• Finland

Publications

Filter
Chapter

Esipuhe

Translated title of the contribution: PrefaceReuter, M. & Holm, R., 2008, Koulu ja valta. Reuter, M. & R. H. (eds.). Helsinki: Like : Into, 10 p. (Into-pamfletti; no. 07).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Esittävyys uskonnollisen kielen ongelmana

Translated title of the contribution: Representability as a problem of religious languageKirjavainen, H., 2003, Uskonnonfilosofia. Helenius, T., Koistinen, T. & Pihlström, S. (eds.). Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, p. 208-241 33 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Ethics in Luther's theology: the three orders

Saarinen, R., 2005, Moral philosophy on the threshold of modernity. Dordrecht: Kluwer Academic, p. 195-215 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ethics of technology and the notion of nature: Hans Jonas's philosophy of life as a grounding for his ethics of responsibility

Heikkerö, T., 2006, Humanity at the turning point. Helsinki: University of Helsinki, p. 186-200 15 p. (Renvall Institute publications; vol. 23).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Etiikan merkitys lääkärin työssä

Hallamaa, J., 2013, Lääkärin etiikka. Saarni, S., Kattelus, M. & Nummi, V. (eds.). 7 ed. Helsinki: Suomen lääkäriliitto, p. 21-24 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Etiikka

Holopainen, T. M., 2008, Keskiajan filosofia. Helsinki: Gaudeamus, p. 145-168 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Etiikkaa ihmistieteille?

Hallamaa, J., 2006, Etiikkaa ihmistieteille. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 11-27 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Etiikka ja ekumenia

Translated title of the contribution: Ethics and EcumenicsPihkala, P. P., 2006, Suomen ekumeenisen neuvoston internet-sivut. Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Et si omnes, ego non: Committing and Avoiding St. Peter's Fallacy

Hallamaa, J., 2010, Mot bättre vetande: Festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen. Lindfelt, M., Slotte, P. & Björkgren, M. (eds.). Åbo: Åbo Akademis förlag, p. 87-99 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Euroopan kirkkojen uudet sosiaaliopit

Saarinen, R., 2011, Yliopisto, kirkko ja yhteiskunta. Laine, A. & Laitinen, A. (eds.). Suomen kirkkohistoriallinen seura, p. 215-227 13 p. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia; vol. 218).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Eurooppalaisen oikeuskäsityksen aatehistoria antiikista varhaiselle uudelle ajalle

Mäkinen, V., 15 Oct 2019, Mitä oikeudet ovat? : Filosofian ja oikeustieteen näkökulmia. Aalto-Heinilä, M. & Kurki, V. (eds.). Helsinki: Gaudeamus, p. 19-32 14 p. 1

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Europe and the Churches

Rusama, J., 1995, The Finnish Institute in London Yearbook. London: The Finnish Institute in London, Vol. 1994. 10 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Evil, Suffering, and Antitheodicy: Toward a Pragmatist Recognition Theory

Pihlström, S., 2017, The Origins of Religion: Perspectives from Philosophy, Theology, and Religious Studies. Appelqvist, H. & Eklund, D-J. (eds.). Helsinki: Luther-Agricola-Society, p. 47-60 14 p. (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft; no. 71).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Evin, Sin and Free will

Vainio, O-P., 2021, (In preparation) St. Andrews Encyclopedia of Theology.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Extrinsic

Saarinen, R., 2008, Religion Past and Present. Vol. 4. p. 780

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Fabian Collan

Luukkanen, T. L., 2009, Biografiskt lexikon för Finland 2. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, (Skrifter utg. av sve. litt ; no. 710:2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Fabian Collan : filosofian apulainen [Elektroninen aineisto]

Luukkanen, T. L., 2000, http://www.kansallisbiografia.fi/. Suomen Historiallinen Seura

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Fact, fiction and fantaty:Luther and the medieval De Anima tradition of imagination

Työrinoja, R., 2006, Mind and modality. Leiden: Brill , p. 239-254 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Faith

Vainio, O-P., 2010, Engaging Luther: a (New) Theological Assessment. Vainio, O-P. (ed.). Eugene, OR: Cascade Publication, p. 138-154 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Fall and original sin

Vainio, O-P., 2019, (Accepted/In press) T & T Clark Handbook of Analytic Theology. Arcadi, J. (ed.).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Feminismi, diskriminaatio ja konteksti

Translated title of the contribution: Feminism, discrimination and contextKirjavainen, H., 2006, Rajojen ylityksiä: Uskonto, kirkko, sosiologia. Yeung, A. B., Pesonen, H. & Sundback, S. (eds.). 250 ed. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 16 p. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 2006, no. 250).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Filon Septuagintan tulkitsijana

Yli-Karjanmaa, S. P., 2018, Sisälle Septuagintaan. Aejmelaeus, A., Kujanpää, K. & Tucker, M. (eds.). Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, p. 227-239 13 p. (Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja; no. 116).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

"Filosofinen teismi ja uskonnon Jumala"

Translated title of the contribution: Philosophical theism and the God of ReligionKoistinen, T., 2003, Uskonnonfilosofia. Helenius, T., Koistinen, T. & Pihlström, S. (eds.). Helsinki: WSOY, 25 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Finnish Luther Studies: A Story and a Program

Saarinen, R., 2010, Engaging Luther: A (New) Theological Assessment. Vainio, O-P. (ed.). Eugene, OR: Cascade Publication, p. 1-27 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Finnish Religiosity in Change

Niemelä, K., Ketola, K. H. & Kääriäinen, K., 2005, Moderne náboženstvo. Jozefciaková, Z. S. (ed.). Ústav pre vzt'ahy štátu a cirkvi, p. 222–238 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Flacius, Osiander, Chemnitz - luterilaista teologiaa Lutherin ja Melanchthonin jälkeen

Vainio, O-P., 2008, Reformaatio: henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, p. 136-152 17 p. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 257).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Förändrande möjligheter: brytningar i modalteorins historia

Knuuttila, S., 2009, Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens årsbok. Stockholm: [KVHAA], p. 145-155 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Forensic Justification and Mysticism in Early Modern Lutheranism

Saarinen, R. J., 2016, The Oxford Handbook of Early Modern Theology 1600-1800. Lehner, U. L., Muller, R. A. & Roeber, A. G. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 311-325

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Forgiveness, negative giving and the gift

Saarinen, R., 2004, Le don et la dette. Olivetti, M. M. (ed.). p. 191-203

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Formally and equivalently imperative acts of will in Ockham's moral thought

Holopainen, T. M., 2006, Intellect et imagination dans la philosophie medievale = Intellect and imagination in medieval philosophy = Intelecto e imaginacao na filosofia medieval. Turnhout: Brepols, p. 121-131 11 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Fosterlandet, religionen och den nationella identiteten: politisk etik i teologiundervisningen i Helsingfors

Luukkanen, T. L., 1998, Kyrka och nationalism i Norden : nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet. Lund, p. 407-413 7 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Fragile Health Justice: Cooperation with Faith Organizations

Päivänsalo, V., 2014, Religion and Development: Nordic Perspectives on Involvement in Africa. Dronen, T. S. (ed.). New York, NY.: Peter Lang , p. 109-125 17 p. ( Bible and Theology in Africa; vol. 20).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Frazer, Wittgenstein and Wittgensteinians

Koistinen, T., 2017, The Origins of Religion: Perspectives from Philosophy, Theology, and Religious Studies. Appelqvist, H. & Eklund, D-J. (eds.). Helsinki: Luther-Agricola-Society, p. 61-76 16 p. (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft; vol. 71).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Freedom, Sin, and Evil: Lutheran Meditations

Saarinen, R., 2015, Quests for Freedom. Welker, M. (ed.). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, p. 145-160 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File

Free Will: Medieval Times and Reformation Era

Saarinen, R. J., 2014, Encyclopedia of the Bible and Its Reception. de Gruyter, Vol. 9. p. 653-657

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

From confessionalism to ecumenism? Scandinavia and Finland

Vähäkangas, M. & Jarlert, A., 2019, (Submitted) A History of Desire of Christian Unity. Melloni, A. (ed.).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Future Contingents

Knuuttila, S., 2011, Encyclopedia of Medieval Philosophy. Lagerlund, H. (ed.). Springer, p. 371-374 4 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Future contingents in the eleventh century

Holopainen, T. J., 2006, Mind and modality. Leiden: Brill , p. 103-120 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

G. W. Leibnizin oikeusfilosofia

Translated title of the contribution: G. W. Leibniz's Philosophy of JusticeRoinila, M., 2001, Filosofin oikeus. 1. Tontti, J., Mäkelä, K. & Gylling, H. (eds.). Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, p. 133-152 (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja; no. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

G.W.Leibnizin rationaalinen kielioppi

Translated title of the contribution: G. W. Leibniz's rational grammarRoinila, M., 2000, Universaalikieli : Suomen filosofisen yhdistyksen ja Helsingin yliopiston filosofian laitoksen järjestämä kollokvio 16.4.1999. Raatikainen, P. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, (Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja; no. 3, 2000).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Gabriel Biel

Kärkkäinen, P., 2011, Encyclopedia of Medieval Philosophy: Philosophy Between 500 and 1500. Lagerlund, H. (ed.). Dordrecht: Springer, Vol. Volume 1 A-L. p. 375-376 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Galilei ja tieteellinen vallankumous

Knuuttila, S., 2013, Ihminen, uskonto ja luonnontieteet. Salminen, J. (ed.). Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, p. 45-58 14 p. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; no. 277).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Gender, Ethnicity, and Lived Religion. Challenges to Contextual and Liberation Theologies.

Vuola, E., 2019, (Submitted) Liberating Theology, Contextual Theology. Bergmann, S. & Vähäkangas, M. (eds.). Routledge

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Gerald W. Hughes: Jalkaisin Jerusalemiin [Kirja-arvio]

Pihkala, P. P., Dec 2017, Sota ja pakolaisuus: Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2017. Latvala, P. & Lampinen-Enqvist, O. (eds.). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, Vol. 107. p. 318-320 3 p. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja; no. 107).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Gifts and Burdens: Elaborating Pihlström's Antitheodicy

Saarinen, R., 2019, Limits of Pragmatism and Challenges of Theodicy: Essays in Honour of Sami Pihlström. Rydenfelt, H., Koskinen, H. J. & Bergman, M. (eds.). Helsinki: Philosophical Society of Finland, p. 143-152 10 p. (Acta Philosophica Fennica; no. 95).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Glaube

Saarinen, R., 2014, Das Luther-Lexikon. Leppin, V. & Schneider-Ludorff, G. (eds.). Regensburg: Bückle & Böhm, p. 259-261 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Gnade V: Systematisch-theologisch

Saarinen, R., 2000, Religion in Geschichte und Gegenwart. Tübingen: Mohr Siebeck, p. 1032-1035; 1040-1042

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Gottes Sein - Gottes Wirken: Die Grunddifferenz von Substanzdenken und Wirkungsdenken in der evangelischen Lutherdeutung

Saarinen, R., 1990, Luther und Theosis: Vergöttlichung als Thema der abendländischen Theologie. Peura, S. & Raunio, A. (eds.). Luther-Agricola-Society, p. 103-120

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Grace: systematic theology

Saarinen, R., 2009, Religon Past and Present. Brill , Vol. 5.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review