Swedish School of Social Science

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publications

Filter
Chapter
2011

Ukrainian migration to Italy: Lone female breadwinners as ‘skilled’ workers in ‘low’-skilled occupations

Näre, L. M., 2011, Imigração ucraniana : a emergência de uma ou várias comunidades? . Baganha, M. I. B., Marques, J. C. & Góis, P. (eds.). 1 ed. Lissabon: Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. ACIDI, p. 231-243 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ulkomaisten tilapäistyöntekijöiden työehdot ja sosiaaliturva tutkimuksen kohteena

Helander, M., Alho, R. & Saksela-Bergholm, S., 2011, Totta toinen puoli?: Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (ed.). Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 128-152 25 p. (SSKH Skrifter; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Uusi suomalainen työväenluokka

Creutz-Kämppi, K., Helander, M. & Pyrhönen, N. J., Apr 2011, Ilman Lenin-setää, huom. : kulttuurivasemmiston vastaisku . Jan, L. & Tuomaala, V. (eds.). Helsinki: Like, 10 p. (Into-pamfletti; no. 36).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Varhaislapsuuden tunnesuhteet ja sijoitettu lapsi

Kalland, M., 2011, Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (eds.). Helsinki: WSOYpro, p. 207-216 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Virolaiset pääkaupunkiseudun työmarkkinoilla [in English: Estonians in the Finnish Capital Region]

Translated title of the contribution: Estonians in the labour markets of the capital region of FinlandAlho, R., 2011, Totta toinen puoli? : Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet. Helander, M. (ed.). Helsinki: Svenska social- och kommunalhögskolan, p. 119-122 4 p. (SSKH skrifter; no. 31).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

A Nordic model in child welfare?

Blomberg, H., Corander, C., Kroll, C., Meeuwisse, A., Scaramuzzino, R. & Swärd, H., 2010, Social Work and Child Welfare Politics Through Nordic Lenses. Forsberg, H. & Kröger, T. (eds.). Bristol: Policy Press, p. 29-45 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Assessment in Schools - Learning to Learn

Hautamäki, A., Hautamäki, J. & Kupiainen, S., 2010, International encyclopedia of education. Peterson, P., Baker, E. & McGaw, B. (eds.). 3ed. ed. ed. Oxford: Elsevier Scientific Publ. Co, Vol. Vol. 3. p. 268-272 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Attachment and parental sensitivity in a low-risk Finnish sample - The avoidant and unresponsive Finns?

Hautamäki, A., 2010, Piaget is dead, Vygotsky is still alive, or?: An Honorary Book for Professors Airi and Jarkko Hautamäki. Aunio, P., Jahnukainen, M., Kalland, M. & Silvonen, J. (eds.). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 149-182 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Balancing the Frame of Threat: Uninvited Migrants in the Finnish News

Horsti, K., 2010, Elisabeth Eide: det utålmodige mennesket. Skare Orgeret, K. & Simonsen, A. H. (eds.). Oslo: Unipub, p. 91-109 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Celebrating Multiculturalism: European Multicultural Media Initiatives as Anti-Racist Practices

Horsti, K., 2010, Anti-Racism & Multiculturalism: Studies in International Communication. Alleyne, M. D. (ed.). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, p. 153-168 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Cultural ecology of cit(y)zenship: Changing the perspective on space and mobility

Moring, T. & Salovaara-Moring, I. I., 2010, Norden och världen = The Nordic countires and the world: perspektiv från forskningen om medier och kommunikation = perspectives from research on media and communication. Broddason, Þ., Kivikuru, U., Tufte, B., Weibull, L. & Østbye, H. (eds.). Göteborg: Göteborgs universitet, p. 169-177 9 p. (Göteborgs studier i journalistik och masskommunikation; no. 61).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Cultural Ecology of Citizenship: Changing the Perspective on Space and Mobility

Salovaara-Moring, I. I. & Moring, T., 2010, The Nordic countries and the World: Perspectives from Research and the World. L. W. E. A. (ed.). NORDICOM, p. 169-177 8 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus kulttuurijournalismissa

Translated title of the contribution: Ethnocultural diversity in arts journalismHaavisto, C., 2010, Kotouttaminen ja kulttuuripolitiikka: Tutkimus maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä. Saukkonen, P. (ed.). Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, p. 135-155 20 p. (CUPORE Julkaisuja; no. 19).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Etnistyvä eriarvoisuus ja keinot kohti tasa-arvoa

Wrede, S., Nordberg, C. & Forsander, A., 2010, Vieraita työssä: työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 274-283 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

European Attitudes towards the Poor

Kallio, J. & Niemelä, M., 2010, Lifestyle Patterns and Social Inequalties. Räsänen, P. & Sarpila, O. (eds.). Turku: Turun yliopisto, (Working papers in economic sociology; no. I).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Europeanization and the new politics of language

Kraus, P., 2010, Kirjoituksia Euroopasta ja kulttuurista - Essays on Europe and culture. European Cultural Foundation Network Finland (ed.). Helsinki: Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen Osasto EKSO ry, p. 29-34 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Open Access
File

Everett C. Hughesin ammattiensosiologia ja professionalismin tutkimuksen perinne

Translated title of the contribution: The Sociology of Work and Occupations of Everett C. Hughes and the research on professionalismWrede, S., 2010, Yhteiskunta ja terveys: Klassisia teoreettisia näkökulmia. Ashorn, U., Henriksson, L., Lehto, J. & Nieminen, P. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 45-60 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Henkilöstöasioista vastaavien arviot kuntien palvelutuotannon lähitulevaisuudesta

Kallio, J., 2010, Jaksaako jatkaa?: Artikkeleita kuntatyön muutoksesta ja työssä jatkamisen tukemisesta kunta-alalla. Forma, P., Kaartinen, R., Pekka, T. & Väänänen, J. (eds.). Helsinki: Kuntien eläkevakuutus, p. 153-162 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

How country matters: studying health policy in a comparative perspective

Wrede, S., 2010, The SAGE Handbook of Qualitative Methods in Health Research. Bourgeault, I., Dingwall, R. & de Vries, R. (eds.). London, Thousand Oaks, New Delhi and Singapore: Sage, p. 88-105 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

In Case of Diversity: Dilemmas of Sharing Good Practices Across Borders in European Broadcasting

Horsti, K., 2010, Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Eide, E. & Nikunen, K. (eds.). Farnham: Ashgate, p. 19-35 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction

Blomberg, H., 2010, Workfare and welfare state legitimacy. Blomberg, H. & Kildal, N. (eds.). Helsinki: University of Helsinki, Nordic Centre of Excellence NordWel, p. 5-15 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Juristutbildningen i förändring

Björklund, M. & Bärlund, J. C., 2010, Juristklubben Codex 70 år: Festskrift. Frände, D., Helenius, D. & Parviainen, K. (eds.). Helsingfors: Edita Publishing, p. 31-50 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kebabyrittäjät -välittäjävähemmistö?

Translated title of the contribution: Kebab entrepreneurs - a middleman minority?Wahlbeck, Ö., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). p. 32-44 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kielikerhot harjoittavat arkipuhetta

Translated title of the contribution: Tools for Integration Part 3: discussion groups for immigrants [my own transalation]Alho, R. J., 2010, Kotoutumisen tukena: Osa 3 :Toimintamalleja osastoille. Helsinki: SUOMEN PUNAINEN RISTI, p. 5-8 4 p. (Vapaaehtoisen opas).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Maahanmuuttajien kokemukset ja ammattiliittojen näkemykset työehtojen polkemisesta

Translated title of the contribution: Immigrants' Experiences of Social Dumping of Working Conditions in FinlandAlho, R., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 93-121 28 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Median tuottama kansalaisuus: tulkintaa raameista ja rakenteista

Translated title of the contribution: Mediated Citizenship: Translating Frames and Structures Jääsaari, J., Kivikuru, U., Aslama, M. & Juntunen, L., 2010, Valta Suomessa. Pietikäinen, P. (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 210-228 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Omille juurille siirtolaisuustutkimuksen kautta

Maasilta, M., 2010, Sodan haavoittama lapsuus. Kuorsalo, A. & Saloranta, I. (eds.). Helsinki: Ajatus kirjat, p. 265-274 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Pestään toistemme pyykit: Palvelut työllistävät

Helander, M., 2010, Työllä kehitystä : Puheenvuoroja työstä tänään ja tulevaisuudessa. Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland, p. 10-11 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Silencing the Self across generations and gender in Finland

Hautamäki, A., 2010, Silencing the Self across cultures: Depression and gender in the social world. Jack, D. C. & Ali, A. (eds.). Oxford, New York etc.: Oxford University Press, p. 175-201 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Social work-fare? Social workers' views on the poor, the unemployed and workfare-related measures in Finland

Kroll, C. & Blomberg, H., 2010, Workfare and welfare state legitimacy. Blomberg, H. & Kildal, N. (eds.). Helsinki: University of Helsinki, Nordic Centre of Excellence NordWel, p. 96-124 29 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suomalainen työelämä, globalisaatio ja vieraat työssä

Wrede, S., 2010, Vieraita työssä : Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 7-31 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Teknonymy, name-avoidance, solidarity and individuation among the Bentian of Indonesian Borneo

Sillander, K., 2010, Personal names in Asia. Yangwen, Z. & Macdonald, C. J-H. (eds.). Singapore: NUS press, p. 101-127 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Toisesta työvoimaksi - maahanmuuttajat mediassa

Translated title of the contribution: From "the Other" to part of the labour force: immigrant coverage in the mediaHaavisto, C., Kivikuru, U. & Lassenius, M., Apr 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Palmenia, p. 229-253 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tutut vieraat - Suomen romanit, työelämän marginaalissa?

Nordberg, C., 2010, Vieraita työssä: ´Työelämän etnistyvä eriarvoisuus´. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 254-273 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Työkäytännöt ja institutionaalinen rasismi - lähihoitajien työ

Lauren, J. S. I. & Wrede, S., 2010, Vieraita työssä: Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Wrede, S. & Nordberg, C. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 172-192 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Virtuaalinen auttamisympäristö voimaannuttavan vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen tarjoajana

Granholm, C., Feb 2010, Sosiaalityö, tieto ja teknologia. Pohjola, A., Kääriäinen, A. & Kuusisto-Niemi, S. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 157-181 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2009

A diverse and inclusive communicative space in the making? the case of Finland

Haavisto, C., 2009, Manufacturing Europe: spaces of democracy, diversity and communication. I. S-M. . . (ed.). Göteborg: NORDICOM, p. 229-252 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Book review: Globalisaatio ja kansallinen me

Alho, R., 2009, Työväentutkimus vuosikirja 2009.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Die Entwicklung sozialarbeiterischer Expertise im finnischen Gesundheitswesen

Björkenheim, J., Karvinen-Niinikoski, S. & Salonen, J., 2009, Soziale Arbeit im Gesundheitsbereich: Wissen, Expertise und Identität in multiprofessionellen Settings. B. G-P. S. G. H. . (ed.). Opladen ; Farmington Mills MI: Budrich UniPress, p. 131-139 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Die Europapolitik in den Mitgliedstatten der Europäischen Union: Finnland

Ranna, P. I., 2009, Jahrbuch der Europäischen Integration 2008. Nomos

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Educational equity account in Nordic countries

Hautamäki, J., Hautamäki, A. & Kupiainen, S., 2009, Northern lights on PISA 2006: differences and similarities in the Nordic countries. Matti, T. (ed.). Copenhagen: Nordic Council of Ministers, p. 157-167 11 p. (TemaNord; vol. 2009:547).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ekonomerna och professionaliseringen

Helander, M., 2009, Hundra år av utbildning och forskning: Svenska handelshögskolan 1909-2009. S. F. . A. F. . . (ed.). Helsingfors: Svenska handelshögskolan, p. 316-342 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

En nordisk opinion? syn på fattige i Norge og i Finland

Bay, A-H., Blomberg-Kroll, H., Kroll, C. & Pedersen, A. W., 2009, Når velferd blir politikk. Bay, A-H., Pedersen, A. W. & Saglie, J. (eds.). Oslo: Abstrakt forlag, p. 203-217 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Equity and voice in the regulation the new equine idustry in Finland: the case of the municipal buildning code

Andersson, K., 2009, Stadsnära landskap i samhällsplaneringen: red.: Mattias Qviström. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, p. 25- 34 10 p. (Landskap trädgård jordbruk).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ethnolinguistic vitality, the media and language retention in multiethnic societies

Moring, T. & Husband, C., 2009, Identities, intergroup relations and acculturation: the cornerstones of intercultural encounters. I. J-L. . T. A. M. . . (ed.). Helsinki: Gaudeamus, p. 94-107 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Explanation for low prevalence of PTSD among older Finnish war veterans: social solidarity and the continued significance given to wartime suffering

Hautamäki, A. & Coleman, P. G., 2009, Psychology of aging. E. B. M. O. A. A. S. (ed.). Farnham: Ashgate, p. 370-380 11 p. (International library of psychology).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Fortbildningen: ett svar på efterfrågan

Helander, M., 2009, Hundra år av utbildning och forskning: Svenska handelshögskolan 1909-2009. S. F. . A. F. . . (ed.). Helsingfors: Svenska handelshögskolan, p. 292-313 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Gender and medical education

Riska, E., 2009, Handbook of the sociology of medical education. Brosnan, C. & Turner, B. S. (eds.). Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, p. 89-105 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Globalisation and its male contenders? The question of conservative masculinities within the radical right populist discourses across the EU

Norocel, C., 2009, Globalisation : challenges to research and governance. Kultalahti ... [et al.], J. (ed.). Helsinki: East-west books, p. 237-250 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Health sociology: conflict, competition, cooperation

Riska, E., 2009, The ISA handbook in contemporary sociology: edited by Ann Denis and Devorah Kalekin-Fishman. Los Angeles [i.e. Thousand Oaks, Calif.]: Sage, p. 124-139 16 p. (Sage studies in international sociology).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review