Swedish School of Social Science

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publications 1973 2019

Filter
Book
2019

Undoing Homogeneity in the Nordic Region: Migration, Difference and the Politics of Solidarity

Keskinen, S. P., Skaptadottir, U. D. & Toivanen, M., 2019, (Accepted/In press) Routledge.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2018

Antiracism Education in and out of schools

Aminkeng Atabong, A. (ed.), 2018, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 193 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Svenskan i Finland 17

Lehti-Eklund, H. (ed.), Silen, B. (ed.), Huhtala, A. (ed.), Stenberg-Sirén, J. (ed.), Syrjälä, V. (ed.), Thylin-Klaus, J., Hartama-Heinonen, R., Henricson, S., Mäntynen, A., Nelson, M., Savijärvi, M., Kauko, M., Kolu, J., Lassus, J., Norrby, C., Lindström, J., Wide, C., Nilsson, J., Mezhevich, O., Sahlstein, A. & 5 othersSundman, M., Vaakanainen, V., Mäkilä, M., Holm, S. & Heinonen, H., 2018, Helsingfors: Nordica Helsingiensia (NH) . 191 p. (Nordica Helsingiensia; no. 17)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Open Access
File

The Stopped - Ethnic profiling in Finland

Keskinen, S., Aminkeng Atabong, A., Himanen, M., Kivijärvi, A., Osazee, U., Pöyhölä, N. & Rousku, V., 3 Apr 2018, Helsinki: University of Helsinki, Swedish School of Social Science. 160 p. (SSKH Notat; no. 1/2018)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Open Access
File
2017

Socialpsykologi - en introduktion

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind, K., Ruusuvuori, J. E., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Renvik (Mähönen), T. A., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T., Mar 2017, Stockholm: Liber. 352 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Nokian valtakunta: Raportti hulluilta vuosilta

Linden, T. C-G., Sep 2016, Helsinki: Gaudeamus. 375 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tarinoita kahdesta kylästä: Aitoniemi ja Hirvenniemi aikojen saatossa

Kivikuru, U., 20 Mar 2016, Tampere: Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset. 126 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

2015

Familj, fostran, anknytning och utbildning - trender i tiden: Avskedsföreläsning 18.9.2014

Hautamäki, A., 1 Feb 2015, Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 21 p. (SSKH Notat; no. 1/2015)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Hundra år av malmdrömmar: K.H. Renlunds Stiftelse 1915-2015

Ehlers, C., Linden, T. C-G. & Wiklund, H., Nov 2015, Vasa: K.H. Renlunds Stiftelse. 96 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Inflyttad från Sverige: En studie av rikssvenska erfarenheter i Helsingfors

Wahlbeck, Ö., Aug 2015, Hedemora: Gidlunds förlag. 196 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Open Access
File

Johdatus sosiaalipsykologiaan

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind, K. R., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Mähönen, T. A. E., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T., 2015, 10 uudistettu ed. Helsinki: Edita. 403 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Nokia och Finland: Rapport från de galna åren

Linden, T. C-G., 21 Oct 2015, Helsingfors: Schildts & Söderströms. 357 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Opening Up New Opportunities in Gender Equality Work

Hearn, J., Lämsä, A-M., Biese-Stjernberg, I. H., Heikkinen, S., Louvrier, J., Niemistö, C., Kangas, E., Koskinen-Sandberg, P. H., Jyrkinen, M. H., Gustavsson, M. & Hirvonen, P., 1 Feb 2015, Helsinki: Hanken School of Economics. (Research Reports)

Research output: Book/ReportBookScientific

Open Access

Ritual Retellings: Luangan Healing Performances through Practice

Herrmans, I., Mar 2015, New York: Berghahn Books. 304 p. (Epistemologies of healing ; vol. 16)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Social Work and Integration in Immigrant Communities: Framing the Field

Valtonen, K., 2015, Ashgate. 176 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2014

Lived diversities: space, place and identities in the multi-ethnic city

Husband, C., Alam, Y., Fomina, J. & Hüttermann, J., 2014, Bristol: Policy Press. 272 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

The Nordic Welfare State in Three Eras: From Emancipation to Discipline

Kananen, J., 2014, Farnham: Ashgate. 218 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Yksin asuvien kansaneläkeläismiesten taloudellinen ja sosiaalinen turva

Linnanvirta, S. K., 2014, Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 131 p. (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; no. 130)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Open Access
2013

Erilaisuuksien Suomi: Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot

Saukkonen, P., 3 Apr 2013, 1 ed. Helsinki: Gaudeamus. 252 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

2012

Vad gör du nuförtiden? En undersökning om svenskspråkiga som avlagt en högre examen vid Helsingfors universitet under perioden 2000-2009 placerat sig på arbetsmarknaden

Corner, S., Ekström, J. & Starck, C., 2012, Helsingin yliopisto. (Förvaltningens publikationsserie; no. 78)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Via svenska: Den svenskspråkiga integrationsvägen

Creutz-Kämppi, K. & Helander, M., 9 May 2012, Helsingfors: Finlands svenska tankesmedja Magma. 149 p. (Magma studie; vol. 2012, no. 1)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2011

Kommunala folkhemmet: Uppbyggnad, de gyllene åren, nedmontering

Sundberg, J., Sjöblom, S. & Wörlund, I., 2011, Stockholm: Santérus Academic Press. 244 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Leikkaa–liimaa-journalismia? tutkimus uutismedian lähdekäytännöistä

Juntunen, L., 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, viestinnän tutkimuskeskus CRC. 69 p. (Viestinnän tutkimusraportteja)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2010

Det sammanhållande kittet: En studie av minoritetsmedier i Europa

Moring, T. & Godenhjelm, S., 2010, Helsingfors: Finlands svenska tankesmedja Magma. 123 p. (Magma-studie; no. 3)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Open Access
File

Diversity and the European Public Sphere: The Case of Finland

Kraus, P. A., Creutz-Kämppi, K. & Weide, M., 2010, Bergen: Eurosphere. 131 p. (Eurosphere Country Reports; no. 6)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Försiktighet och förändring på egna villkor: Kommun- och servicestrukturreformens första skede i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna

Berg, K., Meriluoto, J., Sandberg, S. & Sjöblom, S., 2010, Helsingfors. 139 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Röster: Rundradions veteraner berättar

Zilliacus-Tikkanen, H. (ed.), 2010, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. 194 p. (SSKH Meddelanden; no. 74)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

Skärgården som den nya landsbygden: Spår och spånor ur en optimistisk syn på en "problemregion".

Andersson, K. & Eklund, E., 2010, Mariehamn: PQR. 78 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Svenska i finska gymnasier

Korkman, M. C. B., Green-Vänttinen, M. & Lehti-Eklund, H., 2010, Helsingfors: University of Helsinki. 91 p. (Nordica Helsingiensia; no. 22)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Open Access
File
2009

Hembygd och hem i en global värld

Wahlbeck, Ö., 2009, Lojo: Lojosamfundet. 6 p.

Research output: Book/ReportBookGeneral public

2007

Fokus på svensklärarna i Finland

Korkman, M. C. B., Lehti-Eklund, H., Salminen, K. & Renvall, C., 2007, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 25 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

International Practice and Policy Trends in International Labour Immigration

Forsander, A., 2007, Helsinki: Stakes. 69 p. (Stakes reports; no. 12/2007)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2006

Claims-making activities by minority ethnic groups: an empirical example of bottom-up negotiations of citizenship

Nordberg, C., 2006, [Milano]: Fondazione Eni Enrico Mattei. 21 p. (EURODIV papers; no. 39, 2006)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2005

Active civic participation of immigrants in Finland

Sagne, S., Saksela, S. & Wilhelmsson, N. F. J., 2005, Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 44 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Landskampen: Nokia vs Ericsson i svensk och finsk press

Linden, C-G., 2005, Stockholm: Institutet för mediestudier. 154 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Racism and ethnicity in two swedish-language newspapers in Finland in spring 2004: an intermediate report

Haavisto, C., 2005, Helsingfors: CEREN, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. 47 p. (Rapporter och diskussionsinlägg = Occasional papers / Centret för forskning om etniska relationer och nationalism = Centre for research and ethnic relations and nationalism; no. 3/2005)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Suomalainen TV-tarjonta 2004

Aslama, M. & Wallenius, J., 2005, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 132 p. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja; no. 47/2005)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2004

Från aftonskola till överhäng: Politiska ord och uttryck i Finland och Sverige

Ramstedt, V. F., 2004, Helsingfors: Söderström. 148 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Immigrants in swedish-language regions in Finland and the role of language in the integration process

Korkman, M. C. B., 2004, 39 p. (SSKH Notat; no. 5/2004)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2003

Snabbhet, djup, relevans: Rapport om ekonomijournalistiken

Linden, C-G., 2003, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. Forskningsinstitutet. 98 p. (SSKH meddelanden; no. 64)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2002

Evaluation of environmental policy instruments

Hildén, M., Lepola, J., Mickwitz, P., Mulders, A., Palosaari, M., Similä, J., Sjöblom, S. & Vedung, E., 2002, Helsinki: Finnish Environment Institute (SYKE). 134 p. (Monographs of the Boreal Environment Research ; no. 21)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

1995

Masochism - The riddle of femininity? A developmental perspective

Hautamäki, A., 1995, Helsingfors: University of Helsinki, Swedish School of Social Science. 60 p. (SSKH Skrifter; no. 6)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review