Swedish School of Social Science

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publications 1973 2019

Filter
Chapter
2005

Naiset ja terveydenhuolto: sosiologisia näkökulmia

Riska, E., 2005, Tiede, tieto ja sukupuoli. T. L. H. J. K. R. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 132-149 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suomalaisnuorten sosiomoraaliset minäkuvat "hyveen jälkeisenä" aikana: alkaako sosiaalisen kameleontin aika?

Hautamäki, A. & Hautamäki, J., 2005, Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsykologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. T. A-M. P-B. . . A. . (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 167-196 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Svenskt och finskt väljarbeteende

Sundberg, J., Wilhelmsson, N. F. J. & Bengtsson, Å., 2005, Den finlandssvenska väljaren. Bengtsson, Å. & Grönlund, K. (eds.). Vasa: Åbo Akademi, p. 23-55

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Aboland region: Finland

Andersson, K., Eklund, E. & Lehtola, M., 2005, New rural-urban relationships in Europe. Valencia: University of Valencia, p. 82-86 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The changing terms of welfare service work: Finnish home care in transition

Wrede, S., 2005, Dilemmas of care in the Nordic welfare state. Aldershot, Hants, England: Ashgate, p. 62-79 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The citizen, media and social change in Namibia

Kivikuru, U., 2005, Media and glocal change. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, p. 325-333 9 p. (CLACSO books).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Helsinki region: Finland

Andersson, K., Eklund, E. & Lehtola, M., 2005, New rural-urban relationships in Europe. Valencia: University of Valencia, p. 57-61 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vaalikampanja

Borg, S. & Moring, T., 2005, Vaalit ja demokratia Suomessa. H. P. . . (ed.). Porvoo: WSOY, p. 47-72 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Aktivna uloga države, lokalnih vlasti i nevladinih organizacija u procesu primene Povelje

Moring, T., 2006, Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima. Beograd: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, p. 51-56 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Att "glömma" och att minnas: finskt och svenskt i finska och svenska historieböcker

Similä, M., 2006, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. . . N. H. V. (ed.). Helsingfors , [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, p. 189-211 23 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. nr 682:2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Between medialization and tradition: campaigning in Finland in a longitudinal perspective

Moring, T., 2006, Campaigning in Europe - campaigning for Europe. Berlin [u.a.]: Lit Verlag, p. 81-100 20 p. (Medien; vol. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Between public and private: project constellations and their possible effects

Godenhjelm, S., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (ed.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, p. 75-92 18 p. (SSKH Meddelanden; no. 69).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Concluding remarks: towards an increasing temporality - the driving forces

Andersson, K., Eklund, E., Godenhjelm, S. & Sjöblom, S., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (ed.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, p. 93-100 8 p. (SSKH Meddelanden; no. 69).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Den andra rikshalvan i nutid: nära blir fjärran

Helander, M., 2006, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. . . N. H. V. (ed.). Helsingfors, [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, p. 212-228 17 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. nr 682:2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Den sociala nyckelpigan: Svenska folkpartiets syn på välfärdspolitiken 1970-2000

Blomberg, H., 2006, Svenska folkpartiet genom 100 år. Helsingfors: Schildt, p. 278-302 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

De svenska och tvåspråkiga föreningarna: en kartläggande undersökning av den kvantitativa utvecklingen efter 1965

Kreander, M., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (ed.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, p. 52-88 37 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 684).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Epilog

Sandlund, T., 2006, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. . . N. H. V. (ed.). Helsingfors , [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, p. 471-488 18 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. nr 682:2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Finland

Andersson, K., Eklund, E. & Lehtola, M., 2006, Rural areas under urban pressure. Hague: LEI Wageningen, p. 47-78 32 p. (Report; vol. D21).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Förord

Wrede, S. & Oinas, E., 2006, Det sunda livets trånga ramar: essäer om det socialt konstruerade könet. Wrede, S. & Oinas, E. (eds.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 7-15 9 p. (SSKH Skrifter; no. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Going grassroots: excerpt from: Changing mediascapes? : a case study in nine Tanzanian villages

Kivikuru, U., 2006, Communication for social change anthology. South Orange, N.J: Communication for Social Change Consortium, cop., p. 407-418 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Historisk och teoretisk inramning

Kreander, M. & Sandlund, T., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (ed.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, p. 14-51 38 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 684).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Inledning

Translated title of the contribution: IntroductionLiebkind, K. & Sandlund, T., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (ed.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, p. 7-13 7 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 684).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Introduction: towards a projectified public sector : project profileration as a phenomenon

Sjöblom, S., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (ed.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, p. 9-31 23 p. (SSKH Meddelanden; no. 69).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Johdanto

Pekola-Sjöblom, M., Helander, V. & Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Suomen kuntaliitto, p. 30-41 12 p. (Acta).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kohti projektoitunutta julkishallintoa

Sjöblom, S., 2006, Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia. K. R. . P. S. . . (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 71-86 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kön, profession och makt: elitism vs. egalitarism i hälsovårdens arbetsfördelning

Wrede, S., 2006, Det sunda livets trånga ramar: essäer om det socialt konstruerade könet. Wrede, S. & Oinas, E. (eds.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 219-259 41 p. (SSKH Skrifter; no. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Kuntalaiset vaikuttajina

Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Suomen kuntaliitto, p. 243-273 31 p. (Acta).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kuntalaisuus ja kansalaisuus

Pekola-Sjöblom, M., Helander, V. & Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Suomen kuntaliitto, p. 42-89 48 p. (Acta).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Learning-to-learn assessment in Finland: versatile tools to monitor and improve effectiveness and equity of the educational system

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Arinen, P., Hautamäki, A., Niemivirta, M., Rantanen, P. & Scheinin, P., 2006, Research-based teacher education in Finland - reflections by Finnish teacher educators. [Turku]: Finnish Educational Research Association, p. 189-202 14 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lohduttava ja piinaava naistenlehti

Siivonen, J., 2006, Sukupuolishow. Helsinki: Gaudeamus, p. 226-243 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Media ja demokratia: ehdotuksia indikaattoreiksi

Moring, T. & Nieminen, H., 2006, Suomen demokratiaindikaattorit. S. B. . . (ed.). Helsinki: Oikeusministeriö, p. 173-203 31 p. (Oikeusministeriön julkaisu; vol. 1/2006).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Mentalisaatio, reflektiivinen kyky ja psykoanalyysi Peter Fonagyn ajattelussa

Kalland, M., 2006, Psykoanalyysin isät ja äidit: Teoreettisia näkökulmia. Mälkönen, K., Sammallahti, P., Saraneva, K. & Sitolahti, T. (eds.). Helsinki: Therapeia-säätiö, p. 377-395 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Monenkeskisen järjestelmän taustat

Björklund, M., 2006, Maailman kauppajärjestö WTO. Helsinki: Taloustieto, p. 33-52 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Multiculturalism in Germany: Rhetoric, Scatterd Experiments and Future Chances

Kraus, P. A. & Schönwälder, K., 2006, Multiculturalism and the welfare state: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies. Banting, K. & Kymlicka, W. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 202-221 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Perustamissopimus, organisaatio ja päätöksenteko

Björklund, M., 2006, Maailman kauppajärjestö WTO. Helsinki: Taloustieto, p. 53-64 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Political advertising on television in the Nordic and Baltic states

Moring, T., 2006, The SAGE handbook of political advertising. Thousand Oaks, Calif: Sage, p. 181-209 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Primena Povelje kao proces: izbor značajnih primera iz evropskih država sa različitom jezičkom tradicijom

Moring, T., 2006, Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima. Beograd: Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, p. 43-50 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Pursuing innovations through projects: the paradox of project management as a tool for regional development

Andersson, K., 2006, Project proliferation and governance: the case of Finland. Sjöblom, S. (ed.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, p. 59-74 16 p. (SSKH Meddelanden; no. 69).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Riitojenratkaisu

Björklund, M., 2006, Maailman kauppajärjestö WTO. Helsinki: Taloustieto, p. 489-527 39 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja käyttö

Kalland, M. & Suominen, S., 2006, Riittävät palvelut jokaiselle: Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Teperi, J., Vuorenkoski, L., Manderbacka, K., Ollila, E. & Keskimäki, I. (eds.). Helsinki: Stakes, p. 134-144 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Sammanfattning och diskussion

Translated title of the contribution: Summary and ConclusionsLiebkind, K. & Sandlund, T., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (ed.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, p. 312-331 20 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 684).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Studenternas val av svenska eller tvåspråkiga utbildningar på tredje stadiet

Lojander-Visapää, C., 2006, Räcker det med svenskan?: om finlandssvenskarnas anknytning till sina organisationer. K. L. O. T. S. . . (ed.). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, p. 269-311 43 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. 684).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Työvoiman maahanmuuton politiikka on sekä kansallinen että kansainvälinen kysymys. Kommenttipuheenvuoro

Forsander, A., 2006, Väestöpolitiikan tulevaisuuden haasteet: Väestöliiton väestöpoliittinen seminaari 12.9.2003: Esitelmät ja kommenttipuheenvuorot. Söderling, I. (ed.). Helsinki: Väestöliitto, p. 77-83 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Understanding the social organisation of maternity care systems: midwifery as a touchstone

Benoit, C., Wrede, S., Bourgeault, I., Sandall, J., de Vries, R. & van Teijlingen, E., 2006, The social organisation of healthcare work. Oxford: Blackwell, p. 733-737 5 p. (Sociology of health and illness monograph series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Yhteenveto ja johtopäätökset

Pekola-Sjöblom, M., Helander, V. & Sjöblom, S., 2006, Kuntalainen - kansalainen. Helsinki: Suomen kuntaliitto, p. 316-334 19 p. (Acta).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Adoptoitujen ja sijoitettujen lasten psykoterapiasta - "tarve muistaa, tarve unohtaa"

Kalland, M. & Sinkkonen, J., 2007, Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet . Schulman, M., Kalland, M., Leiman, A-M. & Siltala, P. (eds.). Helsinki: Therapeia-säätiö, p. 438-44 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Annie Furuhjelm: från herrgårdsfröken till kvinnosakskvinna

Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Feminister i farten. [Helsingfors]: Schildt, p. 36-60 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Annorlunda sverigefinnar och seg etnicitet

Helander, M., 2007, Ny migration och etnicitet i Norden. Åbo: Åbo Akademi, p. 58-84 27 p. (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi; vol. 554).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Att balansera, dominera och låta frågan leva: Centralstyrelsen bemöter Svenska kvinnoförbundets partidagsmotioner 1970-2005

Ramstedt, V., 2007, Feminister i farten. [Helsingfors]: Schildt, p. 163-193 31 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Crisis and internet networks

Kivikuru, U., 2007, New media worlds. South Melbourne, Vic. ; Oxford: Oxford University Press, p. 118-131 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review