfärdspolitiken 1970-2000

Blomberg, H., 2006, Svenska folkpartiet genom 100 år. Helsingfors: Schildt, p. 278-302 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De svenska och tvåspråkiga föreningarna: en kartläggande undersökning av den kvantitativa utvecklingen efter 1965

Kreander, M., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (ed.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, p. 52-88 37 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 684).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Epilog

Sandlund, T., 2006, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. . . N. H. V. (ed.). Helsingfors , [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, p. 471-488 18 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. nr 682:2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Finland

Andersson, K., Eklund, E. & Lehtola, M., 2006, Rural areas under urban pressure. Hague: LEI Wageningen, p. 47-78 32 p. (Report; vol. D21).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Förord

Wrede, S. & Oinas, E., 2006, Det sunda livets trånga ramar: essäer om det socialt konstruerade könet. Wrede, S. & Oinas, E. (eds.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 7-15 9 p. (SSKH Skrifter; no. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Going grassroots: excerpt from: Changing mediascapes? : a case study in nine Tanzanian villages

Kivikuru, U., 2006, Communication for social change anthology. South Orange, N.J: Communication for Social Change Consortium, cop., p. 407-418 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Historisk och teoretisk inramning

Kreander, M. & Sandlund, T., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (ed.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, p. 14-51 38 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 684).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Inledning

Translated title of the contribution: IntroductionLiebkind, K. & Sandlund, T., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (ed.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, p. 7-13 7 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 684).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Introduction: towards a projectified public sector : project profileration as a phenomenon

Sjöblom, S., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (ed.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, p. 9-31 23 p. (SSKH Meddelanden; no. 69).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Johdanto

Pekola-Sjöblom, M., Helander, V. & Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Kuntaliitto, p. 30-41 12 p. (Acta).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kohti projektoitunutta julkishallintoa

Sjöblom, S., 2006, Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia. K. R. . P. S. . . (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 71-86 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kön, profession och makt: elitism vs. egalitarism i hälsovårdens arbetsfördelning

Wrede, S., 2006, Det sunda livets trånga ramar: essäer om det socialt konstruerade könet. Wrede, S. & Oinas, E. (eds.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 219-259 41 p. (SSKH Skrifter; no. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Kuntalaiset vaikuttajina

Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Kuntaliitto, p. 243-273 31 p. (Acta).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kuntalaisuus ja kansalaisuus

Pekola-Sjöblom, M., Helander, V. & Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Kuntaliitto, p. 42-89 48 p. (Acta).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Learning-to-learn assessment in Finland: versatile tools to monitor and improve effectiveness and equity of the educational system

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Arinen, P., Hautamäki, A., Niemivirta, M., Rantanen, P. & Scheinin, P., 2006, Research-based teacher education in Finland - reflections by Finnish teacher educators. [Turku]: Finnish Educational Research Association, p. 189-202 14 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lohduttava ja piinaava naistenlehti

Siivonen, J., 2006, Sukupuolishow. Helsinki: Gaudeamus, p. 226-243 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Media ja demokratia: ehdotuksia indikaattoreiksi

Moring, T. & Nieminen, H., 2006, Suomen demokratiaindikaattorit. S. B. . . (ed.). Helsinki: Oikeusministeriö, p. 173-203 31 p. (Oikeusministeriön julkaisu; vol. 1/2006).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Monenkeskisen järjestelmän taustat

Björklund, M., 2006, Maailman kauppajärjestö WTO. Helsinki: Taloustieto, p. 33-52 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Multiculturalism in Germany: Rhetoric, Scatterd Experiments and Future Chances

Kraus, P. A. & Schönwälder, K., 2006, Multiculturalism and the welfare state: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies. Banting, K. & Kymlicka, W. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 202-221 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Perustamissopimus, organisaatio ja päätöksenteko

Björklund, M., 2006, Maailman kauppajärjestö WTO. Helsinki: Taloustieto, p. 53-64 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review