Swedish School of Social Science

  • Snellmansgatan 12

    00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

    Finland

Publications 1973 2019

Filter
Chapter
1993

Masochism deconstructed: From the essence to the (sur)face of woman?

Hautamäki, A., 14 Nov 1993, Crossroads between mind, society and culture: In honour of Yrjö-Paavo Häyrynen in his sixtieth birthday 14 November 1993. Perho, H., Räty, H. & Sinisalo, P. (eds.). Joensuu: Joensuu University Press, p. 87-113 26 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1991

Det sociala i psykologins människobild: Jag kommunicerar, alltså är jag?

Hautamäki, A., 1991, Journalistik, kommunikation, utbildning: Vänskrift tillägnad Ulla-Stina Westman. Londen, A-M. (ed.). Helsingfors: Forskningsinstitutet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, p. 171-186 15 p. (Meddelanden från Svenska social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet; no. 21).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1988

Internationella strömningar inom den tidiga stimuleringen

Hautamäki, A., 1988, Psykisk utvecklingsstörning: praktiska erfarenheter och progressiva idéer. Grunewald, K. (ed.). Stockholm: Natur och Kultur, p. 114-120 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1987

Ungdom och dens kultur i spänningsfältet mellan individ och samhälle: Sett i systemperspektiv

Hautamäki, A., 1987, Ungdom i systemperspektiv: Nordiske forskningsbidrag. Bø, I. (ed.). Bergen: Sigma Forlag, p. 119-137 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1985

Hur förmedlas familjens livsvillkor till ungas val av utbildningsväg? En studie över arbetarklass- och medelklassungas verksamhetsmiljö

Hautamäki, A., 1985, Barn i miljø: Oppvekst i en utviklingsökologisk sammenheng. Bø, I. (ed.). Lillehammer: Cappelen Damm As, p. 233-253 20 p. (Cappelens pedagogikkbøker).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Hautamäki, A., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 3 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 7-37 30 p. (Suomen Kaupunkiliitto Julkaisu D:12; no. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Hautamäki, A., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 3 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 159-170 11 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Perhe: Piilopaikkan, turvapaikka, kasvualusta

Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 2. tarkistettu painos ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 142-158 16 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Perhe: Piilopaikka, turvapaikka, kasvualusta

Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1985, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 3 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 142-158 16 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1981

Lapsen kehitystapahtuma ja sen ymmärtäminen: Kulttuurihistoriallinen koulukunta ja sisäistämisperiaate

Hautamäki, A., 1981, Lapsen kehitystapahtuma ja sen ymmärtäminen. Nummenmaa, A. R. (ed.). 1 ed. Tampere: Tampereen yliopisto, p. 44-59 15 p. (Tampereen yliopiston oppimateriaaleja; no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Hautamäki, A., 1981, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 2. tarkistettu painos ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 7-37 30 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Hautamäki, A., 1981, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 2. tarkistettu versio ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 159-170 11 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1980

Lapsen persoonallisuus kehittyy toiminnassa

Hautamäki, A., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 1 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 7-37 30 p. (Suomen kaupunkiliitto, Julkaisu D:12; no. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Päiväkotitoiminta perheen tukena

Hautamäki, A., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden psykologia kasvattajia varten. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 1 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 159-170 11 p. (Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Perhe: Piilopaikka, turvapaikka, kasvualusta?

Hautamäki, A. & Wahlström, J., 1980, Kasvuvuosien psyykkinen kehitys: Lapsuuden ja nuoruuden kehityspsykologiaa kasvattajille. Hautamäki, A., Wahlström, J., Wahlström, R. & Sinisalo, P. (eds.). 1 ed. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, p. 142-158 16 p. ( Julkaisu ; no. D:12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1977

Persoonallisuuden normatiivinen aspekti sekä persoonallisuuden suuntautuminen motiivihierarkian ja maailmankatsomuksen ykseydessä

Hautamäki, A. & Vepsäläinen, K., 1977, Kasvatus, moraali, maailmankatsomus. Engeström, Y. (ed.). 1 ed. Helsinki: Tutkijaliitto, p. 61-79 18 p. (Tutkijaliiton julkaisusarja; no. 5).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

1975

Människouppfattningen betydelse för vårt handlande

Hautamäki, A., 1975, Ung i skola och hem. Mentalhygieniska arbetsgrupp, S. F. (ed.). Vasa: Folkhälsan, p. 37-40 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional