Swedish School of Social Science

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publications 1973 2020

Filter
Chapter
1975

Människouppfattningen betydelse för vårt handlande

Translated title of the contribution: The view of man and professional actionHautamäki, A., 1975, Ung i skola och hem. Mentalhygieniska arbetsgrupp, S. F. (ed.). Vasa: Folkhälsan, p. 37-40 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

1977

Persoonallisuuden normatiivinen aspekti sekä persoonallisuuden suuntautuminen motiivihierarkian ja maailmankatsomuksen ykseydessä

Translated title of the contribution: The normative aspect of the personality and the orientation of personality in the light of activity theory Hautamäki, A. & Vepsäläinen, K., 1977, Kasvatus, moraali, maailmankatsomus. Engeström, Y. (ed.). 1 ed. Helsinki: Tutkijaliitto, p. 61-79 18 p. (Tutkijaliiton julkaisusarja; no. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1980

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Translated title of the contribution: An activity-theoretical approach to personality developmentHautamäki, A., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 1 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 7-37 30 p. (Suomen kaupunkiliitto, Julkaisu D:12; no. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Translated title of the contribution: The daycare centre as the support system of the familyHautamäki, A., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden psykologia kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 1 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 159-170 11 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Perhe: Piilopaikka, turvapaikka, kasvualusta?

Translated title of the contribution: The family: A hiding place, a safe haven, a place for growth?Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 1 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 142-158 16 p. ( Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1981

Lapsen kehitystapahtuma ja sen ymmärtäminen: Kulttuurihistoriallinen koulukunta ja sisäistämisperiaate

Translated title of the contribution: How to conceptualize and understand the developmental process of the chld: The Cultural-Historical School and the principle of internalizationHautamäki, A., 1981, Lapsen kehitystapahtuma ja sen ymmärtäminen. Nummenmaa, A. R. (ed.). 1 ed. Tampere: Tampereen yliopisto, p. 44-59 15 p. (Tampereen yliopiston oppimateriaaleja; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Translated title of the contribution: An activity-theoretical approach to developmentHautamäki, A., 1981, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 2. tarkistettu painos ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 7-37 30 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Translated title of the contribution: The daycare centre as a support system of the familyHautamäki, A., 1981, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 2. tarkistettu versio ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 159-170 11 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1985

Hur förmedlas familjens livsvillkor till ungas val av utbildningsväg? En studie över arbetarklass- och medelklassungas verksamhetsmiljö

Translated title of the contribution: How are the living conditions of the family mediated to the adolescent's educational choice?: A study of the activity environment of working class and middle class adolescentsHautamäki, A., 1985, Barn i miljø: Oppvekst i en utviklingsökologisk sammenheng. Bø, I. (ed.). Lillehammer: Cappelen Damm, p. 233-253 20 p. (Cappelens pedagogikkbøker).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Translated title of the contribution: Personality development - An activity theory approachHautamäki, A., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 3 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 7-37 30 p. (Suomen Kaupunkiliitto Julkaisu D:12; no. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Translated title of the contribution: The daycare centre - a support system for the familyHautamäki, A., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 3 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 159-170 11 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Perhe: Piilopaikka, turvapaikka, kasvualusta

Translated title of the contribution: The family: A hiding place, a safe haven, a ground for growth?Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 3 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 142-158 16 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Perhe: Piilopaikkan, turvapaikka, kasvualusta

Translated title of the contribution: The family: A hiding place, safe haven, ground for growth?Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 2. tarkistettu painos ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 142-158 16 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1987

Ungdom och dens kultur i spänningsfältet mellan individ och samhälle: Sett i systemperspektiv

Translated title of the contribution: Youth and youth culture from the perspective of the conflictual relationship between the society and the individual: From dynamic systems perspectiveHautamäki, A., 1987, Ungdom i systemperspektiv: Nordiske forskningsbidrag. Bø, I. (ed.). Bergen: Sigma Forlag, p. 119-137 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1988

Internationella strömningar inom den tidiga stimuleringen

Translated title of the contribution: International perpectives on early interventionHautamäki, A., 1988, Psykisk utvecklingsstörning: praktiska erfarenheter och progressiva idéer. Grunewald, K. (ed.). Stockholm: Natur och Kultur, p. 114-120 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1991

Det sociala i psykologins människobild: Jag kommunicerar, alltså är jag?

Translated title of the contribution: The social basis of the image of man in psychology: I communicate, therefore I am?Hautamäki, A., 1991, Journalistik, kommunikation, utbildning: Vänskrift tillägnad Ulla-Stina Westman. Londen, A-M. (ed.). Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 171-186 15 p. (Meddelanden från Svenska social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet; no. 21).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1993

Masochism deconstructed: From the essence to the (sur)face of woman?

Hautamäki, A., 14 Nov 1993, Crossroads between mind, society and culture: In honour of Yrjö-Paavo Häyrynen in his sixtieth birthday 14 November 1993. Perho, H., Räty, H. & Sinisalo, P. (eds.). Joensuu: Joensuu University Press, p. 87-113 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vaihtoehtonäkökulma 1900-luvun alun novellistiikkaan

Päivärinne, S., 1993, Nykyajan kynnyksellä.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1997

Ett barn med Downs syndrom växer upp - hur mår mamma? En tvärsnittsundersökning med ett representativt normalsampel

Translated title of the contribution: A Down Syndrome child is growing up - maternal strain and wellbeing?: A cross-sectional study with a representative sample of non-handicapped childrenHautamäki, A., 1997, Barn med Downs syndrom i Norden: I familjeperspektiv. Kollberg, E. (ed.). Stockholm: Natur och Kultur, p. 96-132 36 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Koululaispersoonallisuuden kehitys ja oppimaan oppiminen

Translated title of the contribution: Personality development of the pupil and the development of the learning-to-learning competenciesHautamäki, A. & Hautamäki, J., 1997, Onnistuuko oppiminen: Oppimistulosten ja opetuksen laadun arviointiperusteita peruskoulussa ja lukiossa. Jakku-Sihvonen, R. (ed.). Helsinki: Opetushallitus, p. 335-365 30 p. (Arviointi ; no. 3/1997).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Mothers - stress, stressors and strains: Outcomes of a Nordic study

Hautamäki, A., 1997, Families in context: Emerging trends in family support and early intervention . Carpenter, B. (ed.). London: David Fulton Publishers Ltd, p. 31-49 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Postmoderni perhe toimintaympäristönä: Kodin ja koulun vuorovaikutussuhde

Translated title of the contribution: The Postmodern family as an activity environment: The interaction between the home and the schoolHautamäki, A., 1997, Onnistuuko oppiminen : Oppimistuloksien ja opetuksen laadun arviointiperusteita peruskoulussa ja lukiossa. Jakku-Sihvonen, R. (ed.). Helsinki: Opetushallitus, p. 39-63 24 p. (Arviointi ; no. 3/1997).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Samhällsstöd i de nordiska länderna

Translated title of the contribution: State subventions in the Nordic countriesJessen, C., Hautamäki, A., Heiberg, A. & Arvidsson, G., 1997, Barn med Downs syndrom i Norden: I familjeperspektiv. Kollberg, E. (ed.). Stockholm: Natur och Kultur, p. 28-45 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1998

Mistä on pienet tytöt tehty, mistä on pienet pojat tehty? Sukupuolilinssi ja sukupuoli-identiteetin kehitys

Translated title of the contribution: What constitutes a little girl, what constitutes a little boy?: The lenses of gender and the development of the identity of the two sexesHautamäki, A., 1998, Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä. Saarinen, E. (ed.). Helsinki: Edita, p. 55-83 28 p. (Lastensuojelun Keskusliitto).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1999

Who Wants to preserve the "Scandinavian Service State"? Attitudes to welfare services among the citizens and local government elites in Finland 1992-6

Blomberg-Kroll, H. & Kroll, C., 1999, The End of the Welfare State? : Public Attitudes to State Retrenchment. Svallfors, S. & Taylor-Gooby, P. (eds.). London New York: Routledge, p. 52-86 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2000

Konstruktionen av rysktalandes språkinlärning i finlandssvenska dagstidningar

Korkman, C., 2000, Rasism och etnicitet i den finlandssvenska tidningspressen. Sandlund, T. (ed.). Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 75-90 (SSKH meddelanden; no. 57).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Oppimaan oppimisen arviointi

Hautamäki, J., Arinen, P., Hautamäki, A., Kupiainen, S., Lindblom, B., Niemivirta, M. & Scheinin, P., 2000, Oppimaan oppiminen yläasteella. Hautamäki, J., Arinen, P., Hautamäki, A., Ikonen-Varila, M., Kupiainen, S., Lindblom, B., Niemivirta, M., Rantanen, P., Ruuth, M. & Scheinin, P. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 1-31 31 p. (Oppimistulosten arviointi; no. 7/2000).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Presenting QUEST - Quality in early childhood education: A joint European teaching module

Hautamäki, A., 2000, Emergent trends in early childhood education: Towards an ecological and psychohistorical analysis of quality. Helsinki: University of Helsinki, Department of Teacher Education, p. 7-32 25 p. (Research Report; no. 216).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The matrix of relationships in the Late Modern family in the Nordic countries: A haven in a heartless world, a disturbed nest och a secure base?

Hautamäki, A., 2000, Emergent trends in early childhood education : Towards an ecological and psychohistorical analysis of quality. Helsinki: University of Helsinki, Department of Teacher Education, p. 33-121 89 p. (Research Report; no. 216).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2001

Children's self-concepts as gendered and contextual: Socio-moral self-concepts among 12-year-old Finnish girls and boys

Hautamäki, A. & Hautamäki, J., Jun 2001, Learning in classrooms: A cultural-historical approach. Hedegaard, M. (ed.). 1. ed. ed. Aarhus: Aarhus University Press, p. 280-304 24 p. (Acta Jutlandica LXXV:1, Social Science Series 23; vol. LXXV:1, no. 23)(Social science series; no. 23).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kiintymyssuhdeteoria: teoria yksilön kiin(nit)tymisestä tärkeisiin toisiin ihmisiin, kiintymyssuhteen katkoksista ja merkityksestä kehitykselle

Translated title of the contribution: Attachment theory: a theory of attachment, breaks in attachment and the significance of attachment for developmentHautamäki, A., 2001, Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (eds.). 1. ed. ed. Helsinki: WSOY, p. 13-66 52 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Mediated economic reality or aching spots of civic society? Finnish mainstream media publicity of welfare disparities in1988-1998

Salovaara-Moring, I. I., Aslama, M., Kivikuru, U., Parikka, T. & Valtonen, S., 2001, Down from the heavens, up from the ashes: the Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research. K. J. . K. U. . L. H. . S. J. (ed.). Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, p. 433-464 31 p. (VATT-julkaisuja; vol. 27, no. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2002

Kiintymyssuhdeteoria: Attachment theory

Translated title of the contribution: Teoria yksilön kiin(nit)tymisestä tärkeisiin toisiin ihmisiin, kiintymyssuhteen katkoksista ja merkityksestä kehitykselle: A theory of the impact of making and breaking attachment relationships to significant others Hautamäki, A., 2002, Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (eds.). 2 ed. Helsinki: WSOY, p. 13-66 53 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Språk, integration och identitet: Ingermanländare i finlandssvensk press

Korkman, C., 2002, Etnicitetsbilden i finlandssvenska medier. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 239-264 25 p. (SSKH meddelanden; no. 62).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Trauma, reconciliation and generativity: The stories told by the European Veterans

Coleman, P. G., Hautamäki, A. & Podolskij, A., 2002, Critical advances in reminiscence work: From theory to application. Webster, J. D. & Haight, B. K. (eds.). New York: Springer, p. 218-232 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2003

Mångkulturella organisationer och invandrarorganisationer i Finland

Saksela-Bergholm, S., 2003, Indvandrerorganisationer i Norden. Mikkelsen, F. (ed.). København: Nordiska ministerrådet, p. 275-281 7 p. (Nord; no. 2003: 11).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Menetyksen läsnäolo vuorovaikutuksessa: varhainen adoptio ja sen hoito

Kalland, M., 2003, Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Niemelä, P., Siltala, P. & Tamminen, T. (eds.). Helsinki: WSOY, p. 204-219 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Så föds Radio Mårran

Translated title of the contribution: A Student Radio Show Takes FormHaavisto, C., 2003, Mediefostran i finlandssvenska skolor . Helsinki: University of Helsinki, Swedish School of Social Science, p. 97-132 32 p. (SSKH Meddelanden; no. 63).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vauvan sairaus tai vamma varhaisessa vuorovaikutuksessa

Kalland, M., 2003, Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Niemelä, P., Siltala, P. & Tamminen, T. (eds.). Helsinki: WSOY, p. 191-203 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2004

How to be a good mother, when your child does not learn to reciprocate? A case study of a disoriented, both distancing and involving mother of a child with special needs.

Hautamäki, A. & Kontu, E. K., 2004, Clinical applications of the Adult Attachment Interview: A Dynamic-Maturational perspective on development, treatment and adaption in adulthood.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lasten suojeleminen visuaalisesti häiritsevältä mainonnalta

Näre, L. M. & Näre, S., 2004, Lapsuuden muuttuva maisema: Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Anttila, A. (ed.). Helsinki: Stakes, p. 40-46 6 p. (Raportteja; no. 284).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vauvan ja lapsen kehityksellisten tarpeiden huomioiminen lastensuojelussa

Kalland, M., 2004, Lastensuojelu tänään. Puonti, A-M., Saarnio, T. & Hujala, A. (eds.). Helsinki: Tammi, p. 119-139 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2005

Eurooppalainen vähemmistökielipolitiikka

Moring, T., 2005, Monikielinen Eurooppa. Helsinki: Gaudeamus, p. 74-97 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Europawahlkämpfe in Finnland: eine vergleichende Analyse

Moring, T., 2005, Wahl-Kampf um Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, p. 269-292 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Globalisoituvat työmarkkinat: asiantuntijamaahanmuuttajat Suomessa

Forsander, A. & Raunio, M., 2005, Kulttuurien välinen työ. Helsinki: Edita, p. 26-53 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Health professions and occupations

Riska, E., 2005, The Blackwell companion to medical sociology. Cockerham, W. C. (ed.). Oxford: Blackwell, p. 144-158 15 p. (Blackwell companions to sociology).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Integration into work through active labour-market policies in different welfare state regimes.

Malmberg-Heimonen, I., 2005, Young people in Europe: labour markets and citizenship . Bradley, H. & van Hoof, J. (eds.). Bristol: Policy Press, p. 223-238 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Joukkoviestintävälineet Suomen poliittisessa järjestelmässä

Moring, T., 2005, Suomen poliittinen järjestelmä. P. S. . . (ed.). Helsinki: Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos, 300 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lika som bär - eller en finlandssvensk syn på frågor om etnisk mångfald och arbete?

Blomberg, H., 2005, Erilaiset ja samanlaiset: Nuorisobarometri 2005. Wilska, T-A. (ed.). Helsinki: Yliopistopaino, p. 111-127 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maahanmuuttajayhdistysten ja viranomaisten välinen yhteistyö

Translated title of the contribution: (Cooperation between immigrant associations and local authorities)Saksela, S., 2005, Maahanmuuttajien elinolot pääkaupunkiseudulla. Joronen, T. (ed.). [Helsinki]: Helsingin kaupungin tietokeskus, p. 89-115 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional