Swedish School of Social Science

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publications 1973 2020

Filter
Chapter
2007

Den växande nya hästhushållningen: ekonomi och livsstilar

Eklund, E., 2007, Vaasan seudun hevosurheilu- ja monitoimikeskus. Vaasa: Vaasanseudun kehitys, p. 51-52 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Diskursiva konstruktioner av islam som den Andre i finlandssvensk dagspress

Creutz-Kämppi, K., 2007, Variera mera, inkludera flera: Åtta essäer om medier, mångfald och migration. Haavisto, C. & Kivikuru, U. (eds.). p. 51-82 32 p. (SSKH Meddelanden; no. 71).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Finland

Sagne, S., Saksela, S. & Wilhelmsson, N., 2007, European immigration. Aldershot: Ashgate, p. 99-111 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Från gymnasium till högskola

Lojander-Visapää, C., 2007, De svenska gymnasierna i Finland. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen, p. 49-80 32 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Functional completeness in minority language media

Moring, T., 2007, Minority language media. Clevedon ; Buffalo: Multilingual matters, p. 17-33 17 p. (Multilingual matters series; vol. 138).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Hästsportens betydelse för utövarna

Brandt, N., 2007, Vaasan seudun hevosurheilu- ja monitoimikeskus. Vaasa: Vaasanseudun kehitys, p. 53-54 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Health professions and occupations

Riska, E., 2007, The Blackwell encyclopedia of sociology. Ritzer, G. (ed.). Malden, MA: Blackwell, Vol. 5. p. 275-8 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Inledning

Haavisto, C., 2007, Variera mera, inkludera flera: Åtta essäer om medier, mångfald och migration. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 7-16 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Intercultural recognition and linguistic diversity in Europe

Kraus, P. A., 2007, The language question in Europe and diverse societies. E. B. D. C. A. C. L. . O. (ed.). Portland (Or.): Hart publishing, p. 61-80 20 p. (Onati international series in law and society).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Johdanto: ristipistoja tiedotusopin työkalupakkiin

Halonen, I. K., Ruoho, I., Savolainen, T. L. & Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Välittämisen tilassa: feminististä mediatutkimusta synnyttämässä. Halonen, I. K., Ruoho, I., Savolainen, T. & Zilliacus-Tikkanen, H. (eds.). Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, p. 7-14 8 p. (SoPhi; vol. 104).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Katalonien im demokratischen Spanien

Kraus, P. A., 2007, Eine kleine Geschichte Kataloniens. W. L. B. T. E. P. A. K. (ed.). Frankfurt am Main: Suhrkamp, p. 149-247 99 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kotoutuminen sukupuolittuneille työmarkkinoille? Maahanmuuttajien työmarkkina-asema yli vuosikymmen Suomeen muuton jälkeen

Forsander, A., 2007, Maahanmuuttajanaiset: kotoutuminen, perhe ja työ. Martikainen, T. & Tiilikainen, M. (eds.). Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, p. 312-334 23 p. (Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja; no. D 46/2007).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kvinnor och män i nyheterna: en undersökning av Rundradions svenska nyhetsredaktioner Aktuellt och TV-Nytt

Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Välittämisen tilassa. Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, p. 27-58 32 p. (SoPhi; vol. 104).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lapsen tunne-elämän kehitys

Kalland, M., 2007, Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet . Schulman, M., Kalland, M., Leiman, A-M. & Siltala, P. (eds.). Helsinki: Therapeia-säätiö, p. 60-79 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maahanmuuttajajärjestöt sillanrakentajina maahanmuuttajien ja valtaväestön välillä

Saksela, S., 2007, Osaamisen poluilla : maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikkaa. Helsinki: Suomen pakolaisapu, p. 23-28 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Mapping Media and Communication Research in the U.S.

Aslama, M., Siira, K. M., Rice, R. & Aula, P., 2007, Research Reports.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Med sikte på en inkluderande och likvärdig medierapportering: etnisk, kulturell och religiös mångfald i finlandssvensk dagstidningsjournalistik 1999-2005

Haavisto, C., 2007, Variera mera, inkludera flera: Åtta essäer om medier, mångfald och migration. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 83-119 37 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Möjligheter och hinder för en kvinnlig journalistik

Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Välittämisen tilassa. Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, p. 59-77 19 p. (SoPhi; vol. 104).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Niukkuuden aikakaudesta kanavapaljouteen: television ohjelmisto ja monipuolisuus 1960-2004

Aslama, M., Hellman, H., Lehtinen, P. & Sauri, T., 2007, Television viisi vuosikymmentä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 58-77 20 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1145).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Nordiska influenser och en pragmatisk infallsvinkel

Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Välittämisen tilassa. Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, p. 15-26 12 p. (SoPhi; vol. 104).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Perhe tämän päivän yhteiskunnassa

Kalland, M., 2007, Neuvolatyön käsikirja. Armanto, A. & Koistinen, P. (eds.). Helsinki: Tammi, p. 347-353 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Public service broadcasting and new technologies: marginalisation or re-monopolisation?

Aslama, M., 2007, Media between culture and commerce. Bristol: Intellect, p. 167-178 12 p. (Changing media - changing Europe series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suomalaisen television kaksikielisyys: ruotsinkielinen ohjelmisto Suomessa

Moring, T. & Wiik, J-E., 2007, Television viisi vuosikymmentä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 426-446 21 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1145).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Televisio kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden tuottajana

Österlund-Karinkanta, M. & Moring, T., 2007, Television viisi vuosikymmentä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 95-114 20 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1145).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The case of Finland

Saksela-Bergholm, S., Sagne, S. & Wilhelmsson, N., 2007, European Immigration: A Sourcebook. Triandafyllidou, A. & Gropas, R. (eds.). Aldershot: Ashgate, p. 99-112 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Todellisuustelevisio, tunteet ja tunnustuspuhe

Aslama, M. & Pantti, M., 2007, Tunnustus ja todistus: Näkökulmia kahteen elämän esittämisen tapaan. Kujansivu, H. & Saarenmaa, L. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 184-200 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tunnustuspuhe todellisuustelevisiossa

Aslama, M. & Pantti, M., 2007, Tunnustus ja todistus: näkökulmia kahteen elämän esittämisen tapaan. T. H. K. . L. S. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 184-200 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Välfärdspolitikens offentliga ansikte i Sverige och Finland: gemensamma förändringar och bestående nationella särdrag i pressdebatten 1985-2001

Kroll, C., 2007, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. Helsingfors ; Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, p. 285-321 37 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Valtakunnan toinen puolisko nykyisin: läheisestä tulee etäinen

Helander, M., 2007, Kahden puolen Pohjanlahtea. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 234-252 19 p. (Historiallinen arkisto; vol. 23:2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vem var redaktör för "Om konsten at rätt behaga"

Zilliacus-Tikkanen, H., 2007, Välittämisen tilassa. Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, p. 79-92 14 p. (SoPhi; vol. 104).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2008

A one-dimensional diversity: European integration and the challenge of language policy

Kraus, P. A., 2008, Respecting linguistic diversity in the European Union. E. B. X. A. (ed.). Amsterdam: John Benjamins, p. 85-104 20 p. (Studies in World Language Problems; vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Book review: Uuden työn paradoksit

Alho, R., 2008, Työväentutkimus vuosikirja 2008.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Care work and the competing rationalities of public policy

Wrede, S., Henriksson, L., Høst, H., Johansson, S. & Dybbroe, B., 2008, Care work in crisis. Lund: Studentlitteratur, p. 15-37 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Care work in the context of a transforming welfare state

Henriksson, L. & Wrede, S., 2008, Care work in crisis. Wrede, S., Henriksson, L., Høst, H., Johansson, S. & Dybbroe, B. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 121-130 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Claims, arguments and models

Hautamäki, J., Harjunen, E., Hautamäki, A., Karjalainen, T., Kupiainen, S., Laaksonen, S., Lavonen, J., Pehkonen, E., Rantanen, P. & Scheinin, P., 2008, PISA06 Finland: analyses, reflections and explanations. Helsinki: Ministry of Education, p. 197-208 12 p. (Publications of the Ministry of Education; vol. 2008:44).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Community media

Kivikuru, U., 2008, The international encyclopedia of communication Vol. 3 edited by Wolfgang Donsbach. Blackwell, p. 866-870 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Community viability and socio-economic change in the Barents euro-arctic region: reindeer herding as a condition for well-being and food security in northernmost Finland

Muller-Wille, L., Granberg, L., Helander, M., Heikkilä, L., Länsman, A-S., Tuisku, T. & Berrouard, D., 2008, Arctic food security. Duhaime, G. & Bernard, N. (eds.). Edmonton: CCI Press, p. 249-268 20 p. (Occasional publication series ; no. 58).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Conclusion

Hautamäki, J., Kupiainen, S. & Hautamäki, A., 2008, PISA06 Finland: analyses, reflections, explanations. Helsinki: Ministry of Education, p. 213-219 7 p. (Publications of the Ministry of Education; vol. 2008:44).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Dylematy obywatelstwa i tozsamosci: Mniejszosc romska w kontekscie nordyckim

Nordberg, C., 2008, "Status mniejszosciowy" i ambiwalencja tozsamosci w spoeczenstwach wielokulturowych: XIII Ogolnopolski Zjazd Socjologiczny. Tychy: Slaskie Wydawnictwa Naukowe Wyzszej Szkoy Zarzadzania i Nauk Spoecznych im. ks. Emila Szramka, p. 125-138 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Educating generalists: flexibility and identity in auxiliary nursing in Finland

Wrede, S., 2008, Rethinking professional governance. Kuhlmann, E. & Saks, M. (eds.). Bristol, UK: Policy, p. 127-140 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Eurooppalaisia eroja: julkisuuden muodostamisen monet ulottuvuudet nykypäivan Euroopassa

Husband, C. & Moring, T., 2008, Onko Eurooppa olemassa. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 139-168 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Europa und die Idee der Menschenrechte

Toivanen, R., 2008, Wege zu Menschenrechten: Geschichten und Gehalte eines umstrittenen Begriffs. Nordhausen Bautz, p. 331-345 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Hacia el camino comunitario: extracato de Changing mediascapes? : un estudio de caso en nueve aldeas tanzanas

Kivikuru, U., 2008, Antología de comunicación para el cambio social: compiladores: Alfonso Gumucio-Dagron y Thomas Tufte ; [traducción: Bertha Pancorvo]. London: Communication for Social Change Consortium, p. 616-628 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

How advertising for psychotropics constructs an enhanced gendered self

Riska, E. & Heikell, T., 2008, Advancing gender research from the nineteenth to the twenty-first centuries. Texler Segal, M. & Demos, V. (eds.). Bingley: Emerald Jai, p. 275-289 15 p. (Advances in gender research; no. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ikuisia uutisia pahan maailmasta ja vähän muualtakin

Kivikuru, U., 2008, Meihin pahentuvat monet. [Helsinki]: Yhtyneet kuvalehdet, p. 353-355 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Integrating a traditional minority into a Nordic society: elite discourse on the Finnish Roma

Nordberg, C., 2008, Sameness and diversity: ed. by Helena Blomberg...[et al.]. Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, p. 127-155 29 p. (SSKH Skrifter).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Integration through work in a Nordic multicultural context

Kroll, C., Similä, M., Salmenhaara, P. & Blomberg, H., 2008, Sameness and diversity: The Nordic welfare state model and the integration of immigrants on the labour market . Blomberg, H., Forsander, A., Kroll, C., Salmenhaara, P. & Similä, M. (eds.). Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, p. 11-35 25 p. (SSKH Skrifter; no. 21).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Intersections in Post-Soviet realities: (en)gendering commitment to the profession

Novelskaite, A. & Riska, E., 2008, Gender matters in the Baltics. Riga: LU Akademiskais apgads, p. 109-128 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Islam Suomen ruotsinkielisissä sanomalehdissä

Creutz-Kämppi, K., 2008, Islam Suomessa: Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa. Martikainen, T., Sakaranaho, T. & Juntunen, M. (eds.). Helsinki: Suomen Antropologinen Seura / Suomen Kirjallisuuden Seura, p. 244-265 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kiintymyssuhteen välittyminen kolmessa sukupolvessa: muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan?

Hautamäki, A., 2008, Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 13.-14.3.2008. T. K. L. A-M. K-H. . M. L. (ed.). Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, p. 9-23 15 p. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja; vol. 40).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review