Swedish School of Social Science

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publications 1973 2019

Filter
Chapter
2011

Elinvoimainen kunta kaksikielisyyden näkökulmasta

Sjöblom, S., 2011, Kunnallisen itsehallinnon peruskivet . Haveri, A., Stenvall, J. & Majoinen, K. (eds.). Helsinki : Suomen kuntaliitto, p. 187-197 11 p. (Acta; no. 224).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Evaluando el aprender a aprender: Herramientas polivalentes para medir y mejorar la eficacia y la equidad del sistema educativo

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Arinen, P., Hautamäki, A., Niemivirta, M. J., Rantanen, P. & Scheinin, P., May 2011, Aprender de Finlandia: La apuesta por un profesorado investigador. Jakku-Sihvonen, R. & NIemi, H. (eds.). Madrid: Ministerio de Educacion, Secretariat General Tecnica, Institutio de Formacion del Profesorado, Investigation e Innovacion Educativa, Editorial Kaleida Forma, p. 235-251 17 p. (Ministerio de Educacion, Secretaria General Tecnica).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Finland: The Limits of the Unitary decentralised Model

Sjöblom, S., 2011, The Oxford handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Laughlin, J., Hendriks, F. & Lidström, A. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 241-260 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Informed critical citizens: This is why Scandinavians support public media

Horsti, K., 2011, Public Media and Political Independence: Lessons for the Future of Journalism from Around the World. Benson, R. & Powers, M. (eds.). Washington DC: FreePress, p. 28-30 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

In Search of Equity and Dignity in Maternity Care: Canada in Comparative Perspective

Benoit, C., Wrede, S. & Einarsdóttir, Þ., 2011, Valuing Care Work: Comparative Perspectives. Benoit, C. & Hallgrimsdottir, H. (eds.). Toronto: University of Toronto Press, p. 45-64 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Invandring, integration och mångkultur på bild

Translated title of the contribution: Immigration, integration and diversity in photo journalismHaavisto, C., 2011, Medier, makt och mammon: Fallstudier om medielandskapet. Kivikuru, U. (ed.). Helsinki: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 125-146 (Meddelanden; no. 75).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Johdanto: Työperäisen maahanmuuton lupaukset ja uhkakuvat

Helander, M., 2011, Totta toinen puoli?: Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (ed.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 6 p. (SSKH Skrifter; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Journalistic Norms, Organizational Identity and Crisis Decision-Making in PSB News Organizations

Jääsaari, J. & Olsson, E-K., 2011, Communicating Risks : Towards the Threat Society?. Nohrstedt, S-A. (ed.). Gothenburg: NORDICOM, p. 73-96 23 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kinship and the Dialectics of Autonomy and Solidarity among the Bentian Borneo

Sillander, K., 30 Jul 2011, Anarchic Solidarity: Autonomy, Egalitarianism and Fellowship in Southeast Asia. Gibson, T. & Sillander, K. (eds.). New Haven: Yale University Press, p. 141-169 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kommunitarismus

Kraus, P. A., 2011, Politische Theorie und Politische Philosophie: Ein Handbuch. Hartmann, M. & Offe, C. (eds.). München: Beck, p. 30-33 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Komplexe Vielfalt und Identitätspolitik in Europa

Kraus, P. A., 2011, Zwischenräume der Migration: Über die Entgrenzung von Kulturen und Identitäten. Marinelli-König, G. & Preisinger, A. (eds.). Bielefeld: Transcript Verlag, p. 19-36 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kuoleman kohtaaminen: kenen, millainen, milloin?

Molander, G., Kykmä, J., Lillrank, J. & Palanne, R., 2011, Kaikki irti arjesta. Andersson, L. C., Hetemäki, I., Mustinen, R. & Sihvola, A. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 86-88 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kuoleman kohtaaminen - kenen, millainen, milloin?

Lillrank, A., Molander, G., Kylmä, J. & Palanne, R., 2011, Kaikki irti arjesta. Andersson, L. C., Hetemäki, I., Mustonen, R. & Sihvola, A. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 86-88 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lättmanipulerade massor eller resonerande individer? Allmänna och alternativa åsikter om mediernas inflytande

Translated title of the contribution: Manipulated masses or reasoning individuals? : Conventional and alternative views of media influence.Jääsaari, J., 2011, Medier, makt och mammon: Fallstudier om medielandskapet. . Kivikuru, U. (ed.). Helsinki: University of Helsinki, Swedish School of Social Science, p. 202-227 25 p. (SSKH Meddelanden ; no. 75).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lisääkö maahanmuutto harmaata taloutta?

Helander, M., 2011, Totta toinen puoli?: Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (ed.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 153-171 19 p. (SSKH Skrifter; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maahanmuuttajayhdistysten työllisyyttä tukeva toiminta

Saksela-Bergholm, S., 2011, Totta toinen puoli?: Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (ed.). Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 7-172 11 p. (SSKH Skrifter; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Monimuotoistuva työväenluokka ja kilpailu matalapalkka-aloilla

Translated title of the contribution: The Diversifying Working Class and the Competition for Low-Wage JobsCreutz-Kämppi, K., Helander, M. & Pyrhönen, N. J., 14 Jun 2011, Totta toinen puoli?: Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (ed.). Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan, 14 p. (SSKH Skrifter; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Nation (Nationalismus)

Kraus, P. A., 2011, Politische Theorie und Politische Philosophie: Ein Handbuch. Hartmann, M. & Offe, C. (eds.). München: Beck, p. 266-270 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Nationens hjältar på ekonomins arena

Linden, C-G., 2011, Media, makt och mammon: Fallstudier om medielandskapet. Kivikuru, U. (ed.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan. Forskningsinstitutet, Vol. SSKH Meddelanden 75. p. 147-177 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Nyhetisering: en allätande genre

Translated title of the contribution: Newsification: a genre that eats anythingKivikuru, U., Sep 2011, Medier, makt och mammon: Fallstudier om medielandskapet. Kivikuru, U. (ed.). Helsinki: University of Helsinki, Swedish School of Social Science, p. 55-82 30 p. (SSKH Meddelanden; no. 75).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Päivähoito kiintymyssuhdeteorian valossa

Kalland, M., 2011, Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (eds.). Helsinki: WSOYpro, p. 147-171 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Personintroduktion i rutinjournalistik

Translated title of the contribution: Person introduction in routine journalismSiivonen, J., 2011, Medier, makt och mammon: Fallstudier om medielandskapet. Kivikuru, U. (ed.). Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 83-103 21 p. (SSKH Meddelanden ; no. 75).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Socialtjänstens vita fläck - och svarta hål? Om socialarbetares uppfattningar och attityder till olika porganiserings- och implementeringsprinciper i Finland och Sverige

Blomberg-Kroll, H. & Kroll, C., 2011, Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle. Åbo: Åbo Akademis förlag, 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Sprache

Kraus, P. A., 2011, Politische Theorie und Politische Philosophie: Ein Handbuch. Hartmann, M. & Offe, C. (eds.). München: Beck, p. 311-312 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Språket i staten - Staten i språket: En dialog mellan discipliner

Translated title of the contribution: Language in the Nation state - The Nation state in language: A dialogue between disciplinesGodenhjelm, S. & Östman, J-O., 2011, Svenskan i Finland: 15 och 16 oktober 2009 vid Joensuu universitet. Niemi, S. & Söderholm, P. (eds.). Joensuu: University of Eastern Finland, Vol. 12. p. 53-61 9 p. (Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology; vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Språkgrupperna och det utsatta lokalsamhället

Sjöblom, S., 2011, En bondepraktika för det senmoderna: Texter tillägnade Erland Eklund. Andersson, K. & Brandt, N. (eds.). Åbo: Åbo Akademis förlag, p. 95-107 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Språkkonsekvensbedömningar

Sjöblom, S., 2011, Handlingsprogram för ett Finland med två levande nationalspråk: Bilagor till slutrapporten . Helsingfors: Svenska Finlands folkting , p. 11-13 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Sukupuoli

Riska, E., 2011, Sosiaaliepidemiologia: väestön terveyserot ja niihin vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Laaksonen, M. & Silventoinen, K. (eds.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 60-72 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Svenska och finska, en asymmetrisk relation

Similä, M., 2011, Svenskfinska relationer : språk, identitet och nationalitet efter 1809. Sjöberg, M. & Svensson, B. (eds.). Stockholm: Nordiska museets förlag, p. 95-106 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Svenskar i Finland: ett perspektiv från migrationsforskningen

Translated title of the contribution: Swedes in Finland: a migration research perspectiveWahlbeck, Ö., 2011, Enkel biljett?: Från Sverige till Finland med kärlek, vemod och längtan. Almer, J. & Larsdotter, Y. (eds.). Helsingfors: Söderström, p. 11-23 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Syrjäseudun pelastajia vai Hemohess-kauppaajia? Venäläistaustaiset lääkärit mediassa ja verkon keskustelupalstoilla

Translated title of the contribution: Here to save the countryside or to deal drugs?: Physicians of Russian origin in the mainstream media and on the webHaavisto, C., 2011, Näin naapurista: Median ja kansalaisten Venäjä-kuvat. Lounasmeri, L. (ed.). Tampere: Vastapaino, p. 208-230 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Temporära organisationsformer i lokal och regional utveckling

Sjöblom, S., 2011, Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt . Ivarsson, A. (ed.). Göteborg: Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, p. 253-257 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Informal Economy of Paid Domestic Work: The Case of Ukrainian and Polish Migrants in Naples

Näre, L. M., Aug 2011, Foggy Social Structures: Irregular Migration and Informal Economy in Western Europe. Bommes, M. & Sciortino, G. (eds.). Amsterdam University Press, p. 67-87.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The language issue and political legitimation in the European Union: Neither unity nor diversity?

Kraus, P. A., 2011, Linguistic Diversity and European Democracy. Kjaer, A. L. & Adamo, S. (eds.). Farnham: Ashgate, p. 17-33 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ukrainian migration to Italy: Lone female breadwinners as ‘skilled’ workers in ‘low’-skilled occupations

Näre, L. M., 2011, Imigração ucraniana : a emergência de uma ou várias comunidades? . Baganha, M. I. B., Marques, J. C. & Góis, P. (eds.). 1 ed. Lissabon: Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. ACIDI, p. 231-243 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ulkomaisten tilapäistyöntekijöiden työehdot ja sosiaaliturva tutkimuksen kohteena

Helander, M., Alho, R. & Saksela-Bergholm, S., 2011, Totta toinen puoli?: Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (ed.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 128-152 25 p. (SSKH Skrifter; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Uusi suomalainen työväenluokka

Creutz-Kämppi, K., Helander, M. & Pyrhönen, N. J., Apr 2011, Ilman Lenin-setää, huom. : kulttuurivasemmiston vastaisku . Jan, L. & Tuomaala, V. (eds.). Helsinki: Like, 10 p. (Into-pamfletti; no. 36).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Varhaislapsuuden tunnesuhteet ja sijoitettu lapsi

Kalland, M., 2011, Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (eds.). Helsinki: WSOYpro, p. 207-216 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Virolaiset pääkaupunkiseudun työmarkkinoilla [in English: Estonians in the Finnish Capital Region]

Translated title of the contribution: Estonians in the labour markets of the capital region of FinlandAlho, R., 2011, Totta toinen puoli? : Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (ed.). Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan, p. 119-122 4 p. (SSKH skrifter; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2012

Aktivoivaa tietoa? Vaalikoneet suomalaisessa julkisuudessa

Mykkänen, J. & Moring, T., 2012, Julkisuus ja demokratia. Karppinen, K. & Matikainen, J. (eds.). Tammerfors: Vastapaino, p. 161-180 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ancestors as Sources of Authority and Potency among the Bentian of East Kalimantan

Sillander, K., 16 Jan 2012, Ancestors in Borneo Societies: Death, Transformation, and Social Immortality. Sillander, K. & Couderc, P. (eds.). Copenhagen: NIAS press, p. 62-113 51 p. (NIAS studies in Asian topics ; no. 50).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Article 11: Media

Moring, T. & Dunbar, R., 2012, Shaping Language Rights: Commentary on the European Charter for Regional or Minority Languages in the light of the Committee of Experts’ evaluation. Nogueira López, A., Ruiz Vieytez, E. J. & Urrutia Libarona, I. (eds.). Strasbourg: Council of Europe, Vol. No 9. p. 373-424 52 p. ( Regional or Minority Languages; no. No 9).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Attitudes Among High-Risk Groups

Blomberg-Kroll, H., Kallio, J., Kangas, O., Kroll, C. & Niemelä, M., 2012, Contested Welfare States: Welfare Attitudes in Europe and Beyond. Svallfors, S. (ed.). Stanford: Standford University Press, p. 58-80 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Challenging the Innovation Paradigm: Conclusions, Practical Implications, and Future Research

Sveiby, K-E., Gripenberg, P. & Segercrantz, B., 2012, Challenging the Innovation Paradigm. Sveiby, K-E., Gripenberg, P. & Segercrantz, B. (eds.). Routledge, p. 247-254 8 p. (Routledge Studies in Technology, Work and Organizations).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Conclusion: Progressing from Governance Challenges to Approaching 'Must Hit' Spatial Policy Targets

Sjöblom, S., Andersson, K., Marsden, T. & Skerratt, S., 2012, Sustainability and Short-term Policies: Improving Governance in Spatial Policy Interventions. Sjöblom, S., Andersson, K., Marsden, T. & Skerratt, S. (eds.). 1 ed. Farnham: Ashgate, Vol. 1. p. 301-319 19 p. (Ashgate Studies in Environmental Policy and Planning).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Empowerment, Survival and Everyday Life Struggles: Ukrainian and Polish Care Workers in Naples

Näre, L. M., Nov 2012, “Builders” of a New Europe. Women Migrants from the Eastern Trans-regions. Kikimora Publications

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Finland

Martikainen, T., 2012, Yearbook of Muslims in Europe: Volume 4. Nielsen, J., Akgönül, S., Alibašić, A. & Račius, E. (eds.). Leiden: Brill , p. 201-210 9 p. (Yearbook of Muslims in Europe; vol. 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Humanitarian discourse legitimating migration control: FRONTEX public communication

Horsti, K., 2012, Migrations: Interdisciplinary Perspectives. Wodak, R., Schroeder, R. & Messer, M. (eds.). Wien: Springer-Verlag, p. 297-308 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction

Sillander, K. & Couderc, P., 16 Jan 2012, Ancestors in Borneo Societies: Death, Transformation, and Social Immortality. Sillander, K. & Couderc, P. (eds.). Copenhagen: NIAS press, p. 1-61 60 p. (NIAS studies in Asian topics; no. 50).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction: Exploring Short-termism and Sustainability: Temporal Mechanisms in Spatial Policies

Sjöblom, S., Terry, M., Andersson, K. & Skerratt, S., 2012, Sustainability and Short-term Policies: Improving Governance in Spatial Policy Interventions. Sjöblom, S., Andersson, K., Marsden, T. & Skerratt, S. (eds.). 1 ed. Farnham: Ashgate, Vol. 1. p. 1-16 16 p. (Ashgate Studies in Environmental Policy And Practice).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review