Swedish School of Social Science

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publications 1973 2019

Filter
Chapter
2011

Ukrainian migration to Italy: Lone female breadwinners as ‘skilled’ workers in ‘low’-skilled occupations

Näre, L. M., 2011, Imigração ucraniana : a emergência de uma ou várias comunidades? . Baganha, M. I. B., Marques, J. C. & Góis, P. (eds.). 1 ed. Lissabon: Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. ACIDI, p. 231-243 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ulkomaisten tilapäistyöntekijöiden työehdot ja sosiaaliturva tutkimuksen kohteena

Helander, M., Alho, R. & Saksela-Bergholm, S., 2011, Totta toinen puoli?: Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (ed.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 128-152 25 p. (SSKH Skrifter; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Uusi suomalainen työväenluokka

Creutz-Kämppi, K., Helander, M. & Pyrhönen, N. J., Apr 2011, Ilman Lenin-setää, huom. : kulttuurivasemmiston vastaisku . Jan, L. & Tuomaala, V. (eds.). Helsinki: Like, 10 p. (Into-pamfletti; no. 36).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Varhaislapsuuden tunnesuhteet ja sijoitettu lapsi

Kalland, M., 2011, Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (eds.). Helsinki: WSOYpro, p. 207-216 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Virolaiset pääkaupunkiseudun työmarkkinoilla [in English: Estonians in the Finnish Capital Region]

Alho, R., 2011, Totta toinen puoli? : Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (ed.). Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan, p. 119-122 4 p. (SSKH skrifter; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

A Nordic model in child welfare?

Blomberg, H., Corander, C., Kroll, C., Meeuwisse, A., Scaramuzzino, R. & Swärd, H., 2010, Social Work and Child Welfare Politics Through Nordic Lenses. Forsberg, H. & Kröger, T. (eds.). Bristol: Policy Press, p. 29-45 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Assessment in Schools - Learning to Learn

Hautamäki, A., Hautamäki, J. & Kupiainen, S., 2010, International encyclopedia of education. Peterson, P., Baker, E. & McGaw, B. (eds.). 3ed. ed. ed. Oxford: Elsevier Scientific Publ. Co, Vol. Vol. 3. p. 268-272 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Attachment and parental sensitivity in a low-risk Finnish sample - The avoidant and unresponsive Finns?

Hautamäki, A., 2010, Piaget is dead, Vygotsky is still alive, or?: An Honorary Book for Professors Airi and Jarkko Hautamäki. Aunio, P., Jahnukainen, M., Kalland, M. & Silvonen, J. (eds.). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 149-182 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Balancing the Frame of Threat: Uninvited Migrants in the Finnish News

Horsti, K., 2010, Elisabeth Eide: det utålmodige mennesket. Skare Orgeret, K. & Simonsen, A. H. (eds.). Oslo: Unipub, p. 91-109 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Celebrating Multiculturalism: European Multicultural Media Initiatives as Anti-Racist Practices

Horsti, K., 2010, Anti-Racism & Multiculturalism: Studies in International Communication. Alleyne, M. D. (ed.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, p. 153-168 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Cultural ecology of cit(y)zenship: Changing the perspective on space and mobility

Moring, T. & Salovaara-Moring, I. I., 2010, Norden och världen = The Nordic countires and the world: perspektiv från forskningen om medier och kommunikation = perspectives from research on media and communication. Broddason, Þ., Kivikuru, U., Tufte, B., Weibull, L. & Østbye, H. (eds.). Göteborg: Göteborgs universitet, p. 169-177 9 p. (Göteborgs studier i journalistik och masskommunikation; no. 61).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Cultural Ecology of Citizenship: Changing the Perspective on Space and Mobility

Salovaara-Moring, I. I. & Moring, T., 2010, The Nordic countries and the World: Perspectives from Research and the World. L. W. E. A. (ed.). NORDICOM, p. 169-177 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus kulttuurijournalismissa

Haavisto, C., 2010, Kotouttaminen ja kulttuuripolitiikka: Tutkimus maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä. Saukkonen, P. (ed.). Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, p. 135-155 20 p. (CUPORE Julkaisuja; no. 19).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Etnistyvä eriarvoisuus ja keinot kohti tasa-arvoa

Wrede, S., Nordberg, C. & Forsander, A., 2010, Vieraita työssä: työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 274-283 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

European Attitudes towards the Poor

Kallio, J. & Niemelä, M., 2010, Lifestyle Patterns and Social Inequalties. Räsänen, P. & Sarpila, O. (eds.). Turku: Turun yliopisto, (Working papers in economic sociology; no. I).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Europeanization and the new politics of language

Kraus, P., 2010, Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista - Essays on Europe and culture. European Cultural Foundation Network Finland (ed.). Helsinki: Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto EKSO ry, p. 29-34 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Everett C. Hughesin ammattiensosiologia ja professionalismin tutkimuksen perinne

Wrede, S., 2010, Yhteiskunta ja terveys: Klassisia teoreettisia näkökulmia. Ashorn, U., Henriksson, L., Lehto, J. & Nieminen, P. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 45-60 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Henkilöstöasioista vastaavien arviot kuntien palvelutuotannon lähitulevaisuudesta

Kallio, J., 2010, Jaksaako jatkaa?: Artikkeleita kuntatyön muutoksesta ja työssä jatkamisen tukemisesta kunta-alalla. Forma, P., Kaartinen, R., Pekka, T. & Väänänen, J. (eds.). Helsinki: Kuntien eläkevakuutus, p. 153-162 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

How country matters: studying health policy in a comparative perspective

Wrede, S., 2010, The SAGE Handbook of Qualitative Methods in Health Research. Bourgeault, I., Dingwall, R. & de Vries, R. (eds.). London, Thousand Oaks, New Delhi and Singapore: Sage, p. 88-105 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

In Case of Diversity: Dilemmas of Sharing Good Practices Across Borders in European Broadcasting

Horsti, K., 2010, Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Eide, E. & Nikunen, K. (eds.). Farnham: Ashgate, p. 19-35 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction

Blomberg, H., 2010, Workfare and welfare state legitimacy. Blomberg, H. & Kildal, N. (eds.). Helsinki: University of Helsinki, Nordic Centre of Excellence NordWel, p. 5-15 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Juristutbildningen i förändring

Björklund, M. & Bärlund, J. C., 2010, Juristklubben Codex 70 år: Festskrift. Frände, D., Helenius, D. & Parviainen, K. (eds.). Helsingfors: Edita Publishing, p. 31-50 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kebabyrittäjät -välittäjävähemmistö?

Wahlbeck, Ö., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). p. 32-44 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kielikerhot harjoittavat arkipuhetta

Alho, R. J., 2010, Kotoutumisen tukena: Osa 3 :Toimintamalleja osastoille. Helsinki: SUOMEN PUNAINEN RISTI, p. 5-8 4 p. (Vapaaehtoisen opas).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Maahanmuuttajien kokemukset ja ammattiliittojen näkemykset työehtojen polkemisesta

Alho, R., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 93-121 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Median tuottama kansalaisuus: tulkintaa raameista ja rakenteista

Jääsaari, J., Kivikuru, U., Aslama, M. & Juntunen, L., 2010, Valta Suomessa. Pietikäinen, P. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 210-228 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Omille juurille siirtolaisuustutkimuksen kautta

Maasilta, M., 2010, Sodan haavoittama lapsuus. Kuorsalo, A. & Saloranta, I. (eds.). Helsinki: Ajatus kirjat, p. 265-274 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Pestään toistemme pyykit: Palvelut työllistävät

Helander, M., 2010, Työllä kehitystä : Puheenvuoroja työstä tänään ja tulevaisuudessa. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, p. 10-11 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Silencing the Self across generations and gender in Finland

Hautamäki, A., 2010, Silencing the Self across cultures: Depression and gender in the social world. Jack, D. C. & Ali, A. (eds.). Oxford, New York etc.: Oxford University Press, p. 175-201 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Social work-fare? Social workers' views on the poor, the unemployed and workfare-related measures in Finland

Kroll, C. & Blomberg, H., 2010, Workfare and welfare state legitimacy. Blomberg, H. & Kildal, N. (eds.). Helsinki: University of Helsinki, Nordic Centre of Excellence NordWel, p. 96-124 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suomalainen työelämä, globalisaatio ja vieraat työssä

Wrede, S., 2010, Vieraita työssä : Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 7-31 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Teknonymy, name-avoidance, solidarity and individuation among the Bentian of Indonesian Borneo

Sillander, K., 2010, Personal names in Asia. Yangwen, Z. & Macdonald, C. J-H. (eds.). Singapore: NUS press, p. 101-127 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Toisesta työvoimaksi - maahanmuuttajat mediassa

Haavisto, C., Kivikuru, U. & Lassenius, M., Apr 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Palmenia, p. 229-253 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutut vieraat - Suomen romanit, työelämän marginaalissa?

Nordberg, C., 2010, Vieraita työssä: ´Työelämän etnistyvä eriarvoisuus´. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 254-273 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Työkäytännöt ja institutionaalinen rasismi - lähihoitajien työ

Lauren, J. S. I. & Wrede, S., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 172-192 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Virtuaalinen auttamisympäristö voimaannuttavan vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen tarjoajana

Granholm, C., Feb 2010, Sosiaalityö, tieto ja teknologia. Pohjola, A., Kääriäinen, A. & Kuusisto-Niemi, S. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 157-181 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2009

A diverse and inclusive communicative space in the making? the case of Finland

Haavisto, C., 2009, Manufacturing Europe: spaces of democracy, diversity and communication. I. S-M. . . (ed.). Göteborg: NORDICOM, p. 229-252 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Book review: Globalisaatio ja kansallinen me

Alho, R., 2009, Työväentutkimus vuosikirja 2009.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Die Europapolitik in den Mitgliedstatten der Europäischen Union: Finnland

Ranna, P. I., 2009, Jahrbuch der Europäischen Integration 2008. Nomos

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Globalisation and its male contenders? The question of conservative masculinities within the radical right populist discourses across the EU

Norocel, C., 2009, Globalisation : challenges to research and governance. Kultalahti ... [et al.], J. (ed.). Helsinki: East-West Books, p. 237-250 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Henrik Schybergson: En banbrytare inom undervisningen

Helander, M., 2009, Hundra år av utbildning och forskning: Svenska handelshögskolan 1909-2009. Fellman, S. & Forsén, A. (eds.). Helsingfors: Hanken School of Economics, p. 238-239 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Nyelvi környezet és médiahasználat

Vincze, L., 2009, Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség . Horváth, I. & Tódor, E. M. (eds.). Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, p. 145─153 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Sosiaalityöntekijöiden työolot, -ympäristö ja työhyvinvointi sekä niihin vaikuttavat tekijät

Meltti, T. & Kara, H., 2009, Sosiaalialan työolojen hyvä kehittäminen. Yliruka, L., Koivisto, J. & Karvinen-Niinikoski, S. (eds.). Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, p. 22-39 18 p. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja; no. 2009:4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Sulkevat sanat, avoimet kuva

Haavisto, C., Kivikuru, U. & Tuori, S., 2009, En ole rasisti, mutta...: maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikista. Keskinen, S., Rastas, A. & Tuori, S. (eds.). Tampere: Vastapaino, p. 87-96 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Urban governance and citizen participation: an analysis from the perspectives of effectiveness and democracy

Kuokkanen, K., 2009, Urban governance in Europe. Eckardt, F. & Elander, I. (eds.). Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, p. 49-70 22 p. (Future urban research in Europe; vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2008

Book review: Uuden työn paradoksit

Alho, R., 2008, Työväentutkimus vuosikirja 2008.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Community viability and socio-economic change in the Barents euro-arctic region: reindeer herding as a condition for well-being and food security in northernmost Finland

Muller-Wille, L., Granberg, L., Helander, M., Heikkilä, L., Länsman, A-S., Tuisku, T. & Berrouard, D., 2008, Arctic food security. Duhaime, G. & Bernard, N. (eds.). Edmonton: CCI Press, p. 249-268 20 p. (Occasional publication series ; no. 58).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Dylematy obywatelstwa i tozsamosci: Mniejszosc romska w kontekscie nordyckim

Nordberg, C., 2008, "Status mniejszosciowy" i ambiwalencja tozsamosci w spoeczenstwach wielokulturowych: XIII Ogolnopolski Zjazd Socjologiczny. Tychy: Slaskie Wydawnictwa Naukowe Wyzszej Szkoy Zarzadzania i Nauk Spoecznych im. ks. Emila Szramka, p. 125-138 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Integrating a traditional minority into a Nordic society: elite discourse on the Finnish Roma

Nordberg, C., 2008, Sameness and diversity: ed. by Helena Blomberg...[et al.]. Helsinki: Research Institute. Swedish school of social science University of Helsinki, p. 127-155 29 p. (SSKH Skrifter).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Islam Suomen ruotsinkielisissä sanomalehdissä

Creutz-Kämppi, K., 2008, Islam Suomessa: Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa. Martikainen, T., Sakaranaho, T. & Juntunen, M. (eds.). Helsinki: Suomen Antropologinen Seura / Suomen Kirjallisuuden Seura, p. 244-265 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review