Swedish School of Social Science

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publications 1973 2019

Filter
Chapter
2008

Maahanmuuttajajärjestöjen kokemuksia suunnitteluun ja päätöksentekoon vaikuttamisesta

Weide, M., 2008, Helsinkiläisten käsityksiä osallisuudesta. Bäcklund, P. (ed.). Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, p. 38-66 28 p. (Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia; no. 7).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maahanmuuttajat suomalaisessa ay-liikkeessä - tapaus PAM

Alho, R., 2008, Going Global: Ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?. Helander, M. (ed.). Helsinki: Minerva, p. 283-330 40 p. (SoPhi; no. 110).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Miten globalisaatio haastaa terveydenhuollon protektionismin? Ammattilaisten kansainvälinen liikkuvuus ja ammattijärjestöjen strategiat

Wrede, S., 2008, Going global: ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?. Helander, M. (ed.). Helsinki ; Jyväskylä: Minerva, p. 249-282

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Moving from movement to government: the transformation of the Finnish Greens

Sundberg, J. & Wilhelmsson, N. F. J., 2008, New parties in government: in power for the first time. Deschouwer, K. (ed.). London: Routledge, p. 121-136 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Solidarisuuden globalisointia kansallisen kilpailukyvyn edistämiseksi? ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?

Svanström, M. E., 2008, Going global!: Ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?. Jyväskylä: Minerva, p. 77-96 (SoPhi; no. 110).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Tuotannon siirrot (delocalisation) ja ay-liikkeen vaikutusvalta

Creutz-Kämppi, K., 2008, Going Global: Ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?. Helander, M. (ed.). Helsinki: Minerva, p. 183-186 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vad prioritera vid en kommunsammanlagning?

Sundberg, J. & Wilhelmsson, N. F. J., 2008, Opinioner och trender i Svenskfinland: barometern/01-07 . Herberts, K. (ed.). Vasa: Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, Åbo Akademi, p. 135-156 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vähemmistöt suomalaisessa mediassa: kohti monietnistä julkisuutta

Haavisto, C., 2008, Onko Eurooppa olemassa?: näkökulmia eurooppalaiseen julkisuuteen ja demokratiaan. T. H. N. K. K. . T. M. (ed.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 169-195 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Adoptoitujen ja sijoitettujen lasten psykoterapiasta - "tarve muistaa, tarve unohtaa"

Kalland, M. & Sinkkonen, J., 2007, Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet . Schulman, M., Kalland, M., Leiman, A-M. & Siltala, P. (eds.). Helsinki: Therapeia-säätiö, p. 438-44 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Inledning

Haavisto, C., 2007, Variera mera, inkludera flera: Åtta essäer om medier, mångfald och migration. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 7-16 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Kotoutuminen sukupuolittuneille työmarkkinoille? Maahanmuuttajien työmarkkina-asema yli vuosikymmen Suomeen muuton jälkeen

Forsander, A., 2007, Maahanmuuttajanaiset: kotoutuminen, perhe ja työ. Martikainen, T. & Tiilikainen, M. (eds.). Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, p. 312-334 23 p. (Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja; no. D 46/2007).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lapsen tunne-elämän kehitys

Kalland, M., 2007, Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet . Schulman, M., Kalland, M., Leiman, A-M. & Siltala, P. (eds.). Helsinki: Therapeia-säätiö, p. 60-79 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maahanmuuttajajärjestöt sillanrakentajina maahanmuuttajien ja valtaväestön välillä

Saksela, S., 2007, Osaamisen poluilla : maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikkaa. Helsinki: Suomen pakolaisapu, p. 23-28 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Mapping Media and Communication Research in the U.S.

Aslama, M., Siira, K. M., Rice, R. & Aula, P., 2007, Research Reports.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Med sikte på en inkluderande och likvärdig medierapportering: etnisk, kulturell och religiös mångfald i finlandssvensk dagstidningsjournalistik 1999-2005

Haavisto, C., 2007, Variera mera, inkludera flera: Åtta essäer om medier, mångfald och migration. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 83-119 37 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Niukkuuden aikakaudesta kanavapaljouteen: television ohjelmisto ja monipuolisuus 1960-2004

Aslama, M., Hellman, H., Lehtinen, P. & Sauri, T., 2007, Television viisi vuosikymmentä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 58-77 20 p. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; vol. 1145).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Perhe tämän päivän yhteiskunnassa

Kalland, M., 2007, Neuvolatyön käsikirja. Armanto, A. & Koistinen, P. (eds.). Helsinki: Tammi, p. 347-353 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

The case of Finland

Saksela-Bergholm, S., Sagne, S. & Wilhelmsson, N., 2007, European Immigration: A Sourcebook. Triandafyllidou, A. & Gropas, R. (eds.). Aldershot: Ashgate, p. 99-112 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Todellisuustelevisio, tunteet ja tunnustuspuhe

Aslama, M. & Pantti, M., 2007, Tunnustus ja todistus: Näkökulmia kahteen elämän esittämisen tapaan. Kujansivu, H. & Saarenmaa, L. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 184-200 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Mentalisaatio, reflektiivinen kyky ja psykoanalyysi Peter Fonagyn ajattelussa

Kalland, M., 2006, Psykoanalyysin isät ja äidit: Teoreettisia näkökulmia. Mälkönen, K., Sammallahti, P., Saraneva, K. & Sitolahti, T. (eds.). Helsinki: Therapeia-säätiö, p. 377-395 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja käyttö

Kalland, M. & Suominen, S., 2006, Riittävät palvelut jokaiselle: Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Teperi, J., Vuorenkoski, L., Manderbacka, K., Ollila, E. & Keskimäki, I. (eds.). Helsinki: Stakes, p. 134-144 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Työvoiman maahanmuuton politiikka on sekä kansallinen että kansainvälinen kysymys. Kommenttipuheenvuoro

Forsander, A., 2006, Väestöpolitiikan tulevaisuuden haasteet: Väestöliiton väestöpoliittinen seminaari 12.9.2003: Esitelmät ja kommenttipuheenvuorot. Söderling, I. (ed.). Helsinki: Väestöliitto, p. 77-83 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

Integration into work through active labour-market policies in different welfare state regimes.

Malmberg-Heimonen, I., 2005, Young people in Europe: labour markets and citizenship . Bradley, H. & van Hoof, J. (eds.). Bristol: Policy Press, p. 223-238 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Lika som bär - eller en finlandssvensk syn på frågor om etnisk mångfald och arbete?

Blomberg, H., 2005, Erilaiset ja samanlaiset: Nuorisobarometri 2005. Wilska, T-A. (ed.). Helsinki: Yliopistopaino, p. 111-127 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Maahanmuuttajayhdistysten ja viranomaisten välinen yhteistyö

Saksela, S., 2005, Maahanmuuttajien elinolot pääkaupunkiseudulla. Joronen, T. (ed.). [Helsinki]: Helsingin kaupungin tietokeskus, p. 89-115 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Svenskt och finskt väljarbeteende

Sundberg, J., Wilhelmsson, N. F. J. & Bengtsson, Å., 2005, Den finlandssvenska väljaren. Bengtsson, Å. & Grönlund, K. (eds.). Vasa: Åbo Akademi, p. 23-55

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2004

How to be a good mother, when your child does not learn to reciprocate? A case study of a disoriented, both distancing and involving mother of a child with special needs.

Hautamäki, A. & Kontu, E. K., 2004, Clinical applications of the Adult Attachment Interview: A Dynamic-Maturational perspective on development, treatment and adaption in adulthood.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lasten suojeleminen visuaalisesti häiritsevältä mainonnalta

Näre, L. M. & Näre, S., 2004, Lapsuuden muuttuva maisema: Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Anttila, A. (ed.). Helsinki: Stakes, p. 40-46 6 p. (Raportteja; no. 284).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Vauvan ja lapsen kehityksellisten tarpeiden huomioiminen lastensuojelussa

Kalland, M., 2004, Lastensuojelu tänään. Puonti, A-M., Saarnio, T. & Hujala, A. (eds.). Helsinki: Tammi, p. 119-139 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2003

Mångkulturella organisationer och invandrarorganisationer i Finland

Saksela-Bergholm, S., 2003, Indvandrerorganisationer i Norden. Mikkelsen, F. (ed.). København: Nordiska ministerrådet, p. 275-281 7 p. (Nord; no. 2003: 11).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Menetyksen läsnäolo vuorovaikutuksessa: varhainen adoptio ja sen hoito

Kalland, M., 2003, Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Niemelä, P., Siltala, P. & Tamminen, T. (eds.). Helsinki: WSOY, p. 204-219 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Så föds Radio Mårran

Haavisto, C., 2003, Mediefostran i finlandssvenska skolor . Helsinki: University of Helsinki, Swedish School of Social Science, p. 97-132 32 p. (SSKH Meddelanden; no. 63).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Vauvan sairaus tai vamma varhaisessa vuorovaikutuksessa

Kalland, M., 2003, Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Niemelä, P., Siltala, P. & Tamminen, T. (eds.). Helsinki: WSOY, p. 191-203 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2002

Kiintymyssuhdeteoria: Attachment theory

Hautamäki, A., 2002, Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (eds.). 2 ed. Helsinki: WSOY, p. 13-66 53 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Språk, integration och identitet: Ingermanländare i finlandssvensk press

Korkman, C., 2002, Etnicitetsbilden i finlandssvenska medier. Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 239-264 25 p. (SSKH meddelanden; no. 62).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Trauma, reconciliation and generativity: The stories told by the European Veterans

Coleman, P. G., Hautamäki, A. & Podolskij, A., 2002, Critical advances in reminiscence work: From theory to application. Webster, J. D. & Haight, B. K. (eds.). New York: Springer, p. 218-232 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2001

Children's self-concepts as gendered and contextual: Socio-moral self-concepts among 12-year-old Finnish girls and boys

Hautamäki, A. & Hautamäki, J., Jun 2001, Learning in classrooms: A cultural-historical approach. Hedegaard, M. (ed.). 1. ed. ed. Aarhus: Aarhus University Press, p. 280-304 24 p. (Acta Jutlandica LXXV:1, Social Science Series 23; vol. LXXV:1, no. 23)(Social science series; no. 23).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kiintymyssuhdeteoria: teoria yksilön kiin(nit)tymisestä tärkeisiin toisiin ihmisiin, kiintymyssuhteen katkoksista ja merkityksestä kehitykselle

Hautamäki, A., 2001, Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Sinkkonen, J. & Kalland, M. (eds.). 1. ed. ed. Helsinki: WSOY, p. 13-66 52 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Mediated economic reality or aching spots of civic society? Finnish mainstream media publicity of welfare disparities in1988-1998

Salovaara-Moring, I. I., Aslama, M., Kivikuru, U., Parikka, T. & Valtonen, S., 2001, Down from the heavens, up from the ashes: the Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research. K. J. . K. U. . L. H. . S. J. (ed.). Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, p. 433-464 31 p. (VATT-julkaisuja; vol. 27, no. 6).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2000

Konstruktionen av rysktalandes språkinlärning i finlandssvenska dagstidningar

Korkman, C., 2000, Rasism och etnicitet i den finlandssvenska tidningspressen. Sandlund, T. (ed.). Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 75-90 (SSKH meddelanden; no. 57).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Oppimaan oppimisen arviointi

Hautamäki, J., Arinen, P., Hautamäki, A., Kupiainen, S., Lindblom, B., Niemivirta, M. & Scheinin, P., 2000, Oppimaan oppiminen yläasteella. Hautamäki, J., Arinen, P., Hautamäki, A., Ikonen-Varila, M., Kupiainen, S., Lindblom, B., Niemivirta, M., Rantanen, P., Ruuth, M. & Scheinin, P. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 1-31 31 p. (Oppimistulosten arviointi; no. 7/2000).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Presenting QUEST - Quality in early childhood education: A joint European teaching module

Hautamäki, A., 2000, Emergent trends in early childhood education: Towards an ecological and psychohistorical analysis of quality. Helsinki: University of Helsinki, Department of Teacher Education, p. 7-32 25 p. (Research Report; no. 216).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The matrix of relationships in the Late Modern family in the Nordic countries: A haven in a heartless world, a disturbed nest och a secure base?

Hautamäki, A., 2000, Emergent trends in early childhood education : Towards an ecological and psychohistorical analysis of quality. Helsinki: University of Helsinki, Department of Teacher Education, p. 33-121 89 p. (Research Report; no. 216).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1999

Who Wants to preserve the "Scandinavian Service State"? Attitudes to welfare services among the citizens and local government elites in Finland 1992-6

Blomberg-Kroll, H. & Kroll, C., 1999, The End of the Welfare State? : Public Attitudes to State Retrenchment. Svallfors, S. & Taylor-Gooby, P. (eds.). London New York: Routledge, p. 52-86 34 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1998

Mistä on pienet tytöt tehty, mistä on pienet pojat tehty? Sukupuolilinssi ja sukupuoli-identiteetin kehitys

Hautamäki, A., 1998, Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä. Saarinen, E. (ed.). Helsinki: Edita, p. 55-83 28 p. (Lastensuojelun Keskusliitto).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1997

Ett barn med Downs syndrom växer upp - hur mår mamma? En tvärsnittsundersökning med ett representativt normalsampel

Hautamäki, A., 1997, Barn med Downs syndrom i Norden: I familjeperspektiv. Kollberg, E. (ed.). Stockholm: Natur och Kultur, p. 96-132 36 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Koululaispersoonallisuuden kehitys ja oppimaan oppiminen

Hautamäki, A. & Hautamäki, J., 1997, Onnistuuko oppiminen: Oppimistulosten ja opetuksen laadun arviointiperusteita peruskoulussa ja lukiossa. Jakku-Sihvonen, R. (ed.). Helsinki: Opetushallitus, p. 335-365 30 p. (Arviointi ; no. 3/1997).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Mothers - stress, stressors and strains: Outcomes of a Nordic study

Hautamäki, A., 1997, Families in context: Emerging trends in family support and early intervention . Carpenter, B. (ed.). London: David Fulton Publishers Ltd, p. 31-49 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Postmoderni perhe toimintaympäristönä: Kodin ja koulun vuorovaikutussuhde

Hautamäki, A., 1997, Onnistuuko oppiminen : Oppimistuloksien ja opetuksen laadun arviointiperusteita peruskoulussa ja lukiossa. Jakku-Sihvonen, R. (ed.). Helsinki: Opetushallitus, p. 39-63 24 p. (Arviointi ; no. 3/1997).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Samhällsstöd i de nordiska länderna

Jessen, C., Hautamäki, A., Heiberg, A. & Arvidsson, G., 1997, Barn med Downs syndrom i Norden: I familjeperspektiv. Kollberg, E. (ed.). Stockholm: Natur och Kultur, p. 28-45 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review