Swedish School of Social Science

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publications 1973 2020

Filter
Chapter
2009

Restoring consensus after the blame game: the reception of Finnish tsunami crisis management coverage

Jääsaari, J., 2009, After the Tsunami: crisis communication in Finland and Sweden. U. K. . L. N. . . (ed.). Goteborg: NORDICOM, p. 57-81 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sámi Allaskuvla: strategiija sámegiela máŋggabealálašvuhtii alit oahpahusas eurohpalaš geahččanvugiin

Moring, T. & Markelin, L., 2009, Sámi oahpahus, sámi dutkan, sámi ásahus . T. M. B. . . A. . (ed.). Kautokeino: Sámi allaskuvla, p. 95-103 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Self-regulation of the mass media in the new media landscape: the Finnish debate

Jääsaari, J., 2009, Changing forms of legal and non-legal institutions and new challenges for the legislator: Jyrki Tala, Auri Pakarinen (eds). Helsinki: National Research Institute of Legal Policy, p. 87-106 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sosiaalityöntekijöiden työolot, -ympäristö ja työhyvinvointi sekä niihin vaikuttavat tekijät

Translated title of the contribution: Working conditions and work well-being in social workMeltti, T. & Kara, H., 2009, Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen. Yliruka, L., Koivisto, J. & Karvinen-Niinikoski, S. (eds.). Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, p. 22-39 18 p. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja; no. 2009:4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Sulkevat sanat, avoimet kuva

Translated title of the contribution: Closed words, open picturesHaavisto, C., Kivikuru, U. & Tuori, S., 2009, En ole rasisti, mutta...: maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikista. Keskinen, S., Rastas, A. & Tuori, S. (eds.). Tampere: Vastapaino, p. 87-96 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Suomi Euroopan rajoja tarkkailemassa: Kanarian saarten mediavälitteinen "siirtolaiskriisi" ja eurooppalaistunut julkaisuus

Horsti, K., 2009, Välimeren venesiirtolainen. Floman, M. & Hamara, J. (eds.). [Helsinki]: Suomen pakolaisapu, p. 7-14 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Sustainability of human rights and minority education

Toivanen, R., 2009, The United Nations decade for human rights education and the inclusion of national minorities. C. M. A. M. R. T. . . (ed.). Frankfurt am Main: Lang, p. 133-153 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The changing autonomy of the Nordic medical professions

Jespersen, P. K. & Wrede, S., 2009, Nordic health care systems. Magnussen, J., Vrangbæk, K. & Saltman, R. B. (eds.). Berkshire: Open University Press, p. 151-179 29 p. (European Observatory on Health Systems and Policies series).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The UN decade for human rights education 1995-2004 and its contribution to the furtherance of the rights of national minorities in Europe

Mahler, C., Mihr, A. & Toivanen, R., 2009, The United Nations decade for human rights education and the inclusion of national minorities. C. M. A. M. R. T. . . (ed.). Frankfurt am Main: Lang, p. 19-39 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Urban governance and citizen participation: an analysis from the perspectives of effectiveness and democracy

Kuokkanen, K., 2009, Urban governance in Europe. Eckardt, F. & Elander, I. (eds.). Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, p. 49-70 22 p. (Future urban research in Europe; vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vaalikampanja

Moring, T. & Mykkänen, J., 2009, Vaalit yleisödemokratiassa: eduskuntavaalitutkimus 2007. S. B. H. P. . . (ed.). [Tampere]: Tampereen yliopistopaino, p. 28-59 32 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

A Nordic model in child welfare?

Blomberg, H., Corander, C., Kroll, C., Meeuwisse, A., Scaramuzzino, R. & Swärd, H., 2010, Social Work and Child Welfare Politics Through Nordic Lenses. Forsberg, H. & Kröger, T. (eds.). Bristol: Policy Press, p. 29-45 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Assessment in Schools - Learning to Learn

Hautamäki, A., Hautamäki, J. & Kupiainen, S., 2010, International encyclopedia of education. Peterson, P., Baker, E. & McGaw, B. (eds.). 3ed. ed. ed. Oxford: Elsevier Scientific Publ. Co, Vol. Vol. 3. p. 268-272 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Attachment and parental sensitivity in a low-risk Finnish sample - The avoidant and unresponsive Finns?

Hautamäki, A., 2010, Piaget is dead, Vygotsky is still alive, or?: An Honorary Book for Professors Airi and Jarkko Hautamäki. Aunio, P., Jahnukainen, M., Kalland, M. & Silvonen, J. (eds.). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 149-182 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Balancing the Frame of Threat: Uninvited Migrants in the Finnish News

Horsti, K., 2010, Elisabeth Eide: det utålmodige mennesket. Skare Orgeret, K. & Simonsen, A. H. (eds.). Oslo: Unipub, p. 91-109 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Celebrating Multiculturalism: European Multicultural Media Initiatives as Anti-Racist Practices

Horsti, K., 2010, Anti-Racism & Multiculturalism: Studies in International Communication. Alleyne, M. D. (ed.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, p. 153-168 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Cultural ecology of cit(y)zenship: Changing the perspective on space and mobility

Moring, T. & Salovaara-Moring, I. I., 2010, Norden och världen = The Nordic countires and the world: perspektiv från forskningen om medier och kommunikation = perspectives from research on media and communication. Broddason, Þ., Kivikuru, U., Tufte, B., Weibull, L. & Østbye, H. (eds.). Göteborg: Göteborgs universitet, p. 169-177 9 p. (Göteborgs studier i journalistik och masskommunikation; no. 61).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Cultural Ecology of Citizenship: Changing the Perspective on Space and Mobility

Salovaara-Moring, I. I. & Moring, T., 2010, The Nordic countries and the World: Perspectives from Research and the World. L. W. E. A. (ed.). NORDICOM, p. 169-177 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus kulttuurijournalismissa

Translated title of the contribution: Ethnocultural diversity in arts journalismHaavisto, C., 2010, Kotouttaminen ja kulttuuripolitiikka: Tutkimus maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä. Saukkonen, P. (ed.). Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, p. 135-155 20 p. (CUPORE Julkaisuja; no. 19).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Etnistyvä eriarvoisuus ja keinot kohti tasa-arvoa

Wrede, S., Nordberg, C. & Forsander, A., 2010, Vieraita työssä: työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 274-283 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

European Attitudes towards the Poor

Kallio, J. & Niemelä, M., 2010, Lifestyle Patterns and Social Inequalties. Räsänen, P. & Sarpila, O. (eds.). Turku: Turun yliopisto, (Working papers in economic sociology; no. I).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Europeanization and the new politics of language

Kraus, P., 2010, Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista - Essays on Europe and culture. European Cultural Foundation Network Finland (ed.). Helsinki: Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto EKSO ry, p. 29-34 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Everett C. Hughesin ammattiensosiologia ja professionalismin tutkimuksen perinne

Translated title of the contribution: The Sociology of Work and Occupations of Everett C. Hughes and the research on professionalismWrede, S., 2010, Yhteiskunta ja terveys: Klassisia teoreettisia näkökulmia. Ashorn, U., Henriksson, L., Lehto, J. & Nieminen, P. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 45-60 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Henkilöstöasioista vastaavien arviot kuntien palvelutuotannon lähitulevaisuudesta

Kallio, J., 2010, Jaksaako jatkaa?: Artikkeleita kuntatyön muutoksesta ja työssä jatkamisen tukemisesta kunta-alalla. Forma, P., Kaartinen, R., Pekka, T. & Väänänen, J. (eds.). Helsinki: Kuntien eläkevakuutus, p. 153-162 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

How country matters: studying health policy in a comparative perspective

Wrede, S., 2010, The SAGE Handbook of Qualitative Methods in Health Research. Bourgeault, I., Dingwall, R. & de Vries, R. (eds.). London, Thousand Oaks, New Delhi and Singapore: Sage, p. 88-105 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

In Case of Diversity: Dilemmas of Sharing Good Practices Across Borders in European Broadcasting

Horsti, K., 2010, Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Eide, E. & Nikunen, K. (eds.). Farnham: Ashgate, p. 19-35 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction

Blomberg, H., 2010, Workfare and welfare state legitimacy. Blomberg, H. & Kildal, N. (eds.). Helsinki: University of Helsinki, Nordic Centre of Excellence NordWel, p. 5-15 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Juristutbildningen i förändring

Björklund, M. & Bärlund, J. C., 2010, Juristklubben Codex 70 år: Festskrift. Frände, D., Helenius, D. & Parviainen, K. (eds.). Helsingfors: Edita Publishing, p. 31-50 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kebabyrittäjät -välittäjävähemmistö?

Translated title of the contribution: Kebab entrepreneurs - a middleman minority?Wahlbeck, Ö., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). p. 32-44 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kielikerhot harjoittavat arkipuhetta

Translated title of the contribution: Tools for Integration Part 3: discussion groups for immigrants [my own transalation]Alho, R. J., 2010, Kotoutumisen tukena: Osa 3 :Toimintamalleja osastoille. Helsinki: SUOMEN PUNAINEN RISTI, p. 5-8 4 p. (Vapaaehtoisen opas).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Maahanmuuttajien kokemukset ja ammattiliittojen näkemykset työehtojen polkemisesta

Translated title of the contribution: Immigrants' Experiences of Social Dumping of Working Conditions in FinlandAlho, R., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 93-121 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Median tuottama kansalaisuus: tulkintaa raameista ja rakenteista

Translated title of the contribution: Mediated Citizenship: Translating Frames and Structures Jääsaari, J., Kivikuru, U., Aslama, M. & Juntunen, L., 2010, Valta Suomessa. Pietikäinen, P. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 210-228 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Omille juurille siirtolaisuustutkimuksen kautta

Maasilta, M., 2010, Sodan haavoittama lapsuus. Kuorsalo, A. & Saloranta, I. (eds.). Helsinki: Ajatus kirjat, p. 265-274 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Pestään toistemme pyykit: Palvelut työllistävät

Helander, M., 2010, Työllä kehitystä : Puheenvuoroja työstä tänään ja tulevaisuudessa. Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland, p. 10-11 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Silencing the Self across generations and gender in Finland

Hautamäki, A., 2010, Silencing the Self across cultures: Depression and gender in the social world. Jack, D. C. & Ali, A. (eds.). Oxford, New York etc.: Oxford University Press, p. 175-201 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Social work-fare? Social workers' views on the poor, the unemployed and workfare-related measures in Finland

Kroll, C. & Blomberg, H., 2010, Workfare and welfare state legitimacy. Blomberg, H. & Kildal, N. (eds.). Helsinki: University of Helsinki, Nordic Centre of Excellence NordWel, p. 96-124 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suomalainen työelämä, globalisaatio ja vieraat työssä

Wrede, S., 2010, Vieraita työssä : Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 7-31 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Teknonymy, name-avoidance, solidarity and individuation among the Bentian of Indonesian Borneo

Sillander, K., 2010, Personal names in Asia. Yangwen, Z. & Macdonald, C. J-H. (eds.). Singapore: NUS press, p. 101-127 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Toisesta työvoimaksi - maahanmuuttajat mediassa

Translated title of the contribution: From "the Other" to part of the labour force: immigrant coverage in the mediaHaavisto, C., Kivikuru, U. & Lassenius, M., Apr 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Palmenia, p. 229-253 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutut vieraat - Suomen romanit, työelämän marginaalissa?

Nordberg, C., 2010, Vieraita työssä: ´Työelämän etnistyvä eriarvoisuus´. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 254-273 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Työkäytännöt ja institutionaalinen rasismi - lähihoitajien työ

Lauren, J. S. I. & Wrede, S., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 172-192 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Virtuaalinen auttamisympäristö voimaannuttavan vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen tarjoajana

Granholm, C., Feb 2010, Sosiaalityö, tieto ja teknologia. Pohjola, A., Kääriäinen, A. & Kuusisto-Niemi, S. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 157-181 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2011

Äldreomsorg i omvandling: Transnationell migration och nya former av sociokulturell underordning

Translated title of the contribution: Elderly care in transition: Transnational migration and new forms of socio-cultural subordinationNordberg, C., 2011, Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle. : Festskrift till Gunborg Jakobsson. Nygård, M. & Finnäs, F. (eds.). Åbo Akademi University Press

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

A Tale of Two Cities: Iraqis’ Accounts of Home and Belonging in the City of Helsinki and in the City of Rome

La Vecchia-Mikkola, V., 2011, The Ethnically Diverse City. Eade, J. & Eckardt, F. (eds.). Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, Vol. 4. p. 337-363 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

File

At-risk mothers of infants and toddlers

Suchman, N., Pajulo, M., Kalland, M., De Coste, C. & Mayes, L. C., 2011, Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. Bateman, A. W. & Fonagy, P. (eds.). Arlington: American psychiatric publishing, p. 309-346 38 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ay-aktiivien arvioita ja sosialidemokraattien linjauksia työperäisestä maahanmuutosta

Helander, M., 2011, Totta toinen puoli?: Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (ed.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 44-48 5 p. (SSKH Skrifter; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Barns språkutveckling i en mångkulturell skola

Translated title of the contribution: Children's language development in a multicultural schoolHolm, G. & Londen, M., 2011, Språket i fokus. Harju-Luukkainen, H. (ed.). Helsingfors: Folkhälsan, p. 6-10 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Broadcasting for minorities in big and small countries

Moring, T. & Godenhjelm, S., 2011, Small Among Giants : Television Broadcasting in Smaller Countries. Lowe, G. F. & Nissen, C. S. (eds.). Göteborg: NORDICOM, 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Campaign Professionalization and Political Structures: A Comparative Study of Election Campaigning in Finland and Sweden in the 2009 European Parliamentary Elections

Moring, T., Mykkänen, J., Nord, L. & Grusell, M., 2011, Political Communication in European Parliamentary Elections. Maier, M., Strömbäck, J. & Lee Kaid, L. (eds.). Farnham: Ashgate, p. 45-60 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Caring Beyond Borders: Comparing the Relationship between Nursing Work and Migration Patterns in Canada and Finland

Bourgeault, I. L. & Wrede, S., 1 Feb 2011, Valuing Care Work: Comparative Perspectives. Benoit, C. & Hallgrimsdottir, H. (eds.). Toronto: University of Toronto Press, p. 65-86 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review